Příroda se směje našim potížím s integrací. (Pierre Simon Laplace, francouzský matematik a fyzik)

Uživatelské nástroje


Sidebar

jaxeucit

Jak se učit

Pár rad pro úspěšné ovládnutí přednášené látky a pro přípravu ke zkoušce.

  • Udělejte si výpisky. Neučte se jenom čtením učebnice. Přečtěte si pasáž z učebnice nebo ze slidů, najděte si heslo na wikipediích (např. české, slovenské a anglické) a napište si to nejpodstatnější, často stačí název definovaného pojmu a vzorec, který tento pojem definuje. Neučte se povídání okolo, které každý takový vzorec v učebnicích nutně provází. Výpisky si přineste ke zkoušce. Já jsem si zpravidla celý semestr většiny předmětů zkomprimoval na několik málo A4. V takových materiálech se dobře hledají informace.
  • Každý vzorec (definice derivace, aproximace tečnou, rovnice kontinuity, definice divergence atd atd) je rozsypaný čaj pro člověka, který mu nerozumí a logicky sestavená jednoduchá věc pro člověka, který mu rozumí. Buďte ta druhá varianta. Neučte se vzorec nazpaměť jako básničku, ale vzorec si rozšifrujte. Slovně si vyjádřete, co vyjadřuje každá jednotlivá část. Potom uvidíte, proč je sestavený právě tak, jak je sestavený. Díky tomu si vzorec budete pamatovat napořád a ne jenom do zkoušky.
  • Každý pojem se kvůli něčemu učíme. Všechno se lépe pamatuje, když víme, k čemu to je dobré. Každý jednotlivý pojem uváděný na přednáškách má své využití v inženýrské praxi. Kromě definice si u každého pojmu stručně napište, k čemu se používá. Skákejte v semestru - někdy jsme pojem představený na začátku semestru použili až ke konci semestru.
  • Každý pojem lépe pochopíte, když si ho představíte na velmi jednoduchém příkladě. Nezačínejte se složitými. A pokud máte příklad vymyslet sami, vymyslete ho co nejjednodušší.
  • U každého pojmu si představte, že byste jej měli objasnit kolegovi. Tím se naučíte na tento pojem nahlížet z jiné strany.
  • Při počítání přemýšlejte, proč se jednotlivé kroky dělají a proč v daném pořadí. Neučte se "tohle se počítá tak a tak", ale "tohle bych rád počítal pomocí té nebo oné věty nebo vzorce a proto to budu dělat tak a tak a můžu to použít tehdy a onehdy". Někdy student upadne do řemeslného počítání a má radost, že mu to odsýpá, že "vyluští tajenku". Ale v praxi ručně počítat nebude skoro nikdo, mnohem zásadnější je dovednost vidět na jednoduchých příkladech linii výpočtu abychom potom složitou práci mohli zadat strojům.
  • Hodně věci jsme ilustrovali na příkladech i ve cvičení. Projděte si nejenom zápisky z přednášek a slidy, ale i cvičení. Ve cvičeních čtěte nejenom zadání a výpočet, ale i komentář (zpravidla na konci zadání nebo na konci řešení), které vás upozorní, co je v tom kterém příkladě hodné zvláštní pozornosti.
  • Pokud chcete složit zkoušku s minimální námahou, naučte se to nejdůležitější. To by mělo na složení zkoušky stačit. Co je nejdůležitější pochopíte, pokud budete chodit na výuku a dávat pozor a když si prohlédnete staré písemky. Nejčastější chybou je domnívat se, že nejdůležitější je umět vypočítat takový nebo onaký příklad.
jaxeucit.txt · Poslední úprava: 2020/03/05 07:36 (upraveno mimo DokuWiki)