Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy (Viktor Čenomyrdin po nepovedené měnové reformě v roce 1993)

Uživatelské nástroje


samostatna_prace

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

samostatna_prace [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<markdown>
 +<style>
 +.aplikace li {margin-bottom:30px;}
 +</style>
 +
 +
 +
 +Samostatná práce (Rozpracovaná verze, bude doplněna do konce týdne)
 +================
 +
 +
 +</markdown>
 +<html>
 +<div class="aplikace">
 +</html>
 +
 +<markdown>
 +
 +Ekonomové neúčtují v Excelu a netisknou fakury ve Wordu. Mají
 +specializovaný software. Stejně na tom jsou i inženýři, matematici,
 +technici. Graf se dá nakreslit v Excelu, ale je dobré znát i další a
 +lepší možnosti. Text obsahující matematické vzorce se dá napsat i ve
 +Wordu, ale je dobré znát i další a lepší možnosti. Něco se dá spočítat
 +Excelu, něco v ruce, ale je dobré znát i další a lepší možnosti. Nejlepší, po čem můžete sáhnout je
 +
 +* [matplotlib](http://pythonic.eu/fjfi/posts/matplotlib.html) nebo [GNUplot](https://www.linuxexpres.cz/praxe/gnuplot-generujte-grafy-primo-z-vaseho-programu) pro grafy
 +* TeX a [LaTeX](https://www.linuxexpres.cz/praxe/latex-vytvoreni-pisemky-z-matematiky) pro matematické texty
 +* systémy počítačové algebry pro výpočty (z volně šiřitelných [Maxima](https://www.root.cz/clanky/matematika-na-vysoke-urovni-s-wxmaxima/) nebo [Sage](https://is.muni.cz/th/208258/fi_b/Haupt_-_System_poc_algebry_Sage.pdf))
 +
 +Na následující stránce je ochutnávka jednotlivých systémů
 +předpřipravená tak, abyste nemuseli nic instalovat na svůj počítač,
 +ale abyste mohli s programy pracovat přes volně dostupná webová
 +rozhraní, která provozují dobré duše různě po světě.
 +
 +## Kreslení grafů
 +
 +Ukážeme si výstup programu matplotlib. Je to vlastně knihovna pro programovací jazyk Python a používá se interně v systému Sage.
 +
 +* Koláčový graf ve [vektorové grafice](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJxtUEFOwzAQvEfKH1ZFlROUhBSohJBy4wbiAuKCULVNN6mLY4fYKQ2Ih3DsW6r-C7um4sLFszOzHu_6BNLTFEq14LK-ht5U6ZVTwoA3reoMNGhaoYzg86wdXAWooRXmnwbnNK0IgzCwkHVlxColDUsqbLgYCnZDK3zq4QGlZrFrEzgnoaGAnt2R3m1LzhJb3-y_aY37b89uO1xxudse-f1uOx_MqxfCQPMPchHPk2kCF3kClxbP85cwKJVQ3cFiAwmh3uuOSNoMpjqUNblK8Hpp9OswF_0fL60vmE2gjV1tQTYiyrPc5ubZuTt8mU9jcFvY38haTtFhkgR-LxW_mIDfsvCQgB-r8JAA9ka1pSnYeJJNqvHYTqGXuFDvxWPXU3x8ADdcR4zeejtZ7CWNa6p4HY0MacvW9cgaetDZTGNNs2zBdStwmDWknRB9MkMbc2Y1Ltk1MJTAG_T_cHAOLK24IIkNuZZjMvuy0T_FGrXF&lang=python) a [jako bitmapa](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJxtUEFOwzAQvEfKH1ZFlVOUhrRQCVXKrTcQFxAXhKptukndOnaIHWhAPIRj31L1X9h1Ky5cPLsz6_GsL2B4OYRcLbksp9CaYnjrmDDgVa0aAxWaWigj-CKpO1cBaqiF-WfAKVUtwiAMLCRNHrFCScPiAisuuozNaI3PLTyi1GzgxgQuSGjIoGX3pPe7nLPY1rPDD73j4cd3dw2uudzvzv3DfrfozMYTYaD5JzmLl9Ekhus0hhuL4_Q1DHIlVHOUWEdCqI-yIZLWg6kGZUmuErxcGb3pFqL963OrC2YdaGtXW5K1iNIktb5pMnaHL9PJANwW9jeSmlN0TBLD6VJ2whj8lpmHGHyszEMM2BpV5yZj_VEyKvp9m0KvcKk-sqempcH5AdxyHTF6a22ygac0vlPBy6hnSNsEsuxZQXc6mWssaZ4sua4FdvOKtCOiL2Zoa64sxyWbAkMJvEL_D0fl2A0LLkhiRW7k7My-rfUvwJy1rw==&lang=python)
 +    * Prohlédněte si výše uvedené obrázky ve velkém zvětšení. Vektorová grafika (SVG soubor) je ostrá při libovolném zvětšení, bitmapová grafika (PNG soubor) je při větším zvětšení roztřepená.
 +    * Modifikujte grafy z předchozího odkazu: změňte popisky, hodnoty, pokud si troufnete tak i barvy. Přepište příslušný kód souboru a stiskněte Evaluate. Hlavičku a závěr nechejte beze změny a netrapte se s nimi. V praxi většinou najdete někde podobný graf a v něm jenom změníte, co je potřeba.
 +* Graf funkce [jedné proměnné](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJxL06jQtK2IM9JKrSgAMnm50oCkXnFGfrkGkFOQk1-iARLR0ajQ0TU00DHS1EnOz8kvslUvSk1R11GozE2ssDXSBADLSRQp&lang=sage)
