Příroda se směje našim potížím s integrací. (Pierre Simon Laplace, francouzský matematik a fyzik)

Uživatelské nástroje


Sidebar

bash.md

Toto je starší verze dokumentu!


Skripty a příkazy pro bash a Linux

Zmenšení PDF pomocí přesamplování vložených obrázků

Podle http://www.peteryu.ca/tutorials/publishing/pdf_manipulation_tips

gs -sDEVICE=pdfwrite -dMaxSubsetPct=100 -dPDFSETTINGS=/ebook -sOutputFile="outfile.pdf" -dNOPAUSE -dBATCH input.pdf
Podobně podle http://www.ehow.com/how_6823473_reduce-pdf-file-size-linux.html:
gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=setting -sOutputFile=output.pdf input.pdf

Quality level settings are "/screen," the lowest resolution and lowest file size, but fine for viewing on a screen; "/ebook," a mid-point in resolution and file size; "/printer" and "/prepress," high-quality settings used for printing PDFs.

Ořezání PDF bez zvětšení velikosti výsledného souboru

Podle http://tex.stackexchange.com/questions/42236/pdfcrop-generates-larger-file. Použito ve fancy-preview :http://user.mendelu.cz/marik/fancy-preview/fancy-pdfcrop

#!/bin/bash
 
(
  gs -dNOPAUSE -q -dBATCH -sDEVICE=bbox $1 2>&1 | grep '%%BoundingBox'
  pdftk $1 output - uncompress
) | perl -w -n -e '
  if (/BoundingBox:\s+(\d+\s+\d+\s+\d+\s+\d+)/) {
    push @bbox, $1; next;
  }
  elsif (/pdftk_PageNum\s+(\d+)/) {
    print "/MediaBox [$bbox[$1-1]]\n";
  }
  elsif (/MediaBox/) {next;}
  print;
' | pdftk - output $2 compress

Výpis adresářů setříděný podle velikosti

du | grep -i -e '.(/[^/]+)\?$' | sort -n | less

Spojení více samostatných PDF do jednoho souboru

Např. spojení dvou souborů do jednoho:

pdftk pg_0002.pdf pg_0009.pdf cat output out.pdf
bash.md.1358591818.txt.gz · Poslední úprava: 2013/01/19 11:36 autor: marik