Každá věda se od určité úrovně automaticky stává částí matematiky. (David Hilbert)

Uživatelské nástroje


bash.md

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

bash.md [2013/01/19 11:36]
marik
bash.md [2020/11/30 13:01] (aktuální)
Řádek 57: Řádek 57:
 pdftk pg_0002.pdf pg_0009.pdf cat output out.pdf pdftk pg_0002.pdf pg_0009.pdf cat output out.pdf
 ~~~~ ~~~~
 +
 +Hromadné přejmenování souborů
 +-----------------------------
 +
 +Příkaz přidá na konec názvu všech pdf souborů text "_p", tj. třeba soubor "soubor.pdf" je přejmenován na "soubor_p.pdf"
 +~~~~
 +for i in *.pdf; do mv $i ${i/.pdf/_p.pdf}; done
 +~~~~
 +
 +
 +Grep + editor
 +-------------
 +
 +Příkaz zajistí otevření souborů v podadresářích první úrovně, které
 +obsahují slovo black
 +
 +~~~~
 +grep black */??????.tex | cut -d: -f1 | sort| uniq | xargs emacs
 +~~~~
 +
 +
 +Najdi + nahrad pomoci vimu
 +--------------------------
 +
 +~~~~
 +vim -c "%s/stare/nove/gc|wq" soubor.tex
 +~~~~
 +
 +Volba `set fencs=cp1250 ` ve .vimrc zajisti otevirani v cp1250.
 +
 +Vymaz vseho krome *.tex, *.png, *.jpg
 +-------------------------------------
 +
 +~~~~
 +ls | grep -v -E "png|jpg|tex|pdf" | xargs rm
 +rm !(*.png|*.jpg|*.tex|*.pdf)
 +~~~~
 +
 +LVM (zvetseni oddilu)
 +---------------------
 +
 +~~~~
 +lvextend --size 5G /dev/vg00/tmplv
 +resize2fs /dev/mapper/vg00-tmplv 
 +~~~~
 +
 +Tisk oboustranny z prikazove radky
 +----------------------------------
 +
 +~~~~
 +lpr -P LaserJet-p2015d -o InputSlot=Default -o PageSize=A4 -o Duplex=DuplexNoTumble soubor.pdf 
 +~~~~
 +
 +Vypis radku z textoveho souboru, ktere maji lichy pocet uvozovek
 +----------------------------------------------------------------
 +
 +~~~~
 +export IFS=$'\\n'
 +filename=a.txt; for i in $(grep \" $filename); do pocet=$(grep -o \" <<<"$i" | wc -l); if  [ $((pocet%2)) -eq 1 ]; then grep --color=always \" <<< "$i"; echo $pocet; fi; done | less -R
 +~~~~
 +
 +
 +Otočení PDF nastojato
 +---------------------
 +
 +Například pro zobrazování PDF s prezentací ve čtečce bez nutnosti otáčet PDF ve čtečce.
 +
 +~~~~
 +pdftk talk.pdf cat -E output DFDE_2014.pdf 
 +~~~~
 +
 +nebo
 +
 +~~~~
 +pdf270 talk.pdf --frame true
 +~~~~
 +
 +
 +Spojení videostopy a audiostopy
 +-------------------------------
 +
 +~~~~
 +avconv -i audio.mp3 -i video.webm -c copy output.avi
 +~~~~
 +
 +Spojení videostopy a audiostopy, zpoždění audiostopy o 0.4s
 +-----------------------------------------------------------
 +
 +~~~~
 +avconv -i video.webm -itsoffset 0.4 -i audio.wav vysledek.webm
 +~~~~
 +
 +
 +Nahrávka obrazovky
 +------------------
 +
 +Viz http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1392026, předtím přesměrovat audiovstup a výstup pomocí pavucontrol
 +
 +~~~~
 +ffmpeg -f alsa -ac 2 -i pulse -f x11grab -r 30 -s 1280x800 -i :0.0 -acodec flac -vcodec libx264 -preset ultrafast -crf 0 -threads 0 output.mkv
 +~~~~
 +
 +nebo 
 +
 +~~~~
 +recordmydesktop --width 640 --height 480 -x 1400 -y 320 --device=pulse --no-cursor --full-shots --fps 20 --overwrite -o output.ogv
 +~~~~
 +
 +
 +Vypnutí gest rukou na tabletu
 +-----------------------------
 +
 +Aby tablet reagoval jenom na dotek perem
 +~~~~
 +xsetwacom -v --set 'Wacom Intuos PT M Finger touch' gesture off
 +~~~~
 +anebo
 +~~~~
 +xsetwacom -v --set 'Wacom Intuos PT M Finger touch' Touch off
 +~~~~
 +
 +
 +Velká písmena ve jménech souborů na malá
 +----------------------------------------
 +
 +Podle [http://www.tecmint.com/rename-multiple-files-in-linux/](http://www.tecmint.com/rename-multiple-files-in-linux/)
 +~~~~
 +rename 'y/A-Z/a-z/' *.JPG
 +~~~~
 +
 +
 +Automatické spuštění příkazu při změně souboru
 +----------------------------------------
 +
 +Podle [https://superuser.com/questions/181517/how-to-execute-a-command-whenever-a-file-changes](https://superuser.com/questions/181517/how-to-execute-a-command-whenever-a-file-changes)
 +~~~~
 +while inotifywait -e close_write slidy.md; do bash prikaz; done
 +~~~~
 +
 +Automatické spuštění příkazu při změně souboru a refresh pomocí F5 v jiném okně.
 +Před spuštěním je potřeba zjistit id okna, kde je potřeba autoamticky stisknout F5 pomocí `xdotool selectwindow`
 +~~~~
 +id=56623134; while inotifywait -e close_write slidy.md; do bash prikaz; SAVE=`xdotool getactivewindow`; xdotool windowactivate $id; xdotool key F5; xdotool windowactivate $SAVE; done
 +~~~~
 +
 +Tečka vedle kurzoru
 +----------------------------------------
 +
 +Vedle kurzoru tečka v barvách LDF pro sdílení obrazovky v MS Teams, kdy není vidět kurzor. Program [find-cursor](https://github.com/arp242/find-cursor). V Gnome se pro zvýraznění kurzoru dá použít Ctrl po [povolení příslušné funkcionality](https://askubuntu.com/questions/964385/linux-equivalent-of-windows-ctrl-to-show-mouse-pointer)
 +
 +~~~~
 +find-cursor --repeat 0 --follow --distance 1 --line-width 10 --size 10 --color '#0A5028'
 +~~~~
 +
 +Wacom a citlivost pera
 +------------------
 +
 +Nastavení rozumné citlivosti pera, pokud má člověk rád lehkou ruku při psaní, ale chce mít citlivost na tlak. Podle [ArchWiki](https://wiki.archlinux.org/index.php/wacom_tablet#Pressure_curve).
 +
 +~~~~
 +xsetwacom set "Wacom Intuos PT M Pen eraser" PressureCurve 0 30 60 100
 +~~~~
 +
 +Automatické schovávání kurzoru myši při neaktivitě
 +--------------------------
 +
 +Podle [askubuntu](https://askubuntu.com/questions/679727/hiding-mouse-after-being-few-seconds-idle-on-x-display)
 +
 +~~~~
 +nohup unclutter -idle 0.5 &
 +~~~~
 +
 +Počítadlo (začátek online výuky, přestávka)
 +--------------------------------
 +
 +Do určené hodiny
 +
 +~~~~
 +termdown "15:00" -T "Matematika, kombi" --no-figlet -t "Hned to bude ..." -a
 +~~~~
 +
 +10 minut přestávka
 +
 +~~~~
 +termdown "10m" -T "Přestávka" --no-figlet -t "Hned to bude ..." -a
 +~~~~
 +
bash.md.1358591818.txt.gz · Poslední úprava: 2013/01/19 11:36 autor: marik

Nástroje pro stránku