Mnoho nul je přesvědčených, že jsou elipsami, po kterých obíhá zem. (Stanislaw Jerzy Lec)

Uživatelské nástroje


odhner.md

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odhner.md [2015/05/06 00:37]
marik
odhner.md [2020/03/06 10:47] (aktuální)
Řádek 28: Řádek 28:
 .page ul li{display: inline;} .page ul li{display: inline;}
 .nofloat{float: none;} .nofloat{float: none;}
 +
 +
 +.html 
 +{
 +    background: none;
 +    padding-right: 0px;
 +}
 +
 +
 +#mechmat {width:100%; padding:20px; margin-top:30px; color:gray;}
 +#mechmat p{text-align:right;}
 +
 </style> </style>
  
Řádek 177: Řádek 189:
 Odhnerovy kalkulátory měly, alespoň v Evropě, obrovský Odhnerovy kalkulátory měly, alespoň v Evropě, obrovský
 úspěch. Rozšířily se tak, že jméno Odhner bylo obecným pojmenováním úspěch. Rozšířily se tak, že jméno Odhner bylo obecným pojmenováním
-výrobku, podobně jako Lux dal jméno vysavači. Proto firma od roku 1907 +výrobku, podobně jako Lux dal jméno vysavači. Proto Odhnerova firma od roku 1907 
-vyráběla pod značkou Original Odhner. To bylo ještě v Petrohradě. Po+vyráběla své kalkulátory pod značkou Original Odhner. To bylo ještě v Petrohradě. Po
 říjnové revoluci 1917 se výroba rozdělila na švédskou část a ruskou říjnové revoluci 1917 se výroba rozdělila na švédskou část a ruskou
 část. Tu ruskou vedl [Felix část. Tu ruskou vedl [Felix
Řádek 189: Řádek 201:
  
  
-## Slabá místa přece jenom byla+## Slabá místa
  
 ![Kalkulátor Monroe s plnohodnotnou klávesnicí (od roku 1921)](http://user.mendelu.cz/marik/sqrt/monroe.jpg) ![Kalkulátor Monroe s plnohodnotnou klávesnicí (od roku 1921)](http://user.mendelu.cz/marik/sqrt/monroe.jpg)
  
 ![Kalkulátor Hamann-Manus s prodlouženými úchopy pro nastavování čísel](http://user.mendelu.cz/marik/images/hamann_calculator.png) ![Kalkulátor Hamann-Manus s prodlouženými úchopy pro nastavování čísel](http://user.mendelu.cz/marik/images/hamann_calculator.png)
 +
 +Přes všechny úspěchy měl Odhnerův kalkulátor i slabá místa.
  
 **Drobné úchyty pro nastavování čísel do vstupního registru**: **Drobné úchyty pro nastavování čísel do vstupního registru**:
Řádek 199: Řádek 213:
 kalkulátorů čísla se při počítání otáčely dovnitř přístroje. Proto kalkulátorů čísla se při počítání otáčely dovnitř přístroje. Proto
 byly malé s dlouhodobá práce s nimi musela být nepříjemná. Tento byly malé s dlouhodobá práce s nimi musela být nepříjemná. Tento
-nedostatek byl odstraněn u některých kalkulátorů komplikovanějším +nedostatek byl odstraněn u některých kalkulátorů komplikovanějším 
-mechanismem zadávání čísel (některé modely Brunsviga a pozdní modely +mechanismem přenosu polohy páčky na počet vysunutých zubů ozobeného 
-Walther od roku 1953 měly úchytky delší), a u kalkulátorů založených na+kola (díky tomu měly některé modely Brunsviga a od roku 1953 
 +kalkulátory Walther úchytky delší), a u kalkulátorů založených na
 jiném principu (Monroe od roku 1912 a Mercedes Euklid od roku 1913 jiném principu (Monroe od roku 1912 a Mercedes Euklid od roku 1913
 měly tlačítka, Hamann-Manus od roku 1925 delší úchopy). Odhnerovy měly tlačítka, Hamann-Manus od roku 1925 delší úchopy). Odhnerovy
-kalkulátory si postupně vysloužily pověst přístrojů pro náročnější +kalkulátory si proto postupně vysloužily pověst přístrojů pro 
-výpočty, kde se s jedním číslem provádí více operací. Pro využití pro +náročnější výpočty, kde se sice provádí po řadě mnoho operací, ale s 
-itání dlouhých řad čísel byly vhodnější stroje s klávesnicí.+malým počtem čísel. Pro sčítání dlouhých řad čísel byly 
 +vhodnější stroje s klávesnicí.
  
 **Chybějící přenos přes desítku v počítadle otáček**: Většina **Chybějící přenos přes desítku v počítadle otáček**: Většina
 Odhnerových kalkulátorů neměla přenos přes desítku v počítadle Odhnerových kalkulátorů neměla přenos přes desítku v počítadle
-otáček. Pokud uživatel v jedné z pozic otočil klikou více než +otáček. Pokud uživatel v jedné pozici otočil klikou více než 
-devětkrát, zobrazené číslo neodpovídalo skutečnosti. V počítadle +devětkrát, zobrazené číslo neodpovídalo skutečnosti. Toto bylo při 
-otáček se objeví například podíl při dělení. Pokud by počítadlo otáček +některých výpočtech limitující. Například při dělení, protože v 
-mělo přechod před desítku a počítalo otáčky "normálně", mohli bychom +počítadle otáček se objeví výsledný podíl. Pokud by počítadlo otáček 
-kalkulátor použít například k *součtu libovolného množství podílů bez +mělo přechod před desítku a počítalo otáčky "normálním přičítáním", 
-zapisování mezivýsledků* a bez následného sečtení těchto mezivýsledků.+mohli bychom kalkulátor použít například k *součtu libovolného 
 +množství podílů bez zapisování mezivýsledků* a bez následného sečtení 
 +těchto mezivýsledků.
  
  
Řádek 231: Řádek 249:
 koleček přenos přes desítku funguje jak má a tato část kalkulačky je v koleček přenos přes desítku funguje jak má a tato část kalkulačky je v
 pořádku. Jedná se tedy o trik opravářů kalkulaček pořádku. Jedná se tedy o trik opravářů kalkulaček
-*mechanických*. Kalkulaček, o jejichž existenci jsem v té době neměl +*mechanických*. Kalkulaček, o jejichž existenci jsem v 80. letech 
-ani ponětí.+dvacátého století neměl ani ponětí. Vzhledem k tomu, že australský 
 +sběratel mechanických kalkulaček John Wolf dokládá, že tyto kalkulačky 
 +se běžně používaly začátkem 70. let v pojišťovně 
 +[T&G](http://en.wikipedia.org/wiki/T_%26_G_Mutual_Life_Assurance_Society), 
 +je rychlost s jakou mechanické kalkulátory upadly v zapomění vskutku 
 +neuvěřitelná.
  
 ## Odkazy ## Odkazy
Řádek 240: Řádek 263:
 2. [Inside a mechanical calculator](https://www.youtube.com/watch?v=nmwSmwNF9XY) by Joseph DiGiovanni obsahuje detailní ukázku a popis, jak to funguje uvnitř 2. [Inside a mechanical calculator](https://www.youtube.com/watch?v=nmwSmwNF9XY) by Joseph DiGiovanni obsahuje detailní ukázku a popis, jak to funguje uvnitř
 3. [Wilgodt Theophil Odhner](http://www.tekniskamuseet.se/1/2543.html) - životopis 3. [Wilgodt Theophil Odhner](http://www.tekniskamuseet.se/1/2543.html) - životopis
 +1. [John Wolff's Web Museum -- Original Odhner](http://www.johnwolff.id.au/calculators/Odhner/Odhner.htm)
  
  
Řádek 246: Řádek 269:
  
 <html> <html>
 +
 +<div id="mechmat"><p>This page is part of the "<a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=mechmat.md">Mechanical mathematics</a>" site.</p></div>
  
 <script> <script>
odhner.md.1430865459.txt.gz · Poslední úprava: 2015/05/06 00:37 autor: marik

Nástroje pro stránku