Průsečík přímky s rovinou danou spádovým měřítkem.


Created using C.a.R.