Každá věda se od určité úrovně automaticky stává částí matematiky. (David Hilbert)

Uživatelské nástroje


mtk_videa

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

mtk_videa [2020/06/30 14:43] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<html>
 +<style>
 +.page img {float:left; margin:20px; padding-right:10px;}
 +.page li img {width:150px; border-color:gray; border-style:solid; border-width:2px; padding-right:0px; margin-right:20px !important;margin-bottom:5px !important;}
 +.page li {clear:both;}
 +</style>
 +</html>
 +
 +====== Seznam videí pro předmět Matematika, domácí výuka LS 2020. ======
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=GMuBZyC9jCg&list=PLTcG-zIT2ivX-JhVWuD1rJ59Q8fpv5Tfu|{{http://user.mendelu.cz/marik/images/ytb.jpeg}}]]
 +
 +
 +Na této stránce jsou jenom videa. Odkazy na materiály a úkoly jsou na [[http://user.mendelu.cz/marik/mtk|hlavní stránce předmětu]]. Pro rychlou orientaci přidávám jenom texty přednášek a cvičení.
 +
 +  * [[http://user.mendelu.cz/marik/mtk/mat-slidy|Přednášky]]
 +  * [[http://user.mendelu.cz/marik/mtk/mat-cviceni-screen-reseni.pdf|Cvičení]]
 +
 +Miniatury videí se načítají z Youtube a někdy to chvíli trvá.
 +
 +===== Týden 1 =====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=-DwH2oHEZ5E|{{https://img.youtube.com/vi/-DwH2oHEZ5E/mqdefault.jpg}}]] **Přednáška číslo 1. Výuka proběhla normálně, ale pro jistotu a pozdější přípravu ke zkoušce, úvodní přednáška.**
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=h84hXyDuV5M|{{https://img.youtube.com/vi/h84hXyDuV5M/mqdefault.jpg}}]] **Cvičení číslo 1, dr. Simona Fišnarová. Výuka proběhla normálně, ale pro jistotu a pozdější přípravu ke zkoušce si můžete zopakovat cvičení.**
 +
 + 
 +===== Týden 2 =====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=Xe7rWtPhtr8|{{https://img.youtube.com/vi/Xe7rWtPhtr8/mqdefault.jpg}}]] **Přednáška číslo 2. Výuka proběhla normálně, ale pro jistotu a pozdější přípravu ke zkoušce, druhá přednáška.**
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=UmcfpMW2SCg|{{https://img.youtube.com/vi/UmcfpMW2SCg/mqdefault.jpg}}]] **Cvičení číslo 2. Výuka proběhla normálně, ale pro jistotu a pozdější přípravu ke zkoušce si můžete zopakovat cvičení.**
 +
 +===== Týden 3 =====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=Gv_wO3H441Q|{{https://img.youtube.com/vi/Gv_wO3H441Q/mqdefault.jpg}}]] **Cvičení číslo 3, dr. Petr Liška. Derivace součinu a podílu, lineární aproximace, Newtonova metoda.**
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=4F2_ypt_vkU|{{https://img.youtube.com/vi/4F2_ypt_vkU/mqdefault.jpg}}]] Ukázka přepisu slovního zadání do matematického modelu (do diferenciální rovnice). [[spojite_modely|Úkol]] z třetího týdne výuky, prvního týdne domácí výuky. Navazuje na příklady, které se dělaly ve cvičení ve druhém týdnu. 
 +
 +
 +===== Týden 4 =====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=MctotcOOdCc|{{https://img.youtube.com/vi/MctotcOOdCc/mqdefault.jpg}}]] Ukázka práce s programem Sage pro vyřešení domácí práce s lovem a s obalečem. V prvním modelu jsem zvyšoval lov, aby populace vymřela, ale mělo se manipulovat s nosnou kapacitou K. Omlouvám se, alespoň máte vzor jak měnit parametr a místo lovu si měňte nosnou kapacitu. Měli byste odhadnout z logiky věci, jestli zvyšovat nebo snižovat a potvrdit si to spuštěním výpočtu.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=KfjNcnQ9q3I|{{https://img.youtube.com/vi/KfjNcnQ9q3I/mqdefault.jpg}}]] Výpočet souvisejících rychlostí změn. Dělalo se  v prvním týdnu výuky ve cvičení a bylo zadáno jako [[rychlosti|domácí práce ve čtvrtém týdnu]] a slíbeno jako část prvního testu ve cvičení. 
 +
 +
 +===== Týden 5 =====
 +
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=kwQSXHJYISc|{{https://img.youtube.com/vi/kwQSXHJYISc/mqdefault.jpg}}]] Shrnutí toho, na co se zaměřit v přednášce. S pasážemi o lokálních extrémech se seznamte jenom informativně.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=tSXwx8PqI-g|{{https://img.youtube.com/vi/tSXwx8PqI-g/mqdefault.jpg}}]] Buckinghamův pí teorém a jeho aplikace na nosník kruhového průřezu. Ve videu se řeší podobná úloha jako úloha zadaná v rámci domácí práce.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=o0bfHIR-YOE|{{https://img.youtube.com/vi/o0bfHIR-YOE/mqdefault.jpg}}]] Bezrozměrná teplota, jiná cesta k bezrozměrným veličinám na základě analýzy Newtonova modelu ochlazování, bez Buckinghamova teorému.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=GMuBZyC9jCg|{{https://img.youtube.com/vi/GMuBZyC9jCg/mqdefault.jpg}}]] Příklad 3.2, lineární aproximace funkcí sinus, kosinus a mocninné funkce základu 1+x v okolí nuly.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=90J0sNAXIk0|{{https://img.youtube.com/vi/90J0sNAXIk0/mqdefault.jpg}}]]  Příklad 3.3, další lineární aproximace
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=E0MowkbbTM0|{{https://img.youtube.com/vi/E0MowkbbTM0/mqdefault.jpg}}]]  Příklad 3.6, numerický výpočet derivace funkce dané tabulkou, pomocí  centrální diference
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=4nWM82sR9qM|{{https://img.youtube.com/vi/4nWM82sR9qM/mqdefault.jpg}}]]  Příklad 3.7, praktická ukázka Newtonovy iterační metody a ad hoc iterační metody
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=H2j-Ed1t6hg|{{https://img.youtube.com/vi/H2j-Ed1t6hg/mqdefault.jpg}}]] **Cvičení lokální extrémy, dr. Simona Fišnarová. Pro přípravu ke zkoušce (opakování) a pro budoucí generace.**
 + 
 +
 +
 +===== Týden 6 =====
 +
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=svqZacJlZ3E|{{https://img.youtube.com/vi/svqZacJlZ3E/mqdefault.jpg}}]] **Přednáška o integrálu. Takto by přednáška proběhla naživo. Můžete si projít, pokud vám nestačilo shrnutí a následné samostudium podle dalšího videa.**
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=4r4J7yZAHiE|{{https://img.youtube.com/vi/4r4J7yZAHiE/mqdefault.jpg}}]]  Shrnutí přednášky o integrálu
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=yvC0fBAcFbQ|{{https://img.youtube.com/vi/yvC0fBAcFbQ/mqdefault.jpg}}]] **Cvičení číslo 5. Pro přípravu na zkoušku, přetočené příklady z úvodního cvičení na integrály.**
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=uRhMuzN7y_A|{{https://img.youtube.com/vi/uRhMuzN7y_A/mqdefault.jpg}}]]  Příklad 5.1. Výpočet neurčitého a určitého integrálu.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=uHo1bgq-a9Q|{{https://img.youtube.com/vi/uHo1bgq-a9Q/mqdefault.jpg}}]]  Příklady 5.2 až 5.6. Praktické využití a slovní interpretace integrálu, zejména určitého. Další příklady, tj. 5.7. a 5.8. si projděte jenom informativně.
 +
 +
 +===== Týden 7 =====
 +
 +
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=6IsGG4vK8fc|{{https://img.youtube.com/vi/6IsGG4vK8fc/mqdefault.jpg}}]]  Zařazeno do sedmého týdne, ale video je nadčasové. Proč má dřevař, krajinář, dřevostavař, nábytkář umět derivovat a integrovat. A má vlastně umět derivovat a integrovat? Povídání o tom, že je důležitější vědět k čemu derivace a integrály jsou, než oslňovat počítáním příkladů. Proto také sice počítáme mnohem jednodušší příklady, než je náplň středoškolských učebnic s touto tematikou, ale dojdeme mnohem dále.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=hEv044lI3r0|{{https://img.youtube.com/vi/hEv044lI3r0/mqdefault.jpg}}]]  Příklady na výpočet derivací. Něco podobného bude první příklad na první test který proběhne online. Zadání [[http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=derivace|zde]] a [[http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=mtk_test1|vzor testu]].
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=RnudoNyem30|{{https://img.youtube.com/vi/RnudoNyem30/mqdefault.jpg}}]]  Příklady na výpočet rychlostí změn ještě jednou. Něco podobného bude druhý příklad na první test který proběhne online. Zadání a další [[http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=rychlosti|zde]] a [[http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=mtk_test1|vzor testu]].
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=nBDqHNM7dL4|{{https://img.youtube.com/vi/nBDqHNM7dL4/mqdefault.jpg}}]] Pokud píšete v MS Word, pravděpodobně máte problémy s tím, aby matematický text vypadal dobře. Možná máte problémy s tím, matematický text vůbec nějak zapsat. Toto video Vám ukáže cestu jak využít tu nejjednodušší, nejrychlejší a nejlepší cestu. Zápis v jazyce LaTeX, který používají profesionálové a v nových verzích MS Office je z velké části podporován.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=cNjTyojP1ms|{{https://img.youtube.com/vi/cNjTyojP1ms/mqdefault.jpg}}]] Shrnutí přednášky a cvičení. Delší video (čtvthodinové) ale tyto pasáže máte brát jenom informativně. Pochopit, uložit do paměti o co se jedná, není nutné si dělat výpisky.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=hqjdpEQWTiU|{{https://img.youtube.com/vi/hqjdpEQWTiU/mqdefault.jpg}}]] **Cvičení integrály, dr. Petr Liška.**
 +
 +
 +==== Týden 8 ====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=LTRZWdeLxBM|{{https://img.youtube.com/vi/LTRZWdeLxBM/mqdefault.jpg}}]]  Přednáška o diferenciálních rovnicích, pokud by se něco nepovedlo na streamu.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=wMHddVAJhRY|{{https://img.youtube.com/vi/wMHddVAJhRY/mqdefault.jpg}}]]  Dokončení přednášky o diferenciálních rovnicích.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=jaoOvjqzVZk|{{https://img.youtube.com/vi/jaoOvjqzVZk/mqdefault.jpg}}]] Záznam ze streamu 6.4.2020. Stream byl nepovedený, páč se to teprve učím. Další bude lepší a kratší. Asi nedoporučuji shlédnout celé, ale na začátku a na konci mluvím o domácí práci o diferenciálních rovnicích a v čase 51:10 řeším úlohu podobou úloze z domácí úlohy: diferenciální rovnici vytékání ropy z tankeru.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=IbitGJM7f_o|{{https://img.youtube.com/vi/IbitGJM7f_o/mqdefault.jpg}}]]  Příklady na diferenciální rovnice. Všechny příklady ze cvičení, kromě příkladu 7.2, který je zadán jako součást domácí práce.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=wNI4oQBRVbs|{{https://img.youtube.com/vi/wNI4oQBRVbs/mqdefault.jpg}}]] **Cvičení na diferenciální rovnice. Pro lepší přípravu ke zkoušce a pro budoucí generace. Přetočené cvičení k diferenciálním rovnicím, tentokrát včetně 7.2.**
 +
 +
 +==== Týden 9 ====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=VPgkVCmqCks|{{https://img.youtube.com/vi/VPgkVCmqCks/mqdefault.jpg}}]] Motivace pro lineární algebru: transport materiálu nebo tepla maeriálem s vnitřní strukturou.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=j5hK0ocMZ7s|{{https://img.youtube.com/vi/j5hK0ocMZ7s/mqdefault.jpg}}]] Motivace pro lineární algebru: patnáctirozměrný prostor není tak moc při popisu jedné části konstrukce draka.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=ihZ30PCT0ks|{{https://img.youtube.com/vi/ihZ30PCT0ks/mqdefault.jpg}}]] Motivace pro lineární algebru: soustava rovnic ze studia rozložení teploty ve dvourozměrné desce.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=1lWO3CLlM-8|{{https://img.youtube.com/vi/1lWO3CLlM-8/mqdefault.jpg}}]] Úvodní přednáška z lineární algebry a příklady (vektory, matice, násobení matice s vektorem a násobení matic, maticový tvar soustavy lineárních rovnic, vlastní vektory a vlastní čísla matice)
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=TOyKLdv0NjQ|{{https://img.youtube.com/vi/TOyKLdv0NjQ/mqdefault.jpg}}]] Záznam ze streamu. V průběhu řešení příkladů podobných zadaným úlohám
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=Rmoj01OZIvg|{{https://img.youtube.com/vi/Rmoj01OZIvg/mqdefault.jpg}}]] **Cvičení číslo 8, matice, dr. Simona Fišnarová. Pro přípravu ke zkoušce si můžete zopakovat cvičení.**
 +  * Oprava: ve videích tvrdím, že v podélném směru vede dřevo vodu  2.5-krát lépe než v ostatních směrech. Po konzultaci s dřevaři: koeficient 2.5 platí pro buněčnou stěnu. Pro dřevo jako celek je mnohem vyšší. Omlouvám se. 
 +
 +==== Týden 10 ====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=Esg9segq9JI|{{https://img.youtube.com/vi/Esg9segq9JI/mqdefault.jpg}}]] Motivace pro lineární algebru: namáhání šimého spoje.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=XO22ycS169I|{{https://img.youtube.com/vi/XO22ycS169I/mqdefault.jpg}}]] Motivace pro lineární algebru: transformace do otočené soustavy souřadnic.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=nu51IDq_51I|{{https://img.youtube.com/vi/nu51IDq_51I/mqdefault.jpg}}]] Předtočená přednáška o inverzních maticích, lineárních transformacích, vlastních vektorech, vlastních číslech, ...
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=-soLI-N9-aM|{{https://img.youtube.com/vi/-soLI-N9-aM/mqdefault.jpg}}]] Stream o inverzních maticích, lineárních transformacích, vlastních vektorech, vlastních číslech, ...
 +
 +==== Týden 11 ====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=zOsKoDNFEHA|{{https://img.youtube.com/vi/zOsKoDNFEHA/mqdefault.jpg}}]] Video pro druhý online test. Ukázka pár výpočtů.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=2dLT6IJem2Y|{{https://img.youtube.com/vi/2dLT6IJem2Y/mqdefault.jpg}}]] Stream o soustavách rovnic a konstitutivních zákonec (gradient, Fickův zákon, Darcyho zákon, Fourierův zákon).
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=MHXhPdZW-h0|{{https://img.youtube.com/vi/MHXhPdZW-h0/mqdefault.jpg}}]] **Cvičení determinanty, soustavy rovnic, dr. Petr Liška.**
 +
 +
 +==== Týden 12 ====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=r_9cSXVH6Rk|{{https://img.youtube.com/vi/r_9cSXVH6Rk/mqdefault.jpg}}]] Několik příkladů, kde kolem sebe vidím difuzní rovnici. Jaké spektrum procesů můžeme těmito rovnicemi popsat a popisujeme.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=fLjLzu9d40E|{{https://img.youtube.com/vi/fLjLzu9d40E/mqdefault.jpg}}]] Stream, divergence a difuzní rovnice.
 +
 +
 +==== Týden 13 ====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=b0TivuAxvWs|{{https://img.youtube.com/vi/b0TivuAxvWs/mqdefault.jpg}}]] Dvojný integrál.
 + 
 +==== Týden 13 ====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=erAXmLhCEkQ|{{https://img.youtube.com/vi/erAXmLhCEkQ/mqdefault.jpg}}]] Nondimenzionalizace plus shrnutí.
 + 
 +
 +==== Další, nezařazené ====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=0s2EjgER7yo|{{https://img.youtube.com/vi/0s2EjgER7yo/mqdefault.jpg}}]]  Pár jednoduchých integrálů pro ty, kdo rádi řešené příklady.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=n0f2gfU9wQ0|{{https://img.youtube.com/vi/n0f2gfU9wQ0/mqdefault.jpg}}]] Když počítají počítače. Ukázka systémů počítačové algebry [[https://wxmaxima-developers.github.io/wxmaxima/|Maxima]], [[https://www.sagemath.org/SageMath|SageMath]], [[https://sagecell.sagemath.org/|SageMathCell]] a [[https://www.wolframalpha.com/|WolframAlpha]]. Pro lidi, kteří nehctějí být otroky příkladů, ale chápou matematiku jako nástroj pro řešení úloh ve svém oboru.
 +
 +
 +
 +
 +
  
mtk_videa.txt · Poslední úprava: 2020/06/30 14:43 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku