Úvod | Genetika populací | Fenotypová diverzita a VG | Měření VG | Organizace VG v populaci | Nenáhodné páření |
Dynamika populací | Mutace | Migrace | Selekce | Genetický drift |
Úvod | Základy statistiky | Regrese a korelace | Úvod QG | Kvantitativní vlastnosti | Koncept QG | Působení genů |
Úvod | Gen. parametry | Matice | Lineární modely | Odhady gen. parametrů |
Úvod | QG ve šlechtění | Pricnipy šlechtění | Postupy ve šlechtění | Plemenná hodnota | Teorie selekce | Odhad plemenné hodnoty |
Úvod | QG x MG | Genetické markery | MAS | Markery a BLUP | Mapování QTL | Souhrn
Souhrn | Závěrečný test |

Home

small logo

Virtuální svět genetiky 3 - principy genetiky populací a kvantitativních znaků

Vítejte na stránkách první verze výukové e-Learningové podpory. Doufám, že informace zde obsažené pomohou studentům při studiu genetiky kvantitativních znaků, která je sama o sobě velmi náročným předmětem a klade velké nároky na studenty, jejich znalosti z obecné genetiky, ale také z matematiky a statistiky. Genetika kvantitativních znaků je už prostě taková. Budu rád za jakékoliv podněty a připomínky, které povedou ke zlepšování kvality a obsahu této aplikace.

V Brně dne 5.9. 2008 | Tomáš Urban.

Aktualizováno 01.06.2012 9:16

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Podpořeno projektem MŠMT ČR FRVŠ č. 228/2005 a RP MŠMT na AF MZLU 2008

O nás | Mapa webu | Kontakt | ©2008 TGU