Příroda se směje našim potížím s integrací. (Pierre Simon Laplace, francouzský matematik a fyzik)

Uživatelské nástroje


start

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

start [2013/01/08 22:51]
marik
start [2020/10/04 07:57] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Robert Mařík ======+<html>
  
 +<img src="http://user.mendelu.cz/marik/images/mat.jpeg" style="float:right; max-width:400px;">
 +
 +<style>
 +h5, .li {font-size: 110%; }
 +
 +.page p {font-style:italic; margin: 4px; padding-left:4px;}
 +</style>
 +
 +</html>
 +
 +
 +== Rozcestník ==
 +
 +  * [[matematika_new|Matematika]]
 +  * [[aplikovana_matematika|Inženýrská matematika]]
 +  * [[research|Research]]
 +
 +
 +== Další odkazy ==
 +
 +  * [[vyuka|Ostatní výuka]]
 +
 +== Motto ==
 +
 +[[https://www.uni-muenster.de/Physik.TP/~munsteg/arnold.html|V. I. Arnold: O učení matematiky]]: 
 +Matematika je součástí fyziky. Fyzika je experimentální věda, část přírodních věd. Matematika je součást fyziky s levnými experimenty.
 +
 +...
 +
 +V polovině 20. století proběhl pokus oddělit matematiku a fyziku. Následky se ukázaly jako katastrofické. Celé generace matematiků vyrostly bez ovládnutí poloviny své vědy a s úplnou  ignorací věd ostatních. Začaly studenty učit svoji strašnou scholastickou pseudomatematiku...
 +
 +...
 +
 +Složité modely jsou málokdy užitečné (kromě psaní vlastní disertace).
 +
 +...
 +
 +Učitel matematiky, který se neseznámil alespoň s některými částmi kurzu od Landaua a Lifšice (slavný kurz teoretické fyziky, pozn. překl.), se stane reliktem stejně jako ten, kdo nezná rozdíl mezi otevřenou a uzavřenou množinou.
 +
 +<html>
 +<!--
 +<script src="http://user.mendelu.cz/marik/flex/jquery.flex.js"></script>
 +<div id=outer>
 +<div class="flex">
 +    <a bg="j" style="left:180px;height:120px;top:110px;width:240px;" width="360" height="250" href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=zkousky">Zkoušky</span></a>
 +    <a bg="a" style="left:0px;top:0px;width:170px;height:228px;" width="380" height="228" href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=vyuka">Výuka</a>
 +    <a bg="b" style="left:140px;height:100px;top:235px;width:200px;" width="400" height="225" href="http://um.mendelu.cz/konzultace/">Doučování</a>
 +    <a bg="c" style="left:180px;height:100px;top:0px;width:400px;" width="400" height="290" href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=research">Research</a>
 +    <a bg="h" style="left:0px;height:210px;top:235px;width:130px;" width="350" height="263" href="http://user.mendelu.cz/marik/mechmat">Kalkulačky, planimetry</a>
 +    <a bg="e" style="left:430px;height:120px;top:110px;width:150px;" width="250" height="250">Robert Mařík</span>
 +</a>
 +    <a bg="f" style="left:350px;height:100px;top:235px;width:235px;" width="250" height="190" href="http://www.ldf.mendelu.cz/26791-akademicky-senat">Senát LDF</a>
 +    <a bg="g" style="left:140px;height:100px;top:340px;width:330px;" width="350" height="150" href="http://user.mendelu.cz/marik/maw">Mathematical Assistant on Web</a>
 +    <a bg="i" style="left:480px;height:100px;top:340px;width:100px;" width="110" height="150" href="http://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=3785">Info</a>
 +</div>
 +</div>
 +<style>
 +    .inside_a {font-size:80%; line-height:100%;}
 +    .flex {position:relative;width:585px;min-height:500px;margin:0 auto;border:0px solid red;margin-top:10px; background-color:white;height:500px; overflow:hidden;}
