Příroda se směje našim potížím s integrací. (Pierre Simon Laplace, francouzský matematik a fyzik)

Uživatelské nástroje


interaktivni_matematika.md

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

interaktivni_matematika.md [2013/01/14 10:02]
marik
interaktivni_matematika.md [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
--   Po vyzkoušení kvízů mi prosím prosím vyplňte+-   Po vyzkoušení testů mi prosím prosím vyplňte
     [anketu!](http://user.mendelu.cz/marik/kvizy/anketa.html)     [anketu!](http://user.mendelu.cz/marik/kvizy/anketa.html)
--   [Acroweb](acroweb): interaktivní kvízy, generované každý +-   Podobné testy (avšak generované online, včetně testu z teorie) jsou v sekci [AcroWeb](?id=acroweb) 
-    den, včetně testu z teorie+ 
 +<!--- 
  
 Kalkulačky v PDF Kalkulačky v PDF
Řádek 15: Řádek 16:
 -   [Gaussova eliminační metoda](kvizy/eliminace.pdf) -   [Gaussova eliminační metoda](kvizy/eliminace.pdf)
 -   [metoda nejmenších čverců](kvizy/mnc.pdf). -   [metoda nejmenších čverců](kvizy/mnc.pdf).
- 
  
 Kvízy - Quizzes Kvízy - Quizzes
 --------------- ---------------
  
--   Dole na stránce najdete kvízy inteaktivní PDF-kvízy vytvořené pomocí+--> 
 + 
 +-   Dole na stránce najdete inteaktivní PDF-kvízy vytvořené pomocí
     LaTeXového balíčku     LaTeXového balíčku
     [Exerquiz](http://www.math.uakron.edu/%7Edpstory/webeq.html), který     [Exerquiz](http://www.math.uakron.edu/%7Edpstory/webeq.html), který
Řádek 28: Řádek 30:
     Story](http://www.math.uakron.edu/%7Edpstory/) z University of     Story](http://www.math.uakron.edu/%7Edpstory/) z University of
     Akron.     Akron.
--   Spouštějte kvízy tak, že si je uložite k sobě na disk a otevřete v+-   Spouštějte testy tak, že si je uložite k sobě na disk a otevřete v
     programu Adobe Reader (dříve Acrobat Reader).     programu Adobe Reader (dříve Acrobat Reader).
-  Pokud nechcete číst soubor s instrukcemi, tak alespoň mějte na +Přečtěte si [soubor s instrukcemi](kvizy/instrukce.pdf). Po zapsání 
-    paměti, že po vypsání odpovědi do políčka máte stisknout Enter a +    odpovědi do políčka máte stisknout Enter a pokud rámeček okolo 
-    pokud rámeček okolo políčka zčervená, znamená to, že jste odpověděli +    políčka zčervená, znamená to, že jste odpověděli špatně. Naopak 
-    špatně. Naopak zezelenání znamená správnou odpověď. Tlačítko Ans +    zezelenání znamená správnou odpověď. Tlačítko Ans slouží k 
-    slouží k prohlédnutí výsledku, když nevím, co by tam mohlo být. +    prohlédnutí výsledku, když nevím, co by tam mohlo být. 
--   Pokud kvízy chcete spouštět v okně Internet Exploreru (jde to, ale+-   Pokud testy spouštíte v okně Internet Exploreru (jde to, ale
     není doporučeno) nebo podobného programu, vypněte si automatické     není doporučeno) nebo podobného programu, vypněte si automatické
     znovuvyplňování dříve vyplněných formulářů - aby se nenatahovaly     znovuvyplňování dříve vyplněných formulářů - aby se nenatahovaly
Řádek 51: Řádek 53:
  
  
-### Diferenciální počet (LDF 1 roč., PEF Mat I) ###+### Diferenciální počet
  
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/vlastnosti-funkci-CZ.pdf)Vlastnosti funkcí (čtení z grafu). +* [Vlastnosti funkcí (čtení z grafu)](kvizy/vlastnosti-funkci-CZ.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](kvizy/ner.pdf)Nerovnice (anglicky+* [Nerovnice (anglicky)](kvizy/ner.pdf) 
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/inverzni-funkce-CZ.pdf)Inverzní funkce +* [Inverzní funkce](kvizy/inverzni-funkce-CZ.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](kvizy/lim1-CZ.pdf)Limity základních elementárních funkcí - čtení z grafů +* [Limity základních elementárních funkcí - čtení z grafů](kvizy/lim1-CZ.pdf) 
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/lim2-CZ.pdf)Limity +* [Limity](kvizy/lim2-CZ.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](kvizy/der1-CZ.pdf)Derivace +* [Derivace](kvizy/der1-CZ.pdf) 
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/loc11-CZ.pdf)Lokální extrémy funkce jedné proměnné +* [Lokální extrémy funkce jedné proměnné](kvizy/loc11-CZ.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](kvizy/vlastnosti-funkci.pdf)Properties of functions (from the graph).+* [Properties of functions (from the graph)](kvizy/vlastnosti-funkci.pdf)
  
  
  
