Sage prakticky

Účel této stránky: Tak jako účetní nepíše peněžní deník ručně, ale používá program, tak i matematici mnoho výpočtů svěřují specializovným programům. Jedná se o tzv. systémy počítačové algebry a s jedním z nich se seznámíte zde.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Unported .
Podporováno grantem FRVŠ.

Podobné stránky

Symbolické výpočty na počítači je možno provádět i pohodlněji (možnosti jsou však omezenější) i pomocí webové služby WolframAlpha.

Kde řešit problémy (se Sage)


Ukázky/Examples

Každá ukázka je zveřejněna v několika formátech

Všeobecné ukázky(CZ)

Popis zápisníkuPDF verzesws verzeVystavený Sage zápisník na um-bc107.mendelu.cz
Základy práce s programem Sage
(kde a jak začít, jak zadávat příkazy, základní příkazy pro úpravu výrazů, řešení rovnic a nerovnic, automatická deklarace proměnných, vkládání textových komentářů)
PDF swsSage
Pro rychlé seznámení
(pro rychlé připomenutí jak nakreslit 2D graf, vypočítat derivaci, limitu, integrál a další časté úlohy)
PDF swsSage
Práce s výrazy, proměnnými a funkcemi
(jak Sage pracuje s proměnnými, jak je možné nadefinovat vlastní funkce, abychom nemuseli komplikované výrazy opisovat stále dokola)
PDF swsSage

Matematika(CZ)

Popis zápisníkuPDF verzesws verzeVystavený Sage zápisník na um-bc107.mendelu.cz
Limity
(odhad pomocí numerického experimentu, přímý výpočet limity, vysvětlení, jak Sage označuje limity, které neexistují)
PDF swsSage
Derivace
(výpočet a následná úprava derivace, Taylorův polynom, stacionární body (nalezení reálných řešení rovnice), intervaly monotonie, procedura na vygenerování průběhu funkce)
PDF swsSage
Aplikace derivace 1
(derivace jako rychlost změny)
PDF swsSage
Aplikace derivace 2
(lokální extrémy, hledání krabičky maximálního objemu, kterou je možno sestavit z daného materiálu)
PDF swsSage
Aplikace derivace 3
(lokální extrémy, hledání nejčistšího prostředí mezi dvěma zdroji znečištění)
PDF swsSage
Integralni počet funkcí jedné proměnné
(výpočet neurčitého a určitého integrálu (přesně i numerickým odhadem), střední hodnota, integrál jako funkce horní meze, obrázky k definici Riemmannova integrálu)
PDF swsSage
Aplikace derivací a integrálů
(výpočet termického efektu jídla - lokální extrém a určitý integrál)
PDF swsSage
Lineární algebra
(matice a operace s nimi (hodnost, determinant, maticový součin), soustavy lineárních rovnic)
PDF swsSage

Inženýrská matematika(CZ)

Popis zápisníkuPDF verzesws verzeVystavený Sage zápisník na um-bc107.mendelu.cz
Diferenciální počet funkcí dvou proměnných
(parciální derivace a úpravy výrazů, lokální extrémy (soustavy rovnic, výpočet hesiánu, rozhodovací podmínka), 3D grafy)
PDF swsSage
Kreslení vrstevnic a definičních oborů
(kreslení vrstevnic funkce dvou proměnných, kreslení množin zadaných pomocí nerovností)
PDF swsSage
Aplikace parcialni derivace
(aplikace parciálních derivací, dosazování do vzorců za jednotlivé proměnné)
PDF swsSage
Autonomní systémy
(směrové pole, numerické řešení, nulkliny, stacionární body, Jakobiho matice a její vlastní hodnoty)
PDF swsSage
Diferenciální rovnice
(směrové pole, numerické řešení, analytické řešení)
PDF swsSage
Diferenciální rovnice druhého řádu
(Analytické řešení, ruční krokování metody neurčitých koeficientů)
PDF swsSage
Dvojný integrál
(výpočet dvojného (dvojnásobného) integrálu, aplikace (těžiště, moment setrvačnosti))
PDF swsSage

Mathematics (EN)

Popis zápisníkuPDF verzesws verzeVystavený Sage zápisník na um-bc107.mendelu.cz
Plotting functions and playing with polynomials PDF swsSage
Solving equations numerically PDF swsSage

Sage developement (EN)

Popis zápisníkuPDF verzesws verzeVystavený Sage zápisník na um-bc107.mendelu.cz
Operations with determinants, Laplace expansion PDF sws

Lokální informace


Sage html refcard (EN)
PDF files have been created using sws2tex and pdfLaTeX. Look at the demo file for conversion.