Axonometrie

Průsečíky přímky s tělesem.

Průsečíky přímky s hranolem - s postupem konstrukce.
Průsečíky přímky s jehlanem (1) - s postupem konstrukce.
Průsečíky přímky s jehlanem (2).
Průsečíky přímky s válcem - s postupem konstrukce.
Průsečíky přímky s kuželem - s postupem konstrukce.