Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy (Viktor Čenomyrdin po nepovedené měnové reformě v roce 1993)

Uživatelské nástroje


hamann.md

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

hamann.md [2020/03/06 10:47] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 +</markdown>
 +
 +<html>
 +
 +<link href="/marik/facebox/facebox.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
 +<script src="/marik/facebox/facebox.js" type="text/javascript"></script>
 +
 +<style>
 +.page img {max-width:300px;}
 +.imgcaption {padding:30px;}
 +.caption {max-width:200px; font-size:80%; font-style: italic; color:gray;}
 +.page img, .caption, .imgcaption {float:right; clear:both;}
 +ul li .imgcaption, ul li .imgcaption img , ul li .imgcaption .caption {float:none;}
 +ul li .imgcaption img {max-width:200px;}
 +ul li .imgcaption {display:inline-block;}
 +h1, h2, ul+p {clear:both;}
 +.page ul {list-style-type: none; padding-left:0px;}
 +.page ul li{display: inline;}
 +.nofloat{float: none;}
 +
 +.html 
 +{
 +    background: none;
 +    padding-right: 0px;
 +}
 +
 +#uc {float:none;}
 +
 +#mechmat {width:100%; padding:20px; margin-top:30px; color:gray;}
 +#mechmat p{text-align:right;}
 +
 +
 +</style>
 +
 +<img src="http://user.mendelu.cz/marik/construction.png" class="nofloat nofacebox" id="uc">
 +<h1 style="color:red;">Stránka je ve výstavbě</h1>
 +
 +</html>
 +
 +
 +<markdown>
 +
 +
 +
 +# Dělící stroje Christela Hamanna
 +
 +![Christel Hamann](http://user.mendelu.cz/marik/hamann/Ch_Hamann.jpg)
 +
 +Mechanickým kalkulátorům se v angličtině říká *four-species*,
 +*čtyřdruhové*, což značí, že ovládají čtyři základní aritmetické
 +operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení. Je v tom však mírná
 +nadsázka: ve skutečnosti počítače ovládají pouze sčítání, odčítání a
 +posun v řádech (v desetinné čárce). Tato třetí operace umožňuje
 +převést efektivně operace násobení a dělení na sčítání a
 +odečítání. Například abychom násobili číslem 312 nepotřebujeme 312
 +operací sčítání, ale stačí nám 3+1+2, tj. 6 operací sčítání a dvakrát
 +se posuout v desetinné čárce. Podobné to je s dělením a
 +odečítáním. Jak to už ale chodí, výjimky existují. Nejúspěšnější
 +výjimky pocházely z dílny německého inženýra *Christela
 +Hamanna*. Tento geniální inženýr sestrojil hned několik konstrukčně
 +odlišných komerčně úspěšných kalkulátorů, které dokázaly *samočinně
 +dělit*.
 +
 +## Hamann Manus
 +
 +![Haman-Manus R, poslední vyráběný model řady](http://user.mendelu.cz/marik/hamann/hamann-manus.jpg)
 +
 +![Kolo kalkulátorů Hamann-Manus](http://user.mendelu.cz/marik/hamann/switching-latch_wheel.jpg)
 +
 +V roce 1925 byl na trh uveden kalkulátor *Hamann-Manus A* s
 +automatickým dělením. Jednalo se o úspěšnou řadu, která skončila
 +modelem *Hamann-Manus R*, vyráběným od roku 1953 do roku 1959. Ač
 +kalkulátor zřetelně připomíná kalkulátory Odhnerova typu, pracuje na
 +jiném principu - na principu kola se západkou a přepínáním
 +(*switching-latch whel*). To je slyšet už při základních operacích
 +sčítání a odčítání - kalkulátor hrčí jinak. Vnitřní mechanismus
 +kalkulátoru je komplikovanější než u Odhnerových kalkulátorů. Vzhledem
 +k tomu, že co funguje se nemá rozebírat a že na Internetu jsou k
 +dohledání příběhy uživatelů, kteří mechanismus rozebrali a už nikdy
 +nesložili dohromady, budeme se věnovat jenom vnějším znakům
 +Hamannových kalkulátorů.
 +
 +Narozdíl od Odhnerových kalkulátorů se při počítání točí klikou stále
 +na stejnou stranu. Směr otáčení klikou při sčítání je stejný jako při
 +odčítání. Mezi přičítáním a odečítáním se přepíná zvláštním přepínačem
