Mnoho nul je přesvědčených, že jsou elipsami, po kterých obíhá zem. (Stanislaw Jerzy Lec)

Uživatelské nástroje


zaklady_vyssi_matematiky

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zaklady_vyssi_matematiky [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 +<html>
 +<style>
 +.abutton {
 +color: gray;
 +font-size:60%;
 +}
 +
 +.rozbalit_ul:hover {cursor:pointer;}
 +
 +.informace {border-left: thick double #ccc; padding-left: 1em;}
 +
 +h2 span {color:gray; font-size:80%;}
 +
 +</style>
 +
 +<script>
 +$(document).ready( function()
 +{
 +$("h2").click(function() {
 +    $(this).next("div").toggle();
 +    var nadpis = $(this).html();
 +    nadpis = nadpis.replace(" <span>(kliknutím rozbalit)</span>", "");
 +    nadpis = nadpis.replace(" <span>(kliknutím sbalit)</span>", "");
 +    if ($(this).next("div:visible").length > 0)
 +    {
 +        $(this).html(nadpis+" <span>(kliknutím sbalit)</span>");
 +    }    
 +    else
 +    {
 +        $(this).html(nadpis+" <span>(kliknutím rozbalit)</span>");
 +    }       
 +});
 +
 +$("h2").each(function()
 +{
 +    var nadpis = $(this).html();
 +    if ($(this).next("div:visible").length > 0)
 +    {
 +        $(this).html(nadpis+" <span>(kliknutím sbalit)</span>");
 +    }    
 +    else
 +    {
 +        $(this).html(nadpis+" <span>(kliknutím rozbalit)</span>");
 +    }
 +}
 +);
 +}
 +);
 +</script>
 +
 +
 +</html>
 +
 +
 +
 +<markdown>
 +Aplikovaná matematika pro arboristy 
 +======================================
 +
 +(dříve Základy vyšší matematiky - arboristika)
 +
 +Toto je webový portál s informacemi a učebními materiály pro denní
 +studium, předmět Aplikovaná matematika pro arboristy (dříve Základy
 +vyšší matematiky pro arboristy). Materiály pro kombinovanou formu
 +studia předmětu Aplikovaná matematika pro arboristy jsou
 +[zde](?id=aplikovana_arboristi_kombi).
 +
 +</markdown>
 +
 +Nezaměňovat prosím s předmětem [[aplikovana_matematika|Aplikovaná matematika (AM-DI) na oboru dřevostavy]]
 +
 +<html>
 +<h2>Učební texty</h2>
 +<div class="informace" style="display:visible;">
 +</html><markdown>
 +
 +-   [Učební text](arboristika/prednaska.pdf) ([verze učebního textu pro
 +    obrazovku](arboristika/prezentace.pdf), [pro kindle](arboristika/kindle-matematika.pdf) a [html
 +    verze](arb-web/arb-web.html)).
 +-   Zkoušková písemka (zatím obsahuje informace z minulého běhu předmětu): 
 +    - [typy příkladů](arboristika/vzor_seznam.pdf),
 +    - písemky [2011/2012](arboristika/pisemky_2011-2012.pdf), [2012/2013](arboristika/pisemky_2012-2013.pdf), [2013/2014](arboristika/pisemky_2013-2014.pdf), <span style="color:red">Aktuální:</span> [písemky 2014/2015](arboristika/pisemky/pisemky_prez_2014-2015)
 +    - [Docházka a aktivita ve cvičení ZS 2014](arboristika/dochazka.pdf), 
 +<!-- -   S sebou na zkoušku
 +    -   psací pomůcky, čisté papíry A4
 +    -   index nebo ISIC kartu -->
 +<!--- -   ![pisemky](images/pisemky.png) Letošní písemky z proběhlých termínů s řešeními:
 +    [zde](arboristika/pisemky) (soubory termin1.pdf, termin2.pdf, atd) -->
 +-   Klasifikace
 +   * A: 41 a více
 +   * B: 35-40
 +   * C: 30-34
 +   * D: 25-29
 +   * E: 20-24
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +<h2>Zápisky z přednášek ZS 2014/2015</h2>
 +<div class="informace"   style="display:none;">
 +</html><markdown>
 +
 +
 +
 +*  22.9.2014 (funkce prosté, inverzní, rostoucí, klesající; využití vlastností funkcí při řešení rovnic a nerovnic)
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2014_09_22.pdf)
 +*  29.9.2014 (elementární funkce, spojitost, Bolzanova věta, úvod do derivací.)
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2014_09_29.pdf)
 +  - [Vzorce pro derivace](kraj/vzorce-CZ.pdf)
 +*  6.10.2014 (derivace a spojitost, tečna, lineární aproximace funkce jedné a dvou proměnných, lokální extrémy)
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2014_10_06.pdf)
 +*  13.10.2014 (úlohy na rychlost změny, vyšší derivace, parciální derivace, Taylorův polynom, Newtonova metoda)
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2014_10_13.pdf)
 +  - Příklady na využití derivace [PDF](arboristika/derivace_priklady.pdf)
 +  - Animace k Taylorovu polynomu [PDF](prez/taylor-cz.pdf)
 +*  20.10.2014 (úvod do integrálního počtu - neurčitý integrál, metoda per-partés)
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2014_10_20.pdf)
 +  - [řetězovka](am/slidy/retezovka/index_d.html)
 +*  27.10.2014
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2014_10_27.pdf)
 +*  3.11.2014 odpadá (samostudium)
 +*  10.11.2014
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2014_11_10.pdf)
 +*  17.11.2014 odpadá (25 let od sametové revoluce)
 +*  24.11.2014
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2014_11_24.pdf)
 +*  1.12.2014
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2014_12_01.pdf)
 +*  8.12.2014
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2014_12_08.pdf)
 +*  15.12.2014
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2014_12_15.pdf)
 +
 +
 +
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +<h2>Cvičení</h2>
 +<div class="informace"   style="display:none;">
 +</html><markdown>
 +
 +
 +-   [Cvičení (Petr Hasil)](http://user.mendelu.cz/hasil/Data/CZ/Teach/ZVMTA-cv.pdf)
 +-   [Aplikace určitého integrálu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=zaklady_vyssi_matematiky_integral.md)
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +<h2>Zápisky z přednášek ZS 2013/2014</h2>
 +<div class="informace"  style="display:none;">
 +</html><markdown>
 +
 +
 +
 +* 23.9.2013 Funkce prosté, inverzní, rostoucí, klesající, spojitost
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2013_09_23.pdf)
 +* 30.9.2013 Derivace funkce jedné a dvou proměnných, lineární
 +  aproximace funkce pomocí derivace
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2013_09_30.pdf)
 +* 7.10.2013 Lineární aproximace funkcí dvou proměnných, derivace jako
 +  rychlost změny (slovní úlohy), lokální a absolutní extrémy funkce
 +  jedné proměnné a jejich souvislost s derivací.
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2013_10_07.pdf)
 +* 14.10.2013 Procvičování derivování a hledání lokálních extrémů (jenom první ročník, druhý ročník měl praxe)
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2013_10_14.pdf)
 +* 21.10.2013 Newtonova metoda, druhá a vyšší derivace, Taylorův polynom, konvexnost/konkávnost funkce, slovní úlohy
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2013_10_21.pdf)
 +* 28.10.2013 Státní svátek
 +* 4.11.2013 Neurčitý integrál
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2013_11_04.pdf)
 +  - [Online výpočty integrálu](http://um.mendelu.cz/maw-html/index.php?lang=cs&form=integral)
 +  - [Křivka táhnutí](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/aplikace/tahnuti.pdf)
 +  - [Zavěšené mosty](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/aplikace/most.pdf)
 +* 11.11.2013 Neurčitý integrál - dokončení, Riemannův integrál
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2013_11_11.pdf)
 +  - Seznam neurčitých integrálů, které je nutno umět integrovat a
 +    které se budou vyskytovat ve zkouškové písemce byl aktualizován a
 +    je k dispozici [zde](arboristika/vzor_seznam.pdf).
 +  - [Web](http://user.mendelu.cz/marik/akademie/) s ukázkami jak řešit příklady na počítači.
 +* 18.11.2013 Riemannův integrál - dokončení, Dvojný integrál
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2013_11_18.pdf)
 +* 25.11.2013 Dvojný integrál - Fubiniova věta
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2013_11_25.pdf)
 +  - [Obrázky ke geometrické aplikaci dvojného integrálu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/3D/dvojny.html)
 +  - [Úlohy na Fubiniovu větu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/kvizy/dvojint-CZ.pdf)
 +* 2.12.2013 Dvojný integrál - polární souřadnice, Úvod do diferenciálních rovnic
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2013_12_02.pdf)
 +* 9.12.2013 Řešení diferenciálních rovnic, shrnující poznámky ke zkoušce
 +  - [Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_2013_12_09.pdf)
 +* 16.12.2013 Místo přednášky bude předtermín 19.12.2013
 +
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +<h2>Zápisky z přednášek ZS 2012/2013</h2>
 +<div class="informace"  style="display:none;">
 +</html><markdown>
 +
 +-   [Zápisky z přednášky 2012/2013](arboristika/prednasky_2012-2013.pdf)
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +
 +
 +<h2>Učební texty a prezentace na příbuzných oborech</h2>
 +<div class="informace"  style="display:none;">
 +</html><markdown>
 +
 +
 +-   Základy vyšší matematiky - lesnictví: [portál dr. Fišnarové](http://user.mendelu.cz/fisnarov?page=1)
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +<h2>Podpůrné materiály</h2>
 +<div class="informace"  style="display:none;">
 +</html><markdown>
 +
 +
 +-   **Vzorce pro derivování a integrování** [PDF](kraj/vzorce-CZ.pdf)
 +-   [Návody na využití volně dostupných systémů systémů počítačové
 +    algebry](akademie/) a [stručný návod pro Wolfram Alpha](../wa).
 +-   Grafy základních elementárních funkcí [PDF](pdf/grafy-zakl-fci.pdf)
 +-   Příklady na výpočet derivace [PDF](prez/derivace-cz.pdf)
 +-   Příklady na výpočet lokálních extrémů
 +    [PDF](prez/lokalniextremy-cz.pdf)
 +-   Příklady na využití derivace (přednáška 17. října 2011)
 +    [PDF](arboristika/derivace_priklady.pdf)
 +-   Příklad na maximalizaci [provozu na trajektu](arboristika/Ferry.pdf)
 +-   Online [PDF kvíz](http://user.mendelu.cz/marik/kvizy/dvojint-CZ.pdf)
 +    na procvičování převodu dvojného integrálu na dvojnásobný. Návod viz
 +    [zde](kvizy/instrukce.pdf), od strany
 +    6.
 +-   Aplikace diferenciálních rovnic - trolejbusy (přednáška 5. prosince
 +    2011) [PDF](arboristika/trolejbusy.pdf)
 +-   Aplikace diferenciálních rovnic - samočištění jezer (přednáška 5.
 +    prosince 2011) [PDF](prez/d-rce-cz.pdf), strany 5 až 9
 +-   Seznam integrálů ke zkoušce -- viz. instrukce ke zkoušce
 +    ([PDF](arboristika/vzor_seznam.pdf)), strana 2
 +-   [3D obrázky](3D/index.html) k diferenciálnímu počtu funkcí dvou
 +    proměnných
 +
 +</markdown>
 +
 +
 +<html>
 +</div>
 +<div style="magin-top:100px;padding-top:50px;padding-left:50px;">
 +<img width="800" src="../akademie/OPVK.png" />
 +<br />
 +Vytvořeno s podporou projektu <a href="http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz">Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu</a> (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021) za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.</div>
 +</html>
  
zaklady_vyssi_matematiky.txt · Poslední úprava: 2020/03/05 07:36 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku