Lenka Viskotová
Ústav statistiky a operačního výzkumu
PEF MENDELU v Brně

Matematika I. - doplňkové materiály pro studium

Matematika II. - doplňkové materiály pro studium


Velké množství materiálů lze najít na webových stránkách R. Maříka z Ústavu matematiky LDF.
Matematické výpočty online si můžete vyzkoušet ve velice zdařilé aplikaci MAW (odkaz na www stránky R. Maříka).

Systém počítačové algebry Maple

Elektronické skriptum "Diferenciální geometrie křivek a ploch" (spoluautorství s I. Kolářem) je k dispozici zde.

Systém počítačové algebry Sage

Ukázkové zápisníky ve vztahu ke geometrii najdete zde.lenka.viskotova@mendelu.cz

Valid HTML 4.01 Transitional