Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Virtuální svět genetiky 2 - principy molekulární genetiky

Projekt vznikl s podporou MŠMT FRVŠ č. 142/2004

150 let od přednesu objevů G. J. Mendelem před přírodozkumným brněnským spolkem

Aktualizováno:
31 Srpen, 2016

VSG2 - principy molekulární genetiky

Cílem je:

VSG2 si dává za cíl atraktivněji podat problematiku molekulární genetiky s interaktivním obsahem a to v základních tématech. Tento program lze použít jako podporu výuky. Pro hlubší pochopení a získání širších souvislostí je nutné použít další studijní materiály!

Určeno pro:

Aplikace VSG2 je určena pro první ročníky bakalářských oborů (Zootechnicka, Molekulární biologie a biotechnologie, Všeobecné zemědělství) a zejména oboru Živočišné biologie navazujícího magisterského studia na AF MENDELU. Hlavní využití je pro samostudium. Využití této aplikace vidíme i u studentů v kombinované formě studia a také u studentů v celoživotním studiu.

Použitá literatura:

Obsah "Virtuální svět genetiky 2 - principy molekulární genetiky":

  1. Úvod (Základní pojmy, Historie genetiky, Biologická funkce, Bioinformační makromolekuly, Mendel a geny)
  2. DNA - gen (Struktura nukleových kyselin, Důkaz, že DNA je genetický materiál, Model DNA, Geny a genomy)
  3. Jak se dědí (Model replikace, Mechanizmus replikace DNA, Opravné mechanizmy)
  4. Exprese genů (Genetický kód, Transkripce, Translace genetické informace)
  5. Regulace genů (Principy regulace genů, Regulace u prokaryot, Regulace u eukaryot)
  6. Mutace genů (Mutace a jejich význam, Typy genových mutací)
  7. e-Laboratoř (animace a video na téma: pipetování, elektroforéza, izolace DNA, PCR a RFLP)
  8. Genetika v praxi (Určování paternity a parentity, HomeWork)

Autoři

prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Seznam využitých softwarů:


Videa natočili, sestříhali a digitalizovali pracovníci AVC MENDELU a Televizní studio KTV Blučina.

Návody k použití

Pro užívání VSG2 doporučujeme následující webové prohlížeče, v kterých byla ověřena správnost zobrazení stránek (pouze pod systémem Windows). Čím novější verzi prohlížeče použijete, tím spolehlivější bude zobrazení informací.

Pro prohlížení animací je nutné mít nainstalován nejnovější verzi free přehrávač flashových animací Flash Player.

VSG2 je uspořádán do dvou oblastí. V jedné se nachází doprovodný text a v druhé jsou interaktivní flashové animace a videa. Jednotlivá témata jsou rozdělena barevně a uživatel vždy ví, kde se právě nachází. Na základní stránku se uživatel dostane vždy po kliknutí na ikonu home, odkud se může vydat na další témata. Za každou kapitolou jsou kvízy, které formou otázek shrnují celou problematiku.

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player