Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy (Viktor Čenomyrdin po nepovedené měnové reformě v roce 1993)

Uživatelské nástroje


zkousky

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zkousky [2013/12/25 17:01]
marik
zkousky [2020/05/24 10:42] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 <markdown> <markdown>
-Termíny+ 
 +Zkoušky letní semestr 2019-2020
 ========== ==========
  
-  * denní studium mých předmětů a kombinovaná forma Inženýrské matematiky: 19.12., 2.1., 13.1., 23.1., 30.1., 6.2., termíny jsou vypsány do UISu a jen utné se na ně přihlásit přes UIS*<span style='color:red;'>Přesný čas a místnost se mohou den edem změnit</span>*, v závislosti na organizačních možnostech a počtu přihlášených studentů.+Zkoušky budou distančně. Většina známek bude udělena za průžnou práci během semestruInformace v Temas skupině edmětu, případně mailem
  
-  * kombinovaná forma Arboristiky: 3.1., 17.1., 31.1., 7.2. 
  
-Termíny budou písemné, výsledky budou zpravidla do odpoledne nebo večera, opravené písemky k nahlédnutí zpravidla v pátek. 
  
-Písemky z tohoto semestru včetně řešení nebo nástinu řešení jsou [zde](http://user.mendelu.cz/marik/pisemky/)+<!-- 
 +Zkoušky a zápočty za zimní semestr 2018-2019 
 +==========
  
 +Aplikovaná matematika
 +------------------
 +* Pro obor dřeovstavby byl předmět vypsán konzultační formou. Termíny budou vypsány v lednu. Složení zkoušky během semestru  je též možné. Případní zájemci nechť mne kontakrují kvůli domluvě. 
  
 +Inženýrská matematika
 +------------------
 +* základní informace jsou na webu k předmětu
 +* <span style="color:red">NEW</span> obsah přednášek, tj. [látka která se bude
 +zkoušet](inzmat/inzmat-teorie.pdf) (bylo aktualizováno pro rok 2018).
 +* [Písemky z roku 2018/2019](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/pisemky/pisemky_2018-2019/)
  
-Inženýrská matematika - denní+Aplikovaná matematika pro arboristy - denní
 ------------------ ------------------
 +* Informace jsou na webu k předmětu
  
 +Aplikovaná matematika pro arboristy - kombinovaná
 +------------------
 +* Informace jsou na webu k předmětu
 +-->
  
-Arboristika - denní+ 
 + 
 + 
 +<!-
 +Zkoušky zimní semestr 2017-2018 
 +========== 
 + 
 +Aplikovaná matematika (opakující) 
 +------------------ 
 +* Dne 12.12.2017 byl rozeslán email s dotazem na termíny. 
 +* Zadání z proběhlých termínů se nebudou zveřejňovat 
 + 
 +Aplikovaná matematika pro arboristy, denní
 --------------------- ---------------------
  
-[Koeficienty ke zkoušce](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=koeficienty)+* V <a href="http://is.mendelu.cz/" target="_blank">UISe</a> jsou vypsány termíny na zkoušky. 
 +* [Zadání](arboristika/pisemky/pisemky_2017-2018) z již proběhlých termínů jsou dostupná s několikadenním zpožděním. 
 + 
 + 
 +Aplikovaná matematika pro arboristy, kombinovaná 
 +-------------------------- 
 + 
 +V <a href="http://is.mendelu.cz/" target="_blank">UISe</a> jsou vypsány termíny na zkoušky. Data jsou 5.1.2018, 11.1.2018, 25.1.2018 a 2.2.2018 vždy v 10:00 v B44. Předtermín 14.12.2017 v 11:00 v B23. Pokud byste měli problém s přihlašováním na zkoušku, dejte mi prosím vědět. Přihlašování a odhlašování končí vždy 24 hodin před termínem.  
 + 
 +Inženýrská matematika 
 +------------------ 
 +* V [UISe](http://is.mendelu.cz/) jsou vypsány termíny na zkoušky a 
 +  zápočty (každý by měl mít možnost přihlásit se na ukončení, které má 
 +  zadáno v UISe). 
 +* [Web předmětu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=inzenyrska_matematika)   
 +* Zadání z již proběhlých termínů jsou [zde](inzmat/pisemky/pisemky_2017-2018). 
 + 
 +--> 
 + 
 + 
 + 
 +<!-- 
 + 
 +Zkoušky zimní semestr 2016-2017 
 +========== 
 + 
 +Písemky z minulých let jsou [uvnitř jednotlivých předmětů](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=vyuka). 
 + 
 +Pokud byste měli problém s přihlašováním na zkoušku, dejte mi prosím vědět. Přihlašování a odhlašování končí vždy 24 hodin před termínem.  
 + 
 +Inženýrská matematika 
 +------------------ 
 + 
 +* V [UISe](http://is.mendelu.cz/) jsou vypsány termíny na zkoušky a 
 +  zápočty (každý by měl mít možnost přihlásit se na ukončení, které má 
 +  zadáno v UISe). Data jsou 15.12, 6.1., 17.1., 24.1., 31.1. vždy 
 +  9:30 v B32. 
 +* [Web předmětu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=inzenyrska_matematika)   
 +* Zadání z již proběhlých termínů: 
 +[15.12.](inzmat/pisemky/pisemky_2016-2017/2016-2017_IM_01.pdf),  
 +[6.1.](inzmat/pisemky/pisemky_2016-2017/2016-2017_IM_02.pdf),  
 +[17.1.](inzmat/pisemky/pisemky_2016-2017/2016-2017_IM_03.pdf),  
 +[24.1.](inzmat/pisemky/pisemky_2016-2017/2016-2017_IM_04.pdf),  
 +[31.1.](inzmat/pisemky/pisemky_2016-2017/2016-2017_IM_05.pdf). 
 + 
 +--> 
 + 
 +<!-- 
 + 
 +* V [UISe](http://is.mendelu.cz/) jsou vypsány termíny na zkoušky a zápočty (každý by měl mít možnost přihlásit se na ukončení, které má zadáno v UISe). Data jsou 17.12.2015, 5.1.2016, 12.1.2016, 26.1.2016 a 2.2.2016 vždy v 9:00.  
 +* Písemky z běžícího zkouškového období: [17.12.](inzmat/pisemky/pisemky_2015-2016/2015-2016_IM_01.pdf), [5.1.](inzmat/pisemky/pisemky_2015-2016/2015-2016_IM_02.pdf), [12.1.](inzmat/pisemky/pisemky_2015-2016/2015-2016_IM_03.pdf), [26.1.](inzmat/pisemky/pisemky_2015-2016/2015-2016_IM_04.pdf), 
 +[2.2.](inzmat/pisemky/pisemky_2015-2016/2015-2016_IM_05.pdf). 
 + 
 + 
 +Aplikovaná matematika pro arboristy, denní 
 +--------------------- 
 + 
 + 
 +* V [UISe](http://is.mendelu.cz/) jsou vypsány termíny na zkoušky. Data jsou 20.12, 6.1., 17.1., 24.1., 31.1. vždy 
 +  9:30 v B32.  
 +* [Web předmětu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikovana_matematika_pro_arboristy)   
 +* [Tabulka s koeficienty za 
 +  aktivitu.](arboristika/dochazka_aktivita_2016.pdf) Tímto 
 +  koeficientem je vynásoben výsledek zkoušky před stanovením 
 +  závěrečného hodoncení. Hodnotila se účast a aktivita ve cvičení jak 
 +  bylo avizováno na začátku semestru. Jako bonus se hodnotila účast na 
 +  přednáškách prezenčka na několika náhodně vybraných přednáškách). 
 +* Zadání z již proběhlých termínů: 
 +  [20.12.](arboristika/pisemky/pisemky_2016-2017/01.pdf), zadání z 
 +  6.1. nevystavuji (pro jediného přihlášeného se použilo lehce 
 +  modifikované jedno ze starých zadání), 
 +  [17.1.](arboristika/pisemky/pisemky_2016-2017/02.pdf), 
 +  [24.1.](arboristika/pisemky/pisemky_2016-2017/03.pdf),  
 + 
 +* V [UISe](http://is.mendelu.cz/) jsou vypsány termíny na zkoušky. Data jsou 17.12.2015, 5.1.2016, 12.1.2016, 26.1.2016 a 2.2.2016 vždy v 9:00.  
 +* [Tabulka s koeficienty za aktivitu.](arboristika/dochazka_aktivita_2015.pdf) Tímto koeficientem je vynásoben výsledek zkoušky před stanovením závěrečného hodoncení.  
 +* Písemky z běžícího zkouškového období: 17.12. (jeden uchazeč, použil jsem jedno z již zveřejněných zadání), 
 +[5.1.](arboristika/pisemky/pisemky_2015-2016/01.pdf),  
 +[12.1.](arboristika/pisemky/pisemky_2015-2016/02.pdf),  
 +[26.1.](arboristika/pisemky/pisemky_2015-2016/03.pdf),  
 +[2.2.](arboristika/pisemky/pisemky_2015-2016/04.pdf). 
 + 
 + 
 +Aplikovaná matematika pro arboristy, kombinovaná 
 +-------------------------- 
 + 
 +* V [UISe](http://is.mendelu.cz/) jsou vypsány termíny na 
 +  zkoušky. Data jsou 13.1. (B32), 20.1. (B32), 27.1. (B21) a 
 +  3.2. (B32) vždy v 9:30.  
 +* [Web předmětu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikovana_arboristi_kombi) 
 +[Seznam otázek ke zkoušce](arboristika/otazky-dalkari.pdf) - <span style='color:red'>Aktualizováno pro ZS 2016/2017</span> 
 +* Zadání z již proběhlých termínů:  
 +  [13.1.](arboristika/pisemky/pisemky_kombi_2016-2017/01.pdf),   [20.1.](arboristika/pisemky/pisemky_kombi_2016-2017/02.pdf), 
 +    [27.1.](arboristika/pisemky/pisemky_kombi_2016-2017/03.pdf),  
 + 
 + 
 +* V [UISe](http://is.mendelu.cz/) jsou vypsány termíny na zkoušky. Data jsou 17.12.2015, 8.1.2016, 15.1.2016, 29.1.2016 a 5.2.2016 vždy v 9:00. Pokud byste měli problém s přihlašováním na zkoušku, dejte mi prosím vědět. Přihlašování a odhlašování končí vždy 24 hodin před termínem.  
 +* Dne 3.12.2015 byl aktualizován a uzavřen seznam [otázek ke zkoušce](arboristika/otazky-dalkari.pdf) 
 +* Písemky z běžícího zkouškového období:  
 +[17.12.](arboristika/pisemky/pisemky_kombi_2015-2016/01.pdf),  
 +[8.1.](arboristika/pisemky/pisemky_kombi_2015-2016/02.pdf),  
 +[29.1.](arboristika/pisemky/pisemky_kombi_2015-2016/03.pdf)  
 + 
 + 
 + 
 +Inženýrská matematika - denní 
 +------------------ 
 +není 
 + 
 +Arboristika - Aplikovaná matematika pro arboristy, denní 
 +--------------------- 
 + 
 +- [písemky 2014/2015](arboristika/pisemky/pisemky_prez_2014-2015) 
 +- více viz [web předmětu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=zaklady_vyssi_matematiky) 
 Arboristika - kombinovaná Arboristika - kombinovaná
 -------------------------- --------------------------
 +není
  
 +Dřevostavby - Aplikovaná matematika
 +-------------------------------
 +
 +- [Seznam příkladů](am/pisemka.pdf), které se mohou objevit u zkoušky nedoznal změn a platí pro zkouškové období v létě 2015.
 +- V UISe jsou termíny zkoušek, seznam termínů je konečný, další už nebudou. Na zkoušku je nutno se dostavit s průkazem totožnosti s fotografií.
 +- [Seznam](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikovana_matematika_koeficienty) studentů s koeficientem za aktivitu během semestru.
 +- [Pisemky z letosnich terminu](http://user.mendelu.cz/marik/am/pisemky), ktere jiz probehly
 +- více viz [web předmětu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikovana_matematika)
 +
 +-->
  
 </markdown> </markdown>
 +
 +
 +
zkousky.1387987316.txt.gz · Poslední úprava: 2013/12/25 17:01 autor: marik

Nástroje pro stránku