Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy (Viktor Čenomyrdin po nepovedené měnové reformě v roce 1993)

Uživatelské nástroje


inzenyrska_matematika_stare

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

inzenyrska_matematika_stare [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<markdown>
 +
 +
 +
 +Vyšší matematika, Inženýrská matematika, starší materiály
 +=========================================================
 +
 +
 +Zde jsou materiály vytvořené a používané pro předměty Inženýrská
 +matematika, Inženýrská matematika pro NI a Vyšší matematika v letech
 +2008 až 2012. Další materiály jsou k dispozici na webu [dr. Fišnarové](http://user.mendelu.cz/fisnarov/?page=2).
 +
 +
 +
 +## Základní informace
 +
 +[Licenční podmínky](http://user.mendelu.cz/marik/licence.html) a
 +[harmonogram](inzmat/harmonogram.pdf) výuky
 +
 +**Zkouška/zápočet**
 +
 +* Zkouška/zápočet jsou pouze písemné. Každá úloha/otázka je bodovaná.
 +Bodové ohodnocení a minimální hranice pro úspěšné absolvování písemné
 +práce bude stanovena pro každé zadání písemné práce samostatně, podle
 +konkrétní skladby a obtížnosti příkladů (zpravidla polovina maximálního
 +počtu bodů).
 +* S sebou na zkoušku
 +  -   psací pomůcky, čisté papíry A4
 +  -   index nebo ISIC kartu    
 +* Typy úloh: víceméně obdoba zadání z minulých let (archiv těchto zadání
 +je k dispozici níže). Rozdíl bude v zařazení povinné úlohy z elementární
 +matematiky (nově od roku 2010) a v přidání teoretických otázek na úkor
 +některých početních příkladů (nově od roku 2011).
 +* ![pisemky](images/pisemky.png) Letošní písemky z proběhlých termínů s řešeními: [zde](inzmat/pisemky)
 +* [Archív starých zadání písemek](inzmat/pisemky-IM.zip).
 +*   Od roku 2010 je na písemku zařazen příklad z [elementární
 +    matematiky](inzmat/elementarni_matematika.pdf). Tyto příklady
 +    představují látku střední a základní školy. Nesplnění totoho
 +    příkladu v prvních 15 minutách písemky má za následek hodnocení celé
 +    písemky známkou F.
 +*   Od roku 2011 jsou na písemku zařazeny i příklady z teorie.
 +* Obsah přednášek, tj. [látka která se bude
 +zkoušet](inzmat/inzmat-teorie.pdf) (13.12.2012 bylo aktualizováno pro ZS
 +2012/2013).
 +* Pro otestování teoretických znalostí testovou formou můžete využít test
 +[zde](http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/teorie-inz.php) (každým
 +kliknutím na tento odkaz se vám sestaví náhodný test podle stejných
 +pravidel a ze stejné databáze, která se používala v minulých letech u
 +zkoušky)
 +
 +## Učební materiály
 +
 +-   [Zápisky](inzmat/prednasky) z přednášek ZS 2012
 +-   Texty z přednášek
 +    -   ve verzi vhodné k tisku [PDF](inzmat/in-mat.pdf)
 +    -   ve verzi vhodné pro prohlížení na obrazovce
 +           [PDF](inzmat/in-mat-screen.pdf)
 +    -   ve verzi [HTML](in-mat-web/in-mat-web.html)
 +    -   [jako eLearningová
 +            opora](http://is.mendelu.cz/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=107;zobrazit=360;typ=opora)
 +-   Slidy z přednášek v minulých letech
 +    -   Funkce dvou proměnných [PDF](inzmat/calculus2.pdf)
 +    -   Diferenciální rovnice -- viz sekce s příklady (obsahuje i
 +        teorii)
 +    -   Autonomní systémy [PDF](inzmat/slidy-as.pdf) a [obrázky fázových
 +        portrétů](inzmat/pics/as.html)
 +    -   Aplikace diferenciálních rovnic (spíše populárnější formou)
 +        [PDF](http://user.mendelu.cz/marik/aplikace/aplikace_diferencialnich_rovnic.pdf)
 +    -   Dvojný integrál [PDF](inzmat/slidy-integral.pdf)
 +    -   Numerické metody pro diferenciální rovnice [PDF](inzmat/num.pdf)
 +-   Další materiály
 +    -   **Vzorce pro derivování a integrování**[PDF](kraj/vzorce-CZ.pdf)
 +    -   [3D obrázky](3D/index.html) k diferenciálnímu počtu funkcí dvou
 +        proměnných
 +    -   Test na procvičení převodu dvojného integrálu na dvojnásobný:
 +        [PDF](kvizy/dvojint-CZ.pdf) (podobné testy pokrývající další
 +        části probírané látky najdete níže v sekci Příklady).
 +-   Velmi pěkné a přehledně uspořádané prezentace věnované předmětům se
 +    stejnou nebo podobnou náplní
 +    -   S. Fišnarová: [studijní
 +        materiály](http://user.mendelu.cz/fisnarov/)
 +
 +## Příklady
 +
 +Komentované řešené příklady
 +
 +-   Parciální derivace [PDF](prez/parc-der-cz.pdf)
 +-   Lokální extrémy [PDF](prez/lokalniextremy2-cz.pdf)
 +-   Diferenciální rovnice prvního ([PDF](prez/d-rce1.pdf)) a druhého
 +    řádu ([PDF](prez/d-rce2.pdf)).
 +-   Dvojný integrál [PDF](prez/dvoj-int.pdf)
 +
 +Interaktivní příklady (s kontrolou chyb a správnými výsledky): všechny
 +viz [http://user.mendelu.cz/marik/index.php?item=42](http://user.mendelu.cz/marik/index.php?item=42),
 +následující je základní výběr pro studenty Inženýrské matematiky.
 +
 +* [Parciální derivace](kvizy/pd1-CZ.pdf)
 +* [Lokálni extrémy](kvizy/le21-CZ.pdf)
 +* [Separovatelné diferenciální rovnice](kvizy/sep1-CZ.pdf)
 +* [Lineární diferenciální rovnice prvního řádu](kvizy/ldr12-CZ.pdf)
 +* [Diferenciální rovnice druhého řádu homogenní](kvizy/ldr21-CZ.pdf)
 +* [Diferenciální rovnice druhého řádu nehomogenní - variace
 +konstant](kvizy/ldr23.pdf)
 +* [Diferenciální rovnice druhého řádu nehomogenní - metoda neurčitých
 +koeficientů](kvizy/ldr25-CZ.pdf)
 +* [Autonomní systémy](kvizy/autonomni.pdf)
 +* [Dvojný integrál](kvizy/dvojint-CZ.pdf)
 +
 +## Další materiály pro studium
 +
 +-   [3D obrázky](3D/index.html) k diferenciálnímu počtu funkcí dvou
 +    proměnných
 +-   Některé slavné [rovnice matematické fyziky](inzmat/rce-mf.pdf),
 +    které ukazují, že v aplikacích se to parciálními derivacemi jen
 +    hemží
 +-   Aplikace [diferenciálních rovnic](prez/smpole.pdf) a [autonomních
 +    systémů](prez/autsyst.pdf) v biologii
 +-   [Vzorce na integrování](kraj/vzorce-CZ.pdf) a [diferenciální
 +    rovnice](inzmat/ref-int.pdf). U zkoušky je však používat nemůžete
 +    (viz domluva na přednášce).
 +-   Většina úloh kterým se v tomto kurzu věnujeme se dá snadno vyřešit
 +    (resp. zkontrolovat výsledky) v některém ze systémů počítačové
 +    algebry. Na MENDELU máte k dipozici [Sage](http://www.sagemath.org).
 +    Informace o přístupu a ukázkové listy jsou k dispozici [zde](sage/).
 +
 +## Skripta
 +
 +-   M. Navrátil: Matematika - diferenciální a integrální počet funkcí
 +    více proměnných, skriptum MZLU.
 +-   R. Mařík: Diferenciální rovnice a autonomní systémy, skriptum MZLU.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +</markdown>
  
inzenyrska_matematika_stare.txt · Poslední úprava: 2020/03/05 07:36 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku