Typ drosophila a abraxas

Determinace pohlaví  

1) typ Drosophila (savčí)

  • název odvozen od octomilky (Drosophila melanogaster)

Samice u typu drosofila jsou homogametní XX a samci jsou heterogametní XY. 

  genotyp gamety
samička AAXX AX
sameček AAXY, AAX0 AX, AY, A0

A – sada autozomů (somatických chromozomů, autochromozomy)

X, Y – pohlavní chromozomy (heterochomozomy, gonozomy);

Y chromozom se označuje také jako alozom. Ve většině případu je menší, akrocentrický s větším podílem heterochromatinu.

Výskyt: u savců, u většiny hmyzích řádů, u některých ryb, obojživelníků a plazů a u některých druhů rostlin (chmel, konopí, šťovík, špenát, knotovka aj.).

2) XO systém

- odchylka od typu drosofila, v kterém samice mají 2 X chromozomy a samci pouze 1 X a žádný další pohlavní chromozom. Samice mají stejný počet chromozomů a samci odlišný počet. Tento systém je u mnoha druhů hmyzu, např. u včely. Gamety samců nesou buď X chromozom nebo jsou bez pohlavního chromozomu.

3) typ Abraxas (ptačí)

  • název odvozen od píďalky angreštové (Abraxas grossulariata)

V typu abraxas jsou samice heterogametní XY ( ZW) a samci homogametní XX (ZZ). 

  genotyp gamety
samička AAXY(AAZW) AX, AY (AZ, AW)
sameček AAXX (AAZZ) AX (AZ)

A – sada autozomů (somatických chromozomů, autochromozomy)

X (Z), Y (W) – pohlavní chromozomy (heterochomozomy, gonozomy)

 

 

Výskyt: u ptáků, motýlů, některých ryb, obojživelníků a plazů, u rostlin nalezen jen u jahodníku.

4) Směsný chromozomální systém

Tento může být velmi komplexní s násobnými počty X a Y chromozomů, např. u červa Ascaris incurva, který má 26 autozomů, 8 X chromozomů a 1 Y chromozom. Samci mají sestavu 26A + 8X + Y z 35 chromozomů a samice 26A + 16X z 42 chromozomů. Tento systém mají také pavouci.