Každá věda se od určité úrovně automaticky stává částí matematiky. (David Hilbert)

Uživatelské nástroje


Sidebar

samostatna_prace

Samostatná práce (Rozpracovaná verze, bude doplněna do konce týdne)

Ekonomové neúčtují v Excelu a netisknou fakury ve Wordu. Mají specializovaný software. Stejně na tom jsou i inženýři, matematici, technici. Graf se dá nakreslit v Excelu, ale je dobré znát i další a lepší možnosti. Text obsahující matematické vzorce se dá napsat i ve Wordu, ale je dobré znát i další a lepší možnosti. Něco se dá spočítat Excelu, něco v ruce, ale je dobré znát i další a lepší možnosti. Nejlepší, po čem můžete sáhnout je

Na následující stránce je ochutnávka jednotlivých systémů předpřipravená tak, abyste nemuseli nic instalovat na svůj počítač, ale abyste mohli s programy pracovat přes volně dostupná webová rozhraní, která provozují dobré duše různě po světě.

Kreslení grafů

Ukážeme si výstup programu matplotlib. Je to vlastně knihovna pro programovací jazyk Python a používá se interně v systému Sage.

 • Koláčový graf ve vektorové grafice a jako bitmapa
  • Prohlédněte si výše uvedené obrázky ve velkém zvětšení. Vektorová grafika (SVG soubor) je ostrá při libovolném zvětšení, bitmapová grafika (PNG soubor) je při větším zvětšení roztřepená.
  • Modifikujte grafy z předchozího odkazu: změňte popisky, hodnoty, pokud si troufnete tak i barvy. Přepište příslušný kód souboru a stiskněte Evaluate. Hlavičku a závěr nechejte beze změny a netrapte se s nimi. V praxi většinou najdete někde podobný graf a v něm jenom změníte, co je potřeba.
 • Graf funkce jedné proměnné
  • Modifikujte graf tak, aby na obrázku byl graf funkce $y=\frac{\sin x}{x}$. Obrázek je ve formě bitmapy. Pokud bychom používali v textu na kterém nám záleží, nahradíme jej vektorovou grafikou. Jak uložit vektorové grafice poradí Google.
  • Další možnosti jsou zde

Psaní matematických výrazů

Nejrychlejší, nejpohodlnější a nejkvalitnější zápis matematických výrazů je k dispozici v programu TeX, LaTeX. Ale jenom pro ty, kdo to umí. Vyzkoušejte ...

 • Do této webové stránky s online editorem vložte tento text. Měl by se naformátovat jako na tomto obrázku. Pokud je roszypaná čeština, tady je k vložení připraven stejný soubor v kódování Windows 1250, namísto původního UTF-8.
 • Pomocí LaTeXu se píší například i vzorce na Wikipedii. Základní pravidla jsou shrnuta zde. Přečtěte si syntaxi zápisu na příkladech, některé příklady si vykopírujte do webového editoru odkazovaného v předchozím bodě. Zkuste příklady nějak modifikovat. Poznámka: v editoru stackedit je dohodnutou značkou pro začátek a konec vzorce symbol $. Na wikipedii tuto roli přebírá tag <math>, v jiném systému může být jiná dohodnutá značka.

Úprava výrazů a matematické operace

Inženýrská matematika a Aplikovaná matematika pro arboristy:

 • Derivace funkce $f(x)=\frac{x^2}{x^3-1}$ po různých úpravách a poslední výstup je zobrazen v několika fomrátech výpočet
 • Integrál funkce $f(x)=\frac{x^2}{x^3-1}$ výpočet
 • Střední hodnota funkce $f(t)=t e^{-0.1 t}$ na intervalu $[0,4]$. výpočet
 • Dvojný integrál funkce $y^2$ přes čtverec o hraně $a$ se středem v počátku počítaný jako součin dvou jednoduchých integrálů: výpočet
 • Rovnice $x^3-x^4+3=0$ výpočet

Jenom Inženýrská matematika:

 • Paricální derivace výpočet
 • Stacionární body výpočet (najde i komplexní kořeny soustavy rovnic vytvořené z derivací, komplexní kořeny se nám ale nehodí)

samostatna_prace.txt · Poslední úprava: 2020/03/05 07:36 (upraveno mimo DokuWiki)