Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy (Viktor Čenomyrdin po nepovedené měnové reformě v roce 1993)

Uživatelské nástroje


start

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

start [2013/01/10 07:36]
marik
start [2020/10/04 07:57] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<html>
  
-<markdown&gt; +<img src=&quot;http://user.mendelu.cz/marik/images/mat.jpeg" style="float:right; max-width:400px;">
-Robert Mařík +
-============+
  
-[Mendel University](http://www.mendelu.cz/) of Agriculture and Forestry+<style> 
 +h5, .li {font-size110%; }
  
-[Dptof Mathematics](http://math.mendelu.cz) +.page p {font-style:italic; margin: 4px; padding-left:4px;} 
 +</style>
  
-Zemědělská 3 +</html>
-613 00 Brno, Czech Republic+
  
-phone: +420 545 134 030  
  
 +== Rozcestník ==
  
-* [My details from university information system](http://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=3785)  +  * [[matematika_new|Matematika]
-[My details from researchID](http://www.researcherid.com/rid/B-1207-2010)  +  * [[aplikovana_matematika|Inženýrská matematika]] 
-My details on [bitbucket.org](http://bitbucket.org/robert.marik/) and +  * [[research|Research]] 
-[sourceforge.org](https://sourceforge.net/users/robertmarik)+ 
 + 
 +== Další odkazy == 
 + 
 +  * [[vyuka|Ostatní výuka]] 
 + 
 +== Motto == 
 + 
 +[[https://www.uni-muenster.de/Physik.TP/~munsteg/arnold.html|V. I. Arnold: O učení matematiky]]:  
 +Matematika je součástí fyziky. Fyzika je experimentální věda, část přírodních věd. Matematika je součást fyziky s levnými experimenty. 
 + 
 +... 
 + 
 +V polovině 20. století proběhl pokus oddělit matematiku a fyziku. Následky se ukázaly jako katastrofické. Celé generace matematiků vyrostly bez ovládnutí poloviny své vědy a s úplnou  ignorací věd ostatních. Začaly studenty učit svoji strašnou scholastickou pseudomatematiku... 
 + 
 +... 
 + 
 +Složité modely jsou málokdy užitečné (kromě psaní vlastní disertace). 
 + 
 +... 
 + 
 +Učitel matematiky, který se neseznámil alespoň s některými částmi kurzu od Landaua a Lifšice (slavný kurz teoretické fyziky, pozn. překl.), se stane reliktem stejně jako ten, kdo nezná rozdíl mezi otevřenou a uzavřenou množinou. 
 + 
 +<html> 
 +<!-- 
 +<script src="http://user.mendelu.cz/marik/flex/jquery.flex.js"></script> 
 +<div id=outer> 
 +<div class="flex"> 
 +    <a bg="j" style="left:180px;height:120px;top:110px;width:240px;" width="360" height="250" href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=zkousky">Zkoušky</span></a> 
 +    <a bg="a" style="left:0px;top:0px;width:170px;height:228px;" width="380" height="228" href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=vyuka">Výuka</a> 
 +    <a bg="b" style="left:140px;height:100px;top:235px;width:200px;" width="400" height="225" href="http://um.mendelu.cz/konzultace/">Doučování</a> 
 +    <a bg="c" style="left:180px;height:100px;top:0px;width:400px;" width="400" height="290" href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=research">Research</a> 
 +    <a bg="h" style="left:0px;height:210px;top:235px;width:130px;" width="350" height="263" href="http://user.mendelu.cz/marik/mechmat">Kalkulačky, planimetry</a> 
 +    <a bg="e" style="left:430px;height:120px;top:110px;width:150px;" width="250" height="250">Robert Mařík</span> 
 +</a> 
 +    <a bg="f" style="left:350px;height:100px;top:235px;width:235px;" width="250" height="190" href="http://www.ldf.mendelu.cz/26791-akademicky-senat">Senát LDF</a> 
 +    <a bg="g" style="left:140px;height:100px;top:340px;width:330px;" width="350" height="150" href="http://user.mendelu.cz/marik/maw">Mathematical Assistant on Web</a> 
 +    <a bg="i" style="left:480px;height:100px;top:340px;width:100px;" width="110" height="150" href="http://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=3785">Info</a> 
 +</div> 
 +</div> 
 +<style> 
 +    .inside_a {font-size:80%; line-height:100%;} 
 +    .flex {position:relative;width:585px;min-height:500px;margin:0 auto;border:0px solid red;margin-top:10px; background-color:white;height:500px; overflow:hidden;} 
 +    .flex a {background-color:white;display:block;width:100px;height:100px;border-radius:px;position:absolute;background-repeat:no-repeat;background-position:center;border:1px solid gray;cursor:pointer;text-align:left;text-shadow:1px 1px 20px #000;color:#fbfe94;font-size:24px;font-weight:bold;text-indent:0px;padding-left:2px;line-height:30px; color:gray; font-size:0px;} 
 +    .flex a:hover {background-color:white;display:block;width:100px;height:100px;border-radius:px;position:absolute;background-repeat:no-repeat;background-position:center;border:1px solid gray;cursor:pointer;text-align:left;text-shadow:1px 1px 20px #000;color:#fbfe94;font-size:24px;font-weight:bold;text-indent:0px;padding-left:2px;line-height:30px;} 
 +    [bg=a] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/teaching.jpg);} 
 +    [bg=b{background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/konzultace.jpg)} 
 +    [bg=c] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/research.jpg);} 
 +    /* [bg=d] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/senat.jpg);} */ 
 +    [bg=e{background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/fotka.jpg);} 
 +    [bg=f] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/senat.jpg);} 
 +    [bg=g] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/maw.jpg);} 
 +    [bg=h{background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/kalkulacka.jpg);} 
 +    [bg=i] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/info.jpg);} 
 +    [bg=j] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/exam.jpg);} 
 +    .flex {    -webkit-transform-origin: top left;} 
 +</style> 
 + 
 +<script type="text/javascript"> 
 +    $(function() { 
 +        $(".flex").flex(); 
 +        sirka=$(".page").width(); 
 + //pozice=$(".page").position(); 
 + pozice=$(".page").get(0).getBoundingClientRect();         
 + sirkaf=$(".flex").width(); 
 + pomer=Math.min(sirka/sirkaf,1.3); 
 + $('.flex').css({'transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+',0,0)'}); 
 +        //pozicef=$(".flex").position(); 
 + pozicef=$(".flex").get(0).getBoundingClientRect();         
 + posunX=(-pozicef.left+pozice.left)+0.5*(sirka-sirkaf*pomer)+10; 
 + posunY=-pozicef.top+pozice.top+10; 
 + //posunX=0; 
 + $('.flex').css({'transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+','+posunX+','+posunY+')'}); 
 + $('.flex').css({'-webkit-transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+','+posunX+','+posunY+')'}); 
 + $('.flex').css({'-ms-transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+','+posunX+','+posunY+')'}); 
 + vyska=500*pomer; 
 + $('.page').css({'height': vyska}); 
 +    }); 
 + 
 + 
 +$(window).resize(function(evt) { 
 +        sirka=$(".page").width(); 
 + //pozice=$(".page").position(); 
 + pozice=$(".page").get(0).getBoundingClientRect();         
 + sirkaf=$(".flex").width(); 
 + pomer=Math.min(sirka/sirkaf,1.3); 
 + $('.flex').css({'transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+',0,0)'}); 
 +        //pozicef=$(".flex").position(); 
 + pozicef=$(".flex").get(0).getBoundingClientRect();         
 + posunX=(-pozicef.left+pozice.left)+0.5*(sirka-sirkaf*pomer)+10; 
 + posunY=-pozicef.top+pozice.top+10; 
 + //posunX=0; 
 + $('.flex').css({'transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+','+posunX+','+posunY+')'}); 
 + $('.flex').css({'-webkit-transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+','+posunX+','+posunY+')'}); 
 + $('.flex').css({'-ms-transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+','+posunX+','+posunY+')'}); 
 + vyska=500*pomer; 
 + $('.page').css({'height': vyska}); 
 +}); 
 + 
 +</script> 
 + 
 + 
 +--> 
 +</html>
  
-</markdown> 
  
start.1357799800.txt.gz · Poslední úprava: 2013/01/10 07:36 autor: marik

Nástroje pro stránku