Mnoho nul je přesvědčených, že jsou elipsami, po kterých obíhá zem. (Stanislaw Jerzy Lec)

Uživatelské nástroje


inzenyrska_matematika

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

inzenyrska_matematika [2013/01/08 23:13]
marik
inzenyrska_matematika [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 +<html>
 +<style>
 +.abutton {
 +color: gray;
 +font-size:60%;
 +}
 +
 +.rozbalit_ul:hover {cursor:pointer;}
 +
 +.informace {border-left: thick double #ccc; padding-left: 1em;}
 +
 +h2 span {color:gray; font-size:80%;}
 +
 +.future{color:white;}
 +
 +</style>
 +
 +<style>
 +h2 span {color:gray; font-size:70%;}
 +
 +.abutton {
 +color: gray;
 +font-size:60%;
 +}
 +
 +.informace {border-left: thick double #ccc; padding-left: 1em;}
 +
 +.dvasloupce { 
 +     -webkit-columns: auto 2; /* Chrome, Safari, Opera */
 +     -moz-columns: auto 2; /* Firefox */
 +     columns: auto 2;
 +
 +    -webkit-column-rule: 4px solid #aaa; /* Chrome, Safari, Opera */
 +    -moz-column-rule: 4px solid #aaa; /* Firefox */
 +    column-rule: 4px solid #aaa;
 +}
 +
 +.rozbalit_ul:hover {cursor:pointer;}
 +
 +ol li em {color: gray; font-weight: bold;}
 +
 +#prednasky ol li ul li {font-weight: bolder;}
 +
 +#prednasky ol li ul li + li {font-weight: normal;}
 +
 +/*  http://www.456bereastreet.com/archive/201105/styling_ordered_list_numbers/ */
 +ol {
 +    counter-reset:li; /* Initiate a counter */
 +    margin-left:0; /* Remove the default left margin */
 +    padding-left:0; /* Remove the default left padding */
 +}
 +ol > li {
 +    position:relative; /* Create a positioning context */
 +    margin:0 0 6px 2em; /* Give each list item a left margin to make room for the numbers */
 +    padding:4px 8px; /* Add some spacing around the content */
 +    list-style:none; /* Disable the normal item numbering */
 +    border-top:2px solid #666;
 +    background:#f6f6f6;
 +}
 +ol > li:before {
 +    content:counter(li); /* Use the counter as content */
 +    counter-increment:li; /* Increment the counter by 1 */
 +    /* Position and style the number */
 +    position:absolute;
 +    top:-2px;
 +    left:-2em;
 +    -moz-box-sizing:border-box;
 +    -webkit-box-sizing:border-box;
 +    box-sizing:border-box;
 +    width:2em;
 +    /* Some space between the number and the content in browsers that support
 +       generated content but not positioning it (Camino 2 is one example) */
 +    margin-right:8px;
 +    padding:4px;
 +    border-top:2px solid #666;
 +    color:#fff;
 +    background:#666;
 +    font-weight:bold;
 +    font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
 +    text-align:center;
 +}
 +li ol,
 +li ul {margin-top:6px;}
 +ol ol li:last-child {margin-bottom:0;}
 +
 +</style>
 +
 +
 +
 +<script>
 +$(document).ready( function()
 +{
 +$("h2").click(function() {
 +    $(this).next("div").toggle();
 +    var nadpis = $(this).html();
 +    nadpis = nadpis.replace(" <span>(kliknutím rozbalit)</span>", "");
 +    nadpis = nadpis.replace(" <span>(kliknutím sbalit)</span>", "");
 +    if ($(this).next("div:visible").length > 0)
 +    {
 +        $(this).html(nadpis+" <span>(kliknutím sbalit)</span>");
 +    }    
 +    else
 +    {
 +        $(this).html(nadpis+" <span>(kliknutím rozbalit)</span>");
 +    }       
 +});
 +
 +$("h2").each(function()
 +{
 +    var nadpis = $(this).html();
 +    if ($(this).next("div:visible").length > 0)
 +    {
 +        $(this).html(nadpis+" <span>(kliknutím sbalit)</span>");
 +    }    
 +    else
 +    {
 +        $(this).html(nadpis+" <span>(kliknutím rozbalit)</span>");
 +    }
 +}
 +);
 +}
 +);
 +</script>
 +
 +
 +</html>
 <markdown> <markdown>
-Inženýrská matematika IMT, IMTD (magisterský stupeň, LDF) 
---------------------------------------------------------- 
  
-zimní semestr 2012 
------------------- 
  
-Základní informace 
  
-[Licenční podmínky](http://user.mendelu.cz/marik/licence.html) a +Inženýrská matematika 
-[harmonogram](inzmat/harmonogram.pdf) výuky+===================== 
 + 
 + 
 +Zde jsou materiály vytvořené a používané pro předměty Inženýrská 
 +matematika, Inženýrská matematika pro NI a Vyšší matematika.  
 + 
 + 
 +</markdown><html> 
 +<h2>Základní informace</h2> 
 +<div class="informace" style="" > 
 +</html><markdown> 
 + 
 +<!-- [Licenční podmínky](http://user.mendelu.cz/marik/licence.html) a [harmonogram](inzmat/harmonogram.pdf) výuky. -->
  
 **Zkouška/zápočet** **Zkouška/zápočet**
  
-Zkouška/zápočet jsou pouze písemné. Každá úloha/otázka je bodovaná.+Zkouška/zápočet jsou pouze písemné. Každá úloha/otázka je bodovaná.
 Bodové ohodnocení a minimální hranice pro úspěšné absolvování písemné Bodové ohodnocení a minimální hranice pro úspěšné absolvování písemné
 práce bude stanovena pro každé zadání písemné práce samostatně, podle práce bude stanovena pro každé zadání písemné práce samostatně, podle
 konkrétní skladby a obtížnosti příkladů (zpravidla polovina maximálního konkrétní skladby a obtížnosti příkladů (zpravidla polovina maximálního
 počtu bodů). počtu bodů).
 +* S sebou na zkoušku
 +  -   psací pomůcky, čisté papíry A4
 +  -   index nebo ISIC kartu    
 +* Typy úloh: víceméně obdoba zadání z minulých let (archiv těchto zadání
 +je k dispozici níže) s zanesením změn, které proběhly rozšířením či útlumem něketrých partií. 
 +   - Písemky z minulých let jsou [zde](inzmat/pisemky) (včetně řešení) a [zde](inzmat/pisemky-IM.zip).
 +* **<span style="color:red">NEW: </span>** <span style="color:red">Obsah přednášek, tj. [látka která se bude
 +zkoušet](inzmat/inzmat-teorie.pdf) (bylo aktualizováno 13.12.2019 pro právě končící semestr a bude sloužit jako podklad pro výběr témat a příkladů do zkouškové nebo zápočtové písemky).</span>
 +* **<span style="color:red">NEW: </span>** [Písemky, které letos už proběhly](http://user.mendelu.cz/marik/pisemky/inzenyrska_matematika/)
  
-S sebou na zkoušku+</markdown><html> 
 +</div>
  
-  psací pomůcky, čisté papíry A4 +<!--
-  index nebo ISIC kartu+
  
-Typy úloh: víceméně obdoba zadání z minulých let (archiv těchto zadání +<h2>Samostatná práce ZS 2018/2019</h2>
-je k dispozici níže). Rozdíl bude v zařazení povinné úlohy z elementární +
-matematiky (nově od roku 2010) a v přidání teoretických otázek na úkor +
-některých početních příkladů (nově od roku 2011).+
  
-Letošní písemky z proběhlých termínů s řešeními: [zde](inzmat/prednasky) +<div class="informace"> 
-(soubory termin1.pdf, termin2.pdf, atd)+</html><markdown>
  
-[Archív starých zadání písemek](inzmat/pisemky-IM.zip).+* Tři body ke závěrečné písemce (zkouškové nebo zápočtové) je možno získat předem tak, že napíšete text podle [tohoto zadání a ukázky](inzmat/zadani.pdf), termín konec listopadu 2018. 
 +* Některé chyby a nešvary, kterých bychom se neměli dopouštět jsou shrnuty [zde](inzmat/chyby/). Pokud se těchto chyb dopustíte, práce nebude uznána
  
--   Od roku 2010 je na písemku zařazen příklad z [elementární 
-    matematiky](inzmat/elementarni_matematika.pdf). Tyto příklady 
-    představují látku střední a základní školy. Nesplnění totoho 
-    příkladu v prvních 15 minutách písemky má za následek hodnocení celé 
-    písemky známkou F. 
--   Od roku 2011 jsou na písemku zařazeny i příklady z teorie. 
  
-Obsah přednášek, tj. [látka která se bude +</markdown><html>
-zkoušet](inzmat/inzmat-teorie.pdf) (13.12.2012 bylo aktualizováno pro ZS +
-2012/2013).+
  
-Pro otestování teoretických znalostí testovou formou můžete využít test +</div>
-[zde](http://wood.mendelu.cz/math/acroweb/teorie-inz.php) (každým +
-kliknutím na tento odkaz se vám sestaví náhodný test podle stejných +
-pravidel a ze stejné databáze, která se používala v minulých letech u +
-zkoušky)+
  
-Učební materiály+-->
  
-  [Zápisky](inzmat/prednasky) z přednášek ZS 2012 +<!--
-  **Texty z přednášek** +
-    -   Text (skoro celé) přednášky +
-        -   ve verzi vhodné k tisku [PDF](inzmat/in-mat.pdf) +
-        -   ve verzi vhodné pro prohlížení na obrazovce +
-            [PDF](inzmat/in-mat-screen.pdf) +
-        -   ve verzi [HTML](in-mat-web/in-mat-web.html) +
-        -   [jako eLearningová +
-            opora](http://is.mendelu.cz/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=107;zobrazit=360;typ=opora)+
  
 +<h2>Druhá samostatná práce ZS 2018/2019</h2>
 +
 +<div class="informace">
 +</html><markdown>
 +
 +* Tři body k závěrečné písemce (zkouškové nebo zápočtové) je možno
 +  získat předem tak, že napíšete [tento ručně napsaný
 +  text](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/text_jakobian.pdf) a pošlete na můj email do konce roku 2018. Tyto tři body se sčítají s body z první samostatné práce.
 +* Musí být dodrženy instrukce z přednášky, matematika musí být v LaTeXu, celek buď Markdown nebo LaTeX. Viz odkazy v přednášce  11.12.2018.
 +* Editor je [zde](https://stackedit.io), poté mi text pošlete (CtrlC+CtrlV do mailu nebo do souboru a soubor poslat přílohou). Je možné využít [snippety](am/slidy/latex) - ukázky kódu pro vykopírování.
 + 
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +
 +-->
 +
 +
 +
 +<h2>Zápisky z přednášek ZS 2019/2020</h2>
 +
 +<div class="informace">
 +
 +</html>
 +<markdown>
 +
 +
 +* Bude akutalizováno během semestru.
 +* [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/slidy)
 +* Texty z přednášek z minulých let (aktuální jenom částečně): [tisk](inzmat/in-mat.pdf), [prohlížení na obrazovce](inzmat/in-mat-screen.pdf)
 +* [Slovní úlohy na diferenciální rovnice](doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +
 +
 +</markdown><html>
 +<div id="prednasky">
 +</html><markdown>
 +
 +1. 23.9.2019-27.9.2019
 +   * Přednáška: Parciální derivace (úvod)
 +   * Cvičení: Matice (opakování a rozšíření základního kurzu), tenzor malých deformací.
 +2. 30.9.2019-4.10.2019
 +   * Přednáška: Parciální derivace II (topologie, spojitost, zákon šíření chyb, gradient,  konstitutivní zákony)
 +   * Cvičení: Krajinářství exkurze, nábytek rozměrová analýza (nondimensionalization) okrajové úlohy - ODR pro ochlazování tělesa a PDR pro vedení tepla v 1D.
 +3. 7.10.2019-11.10.2019
 +   * Přednáška: Parciální derivace III (lin. aproximace, divergence, rovnice kontinuity)
 +   * Cvičení: Děkanské volno
 +4. 14.10.2019-18.10.2019
 +   * Přednáška: Rektorské volno + hlavní cvičení
 +   * Cvičení: Derivace
 +5. 21.10.2019-25.10.2019
 +   * Přednáška: Nábytek hlavní cvičení, krajináři problematika podzemní vody. 
 +   * Cvičení: Derivace, Schwarzova věta. [Zápisky](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/cv/IM_cviceni_2019_10_24.pdf)
 +6. 28.10.2019-1.11.2019
 +   * Přednáška: Diferenciální rovnice I
 +   * Cvičení: Diferenciální rovnice se separovnými proměnnými
 +    [Zápisky s modely](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/cv/IM_cviceni_2019_10_31.pdf) (kromě tohoto se ještě se na tabuli počítaly separovatelné DR)
 +7. 4.11.2019-8.11.2019
 +   * Přednáška: Diferenciální rovnice II
 +   * Cvičení: Lineární diferenciální rovnice
 +   [Zápisky](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/cv/IM_cviceni_2019_11_07.pdf)
 +8. 11.11.2019-15.11.2019
 +   * Přednáška: Dvojný integrál I
 +   * Cvičení: Dvojný integrál v kartézských a polárních souřadnicích.
 +      [Zápisky](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/cv/IM_cviceni_2019_11_14.pdf)
 +9. 18.11.2019-22.11.2019
 +   * Přednáška: Dvojný integrál II (jenom nábytek, krajinářství má děkanské volno)
 +      [Zápisky](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/cv/IM_prednaska_2019_11_19.pdf)
 +   * Cvičení: Využití lineární algebry pro analýzu autonomních systémů v rovině.
 +      [Zápisky](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/cv/IM_cviceni_2019_11_21.pdf),  [slidy Autonomní systémy v PDF](inzmat/slidy-as.pdf) a [obrázky fázových
 +        portrétů](inzmat/pics/as.html), článek V. Křivan a spol.:[A dynamical model for bark beetle outbreaks](https://www.researchgate.net/publication/305077778_A_dynamical_model_for_bark_beetle_outbreaks)   
 +10. 25.11.2019-29.11.2019
 +   * Přednáška: Lineární algebra a aplikace (lokální extrémy)
 +       [Zápisky](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/cv/IM_prednaska_2019_11_26.pdf)
 +   * Cvičení: Lokální extrémy - příklady na výpočet lokálních extrémů a elementární odvození nezápornosti kvadratické formy pro dvě proměnné
 +11. 2.12.2019-6.12.2019
 +   * Přednáška: Grafy (základní poznatky, eulerovské grafy, nejkratší cesta, minimální kostra)
 +   * Cvičení: Grafy (CPM)
 +12. 9.12.2019-13.12.2019
 +   * Přednáška: Numerický odhad parciální derivace, parciální diferenciální rovnice pomocí lineární algebry.
 +   [Zápisky (výška vlna & spol)](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/cviceni/pd2.html). 
 +   * Cvičení: Konečné diference a paricální derivace
 +      [Podkladový materiál (pocitová teplota ve slovních úlohách)](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/cviceni/pd.html).
 +13. Shrnutí
 +   * Přednáška: Shrnutí zásádních pojmů a dovedností, aplikace, konzultace.
 +   * Cvičení: Závěrečné konzultace.
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +
 +</markdown>
 +<html>
 +</div>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<h2>Zápisky z přednášek ZS 2018/2019</h2>
 +
 +<div class="informace" style="display:none">
 +</html>
 +<markdown>
 +
 +
 +* Texty z přednášek: [tisk](inzmat/in-mat.pdf), [prohlížení na obrazovce](inzmat/in-mat-screen.pdf)
 +* [Slovní úlohy na diferenciální rovnice](doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +
 +Program je aktualizovaný vždy pro aktuální týden. Náplň předášek a
 +cvičení, které ještě neproběhly, je překlopena z minulého běhu
 +předmětu a bude postupně aktualizována jak semestr poběží.  Přednášky
 +jsou v úterý v 11:00 v B01, cvičení ve středu v 13:00 v B45 a v 17:00
 +v B44.
 +
 +
 +</markdown><html>
 +<div id="prednasky">
 +</html><markdown>
 +
 +1.  25.9.2018
 +   * Přednáška: Opakování diferenciálního počtu funkce jedné proměnné. Základní metrické pojmy ve více proměnných. 
 +   * Cvičení: Parciální derivace - výpočet. [Zápisky](inzmat/cviceni/IM_cviceni_2018_01.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Přehled - [derivace](am/slidy/calculus_1d)
 +       * [Katastrofa ve Vajont](https://youtu.be/UNWKHp2NYMc?t=38m10s)
 +2. 2.10.2018
 +   * Přednáška: Elementární funkce, parciální derivace prvního a
 +     vyšších řádů, Schwarzova věta, lineární aproximace, tečná rovina,
 +     diferenciální operátory (gradient, Laplaceův operátor)
 +   * Cvičení:  Vrstevnice a definiční obory funkce dvou proměnných, parciální derivace funkce více proměnných. [Zápisky](inzmat/cviceni/IM_cviceni_2018_02.pdf), [zápisky ze cvičení 2017](inzmat/IM_2017_10_12.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezentace](am/slidy/vizualizace) o způsobech vizualizace
 +         skalárních funkcí jedné a dvou proměnných a vektorových funkcí
 +         jedné a dvou (tří) proměnných. Online nástroje pro kreslení
 +         jsou [zde](http://user.mendelu.cz/marik/akademie/#vsechno) v
 +         sekci Všechno -> Grafika
 +       * [Prezetace](am/slidy/derivace) o diferenciálních operátorech
 +       * [Zápisky cvičení 2017](inzmat/cv/IM_2017_10_05.pdf)
 +       * [Příklady na parciální derivace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/pdf/parcder.pdf)
 +3. 9.10.2018
 +   * Přednáška: Dokončení diferenciálního počtu: implicitně zadané
 +     funkce, lokální extrémy, absolutní a vázané extrémy (jenom
 +     definice a vlastnosti, příklady ponechány do cvičení). Úvod do vektorové analýzy.
 +   * Cvičení: Parciální derivace funkce více proměnných, aplikace derivací.
 +    [Zápisky 1](inzmat/cviceni/IM_cviceni_2018_03.pdf), [Zápisky 2 (pocitová teplota ve slovních úlohách)](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/cviceni/pd.html), [zápisky ze cvičení z roku 2017](inzmat/IM_2017_10_19.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezetace](am/slidy/derivace) o parciálních derivacích skalárních funkcí
 +       * [Prezetace](am/slidy/derivace2) o parciálních derivacích vektorových funkcí
 +       * [Zápisky ze cvičení 2017](inzmat/IM_2017_10_12.pdf)
 +       * [3D obrázky](3D/index.html) k diferenciálnímu počtu funkcí dvou proměnných
 +       * Lokální extrémy [PDF](prez/lokalniextremy2-cz.pdf)
 +4. 16.10.2018
 +   * Přednáška: Nekoná se (hlavní cvičení pro KI)
 +   * Cvičení: Jenom pro nábytek (hlavní cvičení pro KI). [Zápisky (výška vlna & spol)](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/cviceni/pd2.html)
 +5. 23.10.2018
 +   * Přednáška: Diferenciální rovnice, úvod, numerické řešení (směrové
 +     pole, Eulerova metoda, metoda Runge -Kutta). Diferenciální
 +     rovnice se separovanými proměnnými (metoda řešení, kriterium kdy
 +     je možno odseparovat proměnné).
 +   * Cvičení: Diferenciální rovnice - aplikace, separovatelné DR. [Zápisky](inzmat/cviceni/IM_cviceni_2018_05.pdf), [Zápisky z roku 2017](inzmat/cv/IMNI_2017_11_09.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezetace](am/slidy/odr_1) o diferenciálních rovnicích prvního řádu
 +       * [Slovní úlohy na diferenciální rovnice](doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +       * Aplikace diferenciálních rovnic - trolejbusy [PDF](arboristika/trolejbusy.pdf)
 +       * Aplikace diferenciálních rovnic (spíše populárnější formou)  [PDF](http://user.mendelu.cz/marik/aplikace/aplikace_diferencialnich_rovnic.pdf)
 +       * [Numerické metody - slidy](inzmat/num.pdf)
 +       * [Eulerova metoda ve filmu Skrytá čísla (Hidden figures)](https://www.youtube.com/watch?v=v-pbGAts_Fg)
 +       * [Numerické řešení DR online](http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html)
 +       * Diferenciální rovnice prvního ([PDF](prez/d-rce1.pdf)) řádu, příklady a teorie - jenom separovatelné a příští týden lineární.
 +6. 30.10.2018
 +   * Přednáška: Lineární diferenciální rovnice prvního řádu(úvod -
 +           linearita operátoru, včetně důkazu, využití pro sestavení
 +           obecného řešení z řešení partikulárního a obecného řešení
 +           asociované homogenní rovnice, variace konstanty, integrační
 +           faktor LDR). [Přepis přednášky.](inzmat/prednaska_2018_10_30.pdf) [Přepis
 +           podobné přednášky z roku 2047.](inzmat/prednaska_2017_11_01.pdf)
 +   * Cvičení: Lineární diferenciální rovnice. [Zápisky](inzmat/cviceni/IM_cviceni_2018_06.pdf). [Zápisky z roku 2017](inzmat/cv/IM_2017_11_02.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Biotic pump](https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/11/1013/2007/)
 +       * [Vybouchávané flažolety](https://youtu.be/kn92TLYA4rE)
 +7. 6.11.2018
 +   * Přednáška: LDR druhého řádu. 
 +   * Cvičení: Lineární DR druhého řádu (homogenní a se speciální pravou stranou). [Zápisky](inzmat/cviceni/IM_cviceni_2018_07.pdf), [zápisky 2017](inzmat/cv/IM_2017_11_09.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezentace](am/slidy/odr_2) k diferenciálním rovnicím druhého řádu
 +       * [Teorie a řešené příklady](prez/d-rce2.pdf)
 +       * [Online řešič](http://um.mendelu.cz/maw-html/index.php?lang=cs&form=lde2).
 +8. 13.11.2018
 +   * Přednáška: Dvojný integrál I. (integrál v kartézských souřadnicích, aplikace, kvadr. moment obdélníka, čtverce, čtverce bez středu, síla na přehradu se počítá pomocí tlaku v těžišti)
 +   * Cvičení: Dvojný integrál I. [Zápisky](inzmat/cviceni/IM_cviceni_2018_08.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezentace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/dvojny_integral/)
 +9. 20.11.2018
 +   * Přednáška: Dvojný integrál II. (polární souřadnice). Úvod do autonomních systémů (příklady aplikací, trajektorie).
 +10. 27.11.2018
 +   * Přednáška: Autonomní systémy (klasifikace stacionárních bodů). Úvod do teorie grafů.
 +   * Cvičení: Autonomní systémy  [Zápisky](inzmat/cviceni/IM_cviceni_2018_10.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Obrázky k autonomním systémům](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/pics/as.html)
 +       * [Mathlet](http://mathlets.org/mathlets/linear-phase-portraits-matrix-entry/)
 +       * [Prezetace](inzmat/slidy/grafy) o grafech
 +       * [Harry Beck](https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Beck)
 +       * [Kombinací je 100-krát více než stáří vesmíru v sekundách](https://thecube.guru/category/rubiks-cube-curiosities/)
 +       * [Matěj Grohman: 6.76](https://www.youtube.com/watch?v=yRrEkRhri_g), [Felix Zemdegs: 4.22](https://youtu.be/NevGDFBfQGw), [Jeff Park BLD: 17.20](https://www.youtube.com/watch?v=xTw4L04xnMI), [Maskow: MBLD 41](https://www.youtube.com/watch?v=oU2tKYvDH2g)
 +11. 4.12.2018
 +   * Přednáška: Teorie grafů I (základní pojmy, nejkratší cesta, minimální kostra)
 +   * Cvičení: Transformace dvojného integrálu na násobný a jeho výpočet v polárních souřadnicích. [Zápisky](inzmat/cviceni/IM_cviceni_2018_11.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +     * [Prezetace](inzmat/slidy/grafy) o grafech
 +     * Problém [obchodního cestujícího](https://cs.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9m_obchodn%C3%ADho_cestuj%C3%ADc%C3%ADho) a [čínského listonoše](https://cs.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9m_%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A9ho_listono%C5%A1e)
 +     * Grafy v [Sage](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJydkLFOwzAQhvdIeYdTGJwKC8VJyxApQwqoG2JADK2qyEmsxiVNItulUMS7c4nbQhEsyMPd77v7_rPTZMONkq_-YhHQkEY06M-SLkKM13TS36CKMO8rbFAB3lsVDirCDCt0PKj-hHSMncuR60y_G9g2a8Co1eyg2JnBUbGDsnV2MrBzvcGMJTPFu8qfDuJKiZrnovbfg5ikBCiwmEwJhTAmNxiimNxiGMfkDsMkJnPyYQd11e78Pg0PwJTCTshVZUSZeI9qK7yh-l-H0DqIciWyAaC_qK5zAfdi_ay40RIKoQ13nU7JxoD3tC95LZpWGxmDd6mNAh-QVkrsagqR8brOOi6V9vO3zG58JMPohPmBhz2kULYwP2PihspgGXmm8vF1FLenv2Lt0g-qzWuxgTYvqrZsZNUO-O1aFpi7jtEdJD3ZKP4iatmsMo2v0RveZJ2d7f8c2_78nU_4VrpB&lang=sage)
 +     * [Minimální kostra v Sage](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJw1js0KgzAQhO-FvkPwshZEaGt7CORQrfgCPfUiqW4T8ZdE8SB59yZqT7Mz3yy7X9W3RHOBoVB8kDrUA--6qhP5qBBJ1Q69GkmtJl3z5njIWOZq_gIPoAvEQC8BgQTo1ViNXZZs2RPozUq6o8Qha85mY6uJ7PwGejdbcXEmMuZk74QzVkKOWPovNeGaaNnPPpYC84Z_sNHMc8izLCXs_6KfBaSQWNRs30t_5qxBqg==&lang=sage)
 +     * [Matice vzdálenosti](https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_matrix)
 +12. 11.12.2018 
 +   * Přednáška: Matematické výrazy v textech - LaTeX, Markdown, LyX, MS Word
 +   * Cvičení: Závěrečné shrnutí. Informace k ukončení předmětu.
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Vybraná pravidla a upozornění](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/inzmat/chyby/) pro zařazování matematiky do textu.
 +       * [Text pro samostatnou práci](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/text_jakobian.pdf) - přepsání tohoto textu v Markdownu s matematikou ve formátu LaTeX (nebo celé v LaTeXu) je honorováno ziskem 3 bodů ke zkoušce. 
 +       * [Slidy pro Aplikovanou matematiku v Markdown](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/)
 +       * [Online editor pro Markdown s podporou LaTeX](https://stackedit.io) - v tomto editoru budete psát a poté mi text pošlete (CtrlC+CtrlV do mailu nebo do souboru a soubor poslat přílohou)
 +       * [Ukázky kódu pro vykopírování](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/latex)
 +       * Pro zájemce 1: [Online editor pro LaTeX](https://cs.overleaf.com/project)
 +       * Pro zájemce 2: [Online editor pro LaTeX na MENDELU](https://tex.mendelu.cz/)
 +       * Pro zájemce 3: [Klikací editor pro LaTeXovské vzorce](https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php)
 +       * Pro zájemce 4: [Cheat sheet](https://www.math.brown.edu/~jhs/ReferenceCards/LaTeXRefCard.v2.0.pdf)
 +13. 18.12.2018
 +   * Přednáška: Předtermín.
 +   * Cvičení: Informace k ukončení předmětu. Závěrečné shrnutí, ukázky zkouškových písemek.
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +</div>
 +
 +
 +
 +<h2>Zápisky z přednášek ZS 2017/2018</h2>
 +
 +<div class="informace" style="display:none">
 +</html><markdown>
 +
 +
 +* Texty z přednášek: [tisk](inzmat/in-mat.pdf), [prohlížení na obrazovce](inzmat/in-mat-screen.pdf)
 +* [Slovní úlohy na diferenciální rovnice](doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +
 +Program je aktualizovaný vždy pro aktuální týden. Náplň předášek a
 +cvičení, které ještě neproběhly, je překlopena z minulého běhu
 +předmětu a bude postupně aktualizována jak semestr poběží.
 +
 +1.  27.9.2017 
 +   * Přednáška: Opakování didferenciálního počtu funkce jedné proměnné. Základní metrické pojmy ve více proměnných. 
 +   * Cvičení (28.9.): státní svátek, cvičení se nekoná
 +2. 4.10.2017
 +   * Přednáška: Elementární funkce, parciální derivace prvního a vyšších řádů, Schwarzova věta, lineární aproximace, tečná rovina, diferenciální operátory (gradient, Laplaceův operátor)
 +   * Cvičení (5.10.2017):  Vrstevnice a definiční obory funkce dvou proměnných, parciální derivace funkce více proměnných. [Zápisky](inzmat/cv/IM_2017_10_05.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezentace](am/slidy/vizualizace) o způsobech vizualizace
 +         skalárních funkcí jedné a dvou proměnných a vektorových funkcí
 +         jedné a dvou (tří) proměnných. Online nástroje pro kreslení
 +         jsou [zde](http://user.mendelu.cz/marik/akademie/#vsechno) v
 +         sekci Všechno -> Grafika
 +       * [Prezetace](am/slidy/derivace) o diferenciálních operátorech
 +3. 11.10.2017
 +   * Přednáška: Dokončení diferenciálního počtu: implicitně zadané funkce, lokální extrémy, absolutní a vázané extrémy (jenom definice a vlastnosti, příklady ponechány do cvičení). 
 +   * Cvičení (12.10): Parciální derivace funkce více proměnných a základní operátory matematické fyziky, výpočet derivací.
 +     [zápisky ze cvičení](inzmat/IM_2017_10_12.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezetace](am/slidy/derivace) o diferenciálních operátorech
 +       * [Prezetace](am/slidy/derivace2) o lokálních extrémech
 +       * [3D obrázky](3D/index.html) k diferenciálnímu počtu funkcí dvou proměnných
 +       * [Prezetace](am/slidy/odr_1) o diferenciálních rovnicích
 +       * Lokální extrémy [PDF](prez/lokalniextremy2-cz.pdf)
 +4. 18.10.2017
 +   * Přednáška: Přednáška se pravděpodobně nebude konat (hlavní cvičení pro obor krajinářství)
 +   * Cvičení (19.10.): Parciální derivace a jejich aplikace (tečná rovina, lokální extrémy)
 +        [zápisky ze cvičení](inzmat/IM_2017_10_19.pdf)
 +5.  25.10.2017
 +   * Přednáška: Diferenciální rovnice, úvod, numerické řešení (směrové
 +     pole, Eulerova metoda, metoda Runge -Kutta). Diferenciální
 +     rovnice se separovanými proměnnými (metoda řešení, kriterium kdy
 +     je možno odseparovat proměnné).
 +   * Cvičení (26.10): Shrnutí - funkce více proměnných. Diferenciální rovnice - úvod (separovatelné DR).
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezetace](am/slidy/odr_1) o diferenciálních rovnicích prvního řádu
 +       * [Slovní úlohy na diferenciální rovnice](doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +       * Diferenciální rovnice prvního ([PDF](prez/d-rce1.pdf)) řádu, příklady a teorie
 +       * [Numerické metody - slidy](inzmat/num.pdf)
 +       * [Numerické řešení DR online](http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html)
 +6. 1.11.2017
 +   * Přednáška:  Lineární diferenciální rovnice prvního řádu(úvod - linearita operátoru, včetně důkazu, využití pro sestavení obecného řešení z řešení partikulárního a obecného řešení asociované homogenní rovnice, variace konstanty, integrační faktor LDR).
 +           [Přepis přednášky.](inzmat/prednaska_2017_11_01.pdf)
 +   * Cvičení (2.11.):
 +       * Kraj: Separované a lineární diferenciální rovnice. [Zápisky](inzmat/cv/IM_2017_11_02.pdf)
 +       * Náb: Cvičení pro nábytkářství odpadá (Woodtec).
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezentace](am/slidy/odr_2) k diferenciálním rovnicím druhého řádu
 +       * [Teorie a řešené příklady](prez/d-rce2.pdf)
 +       * [Online řešič](http://um.mendelu.cz/maw-html/index.php?lang=cs&form=lde2).
 +7. 8.11.2017
 +   * Přednáška: LDR druhého řádu. 
 +   * Cvičení (9.11.):
 +       * Kraj: lineární DR druhého řádu (homogenní a se speciální pravou stranou). [Zápisky](inzmat/cv/IM_2017_11_09.pdf)
 +       * Náb: separované a lineární diferenciální rovnice. [Zápisky](inzmat/cv/IMNI_2017_11_09.pdf)
 +8. 15.11.2017
 +   * Přednáška: Dvojný integrál I [Přepis přednášky.](inzmat/prednaska_2017_11_15.pdf)
 +   * Cvičení (16.11.): Odpadá (služební cesta), nahrazeno [samostatnou prací](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=samostatna_prace)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezentace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/dvojny_integral/)
 +9. 22.11.2017
 +   * Přednáška: Dvojný integrál II. [Přepis přednášky.](inzmat/prednaska_2017_11_22.pdf)
 +   * Cvičení:  
 +       * Kraj: Shrnutí a aplikace diferenciálních rovnic. [Zápisky](inzmat/cv/IM_2017_11_23.pdf)
 +       * Náb: lineární DR druhého řádu (homogenní a se speciální pravou stranou). [Zápisky](inzmat/cv/IMNI_2017_11_23.pdf)
 +10. 29.11.2017 
 +   * Přednáška: Autonomní systémy  [Přepis přednášky.](inzmat/prednaska_2017_11_29.pdf)
 +   * Cvičení: Transformace dvojného integrálu na násobný, výpočet, fyzikální aplikace
 +       * Kraj: Dvojný integrál. [Zápisky](inzmat/cv/IM_2017_11_30.pdf)
 +       * Náb: Aplikace diferenciálních rovnic. [Zápisky](inzmat/cv/IMNI_2017_11_30.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Interakce dvou populací: Lotka + Volterra, 
 +       * [Obrázky k autonomním systémům](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/pics/as.html)
 +       * [Mathlet](http://mathlets.org/mathlets/linear-phase-portraits-matrix-entry/)
 +       * [Dynamické modely v bioogii](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/dmb/modely.pdf)
 +       * Aplikace [diferenciálních rovnic](prez/smpole.pdf) a [autonomních systémů](prez/autsyst.pdf) v biologii         
 +11.  6.12.2017
 +   * Přednáška: Teorie grafů I (základní pojmy, nejkratší cesta, minimální kostra)
 +   * Cvičení: Transformace dvojného integrálu na násobný a jeho výpočet v kartézských a polárních souřadnicích.
 +       * Kraj: Dvojný integrál. [Zápisky](inzmat/cv/IM_2017_12_07.pdf)
 +       * Náb: Dvojný integrál.  [Zápisky](inzmat/cv/IMNI_2017_12_07.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +     * [Prezetace](inzmat/slidy/grafy) o grafech
 +     * Problém [obchodního cestujícího](https://cs.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9m_obchodn%C3%ADho_cestuj%C3%ADc%C3%ADho) a [čínského listonoše](https://cs.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9m_%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A9ho_listono%C5%A1e)
 +     * Grafy v [Sage](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJydkLFOwzAQhvdIeYdTGJwKC8VJyxApQwqoG2JADK2qyEmsxiVNItulUMS7c4nbQhEsyMPd77v7_rPTZMONkq_-YhHQkEY06M-SLkKM13TS36CKMO8rbFAB3lsVDirCDCt0PKj-hHSMncuR60y_G9g2a8Co1eyg2JnBUbGDsnV2MrBzvcGMJTPFu8qfDuJKiZrnovbfg5ikBCiwmEwJhTAmNxiimNxiGMfkDsMkJnPyYQd11e78Pg0PwJTCTshVZUSZeI9qK7yh-l-H0DqIciWyAaC_qK5zAfdi_ay40RIKoQ13nU7JxoD3tC95LZpWGxmDd6mNAh-QVkrsagqR8brOOi6V9vO3zG58JMPohPmBhz2kULYwP2PihspgGXmm8vF1FLenv2Lt0g-qzWuxgTYvqrZsZNUO-O1aFpi7jtEdJD3ZKP4iatmsMo2v0RveZJ2d7f8c2_78nU_4VrpB&lang=sage)
 +     * [Minimální kostra v Sage](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJw1js0KgzAQhO-FvkPwshZEaGt7CORQrfgCPfUiqW4T8ZdE8SB59yZqT7Mz3yy7X9W3RHOBoVB8kDrUA--6qhP5qBBJ1Q69GkmtJl3z5njIWOZq_gIPoAvEQC8BgQTo1ViNXZZs2RPozUq6o8Qha85mY6uJ7PwGejdbcXEmMuZk74QzVkKOWPovNeGaaNnPPpYC84Z_sNHMc8izLCXs_6KfBaSQWNRs30t_5qxBqg==&lang=sage)
 +     * [Matice vzdálenosti](https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_matrix)
 +12.  13.12.2017 
 +   * Přednáška: Teorie grafů II (problém obchodního cestujícího, problém čínského pošťáka, metoda kritické cesty - CPM)
 +   * Cvičení: Autonomní systémy, teorie grafů. [Zápisky](inzmat/cv/IMNI_2017_12_14.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Grafy v [Sage](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJydkLFOwzAQhvdIeYdTGJwKC8VJyxApQwqoG2JADK2qyEmsxiVNItulUMS7c4nbQhEsyMPd77v7_rPTZMONkq_-YhHQkEY06M-SLkKM13TS36CKMO8rbFAB3lsVDirCDCt0PKj-hHSMncuR60y_G9g2a8Co1eyg2JnBUbGDsnV2MrBzvcGMJTPFu8qfDuJKiZrnovbfg5ikBCiwmEwJhTAmNxiimNxiGMfkDsMkJnPyYQd11e78Pg0PwJTCTshVZUSZeI9qK7yh-l-H0DqIciWyAaC_qK5zAfdi_ay40RIKoQ13nU7JxoD3tC95LZpWGxmDd6mNAh-QVkrsagqR8brOOi6V9vO3zG58JMPohPmBhz2kULYwP2PihspgGXmm8vF1FLenv2Lt0g-qzWuxgTYvqrZsZNUO-O1aFpi7jtEdJD3ZKP4iatmsMo2v0RveZJ2d7f8c2_78nU_4VrpB&lang=sage)
 +
 +13.  20.12.2017
 +   * Přednáška: Aplikace diferenicálního a integrálního počtu, aplikace diferenciálních rovnic, závěrečné shrnutí.
 +   * Cvičení: 
 +       * Kraj: Zkoušková písemka (pozor, v 11:00 v B23)
 +       * Náb: Zápočtová písemka
 +
 +
 +
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +
 +
 +<h2>Zápisky z přednášek ZS 2016/2017</h2>
 +
 +<div class="informace"  style="display:none;">
 +</html><markdown>
 +
 +* Texty z přednášek: [tisk](inzmat/in-mat.pdf), [prohlížení na obrazovce](inzmat/in-mat-screen.pdf)
 +* [Slovní úlohy na diferenciální rovnice](doku.php?id=aplikace_odr.md)
 + 
 +1.  22.9.2016 
 +   * Přednáška: Základní metrické pojmy. Definice parciální derivace
 +   * Cvičení: Vrstevnice a definiční obory funkce dvou proměnných
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezentace](am/slidy/vizualizace) o způsobech vizualizace
 +         skalárních funkcí jedné a dvou proměnných a vektorových funkcí
 +         jedné a dvou (tří) proměnných. Online nástroje pro kreslení
 +         jsou [zde](http://user.mendelu.cz/marik/akademie/#vsechno) v
 +         sekci Všechno -> Grafika
 +       * [Prezetace](am/slidy/derivace) o diferenciálních operátorech
 +2.  29.9.2016 
 +   * Přednáška: Parciální derivace prvního a vyšších řádů, Schwarzova věta, lineární aproximace. Tečná rovina, diferenciální operátory,  lokální extrémy, absolutní a vázané extrémy. 
 +   * Cvičení:  Opakování derivací a integrálů funkce jedné proměnné
 +3.  6.10.2016 
 +   * Přednáška: Dokončení diferenciálního počtu, implicitně zadané
 +     funkce. 
 +   * Cvičení: Parciální derivace funkce více proměnných a základní operátory matematické fyziky, výpočet derivací
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezetace](am/slidy/derivace) o diferenciálních operátorech
 +       * [Prezetace](am/slidy/derivace2) o lokálních extrémech
 +       * [3D obrázky](3D/index.html) k diferenciálnímu počtu funkcí dvou proměnných
 +       * [Prezetace](am/slidy/odr_1) o diferenciálních rovnicích
 +4.  13.10.2016 
 +   * Přednáška: Diferenciální rovnice, úvod, numerické řešení (směrové
 +     pole, Eulerova metoda, metoda Runge -Kutta). Diferenciální
 +     rovnice se separovanými proměnnými (metoda řešení, kriterium kdy
 +     je možno odseparovat proměnné).
 +   * Cvičení: Parciální derivace a jejich aplikace (tečná rovina, lokální extrémy)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezetace](am/slidy/odr_1) o diferenciálních rovnicích prvního řádu
 +       * [Slovní úlohy na diferenciální rovnice](doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +       * Diferenciální rovnice prvního ([PDF](prez/d-rce1.pdf)) řádu, příklady a teorie
 +       * [Numerické metody - slidy](inzmat/num.pdf)
 +       * [Numerické řešení DR online](http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html)
 +5.  20.10.2016 
 +   * Přednáška:  Lineární diferenciální rovnice prvního řádu(úvod - linearita operátoru, včetně důkazu, využití pro sestavení obecného řešení z řešení partikulárního a obecného řešení asociované homogenní rovnice, variace konstanty, integrační faktor LDR)
 +   * Cvičení: Shrnutí - funkce více proměnných. Diferenciální rovnice - úvod (separovatelné DR).
 +   * Materiály ze cvičení, Mařík:
 +       * Lokální extrémy [PDF](prez/lokalniextremy2-cz.pdf)
 +6.  27.10.2016 
 +   * Přednáška: LDR druhého řádu. 
 +   * Cvičení: Separované a lineární diferenciální rovnice
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezentace](am/slidy/odr_2) k diferenciálním rovnicím druhého řádu
 +       * [Teorie a řešené příklady](prez/d-rce2.pdf)
 +       * [Online řešič](http://um.mendelu.cz/maw-html/index.php?lang=cs&form=lde2).
 +7.  3.11.2016 
 +   * Přednáška: Odpadla pro neúčast studentů
 +   * Cvičení: Lineární DR druhého řádu (homogenní a se speciální pravou stranou)
 +8.  10.11.2016 
 +   * Přednáška: Dvojný integrál
 +   * Cvičení: Shrnutí a aplikace diferenciálních rovnic
 +9.  17.11.2016 
 +   * Přednáška se nekoná (státní svátek)
 +   * Cvičení: Dvojný integrál
 +10.  24.11.2016 
 +   * Přednáška se nekoná (služební cesta)
 +   * Cvičení: Transformace dvojného integrálu na násobný, výpočet, fyzikální aplikace
 +11.  1.12.2016 
 +   * Přednáška: Autonomní systémy
 +   * Cvičení: Transformace dvojného integrálu na násobný a jeho výpočet v kartézských a polárních souřadnicích.
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Obrázky k autonomním systémům](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/pics/as.html)
 +       * [Mathlet](http://mathlets.org/mathlets/linear-phase-portraits-matrix-entry/)
 +       * [Dynamické modely v bioogii](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/dmb/modely.pdf)
 +       * Aplikace [diferenciálních rovnic](prez/smpole.pdf) a [autonomních systémů](prez/autsyst.pdf) v biologii         
 +12.  8.12.2016 
 +   * Přednáška:  Teorie grafů (základní pojmy, nejkratší cesta, minimální kostra, kritická cesta)
 +   * Cvičení: Autonomní systémy
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +     * [Prezetace](inzmat/slidy/grafy) o grafech
 +
 +13.  15.12.2016 
 +   * Přednáška: Aplikace diferenicálního a integrálního počtu, aplikace diferenciálních rovnic, závěrečné shrnutí, předtermín.
 +   * Cvičení: Teorie grafů
 +
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +
 +
 +
 +<h2>Zápisky z přednášek ZS 2015/2016</h2>
 +
 +<div class="informace" style="display:none;">
 +</html><markdown>
 +
 +* Texty z přednášek: [tisk](inzmat/in-mat.pdf), [prohlížení na obrazovce](inzmat/in-mat-screen.pdf)
 +* [Slovní úlohy na diferenciální rovnice](doku.php?id=aplikace_odr.md)
 + 
 +1.  21.9.2015 
 +   * Přednáška: Základní metrické pojmy. Parciální derivace prvního a vyšších řádů, Schwarzova věta, lineární aproximace.
 +   * Cvičení: vrstevnice a definiční obory funkce dvou proměnných, 
 +   * [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/2015_09_21.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezentace](am/slidy/vizualizace) o způsobech vizualizace
 +         skalárních funkcí jedné a dvou proměnných a vektorových funkcí
 +         jedné a dvou (tří) proměnných. Online nástroje pro kreslení
 +         jsou [zde](http://user.mendelu.cz/marik/akademie/#vsechno) v
 +         sekci Všechno -> Grafika
 +       * [Prezetace](am/slidy/derivace) o diferenciálních operátorech
 +2.  28.9.2015 
 +   * Přednáška: Odpadá, státní svátek
 +   * Cvičení:  Opakování derivací a integrálů funkce jedné proměnné
 +3.  5.10.2015 
 +   * Přednáška: Tečná rovina, diferenciální operátory, implicitně zadané funkce, lokální extrémy, absolutní a vázané extrémy.
 +   * Cvičení: Parciální derivace funkce více proměnných a základní operátory matematické fyziky, výpočet derivací
 +   * [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/2015_10_05.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezetace](am/slidy/derivace) o diferenciálních operátorech
 +       * [Prezetace](am/slidy/derivace2) o aplikacích parciální derivace v matematice
 +4.  12.10.2015 
 +   * Přednáška: Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými (metoda řešení, řešené příklady, ukázka přejmenování konstanty v obecném řešení, kriterium kdy je možno odseparovat proměnné - včetně odvození jedné z implikací). Lineární diferencální rovnice
 +   prvního řádu (úvod - linearita operátoru, včetně důkazu, využití pro sestavení obecného řešení z řešení partikulárního a obecného řešení asociované homogenní rovnice)
 +   * Cvičení: Parciální derivace a jejich aplikace (tečná rovina, lokální extrémy)
 +   * Zápisky z přednášky nejsou (málo konstrastní obraz z dataprojektoru)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezetace](am/slidy/odr_1) o diferenciálních rovnicích prvního řádu
 +       * [Aplikace diferenciálních rovnic (spíše populárnější formou)](aplikace/aplikace_diferencialnich_rovnic.pdf)
 +       * [Aplikace diferenciálních rovnic (nástřel jednoduchých modelů)](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +       * [Retězovka](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/retezovka), 
 +5.  19.10.2015 
 +   * Přednáška: Dokončení diferenciálních rovnic prvního řádu (důsledky
 +   linearity, struktura obecného řešení, variace konstanty, integrační
 +   faktor). Numerické řešení (směrové pole, Eulerova metoda, metoda Runge -Kutta)
 +   * [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/2015_10_19.pdf)
 +   * Cvičení: Shrnutí - funkce více proměnných. Diferenciální rovnice - úvod (separovatelné DR).
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezetace](am/slidy/odr_1) o diferenciálních rovnicích prvního řádu
 +       * [Prezetace](am/slidy/retezovka) o řetězovce (křivka popisující tvar volně zavěšených lan)
 +       * [Numerické metody - slidy](inzmat/num.pdf)
 +       * [Numerické řešení DR online](http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html)
 +6.  26.10.2015 
 +   * Přednáška: Odpadla (nepřítomnost přednášejícího)
 +   * Cvičení: Separované a lineární diferenciální rovnice
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +7.  2.11.2015 
 +   * Přednáška: LDR druhého řádu.
 +   * Cvičení: Lineární DR druhého řádu (homogenní a se speciální pravou stranou)
 +   * [Zápisky ze cvičení Mařík, 5.11.2015, 7:00](inzmat/cviceni/2015_11_05.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy](inzmat/slidy-as.pdf) o diferenciálních rovnicích
 +       * [Prezetace 2](am/slidy/odr_2) o diferenciálních rovnicích druhého řádu
 +8.  9.11.2015 
 +   * Přednáška: Dvojný integrál
 +   * Cvičení: Shrnutí a aplikace diferenciálních rovnic
 +   * [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/2015_11_09.pdf)
 +9.  16.11.2015 
 +   * Přednáška: Dokončení dvojného integrálu
 +   * Cvičení: Dvojný integrál
 +   * [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/2015_11_16.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Metoda Monte Carlo](http://cs.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_integrov%C3%A1n%C3%AD)
 +10.  23.11.2015 
 +   * Přednáška se nekonala (neúčast studentů)
 +   * Cvičení: Transformace dvojného integrálu na násobný, výpočet, fyzikální aplikace
 +   * [Zápisky z cvičení 26.11.2015 (o týden pozadu kvůli jednomu týdnu který odpadl)](inzmat/cviceni/2015_11_26.pdf)
 +11.  30.11.2015 
 +   * Přednáška: Teorie grafů (základní pojmy, nejkratší cesta, minimální kostra, kritická cesta)
 +   * Cvičení: Transformace dvojného integrálu na násobný a jeho výpočet v kartézských a polárních souřadnicích.  
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Prezetace](inzmat/slidy/grafy) o grafech
 +12.  7.12.2015 
 +   * Přednáška: Autonomní systémy
 +   * [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/2015_12_07.pdf)
 +   * Cvičení: Grafové algoritmy (minimální kostra, nekratší cesta, kritická cesta)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +      * Autonomní systémy [PDF](inzmat/slidy-as.pdf) a [obrázky fázových
 +        portrétů](inzmat/pics/as.html)
 +      * [Rešený příklad z přednášky 11.12.2014](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2014_12_11.pdf)
 +      * [Interaktivní testy na autonomní systémy](kvizy/autonomni.pdf) - nutné prohlížet v Adobe Reader nebo Adobe Acrobat.
 +      * přepis [přednášky 13.12.2012 - od strany 55](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_prednasky_2012.pdf)
 +13.  14.12.2015 
 +   * Přednáška: Aplikace diferenciálních rovnic, závěrečné shrnutí
 +   * Cvičení: Závěrečné shrnutí
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Aplikace diferenciálních rovnic (spíše populárnější formou) [PDF](http://user.mendelu.cz/marik/aplikace/aplikace_diferencialnich_rovnic.pdf)
 +
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +
 +<h2>Zápisky z přednášek ZS 2014/2015</h2>
 +
 +<div class="informace"  style="display:none;" >
 +</html><markdown>
 +
 +*  25.9.2014 Základní metrické pojmy. Parciální derivace - úvod
 +   * [Prezentace](am/slidy/vizualizace) o způsobech vizualizace
 +     skalárních funkcí jedné a dvou proměnných a vektorových funkcí
 +     jedné a dvou (tří) proměnných. Online nástroje pro kreslení
 +     jsou [zde](http://user.mendelu.cz/marik/akademie/#vsechno) v
 +     sekci Všechno -> Grafika
 +   * [Prezetace](am/slidy/derivace) o diferenciálních operátorech
 +*  2.10.2014 Parciální derivace
 +   * [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2014_10_02.pdf)
 +   * [Prezetace](am/slidy/derivace) o diferenciálních operátorech
 +   * [Prezetace](am/slidy/derivace2) o aplikacích parciální derivace v matematice
 +*  9.10.2014 Implicitně zadané funkce, lokální extrémy, absolutní a vázané extrémy
 +   * [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2014_10_09.pdf)
 +   * [Prezetace](am/slidy/derivace2) o aplikacích parciální derivace v matematice
 +* 16.10.2014 Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými,
 +   homogenní diferenciální rovnice, lineární diferencální rovnice
 +   prvního řádu (úvod - linearita operátoru, včetně důkazu)
 +   * Zápisky z přednášky nejsou (nejede dataprojektor)
 +   * [Prezetace](am/slidy/odr_1) o diferenciálních rovnicích prvního řádu
 +* 23.10.2014 Dokončení diferenciálních rovnic prvního řádu (důsledky
 +   linearity, struktura obecného řešení, variace konstanty, integrační
 +   faktor).
 +   * [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2014_10_23.pdf)
 +   * [Prezetace](am/slidy/odr_1) o diferenciálních rovnicích prvního řádu
 +   * [Prezetace](am/slidy/retezovka) o řetězovce (křivka popisující tvar volně zavěšených lan)
 +*  30.10.2014 LDR druhého řádu.
 +   * [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2014_10_30.pdf)
 +   * [Prezetace](am/slidy/odr_2) o diferenciálních rovnicích druhého řádu
 +*  6.11.2014 odpadá (samostudium)
 +*  13.11.2014 Dokončení DR, dvojný integrál -- samostudium
 +   * Zápisky z přednášky nejsou -- použijte zápisky z minulých let
 +*  20.11.2014 Dokončení dvojného integrálu -- samostudium
 +   * Zápisky z přednášky nejsou -- použijte zápisky z minulých let
 +   * [Metoda Monte Carlo](http://cs.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_integrov%C3%A1n%C3%AD)
 +*  27.11.2014 Úvod do teorie grafů (základní pojmy, nejkratší cesta, minimální kostra)
 +   * [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2014_11_27.pdf)
 +   * [Prezetace](inzmat/slidy/grafy) o grafech
 +*  4.12.2014 Dokončení teorie grafů (kritická cesta), úvod do autonomních systémů
 +   * [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2014_12_04.pdf)
 +   * [Prezetace](inzmat/slidy/grafy) o grafech
 +*  11.12.2014 Autonomní systémy
 +   * [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2014_12_11.pdf)
 +*  18.12.2014 Aplikace diferenciálních rovnic, numerické metody řešení
 +   * [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2014_12_18.pdf)
 +   *   Aplikace diferenciálních rovnic (spíše populárnější formou) [PDF](http://user.mendelu.cz/marik/aplikace/aplikace_diferencialnich_rovnic.pdf)
 +   * [Numerické metody - slidy](inzmat/num.pdf)
 +   * [Numerické řešení DR online](http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html)
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +
 +<h2>Zápisky z přednášek ZS 2013/2014</h2>
 +
 +<div class="informace" style="display:none;" >
 +</html><markdown>
 +
 +
 +
 +* 26.9.2013 Metrika (euklidovská), základní pojmy, funkce dvou proměnných (graf, vrstevnice, spojitost)
 +  - [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2013_09_26.pdf)
 +* 3.10.2013 Parciální derivace, gradient, divergence, Laplaceův operátor, lineární aproximace, Schwarzova věta
 +  - [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2013_10_03.pdf)
 +* 10.10.2013 Lokální, vázané a absolutní extrémy funkce dvou proměnných
 +  - [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2013_10_10.pdf)
 +* 17.10.2013 Implicitně zadané funkce, diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
 +  - [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2013_10_17.pdf)
 +* 24.10.2013 Lineární diferenciální rovnice prvního řádu
 +  - [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2013_10_24.pdf)
 +* 31.10.2013 Aplikace LDR prvního řádu (ochlazování těles), lineární diferenciální rovnice druhého řádu
 +  - [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2013_10_31.pdf)
 +* 7.11.2013 Aplikace diferenciálních rovnic, obecná teorie
 +  - [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2013_11_07.pdf)
 +  - řešené příklady z konce přednášky jsou v [materiálech pro kombinovanou formu](inzmat/prednasky/vyssi_matematika_prednasky_2012.pdf)   od strany 17
 +  - Aplikace: [přehled](aplikace/aplikace_diferencialnich_rovnic.pdf), [trolejbusy](arboristika/trolejbusy.pdf)
 +* 14.11.2013 Numerické řešení diferenciálních rovnic, dvojný integrál
 +  - [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2013_11_14.pdf)
 +  - [Numerické metody - slidy](inzmat/num.pdf)
 +  - [Numerické řešení DR online](http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html)
 +* 21.11.2013 Dvojný integrál
 +  - [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2013_11_21.pdf)
 +  - [Cvičení na Fubiniovu větu](kvizy/dvojint-CZ.pdf)
 +* 28.11.2013 **Samostudium** (přednáška se nekonala pro neúčast studentů) 
 +  - Dvojný integrál v polárních souřadnicích, dokončení dvojného integrálu
 +  - Autonomní systémy 
 +      - v rozsahu dle [učebního textu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/in-mat-web/in-mat-webch3.html) 
 +      - je možno využít přepis [přednášky 13.12.2012](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_prednasky_2012.pdf)
 +      - je možno využít skriptum R. Mařík: Diferenciální rovnice a autonomní systémy
 +* 5.12.2013  Autonomní systémy, Úvod do teorie grafů
 +  - [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2013_12_05.pdf)
 +  - Autonomní systémy 
 +      - viz předchozí přednáška, příklady v písemkách z minulých let
 +      - Autonomní systémy [PDF](inzmat/slidy-as.pdf) a [obrázky fázových
 +        portrétů](inzmat/pics/as.html)
 +     -  [Fázové portréty online](http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html), pplane   
 +* 12.12.2013 Dokončení teorie grafů, závěrečné shrnutí
 +  - [Zápisky z přednášky](inzmat/prednasky/inzenyrska_matematika_2013_12_12.pdf)
 +  - [Řešený příklad na metodu kritické cesty](inzmat/cpm.pdf)
 +* 19.12.2013 Předtermín
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +
 +<h2>Učební materiály</h2>
 +
 +<div class="informace">
 +</html><markdown>
 +
 +
 +
 +-   [Zápisky](inzmat/prednasky) z přednášek ZS 2012/2013
 +-   Texty z přednášek (od 2019 částečně neaktuální)
 +    -   ve verzi vhodné k tisku [PDF](inzmat/in-mat.pdf)
 +    -   ve verzi vhodné pro prohlížení na obrazovce
 +           [PDF](inzmat/in-mat-screen.pdf)
 +    -   ve verzi [pro kindle](inzmat/kindle-inz_mat.pdf) 
 +    -   ve verzi [HTML](in-mat-web/in-mat-web.html)
 +    -   [jako eLearningová
 +            opora](http://is.mendelu.cz/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=107;zobrazit=360;typ=opora)
 -   Slidy z přednášek v minulých letech -   Slidy z přednášek v minulých letech
     -   Funkce dvou proměnných [PDF](inzmat/calculus2.pdf)     -   Funkce dvou proměnných [PDF](inzmat/calculus2.pdf)
Řádek 73: Řádek 861:
     -   Dvojný integrál [PDF](inzmat/slidy-integral.pdf)     -   Dvojný integrál [PDF](inzmat/slidy-integral.pdf)
     -   Numerické metody pro diferenciální rovnice [PDF](inzmat/num.pdf)     -   Numerické metody pro diferenciální rovnice [PDF](inzmat/num.pdf)
- 
 -   Další materiály -   Další materiály
     -   **Vzorce pro derivování a integrování**[PDF](kraj/vzorce-CZ.pdf)     -   **Vzorce pro derivování a integrování**[PDF](kraj/vzorce-CZ.pdf)
Řádek 81: Řádek 868:
         [PDF](kvizy/dvojint-CZ.pdf) (podobné testy pokrývající další         [PDF](kvizy/dvojint-CZ.pdf) (podobné testy pokrývající další
         části probírané látky najdete níže v sekci Příklady).         části probírané látky najdete níže v sekci Příklady).
- 
 -   Velmi pěkné a přehledně uspořádané prezentace věnované předmětům se -   Velmi pěkné a přehledně uspořádané prezentace věnované předmětům se
     stejnou nebo podobnou náplní     stejnou nebo podobnou náplní
Řádek 87: Řádek 873:
         materiály](http://user.mendelu.cz/fisnarov/)         materiály](http://user.mendelu.cz/fisnarov/)
  
-Instrukce k nepřímé výuce 
  
-Cvičení a přednášky vyznačené do harmonogramu jako nepřímá výuka se +</markdown><html> 
-nekonají a jsou nahrazena samostudiem dle materiálů dodaných zde. +</div>
-Rozvržení nepřímé výuky do semestru je pouze orientační a přesun do +
-jiného týdne je zcela v kompetenci přednášejícího v případě přednášky a +
-cvičícího v případě cvičení. Přesné umístění nepřímé výuky do semestru +
-bude oznámeno dle možností, zpravidla vždy s dostatečným předstihem na +
-přednášce (cvičení) nebo mailem.+
  
--   Základní seznámení se systémy počítačové algebry (*objeví se ve +<h2>Příklady</h2>
-    zkouškové písemce*). +
-    -   Vyzkoušejte si práci v programech Sage a Maxima. Obojí je možné +
-        pomocí webových rozhraní bez instalavce na Váš počítač. Příklady +
-        i s odkazy na tato rozhraní jsou +
-        [zde](http://user.mendelu.cz/marik/akademie). Naučte se pracovat +
-        s matematickými výrazy, kreslit grafy funkcí dvou proměnných, +
-        vrstevnice, počítat derivace a parciální derivace, integrály a +
-        dvojné integrály, řešit diferenciální rovnice numericky i +
-        symbolicky atd. Další materiály pro Sage je možno najít +
-        [zde](http://user.mendelu.cz/marik/sage). +
-    -   Seznamte se s webovou stránkou Wolfram Alpha a naučte se jejím +
-        prostřednictvím pracovat s matematickými výrazy, počítat +
-        derivace, integrály, řešit diferenciální rovnice atd podle +
-        materiálů [zde](http://user.mendelu.cz/marik/index.php?item=33). +
-    -   Seznamte se s aplikací [MAW](http://user.mendelu.cz/marik/maw) a +
-        prohlédněte si, jak lze jejím prostřednictvím počítat obyčejné a +
-        parciální derivace, jednoduché i dvojné integrály integrály, +
-        hledat lokální extrémy funkce dvou proměnných, řešit +
-        diferenciální rovnice, vyšetřovat kvalitu a stabilitu +
-        stacionárních bodů autonomních systémů v rovině atd. Případné +
-        komenáře zašlete autorům aplikace.+
  
--   Autonomní systémy (*objeví se ve zkouškové písemce*) +<div  class="informace" style="display:none;" > 
-    -   Vyřešte úlohy týkající se autonomních systémů, které jsou v +</html><markdown>
-        [archivu](inzmat/pisemky-IM.zip) písemek z minulých let. Výpočty +
-        kontrolujte pomocí programů MAW, Sage, WolframAlpha.+
  
-Případné problémy týkající se nepřímé výuky řešte na diskusním fóru 
-našeho předmětu v UISe (proklikejte se do diskusního fóra sami přes UIS, 
-nábytkáři a krajináři jsou zvlášť). Problémy matematického charakteru 
-můžete kromě UISu řešit i na [veřejném diskusním 
-fóru](http://forum.matweb.cz), které není nijak spjato ani s Mendelovou 
-univerzitou, ani s přednášejícím. **Je zde i 
-[sekce](http://forum.matweb.cz/viewforum.php?id=39) věnovaná systémům 
-počítačové algebry.** \ 
-Doporučený postup: 
  
--   Na veřejném diskusním fóru je více čtenářů a je možné, že se dočkáte 
-    dříve odpovědi. Má smysl zde však řešit pouze obecné problémy, které 
-    nejsou specifické pro MENDELU (např. nejedná se o organizační 
-    záležitosti, netýkají instalace programu Sage na našem serveru 
-    um-bc107 apod). 
--   Snažte se odpovídat na otázky, na něž znáte odpověď. Nejaktivnějším 
-    odpovídajícím na UISovém fóru budou body za aktivitu započítány u 
-    zkoušky. 
--   Před položením dotazu ověřte, zda stejný problém už neřešil někdo 
-    jiný a zda už stejná nebo podobná otázka není zodpovězena. 
  
-Příklady +Komentované řešené příklady
- +
-Komentované řešené **příklady**+
  
 -   Parciální derivace [PDF](prez/parc-der-cz.pdf) -   Parciální derivace [PDF](prez/parc-der-cz.pdf)
Řádek 155: Řádek 891:
     řádu ([PDF](prez/d-rce2.pdf)).     řádu ([PDF](prez/d-rce2.pdf)).
 -   Dvojný integrál [PDF](prez/dvoj-int.pdf) -   Dvojný integrál [PDF](prez/dvoj-int.pdf)
- 
-Příklady k samostatnému počítání: viz [jiná část](index.php?item=14) 
-mých webových stránek a skripta ze seznamu literatury. 
  
 Interaktivní příklady (s kontrolou chyb a správnými výsledky): všechny Interaktivní příklady (s kontrolou chyb a správnými výsledky): všechny
-viz [http://user.mendelu.cz/marik/index.php?item=42](index.php?item=42),+viz [http://user.mendelu.cz/marik/index.php?item=42](http://user.mendelu.cz/marik/index.php?item=42),
 následující je základní výběr pro studenty Inženýrské matematiky. následující je základní výběr pro studenty Inženýrské matematiky.
  
Řádek 175: Řádek 908:
 * [Dvojný integrál](kvizy/dvojint-CZ.pdf) * [Dvojný integrál](kvizy/dvojint-CZ.pdf)
  
-Další materiály pro studium+ 
 + 
 +</markdown><html> 
 +</div> 
 + 
 +<h2>Další materiály pro studium</h2> 
 + 
 +<div  class="informace" style="display:none;"> 
 +</html><markdown> 
 + 
  
 -   [3D obrázky](3D/index.html) k diferenciálnímu počtu funkcí dvou -   [3D obrázky](3D/index.html) k diferenciálnímu počtu funkcí dvou
Řádek 181: Řádek 924:
 -   Některé slavné [rovnice matematické fyziky](inzmat/rce-mf.pdf), -   Některé slavné [rovnice matematické fyziky](inzmat/rce-mf.pdf),
     které ukazují, že v aplikacích se to parciálními derivacemi jen     které ukazují, že v aplikacích se to parciálními derivacemi jen
-    hemží+        hemží
 -   Aplikace [diferenciálních rovnic](prez/smpole.pdf) a [autonomních -   Aplikace [diferenciálních rovnic](prez/smpole.pdf) a [autonomních
     systémů](prez/autsyst.pdf) v biologii     systémů](prez/autsyst.pdf) v biologii
Řádek 192: Řádek 935:
     Informace o přístupu a ukázkové listy jsou k dispozici [zde](sage/).     Informace o přístupu a ukázkové listy jsou k dispozici [zde](sage/).
  
-Skripta+ 
 +</markdown><html> 
 +</div> 
 + 
 +<h2>Skripta</h2> 
 + 
 +<div class="informace"> 
 +</html><markdown> 
 + 
  
 -   M. Navrátil: Matematika - diferenciální a integrální počet funkcí -   M. Navrátil: Matematika - diferenciální a integrální počet funkcí
     více proměnných, skriptum MZLU.     více proměnných, skriptum MZLU.
 -   R. Mařík: Diferenciální rovnice a autonomní systémy, skriptum MZLU. -   R. Mařík: Diferenciální rovnice a autonomní systémy, skriptum MZLU.
 +
 +
 +
 +
 +
  
 </markdown> </markdown>
 +<html>
 +</div>
 +
 +
 +<script>
 +$( "li > ul > li:contains('Dopl')" ).css( "color", "gray" );
 +$( "li > ul > li:contains('Dopl') > ul> li" ).css( "color", "gray" );
 +$( "li > ul > li > ul> li > a" ).css( "color", "#9999EE" );
 +$( "li > ul > li > a" ).attr('target','_blank');
 +
 +$( "li > ul > li:contains('Dopl') > ul" ).before( "<span class='rozbalit_ul'><span style='color:#9999EE'>(rozbalit/sbalit)</span></span>" );
 +
 +$( "li > ul > li:contains('Dopl') > ul" ).slideToggle();
 +
 +$(".rozbalit_ul").click(function() {
 +$(this).next().slideToggle();
 +});
 +
 +$(document).ready( function()
 +{
 +$("a.slidy").each(function(){
 +    cil=$(this).attr("href");
 +    if ((cil!="am/slidy") && (cil.slice(-3)!="pdf") )
 +    {
 +    $(this).after(": <small>(<a target='_blank' href="+cil+">screen</a>, <a target='_blank' href="+cil+"/index_h.html>HTML</a>, <a target='_blank' href="+cil+".pdf>tisk</a>)</small>");
 +}
 + }
 +    );
 +}
 +);
 +
 +// http://stackoverflow.com/questions/4539775/jquery-week-of-year-script-acting-up
 +
 +Date.prototype.getWeek = function() {
 +      var onejan = new Date(this.getFullYear(),0,1);
 +      var today = new Date(this.getFullYear(),this.getMonth(),this.getDate());
 +  var dayOfYear = ((today - onejan + 1)/86400000);
 +  return Math.ceil((dayOfYear+3)/7);
 +};
 +
 +var tyden = new Date().getWeek() ;
 +
 +tyden=tyden-39;
 +tyden=100;
 +
 +if (tyden < 0) {tyden=0;}
 +
 +$(document).ready( function()
 +{
 +$("#__prednasky ol > li").css( "background", "#f2fff2" );
 +$("#prednasky >  ol > li").eq(tyden).css( "background", "#fff2f2" );
 +$("#prednasky >  ol > li").eq(tyden).children().children().css( "background", "#fff2f2" );
 +for (i=tyden+1; i<15; i++)
 +{
 +$("#prednasky >  ol > li").eq(i).css( "background", "#fff" );
 +$("#prednasky >  ol > li").eq(i).css( "color", "#bbb" );
 +$("#prednasky >  ol > li").eq(i).children().children().css( "background", "#fff" );
 +$("#prednasky >  ol > li").eq(i).children().children().css( "color", "#bbb" );
 +$("#prednasky >  ol > li > ul > li").children().children().css( "color", "#bbb" );
 +}
 +$( "li > ul > li:contains('Dopl') > ul" ).fadeOut();
 +
 +}
 +);
 +
 +</script>
 +
 +
 +<!--
 +<script>
 +
 +$(document).ready( function()
 +{
 +$("a.slidy").each(function(){
 +    cil=$(this).attr("href");
 +    if ((cil!="am/slidy") && (cil.slice(-3)!="pdf") )
 +    {
 +    $(this).after(": <small>(<a target='_blank' href="+cil+">varianta 1</a>, <a target='_blank' href="+cil+"/index_d.html>varianta 2</a>, <a target='_blank' href="+cil+"/index_h.html>HTML varianta</a>, <a target='_blank' href="+cil+".pdf>tisk</a>)</small>");
 +}
 + }
 +    );
 +}
 +);
 +
 +-->
 +
 +</script>
 +
 +
 +
 +
 +</html>
 +
inzenyrska_matematika.1357683221.txt.gz · Poslední úprava: 2013/01/08 23:13 autor: marik

Nástroje pro stránku