Konstruktivní geometrie a technické kreslení - LI - prezenční forma


Přednášky

Název PrezentacePředlohy
Technické kreslení 1
Technické kreslení 2
Vlastnosti promítání
Kótované promítání - princip
Kótované promítání - polohové úlohy, spád
Topografické plochy - úvod
Topografické plochy - úlohy v terénu
Mongeova projekce - princip, polohové úlohy
Mongeova projekce - řezy těles
Mongeova projekce - zobrazení kružnice
Kolmá axonometrie - princip, polohové úlohy
Kolmá axonometrie - zářezová metoda
Kolmá axonometrie - řezy těles
Kolmá axonometrie - osvětlení těles

Další materiály

Technické kreslení


Kuželosečky


Kótované promítání


Topografické plochy - řešené příklady:


Mongeovo promítání


Axonometrie