Každá věda se od určité úrovně automaticky stává částí matematiky. (David Hilbert)

Uživatelské nástroje


mtk_test2

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

mtk_test2 [2020/04/27 23:34] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<markdown>
 +
 +* Vypočtěte integrál $$\int 5x^3-6\sqrt{x}-\frac 2{x}\,\mathrm{d}x.$$
 +* V nádrži jsou rozptýleny nečistoty. Tyto nečistoty se samovolně rozkládají rychlostí úměrnou množství těchto nečistot. Bohužel při tom dochází i k dalšímu znečišťování a do nádrže proudí další nečistoty konstantní rychlostí. Napište vhodný matematický model pro tento proces.
 +
 +Test vypočtěte na papír včetně jména a oboru, vyfoťte a odevzdejte do odevzdávárny v UIS. Můžete také napsat v textovém editoru.
 +
 +</markdown>
 +
 +
  
mtk_test2.txt · Poslední úprava: 2020/04/27 23:34 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku