Mnoho nul je přesvědčených, že jsou elipsami, po kterých obíhá zem. (Stanislaw Jerzy Lec)

Uživatelské nástroje


Sidebar

aplikovana_matematika_pro_arboristy

Aplikovaná matematika pro arboristy - prezenční

Toto je webový portál s informacemi a učebními materiály pro denní studium, předmět Aplikovaná matematika pro arboristy (dříve Základy vyšší matematiky pro arboristy). Materiály pro kombinovanou formu studia předmětu Aplikovaná matematika pro arboristy jsou zde.

Nezaměňovat prosím s předmětem Aplikovaná matematika (AM-DI) na oboru dřevostavy

Učební texty

Zápisky z přednášek ZS 2018/2019

Přednáška se koná v úterý 7-9 v B34, cvičení ve stejný den v 13:00 v B36.

Zápisky ze cvičení

(Program je překopírován z minulého roku a bude doznávat změn jak poběží semestr.)

 1. 25.9.2018
  • Přednáška: Funkce (funkce prosté, inverzní, rostoucí, klesající; využití vlastností funkcí při řešení rovnic a nerovnic, elementární funkce)
  • Cvičení: Spojitost, Bolzanova věta. Rovnice a nerovnice pomocí inverzních funkcí a Bolzanovy věty, Výpočet derivací.
  • Doplňkové materiály a slidy
 2. 2.10.2017
 3. 9.10.2018
  • Přednáška: Vyšší derivace, Taylorův polynom. Derivace a monotonie, derivace a lokální extrémy (definice lokálních extrémů, souvislost s derivací a její existencí či nulovostí)
  • Cvičení: Výpočet derivací,
  • Doplňkové materiály a slidy
 4. 16.10.2018
  • Přednáška: Pravděpodobně odpadá (cvičení z pedologie pro obor arboristika)
  • Cvičení: Pravděpodobně odpadá (cvičení z pedologie pro obor arboristika)
 5. 23.10.2018
  • Přednáška: Dokončení diferenciálního počtu. Úvod do integrálního počtu (neurčitý integrál, existence a jednozančnost, integrování pomocí vzorců, slovní úlohy 1 a 2).
  • Cvičení: Neurčitý integrál + aplikace, metoda per-partés.
  • Doplňkové materiály a slidy
 6. 30.10.2018
  • Přednáška: Integrální počet (Newtonův určitý integrál: definice a fyzikální význam. Riemannův určitý integrál. Newtonova-Leibnizova věta a věta o integrálu jako funkci horní meze) .
  • Aplikace určitého integrálu
  • Cvičení: Integrál, metoda per partés. Zápisky ze cvičení jsou na společném odkazu s cvičeními za celý semestr, v roce 2017 se konalo podobné cvičení (2.11.2017)
 7. 6.11.2018
 8. 13.11.2018
  • Přednáška: Dvojný integrál v polárních souřadnicích. Střední hodnota funkce dvou proměnných.
  • Cvičení: Dvojný integrál.
 9. 20.11.2018
  • Přednáška: Diferenciální rovnice - úvod a aplikace, numerické řešení, slovní úlohy. Zápisky
  • Cvičení: Výpočet dvojného integrálu v kartézských a polárních souřadnicích. Analytické řešení diferenciálních rovnic se separovanými proměnnými.
  • Slovní úlohy na diferenciální rovnice
 10. 27.11.2018
 11. 4.12.2018
 12. 11.12.2018
 13. 18.12.2018
  • Přednáška: Shrnutí, aplikace diferenciálního a integrálního počtu.
  • Cvičení: Shrnutí, aplikace diferenciálního a integrálního počtu
  • Slidy - parciální derivace
  • Slidy
  • Derivace jako prostředek k řešení optimalizačních úloh, aneb optimalizační úloha, kterou řeší ryba v řece, snažící se dostat s vynaložením co nejmenší enegrie z bodu A do bodu B?
  • Aplikace diferenciálních rovnic - trolejbusy (přednáška 5. prosince 2011) PDF

Zápisky z přednášek ZS 2017/2018

Zápisky z přednášek ZS 2016/2017

Zápisky z přednášek ZS 2015/2016

Zápisky z přednášek ZS 2014/2015

Cvičení

Zápisky z přednášek ZS 2013/2014

Zápisky z přednášek ZS 2012/2013

Učební texty a prezentace na příbuzných oborech

Podpůrné materiály


Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021) za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.

aplikovana_matematika_pro_arboristy.txt · Poslední úprava: 2020/03/05 07:36 (upraveno mimo DokuWiki)