Příroda se směje našim potížím s integrací. (Pierre Simon Laplace, francouzský matematik a fyzik)

Uživatelské nástroje


vyssi_matematika_kombi

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vyssi_matematika_kombi [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<markdown>
 +Vyšší matematika, kombinovaná forma
 +=======================================
 +
 +
 +* V letním semestru 2013 vyučuji předmět Vyšší matematika pro kombinovanou
 +formu. Předmět je ukončen zápočtovou písemkou zaměřenou na příklady i
 +teorii.
 +* Materiály k předmětu vytvořené a používané pro předměty Inženýrská
 +matematika, Inženýrská matematika pro NI a Vyšší matematika v letech
 +2008 až 2012 jsou k dispozici [zde](?id=inzenyrska_matematika).
 +
 +## Základní doporučená iteratura
 +
 +* ![kniha](images/book.png) Základní učební text v různých formátech:
 +[k tisku](inzmat/in-mat.pdf),
 +[pro prohlížení na obrazovce](inzmat/in-mat-screen.pdf),
 +[HTML](in-mat-web/in-mat-web.html),
 +[e-opora](http://is.mendelu.cz/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=107;zobrazit=360;typ=opora).
 +* M. Navrátil: Matematika - diferenciální a integrální počet funkcí
 +    více proměnných, skriptum MENDELU.
 +* R. Mařík: Diferenciální rovnice a autonomní systémy, skriptum MENDELU.
 +
 +
 +## Program (výuka je vždy v B43)
 +
 +[<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášek](inzmat/prednasky/vyssi_matematika_prednasky_2012.pdf)  
 +
 +
 +* 11.2.2013, 15-17 (2 hod), *Funkce dvou proměných 1* (fukce dvou
 +  proměnných, Euklidovská metrika,
 +  [základní topologické pojmy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/in-mat-web/in-mat-webse2.html#x6-40002),
 +  parciální derivace, lineární aproximace)
 +   -  [Kreslení grafů funkce dvou proměnných](http://www.livephysics.com/ptools/online-3d-function-grapher.php)
 +   -  [Kreslení grafů a vrstevnic funkce dvou proměnných](http://www.intmath.com/vectors/3d-grapher.php)
 +   -  [Aplikace parciálních derivací](http://user.mendelu.cz/marik/sage/aplikace_dveprom.pdf) (brzdná dráha a povrch lidského těla)
 +* 12.2.2013, 11-13 (2 hod), *Funkce dvou proměných 2* (lokální, vázané
 +  a absolutní extrémy, Hessián, Fermatova věta, Weierstrassova věta)
 +  )
 +   -   [3D obrázky](3D/index.html) k diferenciálnímu počtu funkcí dvou
 +        proměnných
 +   -  [Lokální extrémy, online výpočet](http://user.mendelu.cz/marik/maw-new/index.php?lang=cs&form=minmax3d)
 +   -  [Výpočty pomocí CAS](http://user.mendelu.cz/marik/akademie/funkce-dvou-promennych.html)
 +* 14.2.2013, 16-19 (3 hod), *Dokončení funkcí dvou proměnných (věta o implicitní funkci)*, *Diferenciální rovnice 1 (úvod, diferenciální rovnice se separovanými proměnnými, aplikace a slovní úlohy)*
 +* 15.2.2013, 16-19 (3 hod), *Diferenciální rovnice 2 (lineární diferenciální rovnice, numerické metody řešení)*
 +  - směrové pole diferenciální rovnice a numerické řešení počátečních úloh: [DFIELD](http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html), [JODE](http://alamos.math.arizona.edu/ODEApplet/JOdeApplet.html), [DiffEqu](http://www.ies.co.jp/math/java/calc/DiffEqu/DiffEqu.html)
 +  - [Výpočty pomocí CAS](http://user.mendelu.cz/marik/akademie/diferencialni-rovnice.html)
 +* 8.3.2013, 13-16 (3 hod), *Diferenciální rovnice 3  (lineární diferenciální rovnice druhého řádu)*
 +  - [Aplikace diferenciálních rovnic (spíše populárnější formou)](aplikace/aplikace_diferencialnich_rovnic.pdf)
 +* 22.3.2013, 13-16 (3 hod), *Dvojný integrál 1*
 +  -    <span style="color:red">První část zápočtového testu</span>: Diferenciální počet funkcí dvou proměnných, diferenciální rovnice se separovanými proměnnými, aplikace diferenciálních rovnic a slovní úlohy. Viz [ukázky otázek](?id=vyssi_matematika_zapocet).
 +   -   [3D obrázky](3D/index.html) k diferenciálnímu počtu funkcí dvou
 +        proměnných
 +   -   [Test na procvičení převodu dvojného integrálu na dvojnásobný](kvizy/dvojint-CZ.pdf)
 +* 19.4.2013, 13-15 (2 hod), *Dvojný integrál 2*
 +  -    <span style="color:red">Druhá část zápočtového testu</span>: vše co nebylo v první části a bylo probráno nejpozději 22.3. Viz. [ukázky otázek](?id=vyssi_matematika_zapocet).
 +  -   Dvojný integrál v polárních souřadnicích
 +  -   Integrální střední hodnota
 +
 +
 +## Ukončení
 +
 +<img width="80" src="images/ukonceni.png" alt="ukonceni" style="float:left;"/> Předmět je ukončen zápočtem. Závěrečný test bude zaměřen na pochopení souvislostí mezi
 +  představenými pojmy a na řešení velmi jednoduchých příkladů. Důraz bude kladen na porozumění látce a orientaci v literatuře. Pro
 +  vlastní počítání je možno využít libovolnou výpočetní techniku.
 +
 +* Pro
 +  zodpovězení otázek bude nutno
 +  * orientovat se v probrané látce a umět nalézt příslušnou větu nebo
 +    vzorec,
 +  * aplikovat větu nebo vzorec na konkrétní situaci,
 +  * zkombinovat více poznatků nebo postupů pro nalezení odpovědi.
 +* Při psaní testu bude povolena literatura a PC s připojením na
 +  Internet. Povolena je literatura následujícícho charakteru: základní
 +  doporučená literatura, libovolné učebnice, libovolná skripta,
 +  oficiální [zápisky z přednášek](inzmat/prednasky/), vlastní zápisky
 +  z přednášek. Povoleny jsou vlastní výpisky z učebnic a skript, ty
 +  musí být doloženy prohlášením, že jde o vlastnoručně zpracované
 +  materiály a odevzdány společně s testem. V případě internetových
 +  zdrojů jsou povoleny pouze seriozní zdroje v českém, anglickém a
 +  německém jazyce (na úrovni wikipedie a výukových portálů vysokých
 +  škol a vysokoškolských učitelů, nejsou povoleny diskusní portály ani
 +  diskusní fóra a historie v diskusních fórech).
 +* Součástí testu bude prohlášení, že uživatel test zpracoval
 +  samostatně s využitím povolených pomůcek a bez pomoci další osoby.
 +* Test bude časově limitován, je proto nutná velmi dobrá orientace v
 +  problematice. Literatura nebo PC budou mít smysl pouze jako
 +  podpůrné prostředky.
 +* [Ukázky otázek](?id=vyssi_matematika_zapocet). Skutečné otázky budou
 +  totožné, nebo pouze mírná modifikace těchto otázek.
 +* Test bude rozdělen do dvou polovin. První část se bude psát 22.3. a
 +  bude obsahovat látku probranou do 14.2. včetně. Druhá část se bude
 +  psát 19.4. a bude obsahovat látku probranou do 22.3. včetně. Každá
 +  část bude trvat 30 minut a obsahovat pět otázek, každá otázka bude
 +  hodnocena dvěma body, celkem za oba testy je možno získat dvacet
 +  bodů. Požadavkem na udělení zápočtu je 8 bodů. Pokud někdo tento
 +  limit nesplní, může si opravit testy během zkouškového období - v
 +  takovém případě se píšou oba testy dohromady a je nutno získat 8
 +  bodů z dvaceti.
 +
 +</markdown>
  
vyssi_matematika_kombi.txt · Poslední úprava: 2020/03/05 07:36 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku