head

Dne 20. července 1822 se v Heinzendorfu (nyní Hynčice, které jsou součástí obce Vrážné ve Slezku) narodil Johann Mendel v domě čp. 58 (nyní čp. 69) Antonovi Mendelovi a matce Rosině rozené Schwirtlich. Byl jejich druhým dítětem. Dokládá to záznam v matriční knize Zemského archivu v Opavě.

matrika

Malý Mendel byl pokřtěn o dva dny později 22. července 1822 v sousední moravské vesnici Dolní Vražné (německy Gross-Petersdorf) jménem Johann. Právě toto datum se často v různých zdrojích objevuje jako datum narození.

Jeho mateřským jazykem byla němčina, nicméně vzhledem k tomu, že působil v dvojjazyčném prostředí, se naučil plynně česky, a sám se cítil být "Moravanem německé řeči". Například u svého parte sám řekl, že musí být dvojjazyčné. Sám korespondoval ve dvou jazycích. Jeho rozsáhlá činnost na Moravě a v Brně rozhodně vypovídá o jeho moravsko-německé orientaci. Byl také například ředitel moravské hypoteční banky.

Základní školu malý Johánnek absolvoval v Hynčicích, kde jeho nadání rozpoznal učitel Thomas Makitta. Proto jeho další vzdělávání probíhalo v piaristické škole v Lipníku nad Bečvou. Středoškolské vzdělání ukončil maturitní zkouškou na gymnáziu v Opavě. V letech 1840 až 1843 studoval na Filozofické fakultě Univerzity v Olomouci. V této době v Olomouci vyučoval přírodní historii a polní hospodářství Johann Karl Nestler, významný výzkumník na poli šlechtění zvířat a rostlin, jehož výzkum šlechtění ovcí podle některých autorů ovlivnil pozdější Mendelovu práci. Dalším olomouckým profesorem, který Mendela významně ovlivnil, byl Friedrich Franz. Během studia se Mendel živil převážně kondicemi. Z finančních důvodů a na přání matky vstoupil do semináře. V roce 1843 přišel do augustinianského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor (a právě toto řeholní jméno většinou používá na prvním místě).

Tolik o počátcích života Gregora Mendela.

 

Zdroj:

  1. Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel)
  2. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/38264-moravane-a-cesi/

 

 

© TGU 2012