Příroda se směje našim potížím s integrací. (Pierre Simon Laplace, francouzský matematik a fyzik)

Uživatelské nástroje


sidebar

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sidebar [2013/01/19 11:27]
marik
sidebar [2020/07/09 16:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~
-[[start|Home]]\\ 
-[[Research]]\\ 
-[[kontakt|Contact]] 
  
----------- 
  
-** [[vyuka|Vyučované předměty]] **+<html> 
 +<style>
  
-    * [[Aplikovaná matematika]] +.jednapolozka{width:155px; clear:both; margin-bottom:5px; 
-    * [[Matematika]] +border: solid 1px gray; 
-    * [[Inženýrská matematika]] +}
-    * [[Základy vyšší matematiky]] +
-    * [[Mathematics]] +
-        * [[interactive_mathematics.md|Interactive problems]]+
  
-** Doplňkové materiály **+.normal, .sad {border: 1px solid lightgray; padding:5px; background-color: 
 +#FFFFCC;}
  
-    * [[Příklady]] 
-    * [[Dynamické modely v biologii]] 
-    * [[Aplikace]] 
-    * [[interaktivni_matematika.md|Interaktivní testy, AcroTeX]] 
  
-----------+.sad {border: 3px solid black; background-color: #EEE;} 
 +.normal {border: 3px solid #FFFFCC;}
  
-** IT **+.jednapolozka a {color: #444 !important;}
  
-  * [[Výpočty]] +.jednapolozka .normal {}
-  * [[Software]]+
  
 +.miniimg {width:150px !important;}
  
------------+.vyroci-obrazek {max-width:140px !important; display: block; 
 +vertical-align: top;}
  
-   * [[bash.md|Příkazy Linux]]+.vyroci-text {width:140px; display: block; vertical-align: top;} 
 + 
 + 
 +.celek { 
 +border: 1px solid gray; margin: 4px; 
 +   border: 1px solid #eee;       
 +    border-radius: 2px;       
 +    box-shadow: 0 0 0.5em #999; 
 +    background-color:#EEE; 
 +    color: inherit; 
 +    margin-bottom: 1em; 
 +    overflow: hidden; 
 +    padding: 4px; 
 +    display:inline-block; 
 +
 + 
 +@media screen and (max-width: 799px) { 
 +   .optimg { 
 +    max-width:140px !important; 
 +  } 
 +  .rozcestnik {    -webkit-column-count: 3; /* Chrome, Safari, Opera */ 
 +    -moz-column-count: 3; /* Firefox */ 
 +    column-count: 3; 
 +
 +  .obrazky {max-height:100%; } 
 + 
 +.celek, .twittercelek {max-width:140px !important; width:140px !important;  overflow:hidden;} 
 + 
 +.celek, .rozcestnik .optimg, .twittercelek { 
 +margin:3px; 
 +
 + 
 + 
 + 
 + 
 +</style> 
 + 
 + 
 +<div class="rozcestnik"> 
 + 
 +<div class="celek"> 
 +<a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=research">Research</a> 
 +</div> 
 + 
 +<div class="celek"> 
 +<a href=http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=vyuka>Výuka / Teaching</a> 
 +<ul> 
 +<!-- 
 +<li><b><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=zkousky" style="color:red">Zkoušky</a></b></li> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=zkousky"><span style="color:red"><b>Zkoušky</b></span></a></li> 
 +--> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=jaxeucit">JaXe učit</a></li> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=matematika_new">Matematika</a></li> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikovana_matematika">Aplikovaná matematika</a></li> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=kurz_matematiky">Kurz matematiky</a></li> 
 +<!-- 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikovana_matematika">Aplikovaná matematika</a></li> 
 +<li>Arboristika (AMPA)  
 +<ul><li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikovana_matematika_pro_arboristy">prezenční</a></li> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikovana_arboristi_kombi">kombinovaná</a></li> 
 +</ul> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=inzenyrska_matematika">Inženýrská matematika (IMT, IMTD)</a> 
 +--> 
 +<!-- 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=mathematics">Mathematics</a> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikovana_matematika">Aplikovaná matematika</a> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=erasmus">Mathematics for Erasmus students</a> 
 +--> 
 +<br> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=webwork">WeBWorK</a> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=vyuka">Další výuka</a> 
 +</ul> 
 +<!-- 
 +komentar 
 +    * [[aplikovana_arboristi_kombi|Arboristika kombi.]] 
 +    * [[inzenyrska_matematika|Inženýrská matematika]] 
 + 
 +--> 
 +</div> 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +<div class="celek"> 
 +Doplňkové materiály 
 +<ul> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=matlab">MATLAB</a> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/akademie">Systémy počítačové algebry</a> 
 +</ul> 
 +</div> 
 + 
 +<div class="celek"> 
 +Vybrané modely a aplikace 
 +<ul> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=sir_epidemie">Model epidemie</a></li> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=karantena">Model epidemie a karantény</a></li> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=skudce">Model lovu, predace a model lesního škůdce</a></li> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=vlhkomer">Model RC obvodu pro měření vlhkosti dřeva</a></li> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=ode">Model vlivu skleníkového efektu na tepelnou bilanci Země</a></li> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slovni_ulohy/">Aplikace, slovní úlohy</a> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikace">Aplikace</a> 
 +</ul> 
 +</div> 
 + 
 +<div class="celek"> 
 +IT  
 +<ul> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=vypocty">Výpočty</a> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=software">Software</a> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=bash.md">Příkazy pro Linux</a> 
 +</ul> 
 +</div> 
 + 
 +<div class="celek"> 
 +Ostatní/Others 
 +<ul> 
 +<li><a href="https://www.youtube.com/user/KAJAMARIK1974/videos">Moje videa na Youtube</a> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=mechmat.md">Mechanická matematika</a> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=vyroci">Matematická výročí</a> 
 +</ul> 
 +</div> 
 + 
 +<div class="celek"> 
 +Historie 
 +<ul> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=priklady">Příklady</a> 
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=interaktivni_matematika.md">AcroTeX</a> 
 +</ul> 
 +</div> 
 + 
 + 
 +<!-- 
 +<div class="twittercelek"> 
 +<a href="https://twitter.com/robert_marik" class="twitter-follow-button" data-show-count="false">Follow @robert_marik</a> 
 +</div> 
 +--> 
 + 
 +<div class="obrazky"> 
 +</html> 
 + 
 +<php> 
 +//$arr=array("ZZGKYMrpj0A","UjaPmowIUIA","u8gTQoSCuRo", "8lXxJ5eIvII", "czIQDrOO4zg", "dlkTFEz8Lz0", "HecEOd2494k", "5DK1W_CxH4g", "ujJCGpFeB4Q", "Ic5ixQgUdSY", "C_p4QKVNp8A", "gahwjIvsXXc", "igg1ZBRSlm8", "IPu5GbOnI1A", "OsFj6bJ3dVQ", "aj4-_h0Umxc", "QR6VDMcMkHo", "Yq5ZgB-Bmok"); 
 + 
 +$arr=array("ZZGKYMrpj0A","UjaPmowIUIA","u8gTQoSCuRo", "czIQDrOO4zg", "HecEOd2494k", "ujJCGpFeB4Q", "Ic5ixQgUdSY", "gahwjIvsXXc", "igg1ZBRSlm8", "IPu5GbOnI1A", "aj4-_h0Umxc", "QR6VDMcMkHo", "Yq5ZgB-Bmok", "7XqHL_3Avfc"); 
 + 
 +shuffle($arr); 
 +$sliced_array = array_slice($arr, 0, 1); 
 +//$sliced_array = $arr; 
 + 
 +$nahoda=rand(0,7);  
 +if ($nahoda==0) { $sliced_array = array("aj4-_h0Umxc"); } 
 +if ($nahoda==1) { $sliced_array = array("S13uzVBNhtg"); } 
 +if ($nahoda==2) { $sliced_array = array("Yq5ZgB-Bmok"); } 
 +if ($nahoda==3) { $sliced_array = array("6O7CAxFIytQ");} 
 +if ($nahoda>3) { $sliced_array = array("7XqHL_3Avfc");} 
 + 
 +foreach ($sliced_array as $key => $value) { 
 +    echo  '<div class="optimg" style="width:100%; max-width:250px; margin:5px;"><a href="http://youtu.be/'.$value.'"><img  
 +src="http://user.mendelu.cz/marik/youtube_thumbnails/'.$value.'.jpg" style="width:100%"></a></div>'; 
 +
 + 
 +</php> 
 + 
 +<html> 
 +</div> 
 +</div> 
 +<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script> 
 +</html>
  
sidebar.1358591238.txt.gz · Poslední úprava: 2013/01/19 11:27 autor: marik

Nástroje pro stránku