Příroda se směje našim potížím s integrací. (Pierre Simon Laplace, francouzský matematik a fyzik)

Uživatelské nástroje


priklady

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

priklady [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<markdown>
 +Příklady
 +========
 +
 +[Licenční podmínky](http://user.mendelu.cz/marik/licence.html)
 +
 +Tady jsou zadání a výsledky k příkladům některých typů. Tyto jsou určeny
 +pro samostatné počítání. Řešené příklady najdete mezi materiály z
 +přednášek.
 +
 +Níže uvedené příklady vznikly sepsáním příkladů cvičených na různých
 +oborech a proto se značně liší svou obtížností. Vybírejte si vždy
 +příklady pouze do takové úrovně obtížnosti, která odpovídá příkladům
 +cvičeným na seminářích.
 +
 +Děkuji všem studentům a kolegům, kteří mne průběžně upozornili na chyby
 +a překlepy. Předem děkuji též za případné další upozornění na chyby
 +jakéhokoliv druhu ([marik@mendelu.cz](mailto:marik@mendelu.cz))
 +
 +Elementární matematika
 +----------------------
 +-   Dělení polynomů se zbytkem - 10.9.2002 [PDF](pdf/delenipol.pdf)
 +-   Grafy základních elementárních funkcí [PDF](pdf/grafy-zakl-fci.pdf)
 +-   Definiční obory funkcí jedné proměnné - opr. 8.4.2008
 +    [PDF](pdf/nerov.pdf)
 +-   Úprava kvadratického výrazu na čtverec - 12.9.2002
 +    [PDF](pdf/doplneni-na-ctverec.pdf)
 +-   Rozklad na parciální zlomky - 10.9.2003 [PDF](pdf/rozklad.pdf) (1
 +    strana)
 +-   Základní elementární funkce v posunutí a zvětšení- 29.9.2004
 +    [PDF](pdf/grafy.pdf) (1 strana) další funkce a transformace je možno
 +    prozkoumat pomocí programu Graphmatica, dostupného z
 +    [www.graphmatica.com](http://www.graphmatica.com) (vejde se na
 +    disketu).
 +
 +Matematická analýza - funkce jedné proměnné - derivace
 +------------------------------------------------------
 +-   Limity funkce jedné proměnné počítané hned z hlavy, nebo pomocí
 +    algebraických úprav - 17.10.2001 [PDF](pdf/limf.pdf)
 +-   Derivace funkce jedné proměnné - 15.10.2002, doplněno 10.10.2003
 +    [PDF](pdf/derf.pdf) (4 nebo 7 stran)
 +-   Pár příkladů na l'Hopitalovo pravidlo - 22.10.01 [PDF](pdf/lhosp.pdf)
 +-   *Řešené příklady na l'Hopitalovo pravidlo,* typ $\frac 00$ a
 +    $\frac \infty\infty$ [PDF, 2 strany](pdf/lhospital-k.pdf)
 +-   Lokální extrémy funkce jedné proměnné - 17.10.2001
 +    [PDF](pdf/extremy.pdf)
 +-   Průběh funkce jedné proměnné - 19.10.2004 [PDF, 5 stran](pdf/mm2.pdf)
 +-   Asymptoty ke grafu funkce - 5.11.2002 [PDF, 1 strana](pdf/asymptoty.pdf)
 +-   Taylorův polynom pro funkce [jedné](pdf/taylor.pdf) a
 +    [dvou](pdf/taydvouprom.pdf) proměnných - 15.5.2002
 +
 +Matematická analýza - funkce jedné proměnné - integrál
 +------------------------------------------------------
 +-   Integrály - výsledky příkladů ze skript dr. Vosmanské (nultá verze): 16.11.2001 [PDF](pdf/skripta.pdf)
 +-   Integrály - příklady na aplikaci vzorců a na algebraické úpravy
 +    27.11.2003 [PDF](pdf/integraly-pomoci-vzorcu.pdf)
 +-   Substituční metoda pro neurčitý integrál - 4.12.2002 *řešené
 +    příklady (nultá verze - za případné upozornění na chyby a překlepy
 +    předem děkuji* [PDF](pdf/subst.pdf)
 +-   Geometrické aplikace určitého integrálu - 19.3.2002 [PDF](pdf/aplik.pdf)
 +-   Diferenciální rovnice se separovatelnými proměnnými - 19.3.2002
 +    [PDF](pdf/sep.pdf)
 +-   Lineární diferenciální rovnice - 20.3.2002 [PDF](pdf/lin.pdf)
 +-   Lineární diferenciální rovnice druhého řádu - 6.5.2002
 +    [PDF](pdf/lin2r.pdf)
 +
 +Matematická analýza - posloupnosti
 +----------------------------------
 +-   Lineární diferenční rovnice prvního řádu - 6.5.2002
 +    [PDF](pdf/diferenc.pdf)
 +
 +Matematická analýza - funkce dvou proměnných
 +--------------------------------------------
 +
 +-   Definiční obory funkce dvou proměnných [PDF](pdf/defob.pdf)
 +-   Vrstevnice funkce dvou proměnných [PDF](pdf/vrstevnice.pdf) (1 strana,
 +    listopad 2006)
 +-   Parciální derivace funkce dvou proměnných [PDF](pdf/parcder.pdf) (1
 +    strana, duben 2006, oprava březen 2008)
 +-   Lokální extrémy funkce dvou proměnných [PDF](pdf/lok-extremy.pdf) (3
 +    strany, duben 2006)
 +-   Taylorův polynom pro funkce [jedné](pdf/taylor.pdf) a
 +    [dvou](pdf/taydvouprom.pdf) proměnných - 15.5.2002
 +
 +Lineární algebra
 +----------------
 +
 +-   Výpočet inverzní matice, *řešené příklady* (obsahuje několik
 +    překlepů)- 21.11.2003 [PDF, 4 strany](pdf/inv.pdf)
 +-   Výpočet determinantu, *řešené příklady* - 5.11.2002 [PDF, 4
 +    strany](pdf/det.pdf)
 +-   Determinant čtvrtého řádu rozvojem podle řádku nebo sloupce
 +    obsahujícího samé nuly a jenom jeden nenulový prvek
 +    [PDF](pdf/determinant-testy.pdf), (1 strana, prosinec 2006)
 +-   Soustavy lineárních rovnic, *řešené příklady* - 10.5.2010 [PDF, 6
 +    stran](pdf/soustavy.pdf)
 +
 +Ostatní
 +-------
 +
 +-   Metoda nejmenších čtverců pro [lineární funkci](pdf/metnc.pdf) a pro
 +    funkci [y=b\*exp(a\*x)](pdf/mnctezsi.pdf)
 +-   Zákl. věci z kombinatoriky a vzorce pro pravděpodobnost - 15.2.2002
 +    [PDF](pdf/kombinatorika.pdf)
 +-   Příklady z teorie pravděpodobnosti - 20.2.2002
 +    [PDF](pdf/prikladykombinatorika.pdf)
 +-   Obrázky kvadratických ploch -15.5.2002 [PDF](pdf/kvadriky.pdf)
 +-   Algebraické rovnice 12.9.2002 [PDF](pdf/algrce.pdf)
 +
 +</markdown>
 +
 +
  
priklady.txt · Poslední úprava: 2020/03/05 07:36 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku