Mnoho nul je přesvědčených, že jsou elipsami, po kterých obíhá zem. (Stanislaw Jerzy Lec)

Uživatelské nástroje


interaktive_mathematics.md

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

interaktive_mathematics.md [2013/01/14 06:10]
marik
interaktive_mathematics.md [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 39: Řádek 39:
  
  
-*  [![PDF ](pdf.png)](kvizy/ner.pdf)Inequalities +*  [Inequalities](kvizy/ner.pdf) 
-*  [![PDF ](pdf.png)](kvizy/inverzni-funkce.pdf)Inverse functions +*  [Inverse functions](kvizy/inverzni-funkce.pdf) 
-*  [![PDF ](pdf.png)](kvizy/lim1.pdf)Limits of basic elementary functions from graph +*  [Limits of basic elementary functions from graph](kvizy/lim1.pdf) 
-*  [![PDF ](pdf.png)](kvizy/lim2.pdf)Limits +*  [Limits](kvizy/lim2.pdf) 
-*  [![PDF ](pdf.png)](kvizy/der1.pdf)Derivatives +*  [Derivatives](kvizy/der1.pdf) 
-*  [![PDF ](pdf.png)](kvizy/loc11.pdf)Local maxima and minima in one variable+*  [Local maxima and minima in one variable](kvizy/loc11.pdf)
  
  
Řádek 51: Řádek 51:
  
  
-*  [![PDF ](pdf.png)](kvizy/int-form.pdf)Integrals by basic formulas. +*  [Integrals by basic formulas.](kvizy/int-form.pdf) 
-*  [![PDF ](pdf.png)](kvizy/int-meth.pdf)How to choose the best method for integration? +*  [How to choose the best method for integration?](kvizy/int-meth.pdf) 
-*  [![PDF ](pdf.png)](kvizy/int-parfrac0.pdf)Decomposition into partial fractions +*  [Decomposition into partial fractions](kvizy/int-parfrac0.pdf) 
-*  [![PDF ](pdf.png)](kvizy/int-parfrac.pdf)Integartion of partial fractions +*  [Integartion of partial fractions](kvizy/int-parfrac.pdf) 
-*  [![PDF ](pdf.png)](kvizy/int-parts.pdf)Integration by parts +*  [Integration by parts](kvizy/int-parts.pdf) 
-*  [![PDF ](pdf.png)](kvizy/int-sub.pdf)Integration by substitution +*  [Integration by substitution](kvizy/int-sub.pdf) 
-*  [![PDF ](pdf.png)](kvizy/int-rf1.pdf)Rational functions +*  [Rational functions](kvizy/int-rf1.pdf) 
-*  [![PDF ](pdf.png)](kvizy/int-urc.pdf)Definite integral - appliaction in geometry+*  [Definite integral - appliaction in geometry](kvizy/int-urc.pdf)
  
  
Řádek 64: Řádek 64:
 ------------------ ------------------
  
-* [![PDF ](pdf.png)](kvizy/dpsDER-product.pdf) Derivative - product rule - matching game +* [Derivative - product rule - matching game](kvizy/dpsDER-product.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](cards/jeop-calculus.pdf)Jeopardy - Calculus in one variable +* [Jeopardy - Calculus in one variable](cards/jeop-calculus.pdf) 
-* [![PDF ](pdf.png)](frvs/games/dpsINT.pdf) Integral - formulas +* [Integral - formulas](frvs/games/dpsINT.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](frvs/games/dpsINT-subst.pdf) Integral - substitution +* [Integral - substitution](frvs/games/dpsINT-subst.pdf) 
-* [![PDF ](pdf.png)](frvs/games/dpsPARTES.pdf) Integral - by parts +* [Integral - by parts](frvs/games/dpsPARTES.pdf) 
-* [![PDF](pdf.png)](frvs/games/dpsODE.pdf) Differential equation with separated variables+* [Differential equation with separated variables](frvs/games/dpsODE.pdf)
  
 Calculators in PDF Calculators in PDF
Řádek 77: Řádek 77:
 -   [Horner's scheme](kvizy/horner-ANGL.pdf) -   [Horner's scheme](kvizy/horner-ANGL.pdf)
 -   [the best linear fit via least squares](kvizy/mnc-ANGL.pdf). -   [the best linear fit via least squares](kvizy/mnc-ANGL.pdf).
 +
interaktive_mathematics.md.1358140251.txt.gz · Poslední úprava: 2013/01/14 06:10 autor: marik

Nástroje pro stránku