Konstruktivní geometrie a technické kreslení - LI - komb. forma


Slidy z konzultací (některé přednášky obsahují příklady navíc)

Název PrezentacePředlohy
Technické kreslení
Vlastnosti promítání
Kótované promítání - princip
Kótované promítání - polohové úlohy, spád
Topografické plochy - úvod
Topografické plochy - úlohy v terénu
Mongeova projekce - princip, polohové úlohy
Mongeova projekce - řezy těles
Kolmá axonometrie - princip, polohové úlohy
Kolmá axonometrie - řezy těles

Další materiály

Technické kreslení


Kótované promítání


Topografické plochy - řešené příklady:


Mongeovo promítání


Axonometrie