Axonometrie

Řez tělesa rovinou zadanou stopami.

Řez hranolu - s postupem konstrukce.
Řez kolmého hranolu (1) - s postupem konstrukce.
Řez kolmého hranolu (2) - s postupem konstrukce.
Řez jehlanu (1) - s postupem konstrukce.
Řez jehlanu (2).
Eliptický řez rotačního kužele - s postupem konstrukce.
Řez kulové plochy v hlavních kružnicích - s postupem konstrukce.
Řez kulové plochy rovinou rovnoběžnou s půdorysnou - s postupem konstrukce.