start

Učím matematiku na LDF MENDELU v Brně. Myslím si, že matematika pomáhá studentům lépe proniknout do oblasti jejich odborných zájmů, ať se jedná o dřevařství, krajinářství, arboristiku či cokoliv jiného. Jsem hrdý na to, že můžu studentům, budoucím odborníkům na dřevo, na stromy či na krajinu, pomoct získat aspoň základní přehled, jaké nástroje se dají využít k tomu, abychom složitému světu okolo sebe rozuměli co nejlépe.

Pokud studujete na LDF asi se zajímáte o ty nejhezčí objekty: stromy, dřevo, lesy, krajinu. To jsou i objekty nejhůře uchopitelné kvantitativními metodami. Vskutku, dřevo je silně anizotropní a nelineární materiál a do stromu nebo pod zem nevidíme. Proto jsou matematické metody v těchto oborech opravdovou výzvou, proto jsou úlohy mnohem těžší než běžné fyzikální úlohy a proto bychom se měli soustředit zejména na teorii a souvislosti než na konkrétní příklady.

Takový výpočet nosníku, ze kterého má strojař nebo stavař radost a je pro ně užitečný, je málo zajímavý pro dřevaře. Dřevař pracuje s přírodním materiálem, který má v různých směrech různé vlastnosti a chová se jinak v tahu a tlaku a nemůžeme si jej namíchat podle potřeby, jako ocel nebo beton. Proto se musíme zaměřit na obecné využití nástrojů pro výpočty. Konkrétní realistické a prakticky zajímavé výpočty bývají tak složité, že je svěřujeme počítačům. Musíme však umět data pro počítačovou simulaci připravit a posoudit, zda předpřipravený model je vhodný pro naše zamýšlené využití. Jinými slovy: dost často stačí vědět, co je potřeba počítat a co se dá spočítat z jakých dat. Reálný výpočet udělá někdo jiný. Mějte toto během studia na paměti.

Matematika

Matematika pro první ročníky bakalářského studia. Základy vysokoškolské matematiky.

Otevřít

Aplikovaná matematika a Inženýrská matematika

Aplikovaná matematika a Inženýrská matematika pro první ročníky magisterského studia. Navazuje na předchozí matematiku.

Otevřít

Vybrané kapitoly z matematiky

Předmět Vybrané kapitoly z matematiky je v přípravě pro nový stuidjní program Technická biologie dřevin.

Otevřít

Věda a výzkum

Věda, výzkum. Publikace, konference, vědecké počiny.

Otevřít

Neučte se matematiku bez souvislostí

V. I. Arnold v zamyšlení O výuce matematiky

  • Matematika je součástí fyziky. Fyzika je experimentální věda, část přírodních věd. Matematika je součást fyziky s levnými experimenty.
  • V polovině 20. století proběhl pokus oddělit matematiku a fyziku. Následky se ukázaly jako katastrofické. Celé generace matematiků vyrostly bez ovládnutí poloviny své vědy a s úplnou ignorací věd ostatních. Začaly studenty učit svoji strašnou scholastickou pseudomatematiku…
  • Složité modely jsou málokdy užitečné (kromě psaní vlastní disertace).
  • Učitel matematiky, který se neseznámil alespoň s některými částmi kurzu od Landaua a Lifšice (slavný kurz teoretické fyziky, pozn. překl.), se stane reliktem stejně jako ten, kdo nezná rozdíl mezi otevřenou a uzavřenou množinou.
  • start.txt
  • Poslední úprava: 2021/11/15 18:58
  • (upraveno mimo DokuWiki)