 +pod klikou. To má velký vliv i na dělení. Dělení na mechanickém
 +kalkulátoru probíhá tak, že se číslo kterým dělíme opakovaně odčítá
 +dokud se nedostaneme do záporných čísel. Jakmile odečtením přejdeme
 +přes nulu, víme, že jsme odečetli moc. V takovém případě poslední
 +operaci vrátíme přičtením, posuneme se o řád doprava a opět
 +odčítáme. Přepnutí mezi sčítáním a odčítáním je u Odhnerova
 +kalkulátoru technická komplikace, která znesnadňuje implementaci
 +automatického dělení - musí se totiž změnit směr otáčení kliky. U
 +Hamannova kalkulátoru ji však je možné provést relativně snadno. Proto
 +Hamannovy kalkulátory byly jedny z mála, které uměly automaticky
 +dělit.
 +
 +Model Hamann-Manus R je high-tech model, obsahuje následující vymoženosti.
 +
 +1. Páčky vstupního registru se při výpočtu nepohybují. Proto mohou být
 +velké a být opatřeny pohodlnými úchopy. To je obrovké vylepšení oproti
 +Odhnerovým kalkulátorům s titěrnými posuvníky pro nastavování čísel do
 +vstupního registru.
 +1. U Odhnerova
 +kalkulátoru se posuvníky pro nastavení vstupního registru při každé operaci otočí o 360 stupňů. Sebemenší
 +nepřesnost v konstrukci nebo vůle v mechanismu může mít za následek, že
 +se mírně odchýlí, nevrátí se přesně do své pozice a nemusí být hned patrné, jaké
 +číslo je ve vstupním registru nastaveno. U Hamannova kalkulátoru se
 +toto nestane, protože, jak již víme, páčky se nepohybují.
 +1. Kalkulátor obsahuje displej s kontrolou nastavení vstupního
 +registru. Vzhledem k výše uvedenému toto není tak důležité jako u
 +Odhnerova kalkulátoru, ale je to rozhodně příjemná vlastnost.
 +2. Pokud potřebujeme u běžných kalkulátorů nastavit určité číslo do
 +výstupního registru (například pro účely dělení), vynulujeme výstupní
 +registr, nastavíme číslo do vstupního registru a přičteme. Tím si však
 +změníme vstupní registr i počítadlo otáček, což není vždy
 +vhodné. Kalkulátor Hamann-Manus R umožňuje pomocí ozubených koleček
 +nastavit každé číslo výstupního registru na libovolnou hodnotu beze
 +změny registrů ostatních. Toho využijeme například když sčítáme podíly
 +čísel.
 +1. Při sčítání řady čísel se číslo po každé operaci mění. Kalkulátor
 +Hamann-Manus R je možné nastavit tak, aby po každé operaci automaticky
 +vstupní registr vynuloval.
 +1. Kalkulátor má zpětný přenos, tedy během nulování výstupního registru
 +může být číslo z tohoto registru automaticky překopírováno do registru
 +vstupního. Pokud například při výpočtu objemu mezi sebou násobíme tři
 +čísla, pak tato funkce eliminuje nebezpečí chyby a značně urychluje
 +práci.
 +1. Největším tahákem řady Hamann-Manus je pochopitelně plně
 +automatické dělení.
 +
 +## Ukázky výpočtů 
 +
 +*Příklad 1* Dělení odčítáním
 +
 +*Příklad 2* Dělení střídavým odčítáním a přičítáním
 +
 +*Příklad 3* Dělení násobením
 +
 +*Příklad 4* Dělení vestavěným automatickým mechanismem
 +
 +*Příklad 5* Součet podílů
 +
 +
 +## Další úspěchy Christela Hamanna
 +
 +![Mercedes Euklid, elektrická verze vyráběná cca od roku 1935](http://user.mendelu.cz/marik/hamann/mercedes-euklid.jpg)
 +
 +![Gauss - předchůdce kalkulátoru Curta pracující na principu jednoho centrálního válce s proměnným počtem zubů](http://user.mendelu.cz/marik/hamann/gauss.jpg)
 +![Curta - jediný kapesní mechanický kalkulátor všech dob](http://user.mendelu.cz/marik/hamann/curta.jpg)
 +
 +1. Konstruktér dalšího velmi úspěšného kalkulátoru Mercedes Euklid. I
 +tento kalkulátor uměl automaticky dělit.
 +2. Jeho přístroje byly jedny z prvních, které se dočkaly elektrického pohonu. 
 +3. Konstruktér kalkulátoru Gauss. Tento kalkulátor je založený na Leibnizově principu válce s proměnným počtem zubů. Tento válec byl jeden pro všechna desetinná místa a byl centrálně uložen. Tím je tento přístroj považován za přímého předchůdce jediného kapesního mechanického kalkulátoru, Curta.
 +
 +## Literatura
 +
 +1. [Gauss of Christel Hamann](http://history-computer.com/MechanicalCalculators/20thCentury/Gauss.html)
 +1. [Website of Prof. Dr.-Ing. Christian-M. Hamann](http://public.beuth-hochschule.de/hamann/mercedes/meuklid/index.html)
 +1. [Biography of Christel Hamann (1870-1948)](http://history-computer.com/People/HamannBio.html)
 +
 +</markdown>
 +
 +<html>
 +
 +<div id="mechmat"><p>This page is part of the "<a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=mechmat.md">Mechanical mathematics</a>" site.</p></div>
 +
 +<script>
 +
 +  // Adapted from getPageSize() by quirksmode.com
 +  function getPageHeight() {
 +    var windowHeight
 +    if (self.innerHeight) { // all except Explorer
 +      windowHeight = self.innerHeight;
 +    } else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) { // Explorer 6 Strict Mode
 +      windowHeight = document.documentElement.clientHeight;
 +    } else if (document.body) { // other Explorers
 +      windowHeight = document.body.clientHeight;
 +    }
 +    return windowHeight
 +  }
 +
 +  // Adapted from getPageSize() by quirksmode.com
 +  function getPageWidth() {
 +    var windowWidth
 +    if (self.innerWidth) { // all except Explorer
 +      windowWidth = self.innerWidth;
 +    } else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) { // Explorer 6 Strict Mode
 +      windowWidth = document.documentElement.clientHeight;
 +    } else if (document.body) { // other Explorers
 +      windowWidth = document.body.clientHeight;
 +    }
 +    return windowWidth
 +  }
 +
 +jQuery('img[class!=nofacebox]').css("cursor","zoom-in");
 +jQuery('img[class!=nofacebox]').click(function(){
 +
 +jQuery.facebox("<img class='myimg' src='"+jQuery(this).prop('src')+"'>" );
 +});
 +
 +jQuery(document).ready(function() {
 +      $(".page img").not(".nofloat").each(function(){
 +          var title = this.alt;
 +          var src= this.src;
 +          $(this).replaceWith('<div class="imgcaption"><img src="'+src+'">'+'<div class="caption">'+ title +'</div></div>');
 +      });
 +
 +     jQuery('img[class!=nofacebox]').css("cursor","zoom-in");
 +     jQuery('img[class!=nofacebox]').click(function(){
 +
 +     jQuery.facebox("<img class='myimg' src='"+jQuery(this).prop('src')+"'>" ); });
 +
 +     jQuery('a[rel*=facebox]').facebox();
 +
 +   })
 +
 +
 +jQuery(document).bind('reveal.facebox', function() { 
 +  obrazek=jQuery('#facebox .myimg');
 +  width=jQuery(obrazek).width();
 +  height=jQuery(obrazek).height();
 +  ratio1=getPageHeight()/height*0.94;
 +  ratio2=getPageWidth()/width*0.94;
 +  ratio=Math.min(ratio1, ratio2);
 +  jQuery(obrazek).css("width", width * ratio); // Set new width
 +  jQuery(obrazek).css("height", height * ratio);  // S
 +  jQuery(obrazek).css("min-width", width * ratio); // Set new width
 +  jQuery(obrazek).css("min-height", height * ratio);  // S
 +  jQuery(obrazek).css("max-width", width * ratio); // Set new width
 +  jQuery(obrazek).css("max-height", height * ratio);  // S
 +  jQuery('#facebox').css("left", "10px");
 +  jQuery('#facebox').css('left', jQuery(window).width() / 2 - (jQuery('#facebox').width() / 2))
 +  jQuery('#facebox').css("top", getPageScroll()[1]+10);
 +})
 +
 +document.title = "Dělící stroje Christela Hamanna"; 
 +
 +</script>
 +
 +</html>
 +
 +<markdown>
 +
 +
  
hamann.md.txt · Poslední úprava: 2020/03/06 10:47 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku