Animace profilu cesty

Spuštění animace: klikněte na bod C, poté osu o, a opět na bod C.

Zdrojový výkres ;)