Sanatorium Jevíčko z hlediska historie

Již roku 1910 bylo tehdejším zemským výborem rozhodnuto o vybudování dvou sanatorií pro plicní choroby (TBC). Pro mužské sanatorium byla vybrána Paseka na Olomoucku a pro druhé (ženské) byla pro vhodné klimatické podmínky a lesnaté prostředí na západním okraji Malé Hané vybrána lokalita u města Jevíčka.

V roce 1913 začaly přípravné práce na jižním úpatí vrchu Kumperka. Toto sanatorium mělo sloužit ženám, ale v průběhu 1. světové války byla první dostavěná budova poskytnuta pro léčbu nemocných vojáků. Až za první Československé republiky do roku 1926 bylo sanatorium plně dostavěno s kapacitou 300 lůžek pro ženy s TBC.

Zemská plicní léčebna, obecně zvaná sanatorka, přijala jméno našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka po jeho návštěvě v roce 1929. Léčebna brzy získala celonárodní i zahraniční dobrou pověst svou odborností i krásným prostředím. Soustavně tu bylo ubytováno na 50 zaměstnanců včetně rodin a v různých odborných i pomocných oborech zde obětavě pracovaly Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka. Hodně zaměstnanců ještě docházelo z blízké Smolné a Bělé.

Sanatorium mělo částečně samostatné zázemí jako ústavní zelinářskou zahradu, prádelnu a hospodářství (obdělávající zbytek zemědělských pozemků vykoupených od jevíčských občanů při stavbě sanatoria).

Za 2. světové války byly vyměněny funkce správce a vrátného za Němce. Sanatorium jakož i město Jevíčko bylo sice ušetřeno přímých válečných akcí, ale koncem války tudy prchala německá armáda směrem na Svitavy. Ve dnech osvobození i do Sanatoria přijela Rudá armáda, jenže honosné budovy Sanatoria nebyly hotelem (jak vojáci mylně předpokládali), ale žel plné nemocných tehdy rozšířenou nakažlivou tuberkulózou.

I po válce lékaři nadále spolupracovali s Brněnskou univerzitou v rámci Masarykovy ligy proti tuberkulóze. Někdy počátkem padesátých let byly „odejity“ obětavé řádové sestry i někteří zaměstnanci včetně vedoucího lékaře. V této době byli mezi pacienty přijímáni i muži. Naštěstí již byly dostupné léky proti TBC, a proto mohla být zrušena původní márnice (viz poznámka).

Po reorganizaci okresů v České republice připadlo Jevíčko i sanatorium posléze k Východočeskému kraji a zůstalo pobočkou okresní nemocnice s léčbou ustupující TBC, ale i rostoucích chorob respiračních, zejména u mužů.

Nyní je Sanatorium pod názvem „Odborný léčebný ústav“ po rekonstrukci „Nové budovy“ rozšířeno o rehabilitaci a opět slouží celé republice.

Poznámka: Na zmínku o zrušení působnosti řádových sester (po Únoru 1948) a zrušení původní márnice navazuje osud samostatné budovy kapličky, která je podrobněji popsána ve stati Architektura.