Každá věda se od určité úrovně automaticky stává částí matematiky. (David Hilbert)

Uživatelské nástroje


kurz_matematiky

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

kurz_matematiky [2020/05/18 12:48] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +~~NOTOC~~
 +
 +<html>
 +
 +<style>
 +ul ul {
 +    list-style-type: circle;
 +}
 +
 +li img {float:right; margin-left:4px;}
 +
 +ol > li {clear:both;}
 +
 +h2 span {color:gray; font-size:70%;}
 +
 +.abutton {
 +color: gray;
 +font-size:60%;
 +}
 +
 +.informace {padding-left: 1em;}
 +
 +.dvasloupce { 
 +     -webkit-columns: auto 2; /* Chrome, Safari, Opera */
 +     -moz-columns: auto 2; /* Firefox */
 +     columns: auto 2;
 +
 +    -webkit-column-rule: 4px solid #aaa; /* Chrome, Safari, Opera */
 +    -moz-column-rule: 4px solid #aaa; /* Firefox */
 +    column-rule: 4px solid #aaa;
 +}
 +
 +.rozbalit_ul:hover {cursor:pointer;}
 +
 +ol li em {color: gray; font-weight: bold;}
 +
 +#__prednasky ol li ul li {font-weight: bolder;}
 +
 +#__prednasky ol li ul li + li {font-weight: normal;}
 +
 +/*  http://www.456bereastreet.com/archive/201105/styling_ordered_list_numbers/ */
 +ol {
 +    counter-reset:li; /* Initiate a counter */
 +    margin-left:0; /* Remove the default left margin */
 +    padding-left:0; /* Remove the default left padding */
 +}
 +ol > li {
 +    position:relative; /* Create a positioning context */
 +    margin:0 0 6px 2em; /* Give each list item a left margin to make room for the numbers */
 +    padding:4px 8px; /* Add some spacing around the content */
 +    list-style:none; /* Disable the normal item numbering */
 +    border-top:2px solid #666;
 +    background:#f6f6f6;
 +}
 +ol > li:before {
 +    content:counter(li); /* Use the counter as content */
 +    counter-increment:li; /* Increment the counter by 1 */
 +    /* Position and style the number */
 +    position:absolute;
 +    top:-2px;
 +    left:-2em;
 +    -moz-box-sizing:border-box;
 +    -webkit-box-sizing:border-box;
 +    box-sizing:border-box;
 +    width:2em;
 +    /* Some space between the number and the content in browsers that support
 +       generated content but not positioning it (Camino 2 is one example) */
 +    margin-right:8px;
 +    padding:4px;
 +    border-top:2px solid #666;
 +    color:#fff;
 +    background:#666;
 +    font-weight:bold;
 +    font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
 +    text-align:center;
 +}
 +li ol,
 +li ul {margin-top:6px;}
 +ol ol li:last-child {margin-bottom:0;}
 +
 +</style>
 +
 +
 +
 +<div style="float:right; max-width:200px; clear:both; padding:10px;">
 +<img src="../kurz/kurz_logo.jpg" >
 +
 +<span style="color:gray; font-size:small">Vrátíme se do školy a doženeme, co nám chybí. Potom půjdeme dál.</span>
 +</div>
 +
 +
 +
 +</html>
 +
 +<markdown>
 +
 +Kurz matematiky
 +=====================
 +
 +Předmět Kurz matematiky slouží ke zopakování středoškolských znalostí matematiky a jako podpůrný předmět k předmětu [Matematika](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=matematika_new). V první části semestru budeme opakovat látku, která je mnohým známa ze střední nebo základní školy a její ovládnutí značně usnadní práci v předmětu Matematika. V další části semestru budeme kopírovat cvičení předmětu Matematika a pomalejší formou se vracet k některým úlohám ze cvičení. Narozdíl od předmětu Matematika bude maximální důraz kladen na samostatnou práci ve výuce. Tyto zkušenosti bude možno zužitkovat při zpracování kratičkých domácích úkolů, za které bude možno získat bonusové body k zápočtové písemce.
 +
 +Konkrétní tempo bude přizpůsobeno během semestru studentům. Od tohoto tempa se bude také odvíjet množství látky probrané k jednotlivým partiím.
 +
 +1. 20.2.2020 Úvod do kreslení v rovině (body, vektory, přímky, paraboly)
 +2. 27.2.2020 Úvod do řešení rovnic a nerovnic
 +3. 5.3.2020 Domácí samostudium. Zadání zasláno emailem 6.3.2020 ráno. Kurz [Pre-University Calculus](https://courses.edx.org/courses/course-v1:DelftX+Calc001x+2T2019/course/)
 +4. 12.3.2020 Domácí samostudium. Zadání zasláno emailem 6.3.2020 ráno.
 +5. 19.3.2020 Přímá a nepřímá úměrnost a další užitečné funkce. Nerealizován kvůli COVIDu.
 +6. **Další výuka přesunuta na MS Teams. Email zaslán 28.3.2020, odevzdávárna v UISe otevřena do konce dubna.**
 +
 +# Ukončení
 +
 +* **Aktualizace 18.5.2020** Zápočtová písemka  byla nahrazena prací odevzdanou do odevzdávárny podle pokynů zaslaných 28.3.2020. Toto je preferovaný způsob ukončení. Studenti, kteří odevzdali, mají hodnocení v UIS. Ostatním jsem vypsal termíny etestů. Popis je na [Teams k předmětu](https://teams.microsoft.com/l/message/19:acbe1b7f79634db9a5ecdff85ad525dd@thread.tacv2/1589794144604?tenantId=0fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c&groupId=8b73f578-3a41-4280-8180-7a6c05060f56&parentMessageId=1589794144604&teamName=LDF%20KMT%20-%20Kurz%20matematiky&channelName=General&createdTime=1589794144604).
 +
 +</markdown>
 +
 +
 +<html>
 +
 +</div>
 +</div>
 +<script>
 +$( "li > ul > li > ul> li > a" ).css( "color", "#9999EE" );
 +$( "li > ul > li > a" ).attr('target','_blank');
 +
 +
 +// http://stackoverflow.com/questions/4539775/jquery-week-of-year-script-acting-up
 +
 +Date.prototype.getWeek = function() {
 +      var onejan = new Date(this.getFullYear(),0,1);
 +      var today = new Date(this.getFullYear(),this.getMonth(),this.getDate());
 +  var dayOfYear = ((today - onejan + 1)/86400000);
 +  return Math.ceil((dayOfYear+3)/7);
 +};
 +
 +var tyden = new Date().getWeek() ;
 +
 +tyden=tyden-8;
 +
 +if (tyden < 0) {tyden=0;}
 +
 +$(document).ready( function()
 +{
 +$("#prednasky2020 ol > li").css( "background", "#f2f2f2");
 +$("#prednasky2020 > div > ol > li").eq(tyden).css( "background", "#ccffcc" );
 +$("#prednasky2020 > div > ol > li").eq(tyden).children().children().css( "background", "#ccffcc" );
 +
 +}
 +);
 +
 +</script>
 +
 +
 +</html>
 +
  
kurz_matematiky.txt · Poslední úprava: 2020/05/18 12:48 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku