1. týden / 9. týden semestru
Cvičení: vlastnosti a technické konstrukce kuželoseček, technické kreslení - zásady kreslení čar
2. týden / 10. týden semestru
Přednáška: TOPOGRAFICKÉ PLOCHY: podklady pro přednášku, přednáška
Cvičení: základní úlohy v kótovaném promítání, na cvičení si prosím doneste vytisklou následující předlohu
3. týden / 11. týden semestru
Přednáška: MONGEOVO PROMÍTÁNÍ: podklady pro přednášku, přednáška
Cvičení: topografické plochy, spojení objektu s terénem, vytiskněte si prosím následující předlohy: předloha 1, předloha 2, předloha 3, předloha 4, předloha 5,
4. týden / 12. týden semestru
Přednáška: AXONOMETRIE: podklady pro přednášku, přednáška + řezy těles
Cvičení: příklady na Mongeovo promítání, vytiskněte si prosím tuto předlohu
5. týden / 13. týden semestru
7:00 - 7:50 - zápočtový test, jeho náplň je popsána níže. OSVĚTLENÍ V AXONOMETRII: podklady pro přednášku, přednáška
Cvičení: příklady na axonometrii, vytiskněte si předlohu pro cvičení
Některé příklady z konzultací, ale i jiné příklady, najdete na mé úvodní stránce. Na počítači musíte mít nainstalovanou Javu, aby krokované příklady fungovaly, pokud Vám přesto nebudou fungovat, zkuste jiný prohlížeč (například Mozilla Firefox), nebo se podívejte, jestli se těsně pod horní lištou ukázalo upozornění, že byl zablokován aktivní obsah ...je třeba na upozornění kliknout a zobrazení povolit. Jestliže příklady stále nebudou fungovat, tak mi to napište, můžu je vystavit někde ke stažení.
NÁPLŇ ZÁPOČTOVÉHO TESTU:
Test bude obsahovat 5 příkladů, každý bude za 4 body, na zápočet je třeba získat alespoň polovinu bodů a odevzdat složku se všemi podepsanými výkresy.

1. příklad: konstrukce kuželosečky z daných prvků (viz první cvičení, některé konstrukce jsou uvedeny na této stránce)
2. příklad: úloha na kótované promítání (příklady ze druhého cvičení, pár příkladů najdete zde)
3. příklad: příčný nebo podélný profil topografické plochy (řešené příklady najdete v přednášce, která je vystavena výše)
4. příklad: základní úloha v Mongeově promítání nebo v axonometrii
5. příklad: řez jehlanu nebo hranolu rovinou danou stopami v Mongeově promítání nebo v axonometrii

Pro poslední dva typy příkladů z Mongeova promítání se podívejte na prvních 7 příkladů na této stránce a z axonometrie se podívejte na prvních 8 příkladů zde
NÁPLŇ ZKOUŠKOVÉ PÍSEMKY (pouze pro prezenční studenty TMZTK):
Písemka bude společná s technickou mechanikou, celkem budete mít 90 minut na vypracování, tedy přibližne 45 minut na TM a 45 minut na KG. K úspěšnému složení zkoušky musíte získat alespoň polovinu bodů v jednotlivých částech.

Typ příkladů z KG:
1. příklad: příklad na spojení objektu s terénem, příklady ze cvičení, výkresu, přednášky, několik jich najdete i tady
2. příklad: složitější příklad na axonometrii ( 1, 2, 3)
Informace k výkresům:
Výkresy musí být zpracované podle informací z přednášky o technickém kreslení. Na výkresy si pořiďte papírovou složku formátu A4, napište na ni název VÝKRESY ...originalitě s meze nekladou, ale musí to slušně vypadat!!!, dolů do levého rohu napište svůj obor, do pravého dolního rohu své jméno a příjmení.
PŘEHLED ZADANÝCH RYSŮ:
V1: KONSTRUKCE ELIPSY A HYPERBOLY (výkres bude zadán na prvním cvičení)
V2: Název: KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ, zadání: PRŮSEK ROVNOBĚŽNÍKU ABCD S TROJÚHELNÍKEM MNP (Zobrazte průsek rovnoběžníku ABCD s trojúhelníkem MNP, A(4; 2; 2), B(0; 2; 0), C(-3; -7; 3), M(7; -6; 6), N(-4; -6; 0), P(-3; 4; 2). Uvědomte si že u rovnoběžníku ABCD stačí zadat tři vrcholy, čtvrtý je už jednoznačně určen a jeho kótu byste měli umět dopočítat. Výkres ve formátu A4.)
V3: Název: TOPOGRAFICKÉ PLOCHY, zadání: PŘÍČNÝ A DODÉLNÝ PROFIL (Sestrojte příčný profil podél hlavní přímky cesty o kótě 507 a podélný profil podél pravé korunní hrany cesty v následujícím příkladu na spojení cesty s terénem. Výkres ve formátu A4.)
V4: Název: TOPOGRAFICKÉ PLOCHY, zadání: SPOJENÍ OBJEKTU S TERÉNEM (Pomocí výkopů a náspů spojte daný objekt s terénem. Spád násypů 1/3, spád výkopů 1/2, M 1 : 200. Dále sestrojte 2 příčné profily v hlavních přímkách cesty o kótě 20 ...jsou tam dvě a jsou to současně hrany hřiště. Výkres ve formátu A3. Na levé straně vyřešená předloha, na pravé straně příčné profily, úprava a skládání výkresů viz přednáška z technického kreslení)
V5: Název: MONGEOVO PROMÍTÁNÍ, zadání: ŘEZ HRANOLU A JEHLANU (Sestrojte řez šikmého čtyřbokého hranolu rovinou, která je daná stopami. Sestrojte řez daného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou danou body K, L, M. předloha)
V6: Název: AXONOMETRIE, zadání: ŘEZ HRANOLU (Sestrojte řez šikmého čtyřbokého hranolu ABCDA'B'C'D',který má dolní podstavu v půdorysně, rovinou danou různoběžkami q a r, výkres rýsujte do této předlohy)
Odkazy:
Stránka Mgr. Marie Provazníkové (tady najdete něco z teorie, krokované konstrukce i příklady k procvičení)
Stránky Jiřího Doležala (řešené příklady s prostorovými modely)
Doporučená (ale nepovinná) literatura:
RÁDL, P. Konstruktivní geometrie. 2. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 114 s. ISBN 978-80-7375-393-1.