průsečíky a profily:

Průsečík přímky s topografickou plochou

Příčný profil


spojení objektu s terénem:

Spojení hřiště s terénem

Spojení vodorovné zatáčky s terénem

Spojení cesty s terénem a příčný profil

Nájezdová plošina v terénu

Spojení stoupající zatáčky s terénemZadání příkladů ve formátu pdf
                 Příklady vznikly za podpory grantu FRVŠ, projekt 1530/2009.                  Zdrojové soubory.