Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy (Viktor Čenomyrdin po nepovedené měnové reformě v roce 1993)

Uživatelské nástroje


mechmat.md

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

mechmat.md [2020/03/06 10:47] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +</markdown>
 +
 +<html>
 +
 +<meta property="og:title" content="Mechanická matematika" />
 +<div id="fb-root"></div>
 +<script>(function(d, s, id) {
 +  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 +  if (d.getElementById(id)) return;
 +  js = d.createElement(s); js.id = id;
 +  js.src = "//connect.facebook.net/cs_CZ/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3";
 +  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
 +}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
 +
 +
 +<!--
 +
 +<link href="/marik/facebox/facebox.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
 +<script src="/marik/facebox/facebox.js" type="text/javascript"></script>
 +
 +-->
 +
 +<style>
 +.page img {max-width:300px; padding:20px; float:right;}
 +
 +h2{clear:both;}
 +
 +
 +.html 
 +{
 +    background: none;
 +    padding-right: 0px;
 +}
 +
 +</style>
 +
 +</html>
 +<markdown>
 +
 +
 +# Mechanická matematika
 +
 +<div class="fb-like" data-href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=mechmat.md" data-layout="standard" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true"></div>
 +
 +Konec 19. a začátek 20. století musel být vynikající dobou pro
 +vědátory a experimentátory. Výrobní postupy a jemná mechanika umožnily
 +přivést k životu některé nápady, které dříve byly realizovatelné s
 +obtížemi, případně vůbec, jako například počítací stroj založený na
 +Leibnizově myšlence válce s proměnným počtem zubů. Byly konstruovány
 +důmyslné přístroje a nástroje, využívající často netriviální
 +matematické myšlenky a inovativní technická řešení. Mechanický výpočet
 +neznamenal jako dnes slepé použití nějakého algoritmu, ale byl to
 +výpočet, při kterém se otáčela kola a hrčely převody.
 +
 +V ukázkách se vrátíme na konec 19. a do první poloviny
 +20. století. Primárně jsem většinu ukázek natočil jako video a umístil
 +na Youtube na [můj
 +kanál](https://www.youtube.com/user/KAJAMARIK1974/videos). Tato videa jsou
 +v češtině. Jako podporu jsem stručně sepsal matematické nebo historické pozadí na
 +samostatné vebové stránky - viz odkazy v následujících
 +odstavcích. Protože odkazy na detailnější popis jsou v angličtině nebo
 +v němčině, zvolil jsem i pro některé stránky anglický jazyk. Nesnažil jsem
 +se však o žádné sofistikované větné konstrukce a naopak jsem se snažil
 +nemít v textu překlepy, tak si s tím snad poradí v případě potřeby
 +nějaký automatický překladač.
 +
 +## Rychlopočtáře
 +
 +[![](http://user.mendelu.cz/marik/sqrt/rychlopoctar.jpg)](http://youtu.be/C_p4QKVNp8A)
 +
 +Jedná se o kalkulačku na které se sčítání provádělo [posouváním
 +plíšků](http://history-computer.com/CalculatingTools/Gadgets/Troncet.html)
 +pomocí stylusu. Převod do vyšších rádů (počítání přes desítku) se
 +provádělo ručně. Díky jednoduché výrobě se tyto kalkulačky poměrně
 +rozšířily, vyráběly se od 80. let 19. století do 60. let 20. století,
 +kdy byly nahrazeny elektronickými kalkulačkami. Jak se stalo v historii nejednou, dala
 +jedna firma nebo jeden vynálezce název celému odvětví, bohužel se tento název v jednotlivých zemích liší (narozdíl například od luxu). Tyto
 +kalkulačky jsou u nás známy jako
 +[*rychlopočtáře*](http://www.rechnerlexikon.de/en/artikel/Rychlopoctar),
 +v Německu jako [*addiatory*](http://en.wikipedia.org/wiki/Addiator) a
 +jinde v zahraničí jako
 +[*troncety*](http://www.maa.org/publications/periodicals/mathematical-treasure-troncet-arithmographe-owned-by-daniel-draper).
 +
 +* [Video](http://youtu.be/C_p4QKVNp8A) (sčítání a odčítání)
 +
 +
 +
 +## Zrození mechanických kalkulaček
 +
 +[![](http://user.mendelu.cz/marik/odhner/odhner_27.jpg)](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=odhner.md)
 +
 +[Samostatná podrobná stránka](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=odhner.md)
 +
 +Jak začal příběh mechanických kalkulaček? Nemáme na mysli pionýrské
 +pokusy Leibnize, Pascala a dalších. Máme na mysli opravdový začátek a
 +masové nasazení v pojišťovnách, bankách nebo konstrukčních
 +kancelářích. Ten je spojen se jménem švédského inženýra Willgodta
 +Odhnera. Více se o příběhu jeho kalkulátorů dozvíte
 +[zde](http://user.mendelu.cz/marik/odhner).
 +
 + Stránka obsahuje v češtině textové a obrazové informace a odkazy na
 +externí zdroje informací. Video v češtině ke stránce přibude časem.
 +
 +
 +## Ocelové mozky z Braunschweigu
 +
 +[![](http://user.mendelu.cz/marik/brunsviga/brunsviga.jpg)](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=brunsviga.md)
 +
 +[Samostatná podrobná stránka](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=brunsviga.md)
 +
 +Velmi úspěšná značka kalkulaček má ve svém rodním listu stejné místo
 +narození jako kníže matematiků, *Karl Friedrich Gauss*. Možná nevěříme
 +na to že Braunschweig má určitou magičnost v matematických vědách,
 +každopádně zejména kalkulačky zde zrozené se dočkaly nasazení ve
 +vědě. Více se o ocelových mozcích z Braunschweigu dozvíte
 +[zde](http://user.mendelu.cz/marik/brunsviga).
 +
 +Stránka obsahuje v češtině textové a obrazové informace a odkazy na externí zdroje informací. Video v češtině ke stránce přibude časem. 
 +
 +
 +## Samočinné dělení Christela Hamanna
 +
 +[![](http://user.mendelu.cz/marik/hamann/hamann-manus.jpg)](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=hamann.md)
 +
 +[Samostatná podrobná stránka](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=hamann.md)
 +
 +*Stránka je v příprave*. Je věnována výrobkům geniálního německého inženýra, který šel svou vlastní cestou, navrhl několik alternativních konceptů ke konceptu Odhnerova kalulátoru a získal obrovský náskok před konkurenty tím, že své kalkulátory naučil samočinně dělit.  Více se o výrobcích inženýra Hamanna  dozvíte
 +[zde](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=hamann.md).
 +
 +Stránka obsahuje v češtině textové a obrazové informace a odkazy na externí zdroje informací. Video v češtině ke stránce přibude časem. 
 +
 +
 +
 +## Odmocnina na mechanických kalkulačkách
 +
 +[![](http://user.mendelu.cz/marik/sqrt/monroe.jpg)](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=sqrt.md)
 +
 +[Samostatná podrobná stránka](http://user.mendelu.cz/marik/sqrt)
 +
 +Mechanické kalkulačky umožňují čtyři základní aritmetické operace -
 +sčítání, odčítání, násobení a dělení. Zapojením lidksého důvtipu,
 +invence a trochu i základních myšlenek diferenciálního počtu je možno
 +realizovat i další matematické operace. Ukážeme tři metody výpočtu
 +druhé odmocniny - pomocí odečítání aritmetické řady, pomocí lineární
 +aproximace a pomocí Newtonovy metody. Více o odmocňování na mechanické
 +kalkulačce [zde](http://user.mendelu.cz/marik/sqrt) - obsahuje odkazy
 +na videa, krátké shrnutí matematického pozadí a kde je potřeba i
 +odkazy na hlubší vysvětlení metod.
 +
 +Stránka je v angličtině a obsahuje textové a obrazové informace a
 +odkazy na externí zdroje informací. Videa jsou v češtině.
 +
 +Související videa
 +
 +* [popis kalkulačky a metod pro výpočet odmocniny](http://youtu.be/5DK1W_CxH4g)
 +* [výpočet odmocniny - zrychlené a s komentáři](http://youtu.be/bmV52Hp1byc)
 +* [výpočet odmocniny - pomalu a s hrčením kalkulačky](http://youtu.be/jY5T2quTlfk)
 +
 +
 +## Planimetry
 +
 +[![](http://user.mendelu.cz/marik/planimeters/planimetry.jpg)](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=planimeters.md)
 +
 +[Samostatná podrobná stránka](http://user.mendelu.cz/marik/planimeters)
 +
 +Je to neuvěřitelné, ale obsah množiny se dá určit pomocí měření jisté
 +veličiny pouze podél okraje dané množiny. Matematikové znají 
 +příslušnou poučku jako [Greenovu
 +větu](http://en.wikipedia.org/wiki/Green%27s_theorem).
 +
 +
 +Více o měření ploch mechanickou cestou
 +[zde](http://user.mendelu.cz/marik/planimeters) - obsahuje odkazy na
 +moje videa, krátké shrnutí matematického pozadí a kde je potřeba i
 +odkazy na hlubší vysvětlení metod.
 +
 +Stránka je v angličtině a obsahuje textové a obrazové informace a
 +odkazy na externí zdroje informací. Videa jsou v češtině.
 +
 +
 +
 +Související videa
 +
 +* [tři planimetry](http://youtu.be/UjaPmowIUIA)
 +* [nouzový planimetr ze lžičky](http://youtu.be/u8gTQoSCuRo)
 +* [nouzový planimetr z nože](http://youtu.be/8lXxJ5eIvII)
 +
 +
 +
 +</markdown>
 +
 +<html>
 +
 +<!--
 +<script>
 +
 +  // Adapted from getPageSize() by quirksmode.com
 +  function getPageHeight() {
 +    var windowHeight
 +    if (self.innerHeight) { // all except Explorer
 +      windowHeight = self.innerHeight;
 +    } else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) { // Explorer 6 Strict Mode
 +      windowHeight = document.documentElement.clientHeight;
 +    } else if (document.body) { // other Explorers
 +      windowHeight = document.body.clientHeight;
 +    }
 +    return windowHeight
 +  }
 +
 +  // Adapted from getPageSize() by quirksmode.com
 +  function getPageWidth() {
 +    var windowWidth
 +    if (self.innerWidth) { // all except Explorer
 +      windowWidth = self.innerWidth;
 +    } else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) { // Explorer 6 Strict Mode
 +      windowWidth = document.documentElement.clientHeight;
 +    } else if (document.body) { // other Explorers
 +      windowWidth = document.body.clientHeight;
 +    }
 +    return windowWidth
 +  }
 +
 +jQuery('img[class!=nofacebox]').css("cursor","zoom-in");
 +jQuery('img[class!=nofacebox]').click(function(){
 +  jQuery.facebox("<img class='myimg' src='"+jQuery(this).prop('src')+"'>" );
 +});
 +   jQuery(document).ready(function() {
 +     jQuery('a[rel*=facebox]').facebox()
 +   })
 +
 +
 +jQuery(document).bind('reveal.facebox', function() { 
 +  obrazek=jQuery('#facebox .myimg');
 +  width=jQuery(obrazek).width();
 +  height=jQuery(obrazek).height();
 +  ratio1=getPageHeight()/height*0.94;
 +  ratio2=getPageWidth()/width*0.94;
 +  ratio=Math.min(ratio1, ratio2);
 +  jQuery(obrazek).css("width", width * ratio); // Set new width
 +  jQuery(obrazek).css("height", height * ratio);  // S
 +  jQuery(obrazek).css("min-width", width * ratio); // Set new width
 +  jQuery(obrazek).css("min-height", height * ratio);  // S
 +  jQuery(obrazek).css("max-width", width * ratio); // Set new width
 +  jQuery(obrazek).css("max-height", height * ratio);  // S
 +  jQuery('#facebox').css("left", "10px");
 +  jQuery('#facebox').css('left', jQuery(window).width() / 2 - (jQuery('#facebox').width() / 2))
 +  jQuery('#facebox').css("top", getPageScroll()[1]+10);
 +})
 +
 +
 +</script>
 +-->
 +
 +<script>
 +
 +document.title = "Mechanická matematika"; 
 +
 +</script>
 +
 +</html>
 +
 +<markdown>
  
mechmat.md.txt · Poslední úprava: 2020/03/06 10:47 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku