Mnoho nul je přesvědčených, že jsou elipsami, po kterých obíhá zem. (Stanislaw Jerzy Lec)

Uživatelské nástroje


as

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

as [2020/05/01 13:41] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<html>
 +<style>
 +.page p img {max-width:400px}
 +ol img {max-width:400px;float:right;}
 +body {
 +        counter-reset: h2counter;
 +    }
 +
 +h2:before {
 +        content: counter(h2counter) ".\0000a0\0000a0";
 +        counter-increment: h2counter;
 +    }
 +
 +h2,h1,h3 {clear:both;}
 +
 +h1,h2,h3 {color:#4267b2;}
 +
 +</style>
 +</html>
 +
 +
 +
 +<markdown>
 +
 +Toto je úkol za 10 bodů. Je navržen tak, abyste se zase něco nového
 +naučili (hledat odborné texty, orientovat se v nich při zběžném
 +přečtení) a možná i pobavili.
 +
 +Cílem práce je získání několika dovedností.
 +
 +* Najít aplikaci autonomního systému nebo difuzní rovnice a podělit se o ni s kolegy a vyučujícím ve sdíleném dokumentu.
 +* Naučit se hledat ve vědeckých databázích a seznámit se se zdroji odborných článků.
 +* Naučit se pohledem proskenovat odborný článek a posoudit podle abstraktu a zběžného pohledu, zda je vhodný pro moji zamýšlnou aktivitu, či zda mám hledat dále.
 +
 +
 +
 +# Aplikace autonomních systémů a difuzních rovnic
 +
 +## Zadání
 +
 +Najděte odborný text popisující aplikace autonomního systému nebo
 +difuzní rovnice. Zběžně se s tímto textem seznamte a ve sdíleném
 +dokumentu se s námi podělte o to, co se v tomto článku studuje a
 +jakými nástroji. Můžete použít vzor prvního zápisku (radikalizace a
 +terorismus). Buďte extrémně struční. Vynechejte témata, která již
 +někdo vložil. Přidejte odkaz na studovaný materiál. Používejte volně
 +šiřitelné zdroje a zdroje dostupné ze sítě Mendelovy univerzity (přes
 +proxy). Nečtěte celý článek, prolétněte jenom abstrakt a okolí rovnice
 +v článku a snažte se získat hrubou představu, o co se jedná. Můžete
 +použít i bakalářky, diplomky, disertačky a jiné publikace lidí z
 +fakulty.  V případě skript nebo knihy nebo něčeho, na co nejde vložit odkaz, udělejte fotku nebo printscreen
 +a nasdílejte přes Teams.
 +
 +Zatím jsem nasdílel dokument přes Teams (záložka Files, poté Class Materials a tam je jeden wordovský soubor, do kterého byste snad měli mít přístup i k editaci). Pokud by byly problémy s editací více uživateli současně, přešli bychom na Google documents. 
 +
 +Svůj zápisek si pro jistotu zazálohujte a odevzdejte do odevzdávárny
 +přes UIS.
 +
 +Po ukončení úkolu se vraťte do sdíleného dokumentu a prohlédněte si,
 +co jsme všechno našli. Mezitím se budeme těšit :)
 +
 +
 +## Kde hledat
 +
 +Při hledání buďte v doméně MENDELU, stačí přes [proxy](http://proxy.mendelu.cz). Budete mít přístup k více článkům. Po práci nezapomeňte prohlížeč, tablet nebo mobil přepnout zpět na přístup k internetu bez proxy, protože proxy přístup se pro danou IP adresu otevírá jenom na 24 hodin.
 +
 +Anglicky
 +
 +* [www.sciencedirect.com](www.sciencedirect.com) - asi nejlepší zdroj informací, ale ne všechny články jsou veřejně dostupné a ne všechny jsou dostupné ze sítě MENDELU
 +* [https://arxiv.org](https://arxiv.org)
 +* Google, Google scholar
 +* Murray, Mathematical biology (online v knihovně MENDELU, bible matematické biologie)
 +* Položky ze seznamu literatury pro publikaci, kterou již někdo jiný vložil do sdíleného dokumentu.
 +* Hodně autorů vystavuje své články na [https://www.researchgate.net/](researchgate), ale nevím, jestli není nutná registrace.
 +* Publikace lidí aktivních v oboru. Například publikace [prof. Křivana](http://baloun.entu.cas.cz/krivan/), jednoho z největších odborníků v ČR na modelování biologických systémů. Podílel se i na sestavení modelu kůrovce (bark beetle). Na další jména vás může navést seznam literatury v článcích, které najdete.
 +
 +Česky
 +
 +* [Theses](https://theses.cz/) pro práce v češtině
 +* Kalas, Pospíšil: Spojité modely v biologii (přístup online v době koronaviru přes [Kramerius](https://kramerius-vs.nkp.cz/podminky-zpristupneni), [přímý odkaz](https://kramerius-vs.nkp.cz/view/uuid:d491a2e0-2292-11e2-85be-005056827e51?page=uuid:e870ab693fe34d07a1e66de022b2a69d)
 +* Došlá, Liška: Matematika pro nematematické obory (přístup online v době koronaviru na [bookport.cz](https://www.bookport.cz/kniha/matematika-pro-nematematicke-obory-1221/), návod na [webu knihovny](http://uvis.mendelu.cz/article/on-line-knihovna-bookport).)
 +* Libovolná skripta, kniha (Horáček, Požgaj, ...)
 +
 +Pro hledání aplikace autonomního systému si [pročtěte](http://user.mendelu.cz/marik/am/slidy/10/) a [poslechněte](https://youtu.be/1HQltCeTG_k) přednášku, pro aplikaci difuzní rovnice se vraťte do [pátého týdne](http://user.mendelu.cz/marik/am/slidy/03).
 +
 +## Klíčová slova
 +
 +
 +* Jako základ použijte co hledáte (compartment model, compartmental modelling, dynamical model, mathematical model) a přidejte vlastní další klíčová slova. Víceslovná spojení je často dobré dát do uvozovek, aby vyhledávač bral celou frázi jako celek. Například [takto](https://www.sciencedirect.com/search?qs=%22compartment%20model%22%20pest).
 +* Použijte slova typická pro autonomní systémy a jejich analýzu, tj. slova jako vlastní hodnoty, vlastní vektory, Jacobiho matice, charakteristická rovnice, metoda Runge Kutta, Hurwitzovo kriterium (eigenvalue, eigenvector, Jacobi matrix, characteristic equation, Runge Kutta method, 4th order Runge Kutta, STELLA model, Hurwitz criterion, Routh-Hurwitz criterion)
 +* Pro difuzní rovnici je nejlepší využít toho, že vyjadřuje celkovou bilanci a v některých případech zákon zachování stavové veličiny. Doporučená klíčová slova jsou mass transport, continuity equation, diffusion equation, conservation equation, energy conservation, mass conservation, mass ballance, mass flow, energy flow.
 +* Nepoužívejte klíčových slov příliš mnoho, přidejte k nim slovo z oblasti, která vás zajímá a doufejte, že něco najdete.
 +* V článku si přečtěte abstrakt a prolétněte všechny strany. Pokud neuvidíte zapsanou difuzní rovnici, autonomní systém, blokové schema kompartmentového modelu nebo grafy s trajektoriemi autonomního systému, pravděpodobně pro náš účel není článek vhodný a není potřeba se mu věnovat. 
 +
 +## Co nehledat
 +
 +* Nehledejte "autonomnous system", pravděpodobně najdete samořiditelná autíčka a podobné hračky. (Ale našel jsem i samořitelná autíčka rozhodující se pomocí teorie válečného konfliktu popsané autonomním systémem v našem chápání tohoto slovního spojení.) Raději použijte "compartment model", protože většinou jde stejně o kompartmentové modely.
 +* V češtině můžete spojení autonomní systém použít, ale přidejte k němu další slova, která se pravděpodobně nevyskytují v článcích z politologie, lékařství nebo sociologie, ať jsou výsledky vyhledávání relevantnější. 
 +* Nehledejte "derivative", je to moc obecné slovo.
 +* Nehledejte příliš komplexní a složité aplikace. Například při hledání rovnic, pomocí kterých se počítá předpověď počasí, nejspíše narazíte na mnoho článků, kde se řeší nejrůznější dílčí úlohy s problematikou spojené. Asi vám dá hodně práce najít, jakou roli tam hraje difuzní rovnice. Ale možná budete mít štěstí. Tomuto štěstí se dá případně jít naproti, pokud budete vyhledávat ve starší literatuře, například v případě předpovědi počasí v literatuře z první poloviny 20. století.
 +
 +
 +## Co nepřehlédnout
 +
 +* Autonomní systém může být rozepsaný jako soustava rovnic, kde nalevo jsou derivace a napravo pravé strany. Derivace bývá často označena čárkou nahoře za písmenem, tečkou nad písmenem, pomocí $\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}$ nebo dolním indexem $u_t$.
 +* Difuzní rovnice (nebo difzuní člen v autonomním systému) by měla obsahovat divergenci gradientu, tj. $\nabla(D\nabla u)$. Pro $D=1$ je zkratka $\Delta u$. Někdy též $\mathop{\mathrm{div}}(D\nabla u)$. Může být rozpepsáno do souřadnic na
 +$$\frac{\partial }{\partial x}\left(D_x\frac{\partial u}{\partial x}\right)
 ++\frac{\partial }{\partial y}\left(D_y\frac{\partial u}{\partial y}\right)
 +$$
 +nebo
 +$$\frac{\partial u^2}{\partial x^2}+\frac{\partial u^2}{\partial y^2}.
 +$$
 +V jednorozměrném světě klidně jenom $$\frac{\partial u^2}{\partial x^2}$$
 +nebo $$u_{xx}.$$
 +
 +## Oblasti
 +
 +
 +Potravní řetězec, ekonomie, dynamika populací, teorie válečného
 +konfliktu, předpověď počasí, šíření epidemie, rychlost chemické
 +reakce, enzymy, hydrologie, konkurence, dravec a kořist, model trhu, podzemní voda, 
 +
 +Food chain, market model, population dynamics, arming, weather
 +forecast, spread of epidemy, disease, chemical kinetics, hydrology,
 +predator prey model, pest control, underground water, precipitation,
 +pollution, pollutant transport, Volterra system, Holling type response function, 
 +
 +
 +
 +</markdown>
 +
 +
  
as.txt · Poslední úprava: 2020/05/01 13:41 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku