doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.

              
MATLAB na PEF MENDELU


Od června 2020 je v provozu celouniverzitní licence MATLABu. Bližší informace jsou dostupné zde:

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/mendelu-31494269.html

Skripta MATLAB

Soubory ke skriptům MATLAB (zkušební verze)