 +    * Modifikujte graf tak, aby na obrázku byl graf funkce $y=\frac{\sin x}{x}$. Obrázek je ve formě bitmapy. Pokud bychom používali v textu na kterém nám záleží, nahradíme jej vektorovou grafikou. Jak uložit vektorové grafice poradí [Google](https://ask.sagemath.org/question/7613/howto-output-plot-to-pdf-eps-or-svg/).
 +    * Další možnosti jsou [zde](http://sage.brandoncurtis.com/plotting.html)
 +    
 +
 +## Psaní matematických výrazů
 +
 +Nejrychlejší, nejpohodlnější a nejkvalitnější zápis matematických výrazů je k dispozici v programu [TeX](https://cs.wikipedia.org/wiki/TeX), [LaTeX](https://cs.wikipedia.org/wiki/LaTeX). Ale jenom pro ty, kdo to umí. Vyzkoušejte ...
 +
 +* Do [této webové stránky s online editorem](https://stackedit.io/editor) vložte [tento text](../latex.txt). Měl by se naformátovat jako na [tomto obrázku](../stackedit.png). Pokud je roszypaná čeština, [tady](../latex.txt) je k vložení připraven stejný soubor v kódování Windows 1250, namísto původního UTF-8.
 +* Pomocí LaTeXu se píší například i vzorce na Wikipedii. Základní pravidla jsou shrnuta [zde](https://wikisofia.cz/wiki/Matematick%C3%A9_vzorce_(LaTeX)). Přečtěte si syntaxi zápisu na příkladech, některé příklady si vykopírujte do webového editoru odkazovaného v předchozím bodě. Zkuste příklady nějak modifikovat. Poznámka: v editoru stackedit je dohodnutou značkou pro začátek a konec vzorce symbol `$`. Na wikipedii tuto roli přebírá tag `<math>`, v jiném systému může být jiná dohodnutá značka.
 +    
 +## Úprava výrazů a matematické operace
 +
 +Inženýrská matematika a Aplikovaná matematika pro arboristy:
 +
 +* Derivace funkce $f(x)=\frac{x^2}{x^3-1}$ po různých úpravách a poslední výstup je zobrazen v několika fomrátech [výpočet](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJxL06jQtK2IM9LXqIgz1jXU5OVKyUxL00gDCutUaOoVZ-SXa6ALpiUml-QXaeCQLc7MLcjJTKuMTyvNyUFSVFCUmVeigU8pXFFOYklqBX6lQLUA9MU6ug==&lang=sage)
 +* Integrál funkce $f(x)=\frac{x^2}{x^3-1}$ [výpočet](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJxL06jQtK2IM9LXqIgz1jXU5OXKzCtJTS9KLEnVSAPK6VRo6hVn5JdrAGUAInYMsQ==&lang=sage)
 +* Střední hodnota funkce $f(t)=t e^{-0.1 t}$ na intervalu $[0,4]$.  [výpočet](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJxdjssOgjAURPck_MMkLGxJ8RFdmfAbbs0FrtpEWtJeFf7eEnDjdnJmzrwpqI1sdJ7dlOhaSh4HVe23h1JSRqap9-aUZ3lW4DINvmVBlMCds3j4znmZ8AqtlamHdcL3QE_uz3m2QtcFItTAYaeaijTKHymsMFthoMQkl9aYVan98B8op_5WDDp7txLrYyJRgIbgR9tTy-g4sljn0o_WxvThN_I3oVNtCBwdrf9pMX4BqnpSjA==&lang=sage)
 +* Dvojný integrál funkce $y^2$ přes čtverec o hraně $a$ se středem v počátku počítaný jako součin dvou jednoduchých integrálů: [výpočet](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJyr0KnUSbQtSyzSUK9QqFRIVNfk5crMK0lNL0osSdUw1NGo0NFN1DfSAWJNTS2ETGWckY5GJZIcACRvFQI=&lang=sage)
 +* Rovnice $x^3-x^4+3=0$ [výpočet](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJxljcsKgzAURPeC_zDQTUJTN3ZV6K8ItxowjXlwEzX9-2ofdNHVDMPhDOukvcEVKUyLFqVrT6U7H1tVZF3VVWTjM_gN4YC4Va-xPO408L7ZsMX8QwUcRYiJ3G0g5Atyw2MSsvFCqo9IQm4qPzvNprcEihyKcdTr3ZPGsEJ8yf9LBYtskn2d1tUTZXo88w==&lang=sage)
 +
 +Jenom Inženýrská matematika:
 +
 +* Paricální derivace [výpočet](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJwrSyzSUK9QqFTX5OVK06jQqdS0rYgz0teoiDPWrYwzAoqmZKalaUCkdCo09Yoz8ss10IQrEcK8XAC--RaK&lang=sage)
 +* Stacionární body [výpočet](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJwrSyzSUK9QqFTX5OVK06jQqdS0rYgz1q6MM9Y11arQquTlKs7IL9cozs8pS9VQiFZIyUxL04Ao1KnQ1FFAEajUVIhV0FGIBnJiFTSBJvJyAQBE3BqC&lang=sage) (najde i komplexní kořeny soustavy rovnic vytvořené z derivací, komplexní kořeny se nám ale nehodí)
 +
 +</markdown>
 +
 +<html>
 +</div>
 +</html>
 +
 +
 +
 +
  
samostatna_prace.txt · Poslední úprava: 2020/03/05 07:36 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku