Úvodní stránka

Genetické schéma základních pojmů

(s aktivními odskoky do genetického výkladového slovníku)

Lokus Prostředí Fenotyp Kvantitativní znak Kvalitativní znak Kodominance Recesivita Dominance Protein Translace Transkripce Polygenní dědičnost Alely Gen Genom Deoxyribonukleová kyselina Genetická informace Nukleotid Replikace Replikace semikonzervativní Lokus Genotyp Homozygot Heterozygot Alelický pár - genotyp Homologní chromozomy Genové interakce Pohlavní chromozomy Vazba genů Vazbová skupina Deoxyribonukleová kyselina Proteiny - histony Chromozom Karyotyp Meióza Gameta Segregace Volná kombinovatelnost Rekombinace Imprinting Genofond

Aktualizováno 22.01.2014