Každá věda se od určité úrovně automaticky stává částí matematiky. (David Hilbert)

Uživatelské nástroje


Sidebar

start

Toto je starší verze dokumentu!

<html> <center>

Robert Mařík

Mendel University of Agriculture and Forestry

Dpt. of Mathematics

Zemědělská 3 613 00 Brno, Czech Republic

phone: +420 545 134 030

</centerr>

* [My details from university information system](http://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=3785) * [My details from researchID](http://www.researcherid.com/rid/B-1207-2010) * My details on [bitbucket.org](http://bitbucket.org/robert.marik/) and [sourceforge.org](https://sourceforge.net/users/robertmarik)

</markdown>

start.1357799838.txt.gz · Poslední úprava: 2013/01/10 07:37 autor: marik