 +    .flex a {background-color:white;display:block;width:100px;height:100px;border-radius:px;position:absolute;background-repeat:no-repeat;background-position:center;border:1px solid gray;cursor:pointer;text-align:left;text-shadow:1px 1px 20px #000;color:#fbfe94;font-size:24px;font-weight:bold;text-indent:0px;padding-left:2px;line-height:30px; color:gray; font-size:0px;}
 +    .flex a:hover {background-color:white;display:block;width:100px;height:100px;border-radius:px;position:absolute;background-repeat:no-repeat;background-position:center;border:1px solid gray;cursor:pointer;text-align:left;text-shadow:1px 1px 20px #000;color:#fbfe94;font-size:24px;font-weight:bold;text-indent:0px;padding-left:2px;line-height:30px;}
 +    [bg=a] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/teaching.jpg);}
 +    [bg=b] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/konzultace.jpg)}
 +    [bg=c] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/research.jpg);}
 +    /* [bg=d] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/senat.jpg);} */
 +    [bg=e] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/fotka.jpg);}
 +    [bg=f] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/senat.jpg);}
 +    [bg=g] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/maw.jpg);}
 +    [bg=h] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/kalkulacka.jpg);}
 +    [bg=i] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/info.jpg);}
 +    [bg=j] {background-image:url(http://user.mendelu.cz/marik/images/exam.jpg);}
 +    .flex {    -webkit-transform-origin: top left;}
 +</style>
 +
 +<script type="text/javascript">
 +    $(function() {
 +        $(".flex").flex();
 +        sirka=$(".page").width();
 + //pozice=$(".page").position();
 + pozice=$(".page").get(0).getBoundingClientRect();        
 + sirkaf=$(".flex").width();
 + pomer=Math.min(sirka/sirkaf,1.3);
 + $('.flex').css({'transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+',0,0)'});
 +        //pozicef=$(".flex").position();
 + pozicef=$(".flex").get(0).getBoundingClientRect();        
 + posunX=(-pozicef.left+pozice.left)+0.5*(sirka-sirkaf*pomer)+10;
 + posunY=-pozicef.top+pozice.top+10;
 + //posunX=0;
 + $('.flex').css({'transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+','+posunX+','+posunY+')'});
 + $('.flex').css({'-webkit-transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+','+posunX+','+posunY+')'});
 + $('.flex').css({'-ms-transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+','+posunX+','+posunY+')'});
 + vyska=500*pomer;
 + $('.page').css({'height': vyska});
 +    });
 +
 +
 +$(window).resize(function(evt) {
 +        sirka=$(".page").width();
 + //pozice=$(".page").position();
 + pozice=$(".page").get(0).getBoundingClientRect();        
 + sirkaf=$(".flex").width();
 + pomer=Math.min(sirka/sirkaf,1.3);
 + $('.flex').css({'transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+',0,0)'});
 +        //pozicef=$(".flex").position();
 + pozicef=$(".flex").get(0).getBoundingClientRect();        
 + posunX=(-pozicef.left+pozice.left)+0.5*(sirka-sirkaf*pomer)+10;
 + posunY=-pozicef.top+pozice.top+10;
 + //posunX=0;
 + $('.flex').css({'transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+','+posunX+','+posunY+')'});
 + $('.flex').css({'-webkit-transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+','+posunX+','+posunY+')'});
 + $('.flex').css({'-ms-transform': 'matrix(' + pomer + ',0,0,'+pomer+','+posunX+','+posunY+')'});
 + vyska=500*pomer;
 + $('.page').css({'height': vyska});
 +});
 +
 +</script>
 +
 +
 +-->
 +</html>
  
-Mendel University of Agriculture and Forestry 
  
-Dpt. of Mathematics  
start.1357681905.txt.gz · Poslední úprava: 2013/01/08 22:51 autor: marik

Nástroje pro stránku