-### Integrální počet (LDF 1. roč., PEF Mat I.) ###+### Integrální počet 
  
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/int-form-CZ.pdf)Integrály pomocí vzorečků +* [Integrály pomocí vzorečků](kvizy/int-form-CZ.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](kvizy/int-meth-CZ.pdf)Integrály - Jak si vybrat tu jedinou pravou? (integrační metodu+* [Integrály - Jak si vybrat tu jedinou pravou? (integrační metodu)](kvizy/int-meth-CZ.pdf) 
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/int-parfrac0-CZ.pdf)Rozklad na parciální zlomky +* [Rozklad na parciální zlomky](kvizy/int-parfrac0-CZ.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](kvizy/int-parfrac-CZ.pdf)Integrace parciálních zlomků +* [Integrace parciálních zlomků](kvizy/int-parfrac-CZ.pdf) 
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/int-parts-CZ.pdf)Integrály per-partés +* [Integrály per-partés](kvizy/int-parts-CZ.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](kvizy/int-sub-CZ.pdf)Integrály substituční metodou. +* [Integrály substituční metodou.](kvizy/int-sub-CZ.pdf) 
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/int-rf1-CZ.pdf)Racionální lomené funkce +* [Racionální lomené funkce](kvizy/int-rf1-CZ.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](kvizy/int-urc-CZ.pdf)Určitý integrál - geometrické aplikace+* [Určitý integrál - geometrické aplikace](kvizy/int-urc-CZ.pdf)
  
  
  
  
-### Diferenciální počet více proměnných (LDF 4 roč., PEF Mat II) ###+### Diferenciální počet více proměnných 
  
  
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/pd1-CZ.pdf)Parciální derivace +* [Parciální derivace](kvizy/pd1-CZ.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](kvizy/pd1.pdf)Partial derivatives +* [Lokální extrémy funkce dvou proměnných.](kvizy/le21-CZ.pdf)
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/le21-CZ.pdf)Lokální extrémy funkce dvou proměnných. +
-* [![PDF](pdf.png)](kvizy/le21.pdf)Local maxima and minima in two variables+
  
  
  
-### Diferenciální rovnice (LDF 4 roč., PEF Mat II) ###+### Diferenciální rovnice
  
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/sep1-CZ.pdf)Diferenciální rovnice se separovanámi proměnnými +* [Diferenciální rovnice se separovanámi proměnnými](kvizy/sep1-CZ.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](kvizy/ldr11-CZ.pdf)Lineární diferenciální rovnice prvního řádu - vzorec +* [Lineární diferenciální rovnice prvního řádu - vzorec](kvizy/ldr11-CZ.pdf) 
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/ldr11a-CZ.pdf)Lineární diferenciální rovnice prvního řádu - vzorec podruhé +* [Lineární diferenciální rovnice prvního řádu - vzorec podruhé](kvizy/ldr11a-CZ.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](kvizy/ldr12-CZ.pdf)Lineární diferenciální rovnice prvního řádu - variace konstanty +* [Lineární diferenciální rovnice prvního řádu - variace konstanty](kvizy/ldr12-CZ.pdf) 
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/ldr21-CZ.pdf)Lineární diferenciální rovnice druhého řádu - homogenní +* [Lineární diferenciální rovnice druhého řádu - homogenní](kvizy/ldr21-CZ.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](kvizy/ldr25-CZ.pdf)Lineární diferenciální rovnice druhého řádu - nehomogenní, kvalifikovaný odhad partikulárního řešení +* [Lineární diferenciální rovnice druhého řádu - nehomogenní, kvalifikovaný odhad partikulárního řešení](kvizy/ldr25-CZ.pdf) 
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/ldr24-CZ.pdf)Lineární diferenciální rovnice druhého řádu - nehomogenní,variace konstant přes Wronskián. +* [Lineární diferenciální rovnice druhého řádu - nehomogenní,variace konstant přes Wronskián.](kvizy/ldr24-CZ.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](kvizy/autonomni.pdf)Autonomní systémy v rovině (jenom LDF)+* [Autonomní systémy v rovině](kvizy/autonomni.pdf)
  
-### Integrální počet ve více proměnných (LDF 4 roč.) ###+### Integrální počet ve více proměnných 
  
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/dvojint-CZ.pdf)Transformace dvojného integrálu na dvojnásobný - Fubiniova věta+* [Transformace dvojného integrálu na dvojnásobný - Fubiniova věta](kvizy/dvojint-CZ.pdf)
  
  
-### Náhodné otázky s nápovědou a odpověďmi ###+### Náhodné otázky s nápovědou a odpověďmi
  
 *   [Posunuté grafy zákl. el. funkcí](kvizy/grafy.pdf)       *   [Posunuté grafy zákl. el. funkcí](kvizy/grafy.pdf)      
  
-### Matematické hry ###+### Matematické hry
  
  
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/dpsAUTO.pdf)Singulární body autonomních systémů (párovací hra+* [Singulární body autonomních systémů (párovací hra)](kvizy/dpsAUTO.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](cards/jeop-calculus-CZ.pdf)Matematická analýza, lineární algebra (jeopardy)+* [Matematická analýza, lineární algebra (jeopardy)](cards/jeop-calculus-CZ.pdf)
  
  
interaktivni_matematika.md.1358154122.txt.gz · Poslední úprava: 2013/01/14 10:02 autor: marik

Nástroje pro stránku