Orientační výše výnosů polních plodin při různé intenzitě hospodaření

Plodina Ukazatel S - standard I - intenzivní N - nižší vstupy
Pšenice ozimá potravinářská Výnos zrna [t/ha] 6,0 7,0 4,5
Výnos slámy [t/ha] 4,4 5,2 3,4
Pšenice ozimá (nepotravinářská) Výnos zrna [t/ha] 6,5 7,5 4,7
Výnos slámy [t/ha] 4,8 5,6 3,8
Pšenice jarní Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6
Výnos slámy [t/ha] 3,7 4,6 3,2
Ječmen jarní sladovnický Výnos zrna [t/ha] 5,0 6,0 3,8
Výnos slámy [t/ha] 2,8 3,1 2,3
Ječmen jarní (nesladovnický) Výnos zrna [t/ha] 5,5 6,5 4,2
Výnos slámy [t/ha] 3,0 3,3 2,5
Ječmen ozimý Výnos zrna [t/ha] 5,5 6,5 4,5
Výnos slámy [t/ha] 4,8 5,4 4,5
Žito ozimé Výnos zrna [t/ha] 4,8 5,3 3,8
Výnos slámy [t/ha] 4,3 5,0 3,3
Oves Výnos zrna [t/ha] 4,0 4,5 3,5
Výnos slámy [t/ha] 4,8 5,0 4,5
Tritikale ozimé - žitovec Výnos zrna [t/ha] 5,0 6,0 4,3
Výnos slámy [t/ha] 4,9 5,4 3,9
Kukuřice na zrno Výnos zrna [t/ha] 7,6 9,0 5,3
Výnos slámy [t/ha] 7,5 8 6
Hrách setý Výnos semen [t/ha] 3,2 4,0 2,4
Výnos slámy [t/ha] 2,5 3,0 2,5
Sója Výnos hlavního produktu [t/ha] 2,5 3,3 1,8
Výnos vedlejšího produktu [t/ha] 0 0 0
Řepka ozimá Výnos semene [t/ha] 3,2 4,4 2,3
Výnos slámy [t/ha] 4,2 4,8 3,6
Hořčice bílá Výnos semene [t/ha] 1,3 1,6 1,0
Výnos slámy [t/ha] 3,0 3,5 2,5
Slunečnice roční Výnos semene [t/ha] 2,8 3,5 2,2
Výnos slámy [t/ha] 7 9 5
Mák Výnos semene [t/ha] 0,8 1,2 0,6
Výnos makoviny [t/ha] 0,4 0,5 0,3
Len olejný Výnos semene [t/ha] 1,5 2,0 1,2
Výnos stonku [t/ha] 1,6 1,5 1,7
Len přadný Výnos stonku [t/ha] 3,5 4,0 3,0
Výnos semene [t/ha] 0,5 0,5 0,45
Konopí pro stonek Výnos sušiny stonku [t/ha] 9,0 12,0 6,0
Výnos semene [t/ha] 0,5 0,6 0,4
Brambory sadbové Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 15,5 18,0  
Vytříděný odpad brambor [t/ha] 6 7  
Brambory rané Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 19 20  
Vytříděný odpad brambor [t/ha] 3 3  
Brambory konzumní ostatní Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 25 30 22
Vytříděný odpad brambor [t/ha] 7 8 6
Brambory pro výrobu škrobu Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 30 36  
Vytříděný odpad brambor [t/ha] 0 0  
Cukrovka Výnos bulev cukrovky [t/ha] 60 70 45
Výnos chrástu [t/ha] 23 28 20
Krmná řepa Výnos bulev řepy [t/ha] 60 50 75
Výnos chrástu [t/ha] 10 10 10
Vojtěška setá Výnos zelené hmoty [t/ha] 50 60 40
Výnos sušiny po odečtení sklad. ztrát [t/ha] 10 12 8
Jetel luční Výnos zelené hmoty [t/ha] 50   40
Výnos sušiny po odečtení sklad. ztrát [t/ha] 10   8
Jetelovinotrávy Výnos zelené hmoty [t/ha] 50 66,7 32,0
Výnos sušiny po odečtení sklad. ztrát [t/ha] 10,0 12,0 7,0
Kukuřice na vlhké zrno Výnos zelené hmoty (zrno 36 % vlhkosti) [t/ha] 14,4 16,8 9,6
Výnos sušiny (zrno 15% vlhkosti) bez ztrát [t/ha] 10,6 12,4 7,1
Kukuřice CCM a LKS Výnos zelené hmoty [t/ha] 22,5 30,0 13,0
Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 12,4 16,5 7,2
Obsah sušiny palic [%] 55 55 55
Kukuřice na zeleno při sušině 16 % Výnos zelené hmoty [t/ha] 40 50 31
Výnos sušiny po odečtení sklad. ztrát [t/ha] 6 8 5
Obsah sušiny [%] 16 16 16
Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % Výnos zelené hmoty [t/ha] 40 55 25
Výnos sušiny po odečtení sklad. ztrát [t/ha] 12,8 17,6 8
Obsah sušiny [%] 32 32 32
Luskoobilní směsky na silážní drť Výnos zelené hmoty [t/ha] 20 27 15
Výnos sušiny po odečtení sklad. ztrát [t/ha] 6 8,1 4,5
Obsah sušiny [%] 30 30 30
 Zpracováno dle: Normativů pro zemědělskou a potravinářskou výrobu (http://www.agronormativy.cz)