Mnoho nul je přesvědčených, že jsou elipsami, po kterých obíhá zem. (Stanislaw Jerzy Lec)

Uživatelské nástroje


matematika_2019

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

matematika_2019 [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<html>
 +<style>
 +h2 span {color:gray; font-size:70%;}
 +
 +.abutton {
 +color: gray;
 +font-size:60%;
 +}
 +
 +.informace {border-left: thick double #ccc; padding-left: 1em;}
 +
 +.dvasloupce { 
 +     -webkit-columns: auto 2; /* Chrome, Safari, Opera */
 +     -moz-columns: auto 2; /* Firefox */
 +     columns: auto 2;
 +
 +    -webkit-column-rule: 4px solid #aaa; /* Chrome, Safari, Opera */
 +    -moz-column-rule: 4px solid #aaa; /* Firefox */
 +    column-rule: 4px solid #aaa;
 +}
 +
 +.rozbalit_ul:hover {cursor:pointer;}
 +
 +ol li em {color: gray; font-weight: bold;}
 +
 +#__prednasky ol li ul li {font-weight: bolder;}
 +
 +#__prednasky ol li ul li + li {font-weight: normal;}
 +
 +/*  http://www.456bereastreet.com/archive/201105/styling_ordered_list_numbers/ */
 +ol {
 +    counter-reset:li; /* Initiate a counter */
 +    margin-left:0; /* Remove the default left margin */
 +    padding-left:0; /* Remove the default left padding */
 +}
 +ol > li {
 +    position:relative; /* Create a positioning context */
 +    margin:0 0 6px 2em; /* Give each list item a left margin to make room for the numbers */
 +    padding:4px 8px; /* Add some spacing around the content */
 +    list-style:none; /* Disable the normal item numbering */
 +    border-top:2px solid #666;
 +    background:#f6f6f6;
 +}
 +.new ol > li:before {
 +    content:counter(li); /* Use the counter as content */
 +    counter-increment:li; /* Increment the counter by 1 */
 +    /* Position and style the number */
 +    position:absolute;
 +    top:-2px;
 +    left:-2em;
 +    -moz-box-sizing:border-box;
 +    -webkit-box-sizing:border-box;
 +    box-sizing:border-box;
 +    width:2em;
 +    /* Some space between the number and the content in browsers that support
 +       generated content but not positioning it (Camino 2 is one example) */
 +    margin-right:8px;
 +    padding:4px;
 +    border-top:2px solid #666;
 +    color:#fff;
 +    background:#666;
 +    font-weight:bold;
 +    font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
 +    text-align:center;
 +}
 +li ol,
 +li ul {margin-top:6px;}
 +ol ol li:last-child {margin-bottom:0;}
 +
 +.old,.old li {color:gray}
 +
 +
 +</style>
 +
 +</html>
 +<markdown>
 +Matematika (bakalářský stupeň, LDF)
 +==================================
 +
 +
 +
 +* <strong>Matematika (MT)</strong>
 +* <strong>Matematika (MTK)</strong>
 +* <strong>Aplikovaná matematika pro arboristy (AMPA)</strong>
 +
 +
 +zimní semestr - podzim a zima 2019/2020
 +
 +letní semestr - jaro a léto 2019/2020 [v přípravě](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=matematika_new)
 +
 +
 +Ukončení
 +--------
 +
 +* Při případném nesplnění je možné si předmět zapsat v letním semestru společně s oborem dřevostavby. Skladba bude stejná, příklady budou malinko přizpůsobeny oboru (o malinko více tepla a vody ve dřevě kvůli dřevostavbám, o malinko méně podzemní vody kvůli absenci krajinářů) a po dobré zkušenosti bude větší možnost získat výhody za práci během semestru, viz [požadavky pro letní semestr 2020](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=matematika_new#ukonceni).
 +* Písemky, které letos už proběhly [presenční](http://user.mendelu.cz/marik/pisemky/matematika/presencni/) a
 +[kombinovaná](http://user.mendelu.cz/marik/pisemky/matematika/kombinovana/) forma
 +* Příklady, které musí před zkouškou správně vypočítat studenti, kteří mají více než dvě absence ve cvičení jsou [k dispozici zde.](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/priklady_2019_ZS.pdf) Studentům, kteří mají docházku v pořádku, jsou tyto příklady doporučeny jako další zdroj pro přípravu ke zkoušce.
 +
 +<!--
 +* Na **cvičení je účast povinná a kontrolovaná** (nejvýše dvě neúčasti, v případě více neúčastí je nutné vypočítat příklady navíc). 
 +* Na přednášce je účast nepovinná. Bude namátkou kontrolována **s bonusem za dostatečnou účast:**
 +   * za nejvýše dvě neúčasti je bonus 3 body ke zkouškové písemce,
 +   * za tři neúčasti bonus 2 body,
 +   * za čtyři neúčasti bonus 1 bod,
 +   * více neúčastí bez bonusu.
 +* Neúčast na přednášce kvůli hlavnímu cvičení na oborech s hlavním cvičením se počítá jako přítomnost na přednášce.
 +* Cvičení, která odpadnou kvůli státním svátkům nebo hlavnímu cvičení, budou zpožděna oproti harmonogramu a ostatním paralelkám.
 +-->
 +
 +* NEW: Je k dispozici finální [seznam otázek](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=matematika-otazky) pokrývající  zimní semestr 2019, který bude sloužit jako zdroj témat pro sestavení zkouškové písemky. Na předtermínu 18.12. nebude látka z poslední přednášky (Konečné diference a Newtonova metoda). Tento seznam platí pro presenční formu studia. Pro kombinovanou formu viz část věnovaná kombinovanému studiu níže.
 +* Jsou k dispozici [ukázkové písemky](http://user.mendelu.cz/marik/mt/pisemka/) a  písemky z [termínů, které  proběhly v létě 2019.](http://user.mendelu.cz/marik/mt/pisemka_2019/) Vzhledem k možnosti bonusu v roce 2019/2020 za účast na přednášce je hranice absolvovaní 22 bodů z 50 možných.
 +* Klasifikace (orientační stupnice, může se měnit v závislosti na konkrétní skladbě příkladů pro jednotlivé termíny apod)
 +    *    A: 40 a více
 +    *    B: 34-39
 +    *    C: 29-34
 +    *    D: 25-28
 +    *    E: 22-24
 +
 +### Opakující studenti
 +
 +Studenti, kteří předmět opakují, se nemusí účastnit výuky a mohou na konci
 +  semestru složit písemnou zkoušku. Jsou možné konzultace po předchozí
 +  domluvě. Písemka bude podle stejných pravidel jako
 +  při předchozím zapsání předmětu. Anebo mohou chodit do výuky a
 +  složit zkoušku se stávajícími studenty. Je nutné se domluvit v prvních týdnech semestru.
 +
 +
 +Literatura pro práci na přednáškách a ve cvičení
 +----------
 +
 +* [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/) a všechny slidy [v jednom PDF](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/mat_slidy_all.pdf) (bude se aktualizovat během semestru podle skutečné náplně)
 +* Cvičení: Text s cvičeními bude postupně aktualizován a rozšiřován, jak poběží semestr. Primárně vychází z [loňských cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/), kde byla k zadáním zveřejněna i řešení. 
 +    * [Text](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-cviceni.pdf)
 +    * [Prezentace](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-cviceni-screen.pdf)
 +    * [Text s řešeními](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-cviceni-r.pdf)
 +    * [Prezentace s řešeními](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-cviceni-screen-r.pdf)
 +
 +
 +Další literatura
 +----------
 +
 +* Učebnice [Došlá, Z.,  Liška, P., Matematika pro nematematické obory s aplikacemi v přírodních a technických vědách.](http://www.modreknihkupectvi.cz/product.php?id_product=2349) 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 304 s. ISBN 978-80-247-5322-5.
 +* Skripta Rádl, P., Černá, B., Stará, L, Základy vyšší matematiky, 3. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 176 s. ISBN 978-80-7509-110-9.
 +* [Vzorce a triky pro derivace a integrály](http://user.mendelu.cz/marik/mt/vzorce.pdf)
 +* Starší materiály
 +    * [Přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/mt/prednasky/) z letního semestru 2019
 +    * [Cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/) z letního semestru 2019
 +* Ještě starší materiály
 +    * [Bývalé materiály ode mě](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/kraj/master.pdf)
 +    * [Bývalé materiály od dr. Smýkalové](http://user.mendelu.cz/smykalov/)
 +
 +
 +Kombinovaná forma, podzim 2019
 +------------------------------
 +
 +Výuka vždy v B01. V závorce ekvivalentní přednáška pro presenční
 +studium. Shrnutí probraných témat
 +[zde](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=kombinovana_mat).
 +
 +
 +* **<span style="color:red">NEW: </span>** Písemky, které letos už proběhly [presenční](http://user.mendelu.cz/marik/pisemky/matematika/presencni/) a
 +[kombinovaná](http://user.mendelu.cz/marik/pisemky/matematika/kombinovana/) forma
 +
 +</markdown><html>
 +<div class="new">
 +</html><markdown>
 +
 +
 +
 +1. Út 17.9.2019, 15:00-19:50. Derivace (1,2,3,4)
 +
 +1. Čt 19.9.2019, 15:00-17:00 Integrál (5,6)
 +
 +1. Pá 20.9.2019, 8:00-12:00 Integrály, diferenciální rovnice (6,7)
 +
 +1. Pá 18.10.2019, 8:00-13:00 Lineární algebra (8,9,10)
 +
 +1. Pá 15.11.2019, 13:00-17:00 Dvojný integrál, numerické metody. (11,12,13)
 +
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +</html><markdown>
 +
 +
 +Presenční forma, podzim 2019
 +----------------------------
 +
 +</markdown><html>
 +<div class="new">
 +</html><markdown>
 +
 +Náplň je překlopena z minulého semestru s přehozením prvních dvou přednášek. Bude aktualizována jako poběží výuka se zohledněním aktuální situace.
 +
 +1. 23.9.2019-27.9.2019. *Přednáška o derivacích, základním stavebním kamenu pro studium funkcí. V této přednášce vystačíme se středoškolskou představou o funkcích a rozšíření nebo zpřesnění bude v přednášce následující. Ve cvičení se naučíme derivovat a tuto znalost využijeme v týdnech bezprostředně následujících.*
 +   * Přednáška **Derivace** (limita, spojitost, derivace). 
 +   [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/derivace/index.html) a [zápisky z přednášky z léta 2019](http://user.mendelu.cz/marik/mt/prednasky/02_prednaska.pdf)
 +   * Cvičení: Výpočet derivací. Literatura je pro všechna cvičení v jednom PDF v sekci "Literatura pro práci na přednáškách a ve cvičení" výše.
 +2. 30.9.2019-4.10.2019. *Přednáška, která shrne základní vlastnosti funkcí, s čím se setkáváme a jaké vlastnosti nás u funkcí nejčastěji zajímají. Ve cvičení se využijí znalosti derivování a významu derivace, tj. naváže se na cvičení a přednášku z prvního týdne.*
 +   * Přednáška: Úvod do studia funkcí, základní vlastnosti funkcí. [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/funkce/index.html). Parciální derivace.
 +   [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/derivace/index.html)
 +   * Cvičení: Výpočet a využití derivací 
 +2. 7.10.2019-11.10.2019. 
 +   * Přednáška: Děkanské volno
 +   * Cvičení: Výpočet a využití derivací 
 +2. 14.10.2019-18.10.2019. *Přednáška navazuje na obě předchozí, ukáže roli derivace při odhalování vlastností funkcí.*
 +   * Přednáška: Lineární aproximace, vyšší derivace, Taylorův polynom, Bolzanova věta, lokální extrémy.
 +   [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/aproximace/index.html).
 +   * Cvičení: Výpočet a využití derivací 
 +2. 21.10.2019-25.10.2019. *Na přednášce se naučíme z rychlosti, s jakou se mění veličina, která nás zajímá, najít časový průběh nebo změnu této veličiny. Ve cvičení pokračujeme ve využití derivací.*
 +   * Přednáška: Neurčitý integrál, určité integrály podle Newtona a Riemanna, vybrané aplikace (změna veličiny vypočtená z rychlosti změny, tlak ve vodě na rovinnou stěnu, práce).
 +      [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/integraly/index.html).
 +   * Cvičení: Průběh funkce.
 +2. 28.10.2019-1.11.2019. *Na přednášce pokročilé integrační metody a aplikace integrálu. Ve cvičení integrály.*
 +   * Přednáška: Monotonie určitého integrálu, aditivita určitého
 +     integrálu vzhledem k mezím, substituce a metoda per partés v
 +     neurčitém a určitém integrálu, určitý integrál jako funkce meze,
 +     existence primitivní funkce, střední hodnota, numerická aproximace.
 +        [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/integraly2/index.html).
 +   * Cvičení: Integrály I
 +2. 4.11.2019-8.11.2019 *Fyzikální zákony formulujeme pomocí rychlostí změn (derivací) a důsledky hledáme řešením vzniklých rovnic, zpravidla vhodným integrováním. Problematika spadá do oblasti diferenciálních rovnic.*
 +   * Přednáška: Diferenciální rovnice. Derivace numericky.
 +         [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/ode/index.html).
 +   * Cvičení:  Výpočet integrálů pomocí pokročilejších metod, střední hodnota, některé aplikace určitého integrálu.
 +2. 11.11.2019-15.11.2019
 +   * Přednáška: Rektorské volno
 +   * Cvičení: Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými.
 +2. 18.11.2019-22.11.2019 *V materiálovém inženýrství potřebujeme někdy zohlednit, že v jednom směru má materiál jiné vlastnosti než ve směru jiném. Matice, které poznáme na této přednášce, jsou skvělým prostředkem pro zachycení tohoto jevu.*
 +   * Přednáška: Vektory, matice a operace s maticemi. Determinanty, inverzní matice.
 +            [Slidy1](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/matice) a
 +              [Slidy2](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/inverzni_matice).
 +   * Cvičení: Vybrané úlohy diferenciálního a integrálního počtu.
 +2. 25.11.2019-29.11.2019 *Při řešení praktických úloh sice pomocí fyziky zpravidla sestavíme diferenciální rovnici popisující daný jev, ale vyřešit rovnici efektivně bývá i v relativně jednoduchých případech nemožné. Například velice záleží na geometrii úlohy, tj. tvaru studovaného tělesa apod. Zpravidla se takové úlohy převádí na řešení soustav lineárních rovnic. Prosto soustavy patří k malé násobilce inženýra.*
 +   * Přednáška: Využití determinantů a inverzních matic. Soustavy lineárních rovnic, vlastní vektory, otočení soustavy souřadnic.
 +                 [Slidy1](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/inverzni_matice).                 [Slidy2](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/soustavy).
 +   * Cvičení:  Maticové operace.
 +2. 2.12.2019-6.12.2019 *Zákony zachování jsou základními stavebními kameny mnoha technických výpočtů zabývajících se transportem látky, energie, či jakékoliv veličiny. Prakticky všechny mají jednotné matematické pozadí  a stejnou formu (rovnice kontinuity, resp. rovnice difuze, resp. rovnice vedeni tepla), kterou si představíme v této přednášce.*
 +   * Přednáška: Divergence a tok vektorového pole, rovnice kontinuity a vedení tepla.              [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/vektorove_pole).
 +   * Cvičení: Soustavy lineárních rovnic.
 +2. 9.12.2019-13.12.2019 *Integrály je někdy nutné uvažovat i ve více proměnných. Třeba pokud veličina, kterou studujeme, není rozložena v jedné dimenzi podél přímky, ale v rovině. Aplikace jsou například při studiu odolnosti nosníků vůči deformaci - kvadratický moment průřezu.*
 +   * Přednáška: Dvojný integrál.
 +                 [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/dvojny_integral).
 +   * Cvičení: Parciální derivace, gradient, divergence, rovnice kontinuity a vedení tepla.
 +2. 16.12.2019-20.12.2019
 +   * Přednáška:  Vybrané partie numerické matematiky (Newtonova metoda. Metoda konečných diferencí s předřazenou ukázkou nondimenzionalizace počáteční úlohy).
 +                    [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/numerika).
 +                         [Shrnutí](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/numerika/index_h.html).
 +   * Cvičení: Shrnutí.
 +
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +</html><markdown>
 +
 +
 +</markdown><html>
 +<div class="old">
 +</html><markdown>
 +
 +Rozpis týdnů léto 2019
 +----------------------
 +
 +1. Přednáška 18.2.2019 a cvičení  21.2.2019. Úvod do studia funkcí, základní vlastnosti funkcí.
 +2. Přednáška  26.2.2019 a cvičení 28.2.2019. **Derivace** (limita, spojitost, derivace, parciální derivace)
 +   * Přednáška
 +      * [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/mt/prednasky/02_prednaska.pdf) a [slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/)  (Derivace & friends I)
 +   * Cvičení 
 +      * [Příklady pro cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/02_zadani.pdf)
 +      * [Řešení příkladů ze cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/02_reseni.pdf)
 +   * Další materiály, samostudium   
 +      * [Výpočet derivací](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/prez/derivace-cz.pdf) -  řešené příklady krok za krokem
 +      * [Příklady na derivace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/pdf/derf.pdf) - jenom prvních třicet
 +2. Přednáška  5.3.2019 a cvičení 7.3.
 +   * Přednáška: Lineární aproximace, vyšší derivace, Taylorův polynom, Bolzanova věta, lokální extrémy. K poslednímu slidu (deformace obrazce v rovině) se vrátíme na některé další přednášce.
 +      * [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/mt/prednasky/03_prednaska.pdf) a [slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/) (Derivace & friends II)
 +   * Cvičení: lineární aproximace a lokální extrémy.
 +      * [Příklady pro cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/03_zadani.pdf)
 +      * [Řešení příkladů ze cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/03_reseni.pdf)
 +   * Další materiály, samostudium   
 +      * Lokální extrémy, [řešené příklady krok za krokem](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/prez/lokalniextremy-cz.pdf) a [příklady pro samostatné počítání](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/pdf/extremy.pdf )
 +      * [Taylorův polynom](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/prez/taylor-cz.pdf)
 +      * [Bolzanova funkce](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/kraj/bolzanovafunkce.pdf)
 +2. Přednáška  12.3.2019 a cvičení 14.3. Neurčitý integrál, určité integrály. 
 +   * Přednáška: Neurčitý integrál, určité integrály podle Newtona a Riemanna, vybrané aplikace (změna veličiny vypočtená z rychlosti změny, tlak ve vodě na rovinnou stěnu, práce).
 +      * [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/mt/prednasky/04_prednaska.pdf) a [slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/) (Integrál, integrál a integrál)
 +   * Cvičení: Výpočet integrálů pomocí vzorců a některé aplikace.
 +      * [Příklady pro cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/04_zadani.pdf)
 +      * [Řešení příkladů ze cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/04_reseni.pdf)
 +2. Přednáška  19.3.2019 a cvičení 21.3. Pokročilé integrační metody a aplikace integrálu. Cvičení dle přednášky.
 +   * Přednáška: Monotonie určitého integrálu, aditivita určitého
 +     integrálu vzhledem k mezím, substituce a metoda per partés v
 +     neurčitém a určitém integrálu, určitý integrál jako funkce meze,
 +     existence primitivní funkce, střední hodnota, numerická aproximace.
 +      * [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/mt/prednasky/05_prednaska.pdf) a [slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/) (Integrál pro pokročilé)
 +   * Cvičení: Výpočet integrálů pomocí pokročilejších metod, střední hodnota, některé aplikace určitého integrálu.
 +      * [Příklady pro cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/05_zadani.pdf)
 +      * [Řešení příkladů ze cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/05_reseni.pdf)
 +2. Přednáška  26.3.2019 a cvičení 28.3.
 +   * Přednáška: Diferenciální rovnice. Derivace numericky.
 +      * [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/mt/prednasky/06_prednaska.pdf) a [slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/) (Diferenciální rovnice.)
 +   * Cvičení:  Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými.
 +      * [Příklady pro cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/06_zadani.pdf)
 +      * [Řešení příkladů ze cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/06_reseni.pdf)
 +2. Přednáška  2.4.2019 a cvičení 4.4.
 +   * Přednáška: Vektory, matice a operace s maticemi.
 +      * [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/mt/prednasky/07_prednaska.pdf) a [slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/) (Lineární algebra (operace s vektory a maticemi).)
 +   * Cvičení:    Vybrané úlohy diferenciálního a integrálního počtu.
 +      * [Příklady pro cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/07_zadani.pdf)
 +      * [Řešení příkladů ze cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/07_reseni.pdf)
 +2. Přednáška  9.4.2019 a cvičení 11.4.  
 +   * Přednáška: Determinanty, inverzní matice.
 +      * [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/mt/prednasky/08_prednaska.pdf) a [slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/) (Lineární algebra (inverzní matice a determinanty).)
 +   * Cvičení: Maticové operace..
 +      * [Příklady pro cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/08_zadani.pdf)
 +      * [Řešení příkladů ze cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/08_reseni.pdf)
 +2. Přednáška  16.4.2019 a cvičení 18.4. Cvičení soustavy a příbuzné úlohy.
 +   * Přednáška: Soustavy lineárních rovnic, vlastní vektory, otočení soustavy souřadnic. 
 +      * [Osnova přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/mt/prednasky/09_prednaska.pdf) a [slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/) (Lineární algebra (soustavy, ...).)
 +   * Cvičení: Maticové operace..
 +      * [Příklady pro cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/09_zadani.pdf)
 +      * [Řešení příkladů ze cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/09_reseni.pdf)
 +2. Přednáška  23.4.2019 a cvičení 25.4.
 +   * Přednáška: Průběh funkce. [Text přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/mt/prednasky/10_prednaska.pdf)
 +   * Cvičení: cvičení odpadá (hlavní cvičení).
 +2. Přednáška  30.4.2019 a cvičení 2.5.  
 +   * Přednáška: Divergence a tok vektorového pole, rovnice kontinuity a vedení tepla.
 +      * [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/mt/prednasky/11_prednaska.pdf) a [slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/) (Vektorová pole, tok, zákony zachování)
 +   * Cvičení: Průběh funkce.
 +      * [Příklady pro cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/11_zadani.pdf)
 +      * [Řešení příkladů ze cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/11_reseni.pdf)
 +2. Přednáška  7.5.2019 a cvičení 9.5.
 +   * Přednáška:
 +      * [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/mt/prednasky/12_prednaska.pdf) a [slidy](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/) (Dvojný integrál). 
 +   * Cvičení: Výpočet parciálních derivací, gradientu, divergence, základní manipulace s rovnicí kontinuity a vedení tepla.
 +      * [Příklady pro cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/12_zadani.pdf)
 +      * [Řešení příkladů ze cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/12_reseni.pdf)
 +2. Přednáška  14.5.2019 a cvičení 16.5.
 +   * Přednáška: Vybrané partie numerické matematiky (Newtonova metoda. Metoda konečných diferencí s předřazenou ukázkou nondimenzionalizace počáteční úlohy.)
 +   [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/mt/prednasky/13_prednaska.pdf), slidy nejsou k dispozici.
 +   * Cvičení: [Ukázková písemka B](http://user.mendelu.cz/marik/mt/pisemka/).
 +2. Přednáška  21.5.2019 a cvičení 22.5. 
 +   * Přednáška: Shrnutí souvislostí a využití probírané látky. 
 +   * Cvičení: [Ukázková písemka C](http://user.mendelu.cz/marik/mt/pisemka/) a vybrané partie. 
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +</html><markdown>
 +
 +Materiály z předchozích let
 +---------------------------
 +
 +* [Moje materiály](?id=matematika_old) z let 2009 až 2011
 +* [Materiály](http://user.mendelu.cz/smykalov/) dr. Smýkalové
 +
 +</markdown>
 +
 +
 +
  
matematika_2019.txt · Poslední úprava: 2020/03/05 07:36 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku