Příroda se směje našim potížím s integrací. (Pierre Simon Laplace, francouzský matematik a fyzik)

Uživatelské nástroje


jaxeucit

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

jaxeucit [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +~~NOTOC~~
 +
 +<html>
 +
 +<img src="../pics/student.jpg" style="float:right; max-width:320px; padding:10px;" >
 +
 +</html>
 +
 +
 +<markdown>
 +
 +Jak se učit
 +----------
 +
 +Pár rad pro úspěšné ovládnutí přednášené  látky a pro přípravu ke zkoušce.
 +
 +* Udělejte si **výpisky**. Neučte se jenom čtením učebnice. Přečtěte si pasáž z učebnice nebo ze slidů, najděte si heslo na wikipediích (např. české, slovenské a anglické) a napište si to nejpodstatnější, často stačí název definovaného pojmu a vzorec, který tento pojem definuje. Neučte se povídání okolo, které každý takový vzorec v učebnicích nutně provází. Výpisky si přineste ke zkoušce. Já jsem si zpravidla celý semestr většiny předmětů zkomprimoval na několik málo A4. V takových materiálech se dobře hledají informace.
 +* Každý vzorec (definice derivace, aproximace tečnou, rovnice kontinuity, definice divergence atd atd) je rozsypaný čaj pro člověka, který mu nerozumí a logicky sestavená jednoduchá věc pro člověka, který mu rozumí. Buďte ta druhá varianta. Neučte se vzorec nazpaměť jako básničku, ale **vzorec si rozšifrujte**. Slovně si vyjádřete, co vyjadřuje každá jednotlivá část. Potom uvidíte, proč je sestavený právě tak, jak je sestavený. Díky tomu si vzorec budete pamatovat napořád a ne jenom do zkoušky.
 +* Každý pojem se kvůli něčemu učíme. Všechno se lépe pamatuje, když víme, k čemu to je dobré. Každý jednotlivý pojem uváděný na přednáškách má své **využití** v inženýrské praxi. Kromě definice si u každého pojmu stručně napište, k čemu se používá. Skákejte v semestru - někdy jsme pojem představený na začátku semestru použili až ke konci semestru.
 +* Každý pojem lépe pochopíte, když si ho představíte na **velmi jednoduchém příkladě**. Nezačínejte se složitými. A pokud máte příklad vymyslet sami, vymyslete ho co nejjednodušší.
 +* U každého pojmu si představte, že byste jej měli **objasnit kolegovi**.  Tím se naučíte na tento pojem nahlížet z jiné strany.
 +* Při počítání přemýšlejte, **proč** se jednotlivé kroky dělají a proč v daném pořadí. Neučte se "tohle se počítá tak a tak", ale "tohle bych rád počítal pomocí té nebo oné věty nebo vzorce a proto to budu dělat tak a tak a můžu to použít tehdy a onehdy". Někdy student upadne do řemeslného počítání a má radost, že mu to odsýpá, že "vyluští tajenku". Ale v praxi ručně počítat nebude skoro nikdo, mnohem zásadnější je dovednost vidět na jednoduchých příkladech linii výpočtu abychom potom složitou práci mohli zadat strojům.
 +* Hodně věci jsme ilustrovali na příkladech i ve cvičení. Projděte si nejenom zápisky z přednášek a slidy, ale i cvičení. Ve **cvičeních** čtěte nejenom zadání a výpočet, ale i **komentář** (zpravidla na konci zadání nebo na konci řešení), které vás upozorní, co je v tom kterém příkladě hodné zvláštní pozornosti.
 +* Pokud chcete složit zkoušku s **minimální námahou**, naučte se to nejdůležitější. To by mělo na složení zkoušky stačit. Co je nejdůležitější pochopíte, pokud budete chodit na výuku a dávat pozor a když si prohlédnete staré písemky. Nejčastější chybou je domnívat se, že nejdůležitější je umět vypočítat takový nebo onaký příklad.
 +</markdown>
 +
 +
  
jaxeucit.txt · Poslední úprava: 2020/03/05 07:36 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku