Mnoho nul je přesvědčených, že jsou elipsami, po kterých obíhá zem. (Stanislaw Jerzy Lec)

Uživatelské nástroje


aplikovana_matematika_old

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aplikovana_matematika_old [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<html>
 +
 +<script>
 +$(document).ready( function()
 +{
 +$("h2").click(function() {
 +    $(this).next("div").toggle();
 +    var nadpis = $(this).html();
 +    nadpis = nadpis.replace(" <span>(rozbalit)</span>", "");
 +    nadpis = nadpis.replace(" <span>(sbalit)</span>", "");
 +    if ($(this).next("div:visible").length > 0)
 +    {
 +        $(this).html(nadpis+" <span>(sbalit)</span>");
 +    }    
 +    else
 +    {
 +        $(this).html(nadpis+" <span>(rozbalit)</span>");
 +    }       
 +});
 +
 +$("h2").each(function()
 +{
 +    var nadpis = $(this).html();
 +    if ($(this).next("div:visible").length > 0)
 +    {
 +        $(this).html(nadpis+" <span>(sbalit)</span>");
 +    }    
 +    else
 +    {
 +        $(this).html(nadpis+" <span>(rozbalit)</span>");
 +    }
 +}
 +);
 +}
 +);
 +</script>
 +
 +
 +<style>
 +ul ul {
 +    list-style-type: circle;
 +}
 +</style>
 +
 +<img src="../am/am_logo.png" style="float:right; max-width:200px" >
 +</html>
 +
 +<markdown>
 +
 +Aplikovaná matematika (AM-DI)
 +=====================
 +
 +letní semestr - jaro 2019
 +
 +</markdown>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +> Tato stránka obsahuje materiály k přednáškám, cvičením, zkouškám,
 +> včetně materiálů z minulých let. Jednotlivé podkapitoly jsou sbaleny,
 +> rozbalit je možno kliknutím na nadpis.  Nezaměňujte prosím s předmětem 
 +> [[zaklady_vyssi_matematiky|Aplikovaná matematika pro arboristy (AMPA)]]
 +
 +
 +<html>
 +<style>
 +h2 span {color:gray; font-size:70%;}
 +
 +.abutton {
 +color: gray;
 +font-size:60%;
 +}
 +
 +.informace {border-left: thick double #ccc; padding-left: 1em;}
 +
 +.dvasloupce { 
 +     -webkit-columns: auto 2; /* Chrome, Safari, Opera */
 +     -moz-columns: auto 2; /* Firefox */
 +     columns: auto 2;
 +
 +    -webkit-column-rule: 4px solid #aaa; /* Chrome, Safari, Opera */
 +    -moz-column-rule: 4px solid #aaa; /* Firefox */
 +    column-rule: 4px solid #aaa;
 +}
 +
 +.rozbalit_ul:hover {cursor:pointer;}
 +
 +ol li em {color: gray; font-weight: bold;}
 +
 +#__prednasky ol li ul li {font-weight: bolder;}
 +
 +#__prednasky ol li ul li + li {font-weight: normal;}
 +
 +/*  http://www.456bereastreet.com/archive/201105/styling_ordered_list_numbers/ */
 +ol {
 +    counter-reset:li; /* Initiate a counter */
 +    margin-left:0; /* Remove the default left margin */
 +    padding-left:0; /* Remove the default left padding */
 +}
 +ol > li {
 +    position:relative; /* Create a positioning context */
 +    margin:0 0 6px 2em; /* Give each list item a left margin to make room for the numbers */
 +    padding:4px 8px; /* Add some spacing around the content */
 +    list-style:none; /* Disable the normal item numbering */
 +    border-top:2px solid #666;
 +    background:#f6f6f6;
 +}
 +ol > li:before {
 +    content:counter(li); /* Use the counter as content */
 +    counter-increment:li; /* Increment the counter by 1 */
 +    /* Position and style the number */
 +    position:absolute;
 +    top:-2px;
 +    left:-2em;
 +    -moz-box-sizing:border-box;
 +    -webkit-box-sizing:border-box;
 +    box-sizing:border-box;
 +    width:2em;
 +    /* Some space between the number and the content in browsers that support
 +       generated content but not positioning it (Camino 2 is one example) */
 +    margin-right:8px;
 +    padding:4px;
 +    border-top:2px solid #666;
 +    color:#fff;
 +    background:#666;
 +    font-weight:bold;
 +    font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
 +    text-align:center;
 +}
 +li ol,
 +li ul {margin-top:6px;}
 +ol ol li:last-child {margin-bottom:0;}
 +
 +</style>
 +
 +</html><markdown>
 +
 +
 +### Písemky, které letos proběhly pro prezenční studium
 +
 +[Zadání a řešení](http://user.mendelu.cz/marik/am/pisemky).
 +
 +
 +</markdown><html>
 +
 +<h2>Základní informace a ukončení
 +</h2>
 +
 +
 +<div id="zakladni_informace" class=informace>
 +</html>
 +
 +
 +<markdown>
 +
 +
 +- Účast na výuce silně doporučená. Je však nepovinná, prezence se bude evidovat pouze pro statistické účely.
 +- Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
 +  * Cca 50% zkoušky pokrývá teorie, zbytek početní příklady. Budou zařazovány i kombinované otázky, kdy je třeba vědět neco z teorie a k tomu něco vypočítat. Viz loňské a dřívější písemky v podkapitole Literatura. 
 +  * Pro úspěšné absolvování je nutno získat cca 33% bodů.
 +  * Typy početních příkladů jsou předběžně shrnuty [zde](am/pisemka.pdf) - dne 16.5.2018 bylo aktualizováno pro letní semestr 2017/2018. Většina početních příkladů bude připomínat něco z tohoto souboru (včetně dodatků).
 +* <b><span style="color:red">Povolená literatura při zkoušce</span></b>:
 +  * presenční forma: Jedno nebo oboustranně popsaný nebo potištěný nebo pomalovaný list formátu A5. Tři body je možno získat za projekt, viz níže.
 +  * kombinovaná forma: Tabulka vzorců. Možností je jakákoliv literatura s penalizací -5 bodů. Pro příslušnou variantu (jeom tabulka bez penalizace nebo libovolná literatura s penalizací -5 bodů) se student může rozhodnout po shlédnutí zadání. Těchto +5 bodů je možné získat za projekt, viz níže.
 +- Dobrovolný projekt, který má naučit zásady kombinování textu s matematickými výrazy. Termín je do data zkoušky, v případě malých nesplnění bude vyžádána oprava, v případě velkých prohřešků projekt nebude uznán. Předpokládá se, že v týdnu kdy budou státní svátky by jedna výuka byla přesunuta do počítačové učebny a tam by se vše odladilo, vyzkoušelo.
 +  * [Zadání](http://user.mendelu.cz/marik/demo/zadani.html)
 +  * [Rady co psát a co nepsat](http://user.mendelu.cz/marik/inzmat/chyby/)
 +  * [Ukázka](http://user.mendelu.cz/marik/demo/), v [PDF](http://user.mendelu.cz/marik/demo/demo.pdf), v [Markdown](http://user.mendelu.cz/marik/demo/demo.md), v [Markdown a kódování Windows CP1250](http://user.mendelu.cz/marik/demo/demo.txt)
 +<!--
 +-   **<span style="color:red">NEW:</span>** [Koeficienty za aktivitu](http://user.mendelu.cz/marik/am/2016-koeficienty_ke_zkousce-AM.pdf) - tyto koeficienty jsou uděleny za aktivitu ve cvičeních a na přednáškách a budou použity k vynásobení bodového zisku z písemky před udělením hodnocení.
 +-->
 +-   Klasifikace (orientační stupnice, může se měnit v závislosti na konkrétní skladbě příkladů pro jednotlivé termíny apod)
 +    *    A: 40 a více
 +    *    B: 33-39
 +    *    C: 27-33
 +    *    D: 21-26
 +    *    E: 16-20
 +
 +
 +</markdown>
 +
 +<html>
 +</div>
 +
 +<h2>Literatura
 +</h2>
 +
 +<div id="literatura" style="display:none;"  class=informace>
 +</html><markdown>
 +
 +
 +#### Základní literatura
 +
 +-   Primárně přednášky (pokrývá zpravidla teorii) a cvičení (zpravidla
 +    řešení příkladů). Velmi nedoporučenou aktivitou je studium materiálů
 +    z Internetu bez předchozí konzultace o vhodnosti těchto materiálů s
 +    vyučujícím. (Toto bohužel vede k tomu, že se student učí látku
 +    kterou nepotřebuje a naopak, vynechá látku na kterou můžeme klást
 +    důraz.)
 +-   Stručné [zápisky z přednášek](am/am.pdf) z roku 2012. K
 +    dispozici i ve [formě pro obrazovku](am/prezentace.pdf) a [html verze](http://user.mendelu.cz/marik/am-web/am-web.html).
 +-   Elektronické slidy ve formě pro [tisk](am//slidy/am_slidy_all.pdf).
 +-   [Slovní úlohy a komentáře k aplikacím](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slovni_ulohy/). Tyto úlohy jsou z pohledu našeho předmětu velmi zajímavé, budou vyřešeny nebo okomentovány na přednášce a je vhodné jim co nejlépe rozumět.
 +-   Učebnice [Došlá, Z.  Liška, P. Matematika pro nematematické obory s aplikacemi v přírodních a technických vědách.](http://www.modreknihkupectvi.cz/product.php?id_product=2349) 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 304 s. ISBN 978-80-247-5322-5.
 +-   Materiály z minulých let (bude aktualizováno koncem semestru pro rok letošní):
 +    - [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017.zip) (ručně psané) z přednášek v roce 2017 - podle nich se bude přednášet i v roce 2018.
 +    - Písemky z let [2015](http://user.mendelu.cz/marik/am/pisemky_2015), [2016](http://user.mendelu.cz/marik/am/pisemky_2016), [2017](http://user.mendelu.cz/marik/am/pisemky_2017),  [2018](http://user.mendelu.cz/marik/am/pisemky_2018) a   [2019](http://user.mendelu.cz/marik/am/pisemky_2019).
 +    - Písemky z roku 2018 pro [presenční studium](http://user.mendelu.cz/marik/am/pisemky_2018) a [kombinovanou formu](http://user.mendelu.cz/marik/am/pisemky_2018_kombi).
 +- Výuka v minulých letech (přednášky a řešené písemky): 
 +        [2014](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014.pdf),
 +        [2013](am/prednasky/aplikovana_matematika_2013.pdf),
 +        [2012](am/prednasky/aplikovana_matematika_2012.pdf),
 +-   [Sbírka příkladů do cvičení](http://user.mendelu.cz/hasil/Data/CZ/Teach/Priklady-AM-DI.pdf) ([doc. Hasil](http://user.mendelu.cz/hasil))
 +
 +#### Doplňková literatura a dodatečné zdroje
 +
 +-   Cca 50% látky je společné s předmětem Inženýrská matematika [zde](?id=inzenyrska_matematika) a  [zde](?id=inzenyrska_matematika_stare), který v
 +    tomto semestru nevyučuji.
 +-   Komentované řešené **příklady**
 +    -   Parciální derivace [PDF](prez/parc-der-cz.pdf).
 +    -   Diferenciální rovnice prvního ([PDF](prez/d-rce1.pdf)) a druhého
 +        řádu ([PDF](prez/d-rce2.pdf)). U druhého řádu jenom homogenní a
 +        ty, kde je partikulární řešení polynomem.
 +    -   Dvojný integrál [PDF](prez/dvoj-int.pdf).
 +-   [Slovní úlohy na diferenciální rovnice](?id=vyssi_matematika_zapocet#diferencialni_rovnice)
 +-   Interaktivní [testy](kvizy/dvojint-CZ.pdf) na přepis dvojného
 +    integrálu na dvojnásobný.
 +-   Aplikace diferenciálních rovnic (spíše populárnější formou)
 +    [PDF](http://user.mendelu.cz/marik/aplikace/aplikace_diferencialnich_rovnic.pdf)
 +-   Obdobný kurz v češtině: [Ostravská univerzita (René Kalus, Daniel
 +    Hrivňák)](http://artemis.osu.cz/mmmat/) a [Breviář vyšší
 +    matematiky](http://artemis.osu.cz:8080/artemis/view.php?ids=1&idr=1&idc=34).
 +-   Obdobné kurzy v angličtině
 +    -   Obdobný kurz na MIT
 +        [2007](http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02-multivariable-calculus-fall-2007),
 +        [2010](http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02sc-multivariable-calculus-fall-2010/).
 +    -   Další obdobné kurzy na MIT: [Diferenciální počet funkcí více
 +        proměnných](http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-022-calculus-of-several-variables-fall-2010/index.htm)
 +        a [Aplikace diferenciálního
 +        počtu](http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-013a-calculus-with-applications-spring-2005/index.htm).
 +
 +#### Nástroje
 +
 +- [Parciální derivace pomocí Sage](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJw1jsFuwjAMhu9IvIPVC0lqUdHeJvUKDxGlyBvJVpGFkraQ8PTL0uKL7V_-_88P8mxH6DBgxNeObzdmdtcv3bLQ1SKWtQgidg3CoRrvfvpXy9jVHCGPxKu0IdBEjsUqZD2pyavDwAIXEaERJJa0nFUuGU1iTfQ52yu1UiXuzYOB3sHywMd2A6neF2svpTRo9t-eLr12E5PpbcX3Y_872N7Es5mtZVypxZwBVrPVjPCj6aL92d-erSyOmVNgcVrTCsX_ABwsU8s=&lang=sage)
 +- [Lineární aproximace pomocí Sage](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJxtjkFSwzAMRfeZyR082VQiopCyYyYbFqy4gcd01NgumZYYjFOc43AATtGLoZSwQwvJ-vqW3okjrDJNxCssC8uJW1CQrz7eY4JcT0hwRw2iolmdnjc3ojaiNrQRVcmnxLvxeOBWm7LwISrwpHbBouoHNS-8Lwsl8Wdbaq21J7GRh9xK1beGpsujMViDX-8j294NCbTgGcR_bGsb0vYtBjt2CU6uSyECiBvxeulmDjTml-CCenSwEJB6cWxd3Mbw2erqcRwOnauoeghW8lM_uPNXHM7fiuVE7l9ZpgZ_AIKZX0A=&lang=sage)
 +- [Tečna k funkci dané implicitně pomocí Sage](https://sagecell.sagemath.org/?z=eJxtUEFuwjAQvCPxh20u7BKDgLaXSlal9lSpP4gsZGKnWAQ7NSZ1-hse0FfwsToQbvhgezTjmfG20uMkso7JCY1HSgbJEfBxGvOO89pipPzw7QN2lD8zXLInIgYAeOFX0zjVsUnkbNmTC6JkEuTmWO8kL8R4VDkP6F1rTakZbJwiMBb6mJfxKPlAxQd2Xm8PSLMb8j26SkwFFUaeHhcLwbrLZSkIHjgsBpd-Nd7YANn7tttIaOFXqvPJnv9es6vk1mo486K41Up-7F5AjtX8y0tltA1YpBkJojuyuXJh3XinjmXAVpfBecSkJpoNqP82CXHtcZlPrXHowWCrpdJ-7d0PL7KPfVOb0oRUHKqj3ZU6Y9mbU2n_NFafT75nZIqLZi8TK-gfQrCNfw==&lang=sage)
 +- [Divergence a rotace pomocí Sage](http://sagecell.sagemath.org/?z=eJx9UstugzAQvEfKP6zSSNiwpCTHSLlV_YBeEYkcsFsHApEL1Obrax4BmkjlYDSzszPrlWumiKPBQAMMJFwghdyhy8VyIao8jfmBwHIB9iMaDQYUB_hC9CvRx51njjt6zBHMHxhQwJnCa55UIwXNI2d776EGfT1LJX9TwNcPqaOQuZZHsIevXYMwK1muZXTb1Q068V6DlrY117gNtQ3dJhIuIJE1EXTfSxUvK5UDSaQQRIRBhJp6A9hGaEawi7ChdPMtr7dMCnMSVZaR0TOuVPZkWvO4LBSBK7uRjF3PCQO9B_3ogcSfApt5oLE39Sc4TRa0wqkWzAfdtkJKgW6SojzdVJFUcUmGWUKJF0wj2g1esnOVpewQRvaJFAoEyBz6tzJc5K4Y_l4YChycxP_-2G8Zh8VEUW_YhWacDIYIX5wlXJ1U8XMIV-9dNpDcL2XM6QpHxlnLS7p2_LwoWV95kzVXnzyPuQUfHb2K6C-79NzK&lang=sage), [příklady ze cvičení](http://sagecell.sagemath.org/?z=eJx9UUFugzAQvEfKH1ZRJGxYooTcIuVW9QG9IhM5YLcOBCIXKPD6GuOEqFXLgfXOjGfHdss18TroYQAOCi6QQ-nR5WK5kE2Zp-JIYLkA85G93yWR32Nv_gNC5_f-kEQU7zx3fDTVJMKxDrPAwm7rHx4WT_YIxsRyZrn3nf5ZGPnEoEFvMT4qAmOPW5Pchs-EhEy1RNLDtEOLutElkExJSWS8ZdjRwDU7hv2jiRgOlG4-1fVWKNmfZFMU5OGZNrr4ZdqKtK40gSu_kYJfzxmH7gDdTw8k4TxweB7Ym0OEczsn247Cmds-B92NQkqBbrKqPt10lTVpTVyWWOEFc0Zt8JqfmyLnx5iZV600SFAlTM_rDnJXuBrEsUTnJP_3x-mW0V0MY5OhHVoI4gwRPgTPhD7p6usYr17tbCBlWKtU0BU-EG-tLvnaC8uq5hPzolqh30WZCtO8WXjF6Dc9XcrN&lang=sage)
 +- [Výpočet kmenové funkce pomocí integrace po přímce z pevného bodu do obecného bodu](http://sagecell.sagemath.org/?z=eJydkMFqwzAQRO8G_8NCD5FsBZwUevM1P1FSWMebxtjSCllxrXx9pdgpaY-9iNUgvZmdCZ3YzBBAA0IDfiPz7CBmFWQt3or5Y1-Eci6D0nF-LWcJ8AIT9Z4dTwSWB4IRLDrU5MmRzrPxwl_iEDGOPZ5oYbXd-SwW7nt1jOf2Wdkd1UoOlk_k4bbtWVs2ZHyAhbOCabZoWrFoUq7qyMNEq6i0vLMst7ozPYJ1_EjoQCvA5sGEJgwY58kgmOsQPfJM1_t_NNDyiDcyQf84pSryzF46gaqRdWc8fTr0JACLg8DCq6bwqYyyeb7vjqBAeFWpnQT5VEmvySTD89X0MfnC4wlNFz3jgq7TUb5Bw-0VRKUqGUOtt5Tgd38pV1oxVRVNLtya2Mhfkyn9J7i_zLNvyJ2v_Q==&lang=sage)
 +
 +
 +</markdown>
 +
 +<html>
 +</div>
 +
 +
 +<h2>Přednášky LS 2018-2019 (jaro 2019), kombinovaná forma</h2>
 +<div id="prednasky2019k" style="display:none;"><div>
 +
 +</html>
 +
 +<note><markdown>
 +
 +* [Učební text formě pro obrazovku](am/prezentace.pdf)
 +* [Ručně psané slidy](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017.zip) a [elektronické slidy](am/slidy)
 +* [Sbírka příkladů do cvičení](http://user.mendelu.cz/hasil/Data/CZ/Teach/Priklady-AM-DI.pdf) ([doc. Hasil](http://user.mendelu.cz/hasil))
 +* [Ručně vypočítané příklady pro cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/am/priklady/) 
 +* [Slovní, aplikační a ilustrativní úlohy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slovni_ulohy/)
 +* [Tabulka vzorců](http://user.mendelu.cz/marik/am/cheatsheet.pdf)
 +</markdown>
 +</note>
 +
 +<markdown>
 +Učební materiály odpovídají učebním materiálům pro presenční formu
 +
 +1. 11.2.2019, B44, 9:00 - 12:00 (3 hodiny) Parciální derivace
 +1. 12.2.2019, B44, 16:00 - 19:00 (3 hodiny) Vektorová analýza, křivkový integrál.
 +    * [Elektronické slidy](am/slidy) na spojitost, parciální derivace, vektorovou analýzu a křivkový integrál prvního druhu.
 +    * [Ručně vypočítané příklady pro cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/am/priklady/), soubory 01,02,03,04.    
 +1. 22.2.2019, B44, 8:00 - 12:00 (4 hodiny) Křivkový integrál prvního
 +    druhu. Dvojný integrál (jenom kartézské souřadnice a jenom první pořadí integrace). Integrální věty (Greenova věta a věta o nezávislosti na integrační cestě)    
 +1. 8.3.2019, B44, 13:00 - 16:00 (3 hodiny) Diferenciální rovnice - přepis na matematický model
 +    * [slovní úlohy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +1. 15.3.2019, B44, 17:00 - 20:00 (3 hodiny) Diferenciální rovnice druhého řádu s konstatnními koeficienty a konstantní pravou stranou. Rovnice matematické fyziky, vlnová rovnice, difuzní rovnice - odvození difuzní rovnice, hlavní myšlenky odvození rovnice pro kmity struny a hlavní myšlenky řešení pomocí Fourierovy metody separace proměnných.
 +1. 5.4.2019, B44, 13:00 - 17:00 (4 hodiny) Shrnutí, vybrané aplikace a vybraná rozšíření probírané látky.
 +</markdown><html>
 +
 +</div></div>
 +
 +
 +
 +
 +<h2>Přednášky LS 2018-2019 (jaro 2019), presenční forma
 +</h2>
 +
 +<div id="prednasky2019"><div>
 +</html>
 +<note><markdown>
 +
 +* [Učební text formě pro obrazovku](am/prezentace.pdf)
 +* [Ručně psané slidy](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017.zip) a [elektronické slidy](am/slidy)
 +* [Sbírka příkladů do cvičení](http://user.mendelu.cz/hasil/Data/CZ/Teach/Priklady-AM-DI.pdf) ([doc. Hasil](http://user.mendelu.cz/hasil))
 +* [Ručně vypočítané příklady pro cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/am/priklady/) 
 +* [Slovní, aplikační a ilustrativní úlohy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slovni_ulohy/)
 +* [Tabulka vzorců](http://user.mendelu.cz/marik/am/cheatsheet.pdf)
 +<!--
 +* [Zadání projektu](http://user.mendelu.cz/marik/am/projekt), [první ukázka](http://user.mendelu.cz/marik/am/projekt/1) a [druhá ukázka](http://user.mendelu.cz/marik/am/projekt/2)<br>
 +  Termíny:
 +    * do konce února nahlášení tématu nebo názvu a případného složení dvoučlenných týmů
 +    * do konce března odevzdání projektu
 +    * do konce dubna nebo 20 dnů po vrácení první verze odevzdání finální verze projektu
 +    -->
 +</markdown>
 +</note>
 +
 +<markdown>
 +
 +1.  19.2.2019
 +   * Přednáška: Vizualizace funkcí (skalární a vektorové funkce jedné
 +     nebo více proměnných, parametrické křivky, vektorová
 +     pole). Euklidovská metrika (základní pojmy - otevřená, uzavřená,
 +     ohraničená a kompaktní množina, hranice, vnitřek, uzávěr,
 +     oblast). Elementární funkce a spojitost. Derivace funkce jedné proměnné (připomenutí základního konceptu).
 +   * Cvičení: Výpočet derivací a parciálních derivací 
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Slidy [k cíli mise](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/motivace)
 +       * Slidy [k funkcím jedné proměnné](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/calculus_1d)
 +       * Slidy [vizualizace, grafy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vizualizace)
 +       * Slidy [k metrice a spojitosti](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/spojitost)
 +       * Výročí týdne: [E. Mach a K. Weierstrass](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2018)
 +       * [Zápisky z přednášky 2017](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_01.pdf)
 +       * [Kde se můžu potkat s derivací](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/aplikace/derivace-tajemstvi-zbavena.pdf)
 +       * [Derivace a lineární aproximace](http://user.mendelu.cz/marik/derivace_linearni_aproximace)
 +       * WolframAlpha ([web](http://www.wolframalpha.com) a [návody](http://user.mendelu.cz/marik/wa)), MAW ([web](http://user.mendelu.cz/marik/maw))
 +       * [Make your tables less terrible](https://imgur.com/gallery/ZY8dKpA)
 +       * [Make your graphs less terrible](https://imgur.com/gallery/WntrM6p)
 +       * [Časté typografické chyby](https://www.slideshare.net/RobertMarik/ast-typografick-chyby-126971283?fbclid=IwAR1QtsoY2UDYLRY53I06JesnPxrwj4vD3OlqDZPtyMBfUd339t2QDFN3OtI)
 +1.  26.2.2019
 +   * Přednáška: Parciální derivace (definice pomocí limity,
 +     interpretace PD jako rychlosti změny, gradient, nulovost
 +     gradientu v bodě lokálního extrému funkce, lineární aproximace
 +     funkce, tečná rovina, vrstevnice a tečna k
 +     vrstevnici, směr kolmý k vrstevnici, druhé derivace, Schwarzova věta,
 +     Laplaceův operátor). [Zápisky z přednášky 2017](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_02.pdf)
 +   * Cvičení: Parciální derivace funkce dvou a tří proměnných (včetně
 +     funkcí s parametrem).
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy - derivace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace)
 +       * [Řešené příklady na výpočet parciální derivace](prez/parc-der-cz.pdf) v prezentaci
 +       * Slidy [derivace 2](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace2), 
 +       * Výpočet [gradientu, laplaciánu, rotace, divergence, lineární aproximace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/vypocet_derivaci.pdf) z přednášky 2015
 +       * Výpočet [gardientu, tečné roviny, diferenciálu & friends](am/prednasky/2015_priklady_03.pdf) z přednášky 2015
 +       * Aplikace parciální derivace [sušení dřeva](http://user.mendelu.cz/marik/am/projekt/2) a [brzdná dráha a povrch těla](http://user.mendelu.cz/marik/sage/aplikace_dveprom.pdf)
 +       * WolframAlpha ([web](http://www.wolframalpha.com) a [návody](http://user.mendelu.cz/marik/wa)), MAW ([web](http://user.mendelu.cz/marik/maw)),  [online výpočet](http://um.mendelu.cz/maw-html/index.php?lang=cs&form=derivace) parciálních derivací
 +       * Výročí týdne: [Uhlík C14](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2019)
 +1.  5.3.2019
 +   * Přednáška: Vektorová analýza (parciální derivace vektorových funkcí, divergrence
 +     a rotace vektorového pole).
 +    [Slidy pro vektorovou analýzu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace2) a [zápisky z přednášky 2017](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_03.pdf)
 +   * Cvičení: Parciální derivace, diferenciální operátory (výpočet, včetně
 +     funkcí s parametrem: gradient, divergence, rotace, laplacián)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Výpočet [gradientu, laplaciánu, rotace, divergence, lineární aproximace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/vypocet_derivaci.pdf) z přednášky 2015
 +       * Výročí týdne: [W. Oughtred](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2019), objevitel logaritmického pravítka, objevitel zkratky pro sinus a kosinus.
 +1.  12.3.2019
 +   * Přednáška: Křivkový integrál prvního a druhého druhu.  [Zápisky z přednášky 2017](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_04.pdf)
 +   * Cvičení: Křivkový integrál prvního. Příklady ze sbírky na křivkový integrál [prvního druhu](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/priklady_k1.pdf).
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Slidy [o křivkovém integrálu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/krivkovy_integral)
 +       * Online symbolický výpočet [křivkového integrálu](http://um.mendelu.cz/maw-html/index.php?lang=cs&form=lineintegral) prvního a druhého druhu
 +       * Online numerický výpočet křivkového integrálu [prvního](http://sagecell.sagemath.org/?z=eJxtjsEKgzAQRO-B_EPAg4nNQbznS0otQWNZNNGuUUy-vkaxUOhclsfMsLNq5LnPBSVZlrGoW-2AdYvrG0NJxzcZZBRqqytKzgiOq4PGsAlH1iOsfaBk416oZpz3Q0lIMIM7ICYor6418SxOGrU1HinxFpz0Vm-qlFUxQYoe4T9KjlusQWj08ATnzQv1wNk-U6UJMqj0XEaV3gpWsPmNnrfQ7YlkeFFXtwPDL8YLhWS7vqPEvXx8AHukUPY=&lang=sage) a [druhého](http://sagecell.sagemath.org/?z=eJxtkMFuwyAQRO-W_A8r5RBIaepGOVXi6p-o2ogaUiEbcDGxgK8v2CFqoywXntjRzDAzi7Zui-tqs9lAZJxpCeeL7jtRV61HngQSMX0OiUIhnyAWaOoqnyy3ZtayEzBaA72Vc59UHjlMD7vOTOlSVyHjJPUCMUNT1ErEVToyy5Rwtq6ckpo4xTxtyOvLcTfKm9mDWV70RQkrOzacpHbi27IBwRl5mnOQQLM_iTQ7Y9jB9GMd4vKcNvKDw5-HpwXDf4wFMYE0t1z4vfnIttxMLAotT2ttqtiIYGDqizMY38biD9cAcE1AALWetIFAG3H6kBSXS6HdvX6_hMjCNefaYumAs_2D0rPonLHoLhjec-NO6ZP5pXNlp7jiP-WgtPsFHlShKA==&lang=sage) druhu
 +       * Výročí týdne: [Verrier a Berkeley](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2019/), [Pi day](https://www.youtube.com/watch?v=b3cRSWOYG-I)
 +1.  19.3.2019
 +   * Přednáška: Dvojný integrál v kartézských a polárních souřadnicích. [Zápisky z přednášky 2017](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_05.pdf)
 +   * Cvičení: Dvojný integrál v kartézských a polárních souřadnicích, [příklady](http://user.mendelu.cz/marik/am/priklady/06_dvojny_integral.pdf) ze cvičení a některé další příklady ze sbírky na [dvojný integrál](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/priklady_dvojny.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +      * Slidy [o dvojném integrálu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/dvojny_integral/)
 +      * Výročí týdne: [Laplace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2019/)
 +1.  26.3.2019
 +   * Přednáška:    Závislost a nezávislost křivkového integrálu druhého druhu na integrační cestě, Greenova věta pro cirkulaci a
 +     tok. [Zápisky z přednášky 2017](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_06.pdf)
 +   * Cvičení: Křivkový integrál, závislost/nezávislost na integrační cestě, výpočet kmenové funkce.
 +     [Příklady na střední hodnotu a tok s parametrem](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/priklady_integral_s_parametrem.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Výročí týdne: [I. Newton](https://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton)
 +       * Slidy pro [integrální věty](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/integralni_vety)   
 +1.  2.4.2019
 +   * Přednáška: Úvod do diferenciálních rovnic, numerické řešení,
 +     diferenciální rovnice se separovnými proměnnými, nutná a
 +     postačující podmínka na separovatelnost u funkce dvou
 +     proměnných. Lineární diferenciální operátory. [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_07.pdf)
 +   * Cvičení: Diferenciální rovnice se separovnými proměnnými, slovní úlohy na formulaci matematických modelů pomocí diferenciálních rovnic.
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_1)
 +       * [Slovní úlohy na diferenciální rovnice](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +       * [Eulerova metoda ve filmu Skrytá čísla (Hidden figures)](https://www.youtube.com/watch?v=v-pbGAts_Fg)
 +       * [Katastrofa ve Vajont](https://youtu.be/UNWKHp2NYMc?t=38m10s)
 +1.  9.4.2019
 +   * Přednáška: Lineární diferenciální rovnice prvního a druhého řádu. [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_08.pdf)
 +   * Cvičení: Lineární diferenciální rovnice prvního řádu
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy pro lineární ODE do řádu 2](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_2)
 +_2018/)
 +       * Výročí týdne: Před 60 lety probíhaly výpočty trajektorie (meteoritu Příbram)[https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbram_(meteorit)] z 7.4.1959. Po týdnu byla propočtena dráha a poprvé na světě se podařilo najít meteorit s jasně zdekumentovanou dráhou a s doloženým původem.
 +1.  16.4.2019
 +   * Přednáška: Dokončení obyčejných diferenciálních rovnic (okrajové
 +     úlohy, vlastní čísla okrajové úlohy, aplikace). [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_09.pdf)
 +   * Cvičení: Lineární diferenciální rovnice druhého řádu
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy ODE druhého řádu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_2)
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=9r3rCUg3L98) - array mbira 1
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=5fAAGheYTFA) - array mbira 2
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=hk_B8nJIQ9s) - cristal baschet 1
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=s5Cbvhive7M) - cristal baschet 2
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=iAnQ1z7xEZE) - cristal baschet 3 (2min)
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=OZJNEF6iBNE) - monster tubulum
 +1.  23.4.2019
 +   * Přednáška: Gradient a parciální derivace v přírodních zákonech. Užitečné střípky z lineární algebry. Rovnice matematické fyziky 1 - odvození rovnice kontinuity v integrálním a diferenciálním tvaru (makroskopický a mikroskopický tvar), vybrané konstituční zákony (Fick, Darcy, Fourier) a jejich zakomponování do rovnice kontiuity (difuzni rovnice a rovnice vedení tepla), problematika tenzoru v anizotroponich, izotropnich a homogennich materialech.
 +   * Cvičení: Odpadá, bude nahrazeno před přednáškou 21.5., pokud se do té doby nedomluvíme jinak.
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy z přednášek](am/slidy/rce_1)
 +       * [Slidy z lineární algebry](http://user.mendelu.cz/marik/mt/mat-slidy/)
 +       * [Rovnice matematické fyziky](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace2/#(12)), 
 +1. 30.4.2019 Rovnice matematické fyziky 2. Místo zápisků z první části přednášky slouží [slidy](am/slidy/rce_1)
 +     Separace proměnných v parciálních diferenciálních rovnicích, okrajové úlohy. Zápisky k druhé části přednášky [zde](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_11.pdf) a [zde](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_12.pdf).
 +   * Cvičení: odpadá, státní svátek.
 +1. 7.5.2019 Matematické výrazy v textech a jejich tvorba na PC.
 +   * Cvičení: odpadá, státní svátek.
 +1. 14.5.2019 Dokončení rovnice vedení tepla.
 +[text](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/PDE.pdf),
 +[text](http://user.mendelu.cz/marik/mt/cviceni/12_zadani.pdf),
 +   * Cvičení: Greenova věta, střední hodnota.
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Výročí týdne: [R. Feynmann](https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman)
 +1. 21.5.2019 Aplikace rovnic matematické fyziky      
 +   * Cvičení: bude oznámeno
 +
 +</markdown><html>
 +
 +</div>
 +</div>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<h2><span style="color:gray">Česko - anglický slovník</span>
 +</h2>
 +
 +<div id="slovnik"  style="display:none;" class="dvasloupce informace">
 +</html><markdown>
 +
 +diferenciální počet
 +: calculus
 +
 +diferenciální počet funkcí více proměnných
 +: multivariable calculus
 +
 +parciální derivace
 +: partial derivative
 +
 +gradient
 +: gradient
 +
 +divergence
 +: divergence
 +
 +rotace (vektorového pole)
 +: curl
 +
 +křivkový integrál
 +: line integral
 +
 +křivkový integrál prvního druhu
 +: line integral of scalar field
 +
 +křivkový integrál druhého druhu
 +: line integral of vector field
 +
 +dvojný integrál
 +: double integral
 +
 +nezřídlové pole
 +: incompresible field
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +
 +<h2><span style="color:gray">Webové aplikace
 +<span>
 +</h2>
 +
 +<div id="webove_aplikace" style="display:none;">
 +</html><markdown>
 +
 +
 +
 +
 +-   [**Matematické výpočty online (MAW)**](http://user.mendelu.cz/marik/maw)
 +    (parciální derivace, dvojné a jednoduché integrály, diferenciální
 +    rovnice)
 +-   [**Využití systémů počítačové algebry (CAS) v matematice**](http://user.mendelu.cz/marik/akademie/) - rozhraní a ukázky ke čtyřem snadno dostupným systémům počítačové algebry
 +-   Kreslení [vrstevnic, implicitních funkcí a vektorových
 +    polí](http://user.mendelu.cz/marik/EquationExplorer), kreslení [2D a 3D vektorových polí](http://www.slu.edu/classes/maymk/banchoff/VectorField.html)
 +-   Kreslení [grafů funkce dvou
 +    proměnných](http://www.livephysics.com/ptools/online-3d-function-grapher.php)
 +-   Kreslení [grafů a vrstevnic funkce dvou
 +    proměnných](http://www.intmath.com/vectors/3d-grapher.php)
 +-   Kreslení [3D křivek](http://www.math.uri.edu/~bkaskosz/flashmo/parcur/), nebo [zde](http://www.flashandmath.com/advanced/motion3d/motion3d.html)
 +-   Kreslení [směrového pole diferenciální rovnice a numerické
 +    řešení](http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html)
 +
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +
 +
 +
 +
 +<h2><span style="color:gray">Přednášky LS 2017-2018 (jaro 2018), kombinovaná forma</span></h2>
 +<div id="prednasky2017k" style="display:none;"><div>
 +
 +</html>
 +<markdown>
 +Učební materiály odpovídají učebním materiálům pro presenční formu
 +
 +1. 13.2.2018, B44, 8:00 - 13:00 Paricální derivace
 +1. 15.2.2018, B44, 8:00 - 13:00 Křivkový a dvojný integrál
 +1. 23.3.2018, B44, 14:00 - 19:00 Obyčejné diferenciální rovnice
 +1. 27.4.2018, B44, 14:00 - 19:00 Paricální diferenciální rovnice
 +
 +</markdown><html>
 +
 +</div></div>
 +
 +
 +
 +
 +<h2><span style="color:gray">Přednášky LS 2017-2018 (jaro 2018), presenční forma
 +</span></h2>
 +
 +<div id="prednasky2017" style="display:none;"><div>
 +</html>
 +<note><markdown>
 +
 +* [Učební text formě pro obrazovku](am/prezentace.pdf)
 +* [Ručně psané slidy](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017.zip) a [elektronické slidy](am/slidy)
 +* [Sbírka příkladů do cvičení](http://user.mendelu.cz/hasil/Data/CZ/Teach/Priklady-AM-DI.pdf) ([doc. Hasil](http://user.mendelu.cz/hasil))
 +* [Ručně vypočítané příklady pro cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/am/priklady/) 
 +* [Slovní, aplikační a ilustrativní úlohy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slovni_ulohy/)
 +* [Tabulka vzorců](http://user.mendelu.cz/marik/am/cheatsheet.pdf)
 +<!--
 +* [Zadání projektu](http://user.mendelu.cz/marik/am/projekt), [první ukázka](http://user.mendelu.cz/marik/am/projekt/1) a [druhá ukázka](http://user.mendelu.cz/marik/am/projekt/2)<br>
 +  Termíny:
 +    * do konce února nahlášení tématu nebo názvu a případného složení dvoučlenných týmů
 +    * do konce března odevzdání projektu
 +    * do konce dubna nebo 20 dnů po vrácení první verze odevzdání finální verze projektu
 +    -->
 +</markdown>
 +</note>
 +
 +<markdown>
 +
 +1.  20.2.2018
 +   * Přednáška: Vizualizace funkcí (skalární a vektorové funkce jedné
 +     nebo více proměnných, parametrické křivky, vektorová
 +     pole). Euklidovská metrika (základní pojmy - otevřená, uzavřená,
 +     ohraničená a kompaktní množina, hranice, vnitřek, uzávěr,
 +     oblast). Elementární funkce a spojitost. Derivace funkce jedné proměnné (připomenutí základního konceptu).
 +     [Zápisky z přednášky 2017](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_01.pdf)
 +   * Cvičení: Výpočet derivací a parciálních derivací 
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Wikipedie: [derivace](http://cs.wikipedia.org/wiki/Derivace) a její praktický význam, [spojitost](http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojit%C3%A1_funkce)
 +       * Slidy [vizualizace, grafy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vizualizace)
 +       * WolframAlpha ([web](http://www.wolframalpha.com) a [návody](http://user.mendelu.cz/marik/wa)), MAW ([web](http://user.mendelu.cz/marik/maw))
 +       * [Kde se můžu potkat s derivací](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/aplikace/derivace-tajemstvi-zbavena.pdf)
 +       * [Derivace a lineární aproximace](http://user.mendelu.cz/marik/derivace_linearni_aproximace)
 +       * Výročí týdne: [E. Mach a K. Weierstrass](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2018)
 +1.  27.2.2018
 +   * Přednáška: Parciální derivace (definice pomocí limity,
 +     interpretace PD jako rychlosti změny, gradient, nulovost
 +     gradientu v bodě lokálního extrému funkce, lineární aproximace
 +     funkce, tečná rovina, vrstevnice a tečna k
 +     vrstevnici, směr kolmý k vrstevnici, druhé derivace, Schwarzova věta,
 +     Laplaceův operátor). [Zápisky z přednášky 2017](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_02.pdf)
 +   * Cvičení: Parciální derivace funkce dvou a tří proměnných (včetně
 +     funkcí s parametrem).
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy - derivace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace)
 +       * [Řešené příklady na výpočet parciální derivace](prez/parc-der-cz.pdf) v prezentaci
 +       * Slidy [derivace 2](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace2), 
 +       * Výpočet [gradientu, laplaciánu, rotace, divergence, lineární aproximace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/vypocet_derivaci.pdf) z přednášky 2015
 +       * Výpočet [gardientu, tečné roviny, diferenciálu & friends](am/prednasky/2015_priklady_03.pdf) z přednášky 2015
 +       * Aplikace parciální derivace [sušení dřeva](http://user.mendelu.cz/marik/am/projekt/2) a [brzdná dráha a povrch těla](http://user.mendelu.cz/marik/sage/aplikace_dveprom.pdf)
 +       * WolframAlpha ([web](http://www.wolframalpha.com) a [návody](http://user.mendelu.cz/marik/wa)), MAW ([web](http://user.mendelu.cz/marik/maw)),  [online výpočet](http://um.mendelu.cz/maw-html/index.php?lang=cs&form=derivace) parciálních derivací
 +       * Výročí týdne: [G. Cantor a Ch. Hamann](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2018), "objevitel" definice reálných čísel a konstruktér [kalkulaček](https://www.youtube.com/watch?v=YdgsVU3aNzw)
 +       * Video [o potenciální energii](https://youtu.be/mhIOylZMg6Q)
 +1.  6.3.2018
 +   * Přednáška: Vektorová analýza (parciální derivace vektorových funkcí, divergrence
 +     a rotace vektorového pole) [Zápisky z přednášky 2017](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_03.pdf)
 +   * Cvičení: Paricální derivace, diferenciální operátory (výpočet, včetně
 +     funkcí s parametrem: gradient, divergence, rotace, laplacián), odvození vlnové rovnice pro elmg. vlnu pomocí Maxwellových rovnic
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Výpočet [gradientu, laplaciánu, rotace, divergence, lineární aproximace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/vypocet_derivaci.pdf) z přednášky 2015
 +       * [Slidy - vektorová analýza](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace2),
 +       * Výročí týdne: [Verier, Bush, Gamow](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2018)
 +       * Video [differential analyzer](https://youtu.be/TQj3PsSDoUo).
 +1.  13.3.2018
 +   * Přednáška: Spojená přednáška o křivkovém integrálu a část přednášky o integrálních větách. Křivkový integrál prvního a druhého druhu.  [Zápisky z přednášky 2017](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_04.pdf)
 +   Závislost a nezávislost křivkového integrálu druhého druhu na integrační cestě [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_06.pdf)
 +   * Cvičení: Křivkový integrál prvního a druhého druhu. Příklady ze sbírky na křivkový integrál [prvního druhu](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/priklady_k1.pdf) a  [druhého druhu](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/priklady_k2.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Slidy [o křivkovém integrálu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/krivkovy_integral)
 +       * Slidy o [nezávislsoti na integrační cestě](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/integralni_vety)   
 +       * Online symbolický výpočet [křivkového integrálu](http://um.mendelu.cz/maw-html/index.php?lang=cs&form=lineintegral) prvního a druhého druhu
 +       * Online numerický výpočet křivkového integrálu [prvního](http://sagecell.sagemath.org/?z=eJxtjsEKgzAQRO-B_EPAg4nNQbznS0otQWNZNNGuUUy-vkaxUOhclsfMsLNq5LnPBSVZlrGoW-2AdYvrG0NJxzcZZBRqqytKzgiOq4PGsAlH1iOsfaBk416oZpz3Q0lIMIM7ICYor6418SxOGrU1HinxFpz0Vm-qlFUxQYoe4T9KjlusQWj08ATnzQv1wNk-U6UJMqj0XEaV3gpWsPmNnrfQ7YlkeFFXtwPDL8YLhWS7vqPEvXx8AHukUPY=&lang=sage) a [druhého](http://sagecell.sagemath.org/?z=eJxtkMFuwyAQRO-W_A8r5RBIaepGOVXi6p-o2ogaUiEbcDGxgK8v2CFqoywXntjRzDAzi7Zui-tqs9lAZJxpCeeL7jtRV61HngQSMX0OiUIhnyAWaOoqnyy3ZtayEzBaA72Vc59UHjlMD7vOTOlSVyHjJPUCMUNT1ErEVToyy5Rwtq6ckpo4xTxtyOvLcTfKm9mDWV70RQkrOzacpHbi27IBwRl5mnOQQLM_iTQ7Y9jB9GMd4vKcNvKDw5-HpwXDf4wFMYE0t1z4vfnIttxMLAotT2ttqtiIYGDqizMY38biD9cAcE1AALWetIFAG3H6kBSXS6HdvX6_hMjCNefaYumAs_2D0rPonLHoLhjec-NO6ZP5pXNlp7jiP-WgtPsFHlShKA==&lang=sage) druhu
 +       * Výročí týdne: [Einstein](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2018/#(10)), [Pi day](https://www.youtube.com/watch?v=b3cRSWOYG-I)
 +1.  20.3.2018
 +   * Přednáška: Rektorské volno: [inaugurace rektora](http://mendelu.cz/993a-inaugurace).
 +   * Cvičení: Křivkový integrál, závislost/nezávislost na integrační cestě, střední hodnota
 +1.  27.3.2018
 +   * Přednáška: Dvojný integrál v kartézských a polárních souřadnicích. [Zápisky z přednášky 2017](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_05.pdf), Greenova věta pro cirkulaci a
 +     tok. Střední hodnoty na intervalu, křivce a dvourozměrné množině. [Zápisky z přednášky 2017](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_06.pdf)
 +   * Cvičení:
 +     Dvojný integrál v kartézských a polárních souřadnicích, některé příklady ze sbírky na [dvojný integrál](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/priklady_dvojny.pdf)
 +     Totální diferenciál, výpočet kmenové funkce, nezávislost na integrační cestě, Greenova věta.
 +     [Příklady na střední hodnotu a tok s parametrem](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/priklady_integral_s_parametrem.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Výročí týdne: [Newton](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2018/#(11)), ...
 +       * Slidy pro [integrální věty](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/integralni_vety)   
 +       * Slidy [pro dvojný integrál](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/dvojny_integral)
 +       * [Lžičkový planimetr - měření obsahu čtvrtkruhu lžičkou a hrnkem od kafe](https://www.youtube.com/watch?v=u8gTQoSCuRo)
 +1.  3.4.2018
 +   * Přednáška: Úvod do diferenciálních rovnic, numerické řešení,
 +     diferenciální rovnice se separovnými proměnnými, nutná a
 +     postačující podmínka na separovatelnost u funkce dvou
 +     proměnných. Lineární diferenciální operátory. [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_07.pdf)
 +   * Cvičení: Diferenciální rovnice se separovnými proměnnými, slovní úlohy na formulaci matematických modelů pomocí diferenciálních rovnic.
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_1)
 +       * [Slovní úlohy na diferenciální rovnice](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +       * [Eulerova metoda ve filmu Skrytá čísla (Hidden figures)](https://www.youtube.com/watch?v=v-pbGAts_Fg)
 +1.  10.4.2018
 +   * Přednáška: Lineární diferenciální rovnice prvního a druhého řádu. [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_08.pdf)
 +   * Cvičení: Lineární diferenciální rovnice prvního řádu
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy pro lineární ODE do řádu 2](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_2)
 +       * Výročí týdne: [Euler](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2018/)
 +1.  17.4.2018
 +   * Přednáška: Dokončení obyčejných diferenciálních rovnic (okrajové
 +     úlohy, vlastní čísla okrajové úlohy, aplikace). [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_09.pdf)
 +   * Cvičení: Lineární diferenciální rovnice druhého řádu, středeční paralelka odpadla (organizační důvody)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy ODE druhého řádu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_2)
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=9r3rCUg3L98) - array mbira 1
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=5fAAGheYTFA) - array mbira 2
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=hk_B8nJIQ9s) - cristal baschet 1
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=s5Cbvhive7M) - cristal baschet 2
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=iAnQ1z7xEZE) - cristal baschet 3 (2min)
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=OZJNEF6iBNE) - monster tubulum
 +1.  24.4.2018
 +   * Přednáška: Rovnice matematické fyziky (rovnice kontinuity,
 +     difuze, vedeni tepla, vlnová rovnice). Místo zápisků z první části přednášky slouží [slidy](am/slidy/rce_1)
 +     Separace proměnných v parciálních diferenciálních rovnicích, okrajové úlohy.  [Zápisky k druhé části přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_11.pdf)
 +   * Cvičení: Počáteční úlohy pro diferenciální rovnice prvního a druhého řádu, středeční paralelka odpadla (veletrh, Majáles)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy z přednášek](am/slidy/rce_1)
 +       * Výročí týdne: [Goedel](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2018/#(15))
 +       * [Katastrofa ve Vajont](https://youtu.be/UNWKHp2NYMc?t=38m10s)
 +       * [Rovnice matematické fyziky](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace2/#(12)), 
 +1. 1.5.2018 Státní svátek, úterní cvičení a přednáška odpadá, středeční paralelka náhrada za 18.4.
 +1. 8.5.2018 Státní svátek, úterní cvičení a přednáška odpadá, středeční paralelka náhrada za 25.4.       
 +1. 15.5.2017 
 +   * Přednáška: Rovnice matematické fyziky a závěrečné shrnutí látky z celého semestru. [Zápisky z přednášky 2017](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_12.pdf)
 +   * Cvičení: Vybrané aplikace integrálního počtu a závěrečné shrnutí látky z celého semestru.
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Výročí týdne: [R. Feynmann](https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman)
 +
 +</markdown><html>
 +
 +</div>
 +</div>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<h2><span style="color:gray">Přednášky LS 2016-2017 (jaro 2017)
 +</span></h2>
 +
 +
 +<div id="prednasky2016"  style="display:none;"><div>
 +</html>
 +<markdown>
 +
 +
 +1.  16.2.2017
 +   * Přednáška: Vizualizace funkcí (skalární a vektorové funkce jedné
 +     nebo více proměnných, parametrické křivky, vektorová
 +     pole). Euklidovská metrika (základní pojmy - otevřená, uzavřená,
 +     ohraničená a kompaktní množina, hranice, vnitřek, uzávěr,
 +     oblast). Elementární funkce a spojitost. Derivace funkce jedné proměnné (připomenutí základního konceptu).
 +     Zadání projektu. [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_01.pdf)
 +   * Cvičení: Vektory (lineární kombinace, skalární a vektorový
 +     součin), derivace a integrály funkce jedné proměnné (připomenutí základních metod)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Wikipedie: [derivace](http://cs.wikipedia.org/wiki/Derivace) a její praktický význam, [spojitost](http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojit%C3%A1_funkce)
 +       * Slidy [vizualizace, grafy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vizualizace)
 +       * WolframAlpha ([web](http://www.wolframalpha.com) a [návody](http://user.mendelu.cz/marik/wa)), MAW ([web](http://user.mendelu.cz/marik/maw))
 +       * [Vzorce](kraj/vzorce-CZ.pdf)  pro derivování a integrování
 +       * [Kde se můžu potkat s derivací](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/aplikace/derivace-tajemstvi-zbavena.pdf)
 +       * [Derivace a lineární aproximace](http://user.mendelu.cz/marik/derivace_linearni_aproximace)
 +       * Výročí týdne: [E. Mach a K. Weierstrass](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2017)
 +1.  23.2.2017
 +   * Přednáška: Parciální derivace (definice pomocí limity,
 +     interpretace PD jako rychlosti změny, gradient, nulovost
 +     gradientu v bodě lokálního extrému funkce, lineární aproximace
 +     funkce, tečná rovina, vrstevnice a tečna k
 +     vrstevnici, směr kolmý k vrstevnici, druhé derivace, Schwarzova věta,
 +     Laplaceův operátor). [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_02.pdf)
 +   * Cvičení: Parciální derivace funkce dvou a tří proměnných (včetně
 +     funkcí s parametrem), diferenciální operátory (výpočet, včetně
 +     funkcí s parametrem: gradient, divergence, rotace, laplacián)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Slidy [derivace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace)
 +       * [Řešené příklady na výpočet parciální derivace](prez/parc-der-cz.pdf) v prezentaci
 +       * Slidy [derivace 2](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace2), 
 +       * Výpočet [gradientu, laplaciánu, rotace, divergence, lineární aproximace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/vypocet_derivaci.pdf) z přednášky 2015
 +       * Výpočet [gardientu, tečné roviny, diferenciálu & friends](am/prednasky/2015_priklady_03.pdf) z přednášky 2015
 +       * Aplikace parciální derivace [sušení dřeva](http://user.mendelu.cz/marik/am/projekt/2) a [brzdná dráha a povrch těla](http://user.mendelu.cz/marik/sage/aplikace_dveprom.pdf)
 +       * WolframAlpha ([web](http://www.wolframalpha.com) a [návody](http://user.mendelu.cz/marik/wa)), MAW ([web](http://user.mendelu.cz/marik/maw)),  [online výpočet](http://um.mendelu.cz/maw-html/index.php?lang=cs&form=derivace) parciálních derivací
 +       * Výročí týdne: [K. Gauss](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2017), kníže matematiků
 +1.  2.3.2017
 +   * Přednáška: Parciální derivace (dokončení parciálních derivací
 +     skalárních funkcí z 2. přednášky, vektorová analýza: divergrence
 +     a rotace vektorového pole, ukázka rovnic
 +     matematické fyziky, derivace složené funkce, odvození
 +     vztahu mezi gradientem a vrstevnicemi, polární souřadnice a
 +     diferenciální operátory v polárních souřadnicích). [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_03.pdf)
 +   * Cvičení: Parciální derivace prvního a druhého řádu funkce dvou a tří proměnných a jejich aplikace (kolmice a tečna k vrstevnicím, lineární aproximace funkce dvou i tří proměnných/tečná rovina funkce dvou proměnných, diferenciální operátory matematické fyziky)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Výpočet [gradientu, laplaciánu, rotace, divergence, lineární aproximace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/vypocet_derivaci.pdf) z přednášky 2015
 +       * [Slovní, aplikační a ilustrativní úlohy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slovni_ulohy/)
 +       * Slidy [derivace 1](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace), 
 +       * Slidy [derivace 2](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace2),
 +       * Výročí týdne: [Laplace, Gamow](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2017)
 +       * Video [o potenciální energii](https://youtu.be/mhIOylZMg6Q) a [differential analyzer](https://youtu.be/TQj3PsSDoUo).
 +1.  9.3.2017
 +   * Přednáška: Křivkový integrál prvního a druhého druhu.  [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_04.pdf)
 +   * Cvičení: Křivkový integrál prvního a druhého druhu. Příklady ze sbírky na křivkový integrál [prvního druhu](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/priklady_k1.pdf) a  [druhého druhu](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/priklady_k2.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Slidy [o křivkovém integrálu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/krivkovy_integral)
 +       * [Slovní, aplikační a ilustrativní úlohy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slovni_ulohy/)
 +       * Online symbolický výpočet [křivkového integrálu](http://um.mendelu.cz/maw-html/index.php?lang=cs&form=lineintegral) prvního a druhého druhu
 +       * Online numerický výpočet křivkového integrálu [prvního](http://sagecell.sagemath.org/?z=eJxtjsEKgzAQRO-B_EPAg4nNQbznS0otQWNZNNGuUUy-vkaxUOhclsfMsLNq5LnPBSVZlrGoW-2AdYvrG0NJxzcZZBRqqytKzgiOq4PGsAlH1iOsfaBk416oZpz3Q0lIMIM7ICYor6418SxOGrU1HinxFpz0Vm-qlFUxQYoe4T9KjlusQWj08ATnzQv1wNk-U6UJMqj0XEaV3gpWsPmNnrfQ7YlkeFFXtwPDL8YLhWS7vqPEvXx8AHukUPY=&lang=sage) a [druhého](http://sagecell.sagemath.org/?z=eJxtkMFuwyAQRO-W_A8r5RBIaepGOVXi6p-o2ogaUiEbcDGxgK8v2CFqoywXntjRzDAzi7Zui-tqs9lAZJxpCeeL7jtRV61HngQSMX0OiUIhnyAWaOoqnyy3ZtayEzBaA72Vc59UHjlMD7vOTOlSVyHjJPUCMUNT1ErEVToyy5Rwtq6ckpo4xTxtyOvLcTfKm9mDWV70RQkrOzacpHbi27IBwRl5mnOQQLM_iTQ7Y9jB9GMd4vKcNvKDw5-HpwXDf4wFMYE0t1z4vfnIttxMLAotT2ttqtiIYGDqizMY38biD9cAcE1AALWetIFAG3H6kBSXS6HdvX6_hMjCNefaYumAs_2D0rPonLHoLhjec-NO6ZP5pXNlp7jiP-WgtPsFHlShKA==&lang=sage) druhu
 +       * Výročí týdne: [Bush](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2017/#(8))
 +1.  16.3.2017
 +   * Přednáška: Dvojný integrál v kartézských a polárních souřadnicích. [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_05.pdf)
 +   * Cvičení: Dvojný integrál v kartézských a polárních souřadnicích, některé příklady ze sbírky na [dvojný integrál](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/priklady_dvojny.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Výročí týdne: [Einstein](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2017/#(10)), z minulého týdne Verrier
 +       * [Online výpočet MAWem](http://um.mendelu.cz/maw-html/index.php?lang=cs&form=integral2)
 +       * [Slovní, aplikační a ilustrativní úlohy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slovni_ulohy/)
 +       * Slidy [pro dvojný integrál](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/dvojny_integral)
 +1.  23.3.2017
 +   * Přednáška: Malá inventura diferenciálního a integrálního počtu,
 +     totální diferenciál funkce, nutná a dostatečná podmínka pro
 +     totální diferenciál. Závislost a nezávislost křivkového integrálu
 +     druhého druhu na integrační cestě, Greenova věta pro cirkulaci a
 +     tok. Střední hodnoty na intervalu, křivce a dvourozměrné množině. [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_06.pdf)
 +   * Cvičení: Totální diferenciál, výpočet kmenové funkce, nezávislost na integrační cestě, Greenova věta.
 +     [Příklady na střední hodnotu a tok s parametrem a oprava příkladu ze cvičení v 13:00](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/priklady_integral_s_parametrem.pdf)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Výročí týdne: [Newton](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2017/#(11)), Erdos
 +       * [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/integralni_vety)   
 +       * [Slovní, aplikační a ilustrativní úlohy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slovni_ulohy/)
 +       * [Lžičkový planimetr - měření obsahu čtvrtkruhu lžičkou a hrnkem od kafe](https://www.youtube.com/watch?v=u8gTQoSCuRo)
 +1.  30.3.2017
 +   * Přednáška: Úvod do diferenciálních rovnic, numerické řešení,
 +     diferenciální rovnice se separovnými proměnnými, nutná a
 +     postačující podmínka na separovatelnost u funkce dvou
 +     proměnných. Lineární diferenciální operátory. [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_07.pdf)
 +   * Cvičení: Diferenciální rovnice se separovnými proměnnými, slovní úlohy na formulaci matematických modelů pomocí diferenciálních rovnic.
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Výročí týdne: [Newton, Friden SRW](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2017/#(11))
 +       * [Slidy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_1)
 +       * [Slovní, aplikační a ilustrativní úlohy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slovni_ulohy/)
 +       * [Slovní úlohy na diferenciální rovnice](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +       * [Nenewtonovská tekutina](https://www.youtube.com/watch?v=D-wxnID2q4A) - co se stane kdyz se svet prestane ridit linearnimi rovnicemi
 +1.  6.4.2017
 +   * Přednáška: Lineární diferenciální rovnice prvního a druhého řádu. [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_08.pdf)
 +   * Cvičení: Lineární diferenciální rovnice prvního řádu
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy ODE prvního řádu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_1)
 +       * [Slidy ODE druhého řádu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_2)
 +       * [Slovní, aplikační a ilustrativní úlohy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slovni_ulohy/)
 +       * Výročí týdne: [Abel](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2017/)
 +       * MAW ([web](http://user.mendelu.cz/marik/maw))
 +1.  13.4.2017
 +   * Přednáška: Dokončení obyčejných diferenciálních rovnic (okrajové
 +     úlohy, vlastní čísla okrajové úlohy, aplikace). [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_09.pdf)
 +   * Cvičení: Lineární diferenciální rovnice druhého řádu
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy ODE druhého řádu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_2)
 +       * Výročí týdne: [Euler](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2017)
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=9r3rCUg3L98) - array mbira 1
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=5fAAGheYTFA) - array mbira 2
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=hk_B8nJIQ9s) - cristal baschet 1
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=s5Cbvhive7M) - cristal baschet 2
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=iAnQ1z7xEZE) - cristal baschet 3 (2min)
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=OZJNEF6iBNE) - monster tubulum
 +1.  20.4.2017
 +   * Přednáška: Rovnice matematické fyziky (rovnice kontinuity,
 +     difuze, vedeni tepla, vlnová rovnice). Místo zápisků z přednášky slouží [slidy](am/slidy/rce_1)
 +   * Cvičení: Počáteční úlohy pro diferenciální rovnice prvního a druhého řádu
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy z přednášek](am/slidy/rce_1)
 +       * [Flažolety 1](https://www.youtube.com/watch?v=GZlxWERidVE)
 +       * [Flažolety 2](https://www.youtube.com/watch?v=kn92TLYA4rE)1
 +1.  27.4.2017 
 +   * Přednáška: Rovnice matematické fyziky (separace proměnných v
 +     parciálních diferenciálních rovnicích, okrajové úlohy).  [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_11.pdf)
 +   * Cvičení: Vybrané aplikace integrálního počtu
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Slidy z přednášek](am/slidy/rce_1)
 +       * Výročí týdne: [K. Goedel](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2017)
 +1.  4.5.2017
 +   * Přednáška: Ukázky klasických úloh aplikované matematiky a
 +     matematické fyziky, vybrané úlohy z využití vyšší matematiky pro
 +     popis reálných dějů (1/2)
 +     [Zápisky z přednášky](http://user.mendelu.cz/marik/am/prednasky/am_2017_12.pdf)
 +   * Cvičení: TBA
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +     * <https://www.youtube.com/watch?v=_gjh6cIrfAk>
 +     * <https://smallstones09p5.wikispaces.com/Spring+Week+11>
 +1.  11.5.2017
 +   * Přednáška: Ukázky klasických úloh aplikované matematiky a
 +     matematické fyziky, vybrané úlohy z využití vyšší matematiky pro
 +     popis reálných dějů (2/2)
 +   * Cvičení:  TBA
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +</div>
 +
 +
 +
 +
 +<h2><span style="color:gray">Přednášky LS 2015-2016 (jaro 2016)
 +</span></h2>
 +
 +
 +<div id="prednasky2015"  style="display:none;">
 +<html><div></html>
 +<markdown>
 +
 +1. *18.2.2016* 
 +    * Výuka odpadá (Praha, sněm RVŠ)
 +1. *25.2.2016* 
 +   * Přednáška: Vizualizace funkcí (skalární a vektorové funkce jedné
 +     nebo více proměnných, parametrické křivky, vektorová
 +     pole). Euklidovská metrika (základní pojmy - otevřená, uzavřená,
 +     ohraničená a kompaktní množina, hranice, vnitřek, uzávěr,
 +     oblast). Elementární funkce a spojitost.
 +   * Cvičení: Vektory (lineární kombinace, skalární a vektorový
 +     součin), derivace funkce jedné proměnné, parciální derivace
 +     funkce dvou a tří proměnných (včetně funkcí s parametrem).
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Wikipedie: [derivace](http://cs.wikipedia.org/wiki/Derivace) a její praktický význam, [spojitost](http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojit%C3%A1_funkce)
 +       * Slidy - [vizualizace, grafy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vizualizace)
 +       * Slidy [matematické výpočty](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vypocty_a_CAS)
 +       * Slidy [derivace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace)
 +       * WolframAlpha ([web](http://www.wolframalpha.com) a [návody](http://user.mendelu.cz/marik/wa)), MAW ([web](http://user.mendelu.cz/marik/maw))
 +       * [Vzorce](kraj/vzorce-CZ.pdf)  pro derivování a integrování
 +       * [Kde se můžu potkat s derivací](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/aplikace/derivace-tajemstvi-zbavena.pdf)
 +       * Video: [volný pád na Měsíci - kladívko a peříčko](https://www.youtube.com/watch?v=-4_rceVPVSY)
 +       * [Walter Levin](http://videolectures.net/walter_h_g_lewin/): [video - od 45:30](http://videolectures.net/mit801f99_lewin_lec11/), [video2](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Physicsworks.ogg), [video3](https://www.youtube.com/watch?v=mhIOylZMg6Q) - zachování energie v konzervativním poli (v poli s potenciální energií)
 +       * Výročí týdne: [K. Gauss](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2016)
 +1. *3.3.2016*
 +   * Přednáška: Derivace. Parciální derivace (definice a využití,
 +     Schwarzova věta, gradient, divergence, rotace, Laplaceův
 +     operátor)
 +   * Cvičení: Parciální derivace funkce dvou a tří proměnných (včetně
 +     funkcí s parametrem), diferenciální operátory (výpočet, včetně
 +     funkcí s parametrem: gradient, divergence, rotace, laplacián)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Slidy [derivace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace)
 +       * Slidy [matematické výpočty](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vypocty_a_CAS)
 +       * WolframAlpha ([web](http://www.wolframalpha.com) a [návody](http://user.mendelu.cz/marik/wa)), MAW ([web](http://user.mendelu.cz/marik/maw))
 +       * Wikipedie: [derivace](http://cs.wikipedia.org/wiki/Derivace) a její praktický význam, [spojitost](http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojit%C3%A1_funkce)
 +       * [Vzorce](kraj/vzorce-CZ.pdf)  pro derivování a integrování
 +       * Výročí týdne: [P. S. Laplace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2016)
 +1. *10.3.2016* 
 +   * Přednáška: Derivace (derivace složené funkce, vlastnosti
 +     gradientu, totální diferenciál, ověření zda je výraz totálním
 +     diferenciálem a výpočet kmenové funkce totálního diferenciálu,
 +     lokální extrémy, implicitní funkce a její derivace, zákon šíření
 +     chyb, ověření zda je možné psát funkci dvou proměnných jako
 +     součet dvou funkcí jedné proměnné)
 +     Základní principy integrálního počtu
 +   * Cvičení: Parciální derivace prvního a druhého řádu funkce dvou a
 +     tří proměnných a jejich aplikace (kolmice a tečna k vrstevnicím,
 +     lineární aproximace funkce dvou i tří proměnných/tečná rovina
 +     funkce dvou proměnných, totální diferenciál funkce dvou
 +     proměnných, výpočet kmenové funkce totálního diferenciálu funkce
 +     dvou proměnných). Operátory matematické fyziky.
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Slidy [derivace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace)
 +       * [Matematické výpočty](http://user.mendelu.cz/marik/akademie)
 +       * WolframAlpha ([web](http://www.wolframalpha.com) a [návody](http://user.mendelu.cz/marik/wa)), MAW ([web](http://user.mendelu.cz/marik/maw))
 +       * Výročí týdne: [V. Bush](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2016)
 +1. *17.3.2016* 
 +   * Přednáška: Křivkový integrál prvního a druhého druhu
 +   * Cvičení: Křivkový integrál prvního druhu včetně fyz. aplikací (těžiště, moment setrvačnosti)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Slidy [křivkové integrály](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/krivkovy_integral), 
 +       * Slidy - [příklad na křikový integrál prvního druhu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy_rucne/krivkovy_integral_prvniho_druhu.pdf), 
 +       * WolframAlpha ([web](http://www.wolframalpha.com) a [návody](http://user.mendelu.cz/marik/wa)), MAW ([web](http://user.mendelu.cz/marik/maw))
 +       * Výročí týdne: [A. Einstein](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2016)
 +1. *24.3.2016* 
 +   * Přednáška: Dvojný integrál v kartézských a polárních souřadnicích
 +   * Cvičení: Výpočet křivkového integrálu druhého druhu včetně
 +     fyz. aplikací (práce po křivce, tok křivkou)
 +   * Doplňkové materiály
 +       * Slidy 
 +           * [křivkové integrály](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/krivkovy_integral), 
 +           * [dvojný integrál](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/dvojny_integral)
 +       * [Hra](http://user.mendelu.cz/marik/am/html_hra/) - zápis množiny pro potřeby přepisu dvojného integrálu na dvojnásobný   
 +       * Výročí týdne: nezaměnitelný [Pál Erdős](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2016)
 +       * Videa [elektronický planimetr](http://www.youtube.com/watch?v=pvGuGaImTek)
 +1. *31.3.2016* 
 +   * Přednáška: Malá inventura diferenciálního a integrálního počtu,
 +     závislost a nezávislost křivkového integrálu druhého druhu na
 +     integrační cestě, Greenova věta pro cirkulaci a tok. Úvod do
 +     diferenciálních rovnic.
 +   * Cvičení: Výpočet dvojného integrálu.
 +   * Doplňkové materiály
 +       * Slidy 
 +           * [derivace - úvod](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace)
 +           * [derivace - aplikace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace2), 
 +           * [křivkové integrály](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/krivkovy_integral), 
 +           * [dvojný integrál](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/dvojny_integral)
 +           * [integrální věty vektorové analýzy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/integralni_vety), 
 +           * [diferenciální rovnice - aplikace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikace_odr.md), 
 +           * [diferenciální rovnice](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_1), 
 +       * Výročí týdne: náročný [Lev Landau](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2016)
 +1. *7.4.2016* 
 +   * Přednáška: Úvod do diferenciálních rovnic, numerické řešení, diferenciální rovnice se separovnými proměnnými, úvod do lineárních rovnic
 +   * Cvičení: Greenova věta, shrnutí integrálního počtu
 +   * Doplňkové materiály
 +       * Slidy 
 +           * [diferenciální rovnice - aplikace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikace_odr.md), 
 +           * [diferenciální rovnice](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_1), 
 +       * Výročí týdne: [Joseph Louis Lagrange](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2016)
 +1. *14.4.2016* 
 +   * Přednáška: Lineární diferenciální rovnice prvního a druhého řádu.
 +   * Cvičení: Diferenciální rovnice prvního řádu.
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Diferenciální rovnice prvního řádu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_1), 
 +       * [Diferenciální rovnice druhého řádu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_2), 
 +       * Výročí týdne: vyjímečně plodný [Leonhard Euler](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2016)
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=D-wxnID2q4A) - Nenewtonovska tekutina 1
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=f2XQ97XHjVw) - Nenewtonovska tekutina 2
 +1. *21.4.2016* 
 +   * Přednáška: Dokončení obyčejných diferenciálních rovnic (okrajové úlohy, vlastní čísla okrajové úlohy, aplikace - radioaktivní rozpad).  
 +   * Cvičení: Diferenciální rovnice druhého řádu  - [přepis cvičení](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/cviceni/cviceni_2016_04_21.pdf).
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Diferenciální rovnice druhého řádu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_2), 
 +       * [Diferenciální rovnice - aplikace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikace_odr.md), 
 +       * Výročí týdne: [Max Planck](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2016)
 +1. *28.4.2016* 
 +   * Přednáška: Rovnice matematické fyziky (rovnice kontinuity, difuze, vedeni tepla, vlnová rovnice).
 +   * Cvičení: Diferenciální rovnice - dokončení , shrnutí, aplikace
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Rovnice matematické fyziky](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/rce_1)
 +       * Výročí týdne: [Kurt Goedel](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2016)
 +1. *5.5.2016* 
 +   * Přednáška: Rovnice matematické fyziky (separace proměnných v
 +     parciálních diferenciálních rovnicích, okrajové úlohy).
 +   * Cvičení: Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, diferenciální rovnice
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Rovnice matematické fyziky](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/rce_1)
 +1. *12.5.2016* 
 +   * Přednáška: Dokončení rovnic matematické fyziky, finální poznámky a konzultace
 +   * Cvičení: Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, diferenciální rovnice
 +
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +</div>
 +
 +
 +
 +
 +<h2><span style="color:gray">Přednášky LS 2014-2015 (jaro 2015)
 +</span></h2>
 +
 +<div id="prednasky2015"  style="display:none;">
 +</html><markdown>
 +
 +
 +1. *19.2.2015* 
 +   * Přednáška: Vizualizace funkcí (skalární a vektorové funkce jedné
 +     nebo více proměnných, parametrické křivky, vektorová
 +     pole). Euklidovská metrika (základní pojmy - otevřená, uzavřená,
 +     ohraničená a kompaktní množina, hranice, vnitřek, uzávěr,
 +     oblast). Derivace funkce jedné proměnné, pohybové rovnice.
 +   * Cvičení: Vektory (lineární kombinace, skalární a vektorový součin), derivace funkce jedné proměnné.
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Wikipedie: [derivace](http://cs.wikipedia.org/wiki/Derivace) a její praktický význam, [spojitost](http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojit%C3%A1_funkce)
 +       * Slidy - [vizualizace, grafy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vizualizace)
 +       * [Derivace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace)
 +       * [Vzorce](kraj/vzorce-CZ.pdf)  pro derivování a integrování
 +       * [Kde se můžu potkat s derivací](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/aplikace/derivace-tajemstvi-zbavena.pdf)
 +       * Videa kytara: [flažoety](https://www.youtube.com/watch?v=tiGF45_uQl0), [hammer on](https://www.youtube.com/watch?v=v9xjT9zVVQU), [tlumení](https://www.youtube.com/watch?v=GhXD1ADvcvk)
 +       * Video: [volný pád na Měsíci - kladívko a peříčko](https://www.youtube.com/watch?v=-4_rceVPVSY)
 +       * [Walter Levin](http://videolectures.net/walter_h_g_lewin/): [video - od 45:30](http://videolectures.net/mit801f99_lewin_lec11/), [video2](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Physicsworks.ogg), [video3](https://www.youtube.com/watch?v=mhIOylZMg6Q) - zachování energie v konzervativním poli (v poli s potenciální energií)
 +       * Výročí týdne: [Ernst Mach, Karl Weierstrass](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2015)
 +1. *26.2.2015* 
 +   * Přednáška: Elementární funkce a spojitost. Parciální derivace
 +     (definice a využití, Schwarzova věta, 
 +     gradient, divergence, rotace, Laplaceův operátor) [příklady z přednášky](am/prednasky/2015_priklady_02.pdf)
 +   * Cvičení: Parciální derivace funkce dvou a tří proměnných (včetně
 +     funkcí s parametrem), diferenciální operátory (výpočet, včetně
 +     funkcí s parametrem: gradient, divergence, rotace, laplacián) [seznam příkladů řešených ve cvičení](doku.php?id=aplikovana_matematika_cviceni2)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Video Equadiff
 +       * Slidy [matematické výpočty](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vypocty_a_CAS)
 +       * WolframAlpha ([web](http://www.wolframalpha.com) a [návody](http://user.mendelu.cz/marik/wa)), MAW ([web](http://user.mendelu.cz/marik/maw))
 +       * Slidy [derivace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace)
 +       * Výpočet [gradientu, laplaciánu, rotace, divergence, lineární aproximace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/vypocet_derivaci.pdf) z přednášky
 +       * [Rešené příklady na výpočet parciální derivace](prez/parc-der-cz.pdf)
 +       * [Online výpočet](http://um.mendelu.cz/maw-html/index.php?lang=cs&form=derivace) - ukázkové parciální derivace jsou pod odkazy "Ukázka 4" a "Ukázka 5", je možno vložit vlastní funkci
 +       * Výročí týdne: [K. Gauss](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2015)
 +1. *5.3.2015* 
 +   * Přednáška:  Ukázky programů CAS (Sage, WolframAlpha,
 +     Maxima - pojede-li eduroam). Derivace (derivace složené funkce, vlastnosti
 +     gradientu, totální diferenciál, ověření zda je výraz totálním
 +     diferenciálem a výpočet kmenové funkce totálního diferenciálu,
 +     lokální extrémy, implicitní funkce a její derivace) [příklady z přednášky](am/prednasky/2015_priklady_03.pdf)
 +   * Cvičení: Parciální derivace prvního a druhého řádu funkce dvou a
 +     tří proměnných a jejich aplikace (kolmice a tečna k vrstevnicím,
 +     lineární aproximace funkce dvou i tří proměnných/tečná rovina
 +     funkce dvou proměnných, totální diferenciál funkce dvou
 +     proměnných, výpočet kmenové funkce totálního diferenciálu funkce
 +     dvou proměnných)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Slidy [matematické výpočty](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vypocty_a_CAS)
 +       * WolframAlpha ([web](http://www.wolframalpha.com) a [návody](http://user.mendelu.cz/marik/wa)), MAW ([web](http://user.mendelu.cz/marik/maw))
 +       * Slidy [derivace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace)
 +       * Slidy [derivace2](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace2)
 +       * Výročí týdne: [P. S. Laplace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2015)
 +1. *12.3.2015* 
 +   * Přednáška: Dokončení diferenciálního počtu - zákon šíření
 +     chyb,  [příklad](am/prednasky/2015_priklady_03.pdf). Základní principy integrálního počtu, křivkový integrál prvního a druhého druhu  [příklady](am/prednasky/2015_priklady_04.pdf)
 +   * Cvičení: Křivkový
 +     integrál prvního druhu včetně fyz. aplikací (těžiště, moment
 +     setrvačnosti)
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Výročí týdne: geniální [A. Einstein](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2015)
 +       * Slidy [derivace2](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace2)
 +       * Slidy [moment setrvačnosti](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/integraly)
 +       * Video: [setrvačník](http://youtu.be/NeXIV-wMVUk?t=1m15s), [kraslobruslařka](https://www.youtube.com/watch?v=AQLtcEAG9v0), [provazochodec a fyzika](https://www.youtube.com/watch?v=9SaShn8OkJI), [provazochodec s tyčí](https://www.youtube.com/watch?v=UEnkN939ZLw), [provazochodec pouze s rozpaženýma rukama](https://www.youtube.com/watch?v=zXdrvLeXyE4), [pád provazochodce](http://youtu.be/Bi8x2dST_Es?t=51s)
 +       * Slidy [křivkové integrály](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/krivkovy_integral)
 +1. *19.3.2015* 
 +   * Přednáška: Dvojný integrál v kartézských souřadnicích, 
 +     [příklady na kartézské souřadnice](am/prednasky/2015_priklady_05_kartezske.pdf) - již s opraveným překlepem ve výpočtu
 +   * Cvičení: Výpočet křivkového integrálu druhého druhu včetně
 +     fyz. aplikací (práce po křivce, tok křivkou)
 +   * Doplňkové materiály
 +       * Slidy 
 +           * [křivkové integrály](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/krivkovy_integral), 
 +           * [dvojný integrál](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/dvojny_integral)
 +       * [Hra](http://user.mendelu.cz/marik/am/html_hra/) - zápis množiny pro potřeby přepisu dvojného integrálu na dvojnásobný   
 +       * Planimetr ze [lžičky](https://youtu.be/u8gTQoSCuRo) anebo [nože](https://youtu.be/8lXxJ5eIvII?t=1m4s)
 +       * Výročí týdne: sám velký [I. Newton](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2015)
 +1. *26.3.2015* 
 +   * Přednáška:  Dvojný integrál v polárních souřadnicích, 
 +     [příklady na polární souřadnice](am/prednasky/2015_priklady_05_polarni.pdf)
 +     Dokončení a shrnutí integrálního počtu (nezávislost na integrační cestě, Greenova
 +     věta) [příklad](am/prednasky/2015_priklady_06.pdf)
 +   * Cvičení: Dvojný integrál v kartézských souřadnicích včetně
 +     fyz. aplikací (těžiště, moment setrvačnosti), střední hodnota
 +     funkce dvou proměnných
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Slidy 
 +           * [Dvojný integrál](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/dvojny_integral)
 +           * [Křivkové integrály](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/krivkovy_integral), 
 +           * [Integrální věty vektorové analýzy](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/integralni_vety), 
 +       * Výročí týdne: nezaměnitelný [Pál Erdős](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2015)
 +       * Videa [elektronický planimetr](http://www.youtube.com/watch?v=pvGuGaImTek)
 +1. *2.4.2015* 
 +   * Přednáška: Diferenciální rovnice (obecná teorie, grafická
 +     interpretace, numerické metody, aplikace,  DR se separovanými proměnnými - včetně odvození podmínky na možnost separovat proměnné)
 +   * Cvičení: Dvojný integrál v polárních souřadnicích
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +         * [Diferenciální rovnice](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_1), 
 +         * [Diferenciální počet a parciální derivace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/derivace2), 
 +         * [Aplikace diferenciálních rovnic (spíše populárnější formou)](aplikace/aplikace_diferencialnich_rovnic.pdf)
 +         * [Aplikace diferenciálních rovnic (nástřel jednoduchých modelů)](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +         * [Retězovka](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/retezovka), 
 +         * Výročí týdne: náročný [Lev Landau](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2015)
 +1. *9.4.2015* 
 +   * Přednáška: Lineární diferenciální rovnice prvního řádu (variace konstant, integrační faktor)
 +   * Cvičení: dokončení integrálního počtu, Greenova věta, závislost a
 +     nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Diferenciální rovnice](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_1), 
 +       * Výročí týdne: [Joseph Louis Lagrange](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2015)
 +1. *16.4.2015* 
 +   * Přednáška: Diferenciální rovnice  druhého řádu
 +   * Cvičení: DR se separovanými proměnnými
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Diferenciální rovnice prvního řádu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_1), 
 +       * [Diferenciální rovnice druhého řádu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_2), 
 +       * Výročí týdne: vyjímečně plodný [Leonhard Euler](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2015)
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=D-wxnID2q4A) - Nenewtonovska tekutina 1
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=f2XQ97XHjVw) - Nenewtonovska tekutina 2
 +1. *23.4.2015* 
 +   * Přednáška: Aplikace diferenciálních rovnic, existence a jednoznačnost řešení obecných DR, úvod do rovnic matematické fyziky (odvození difuzní rovnice ze zákona zachování)     
 +   * Cvičení: Lineární DR prvního řádu
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Diferenciální rovnice prvního řádu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_1), 
 +       * [Diferenciální rovnice druhého řádu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_2), 
 +       * [Aplikace diferenciálních rovnic (spíše populárnější formou)](aplikace/aplikace_diferencialnich_rovnic.pdf)
 +       * [Aplikace diferenciálních rovnic (nástřel jednoduchých modelů)](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +       * [Křivkové integrály 1](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/krivkovy_integral)
 +       * [Křivkové integrály 2](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/integralni_vety)
 +       * [Rovnice matematické fyziky](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/rce_1)
 +1. *30.4.2015* 
 +   * Přednáška: Rovnice matematické fyziky - pokračování (rovnice kontinuity,
 +     difuze, vedeni tepla, vlnova rovnice). Separace proměnných v parciálních diferenciálních rovnicích
 +   * Cvičení: Lineární DR druhého řádu
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * [Diferenciální rovnice druhého řádu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/odr_2), 
 +       * [Rovnice matematické fyziky](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/rce_1)
 +       * Výročí týdne: největší z logiků, [Kurt Gödel](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2015)
 +1. *7.5.2015* 
 +   * Přednáška: Rektorské volno
 +   * Cvičení: Rektorské volno
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Výročí týdne: kasař a recesista [Richard Phillips Feynman](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2015)
 +1. *14.5.2015* 
 +   * Přednáška: Rovnice matematické fyziky - dokončení (separace proměnných
 +     okrajová úloha, Fourierův rozvoj, rovnice kontinuity v polárních souřadnicích). Závěrečné shrnutí.
 +   * Cvičení: Dokončení a aplikace diferenciálních rovnic, závěrečné shrnutí, rezerva, co se nevešlo, ...
 +   * Doplňkové materiály a slidy
 +       * Výročí týdne: zimomřivý autor rovnice vedení tepla [Jean Baptiste Joseph Fourier](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/am/slidy/vyroci_2015)
 +
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +
 +
 +
 +<h2><span style="color:gray">Přednášky LS 2013-2014 (jaro 2014)
 +</span></h2>
 +
 +<div id="prednasky2014"  style="display:none;">
 +</html><markdown>
 +
 +1. *20.2.2014* **Euklidovská metrika, základní pojmy (otevřená, uzavřená, ohraničená a kompaktní množina, hranice, vnitřek, uzávěr, oblast)**
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014_02_20.pdf)   
 +   * [Prezentace](am/slidy/vizualizace) o způsobech vizualizace
 +     skalárních funkcí jedné a dvou proměnných a vektorových funkcí
 +     jedné a dvou (tří) proměnných. Online nástroje pro kreslení
 +     jsou [zde](http://user.mendelu.cz/marik/akademie/#vsechno) v
 +     sekci Všechno -> Grafika
 +   * Doplňkové materiály
 +       * Wikipedie: [derivace](http://cs.wikipedia.org/wiki/Derivace) a její praktický význam (rychlost změny, opakování ze
 +         základního kurzu matematiky),
 +       * Výročí týdne: [Karl Weierstrass](http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Theodor_Wilhelm_Weierstrass) - německý matematik, „otec moderní matematické analýzy“, autor  ε-δ jazyka
 +1. *27.2.2014* **Parciální derivace, Schwarzova věta, derivace složené funkce,
 +     gradient, divergence, rotace, Laplaceův operátor, totální diferenciál.**
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014_02_27.pdf)
 +   * [Prezetace](am/slidy/derivace) o diferenciálních operátorech
 +   * [Řešené příklady](prez/parc-der-cz.pdf) na parciální derivace
 +   * Doplňkové materiály
 +       * [Vzorce](kraj/vzorce-CZ.pdf)  pro derivování a integrování
 +       * [3D obrázky](3D/index.html) k diferenciálnímu počtu funkcí dvou proměnných
 +       * [Aplikace](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/sage/aplikace_dveprom.pdf) parciálních derivací
 +       * Vybrané [rovnice matematické fyziky](inzmat/rce-mf.pdf)
 +       * [Video](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Physicsworks.ogg) - zachování energie v konzervativním poli (v poli s potenciální
 +     energií)
 +       * Wikipedie: [gradient](http://en.wikipedia.org/wiki/Gradient), [divergence](http://en.wikipedia.org/wiki/Divergence_theorem), [rotace](http://en.wikipedia.org/wiki/Curl_%28mathematics%29), [Laplaceův operátor](http://en.wikipedia.org/wiki/Laplace_operator)
 +       * Výročí týdne:
 +    [Peter Barlow](http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Barlow_%28mathematician%29),
 +    anglický matematik a fyzik, přispěl k
 +    založení nauky o materiálech, např. Pojednání o síle a napětí dřeva
 +    (1807), podílel se na návrhu prvního moderního zavěšeného mostu --
 +    [Menai Suspension Bridge](http://en.wikipedia.org/wiki/Menai_Suspension_Bridge)
 +1. *6.3.2014* **Odvození vlastnosti, že gradient je kolmý k
 +       vrstevnicím a kritéria, kdy platí $f(x,y)=g(x)h(y)$, lokální
 +       extrémy, implicitní funkce a její derivace, zákon šíření chyb, základní principy
 +       integrálního počtu**
 +   * Zápisky bohužel nejsou k dispozici
 +   * [Prezetace](am/slidy/derivace2) o aplikacích parciální derivace v matematice
 +   * [Prezetace](am/slidy/integraly) o potřebnosti rozšíření pojmu určitý integrál
 +   * Doplňkové materiály
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=NeXIV-wMVUk) - moment setrvačnosti, setrvačníky
 +       * [Video2](http://www.youtube.com/watch?v=AQLtcEAG9v0) - krasobruslení 
 +       * [Video3](http://www.youtube.com/watch?v=jeB4aAVQMug) - krasobruslení 
 +       * Výročí týdne: [George Cantor](http://en.wikipedia.org/wiki/George_Cantor) (německý matematik, jako první korektně a precizně definoval reálná čísla, ukázal že je více druhů nekonečen), [Pierre Simon Laplace](http://en.wikipedia.org/wiki/Laplace) (francouzský matematik a astronom, spolupracoval na plné  matematizaci klasické mechaniky, dal konečnou podobu matematické astronomii v díle Nebeská mechanika)
 +1. *13.3.2014* **Křivkový integrál prvního a druhého druhu**
 +   * [Prezetace](am/slidy/krivkovy_integral) o křivkových integrálech
 +   * [Příklady z přednášky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014_03_13.pdf)
 +   * [Příklady ze cvičení](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014_03_13_cviceni.pdf)
 +   * Doplňkové materiály
 +       * Výročí týdne: [Albert Einstein](http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein) (německý fyzik, jeho práce měly obrovský vliv na další vývoj oboru, symbol geniality, navzdory legendám byl ve škole [vynikajícím matematikem](http://24.media.tumblr.com/a99811f06d38eabf913972272774c50f/tumblr_mx8vtiEbyg1qbh26io1_1280.jpg))
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=pvGuGaImTek) - planimetr 1
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=zJYniqk2eEs) - planimetr 2
 +1. *20.3.2013* **Dvojný integrál**
 +   * [Příklady](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014_03_20.pdf) z přednášky a vybraný příklad ze cvičení
 +   * [Prezetace](am/slidy/dvojny_integral) o dvojných integrálech
 +   * Doplňkové materiály
 +       * [Hra](http://user.mendelu.cz/marik/am/html_hra/) - zápis množiny pro potřeby přepisu dvojného integrálu na dvojnásobný   
 +       * [Test](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/kvizy/dvojint-CZ.pdf) - přepis dvojného integrálu na dvojnásobný   
 +       * Výročí týdne: [Isaac Newton](http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton) (anglický fyzik, jeden ze zakladatelů diferenciálního počtu), 20. března 2014 v 17:56:36h začíná jaro, 20. března 1916 publikoval Einstein obecnou teorii relativity, 20. března 2015 bude [zatmění slunce](http://astro.sci.muni.cz/zatmeni/index.php?web=aktuality) viditelné z ČR 
 +1. *27.3.2014* **Dokončení a shrnutí integrálního počtu** (aplikace dvojného integrálu, nezávislost na integrační cestě, Greenova věta)
 +   * [Zápisky 1](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014_03_27_1.pdf) - příklady na aplikace dvojného integrálu, moment setrvačnosti, těžiště
 +   * [Zápisky 2](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014_03_27_2.pdf) - příklady na závislost a nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě, Greenova věta (příklad se na přednášce nepočítal) 
 +   * [Prezetace](am/slidy/integralni_vety) o integrálních větách (nezávislost integrálu na integrační cestě a Greenova věta)
 +   * Doplňkové materiály
 +       * Výročí týdne: [Joseph Liouville](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Liouville),
 +     [Stefan Banach](http://cs.wikipedia.org/wiki/Stefan_Banach), [Paul Erdos](http://jaderka.fjfi.cvut.cz/clanek/1100-paul-erdoes-zivot-v-citatech),
 +       * Výročí dne: 27.3.2134 bude výrazné přiblížení Halleyovy komety slibující úchvatnou podívanou, do té doby bude ještě přiblížení v roce 2061, kdy ale bude špatně pozorovatelná
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=pvGuGaImTek) - planimetr 1
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=zJYniqk2eEs) - planimetr 2
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=9SaShn8OkJI) - provazochodec
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=G8htBs1AiT4) - <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Barrow">J. D. Barrow</a> o provazochodcích a mometu setrvačnosti
 +1. *3.4.2014* **Diferenciální rovnice (se separovanými proměnnými, lineární)**
 +   * [Zápisky 1](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014_04_03.pdf) - příklady na separovatelne DR
 +   * [Zápisky 2](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014_04_03_cviceni.pdf) - příklady na dvojny integral ze cviceni
 +   * [Prezetace](am/slidy/odr_1) o diferenciálních rovnicích prvního řádu
 +   * [Příklady](http://um.mendelu.cz/rovnice) ze skript (řešené příklady, automaticky generovaný postup, nemusí být vždy optímální)
 +   * Doplňkové materiály
 +       * Výročí týdne: [Lev Landau](http://www.techmania.cz/edutorium/art_vedci.php?key=1148)
 +       * [Prezetace](am/slidy/retezovka) o řetězovce 
 +       * [Zavěšené mosty](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/aplikace/most.pdf)
 +       * [Gateway Arch - St. Louis](http://en.wikipedia.org/wiki/Gateway_Arch)
 +       * [Experiment s řetězovkou](http://jonathan.lansey.net/pastimes/catenary/index.html)
 +1. *10.4.2014* Dokončení LDE prvního řádu (variace konstant, integrační faktor), **Diferenciální rovnice (lineární druhého řádu, aplikace)**
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014_04_10.pdf) k přednášce (řešené příklady)
 +   * [Prezetace](am/slidy/odr_1) o diferenciálních rovnicích prvního řádu
 +   * [Prezetace](am/slidy/odr_2) o diferenciálních rovnicích druhého řádu
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014_04_10_cviceni.pdf) ke cvičení (4 řešené příklady na Greenovu větu, dva příklady na cirkulaci, dva příklady na tok, polární i kartézské souřadnice)
 +   * [Příklady](http://um.mendelu.cz/rovnice) ze skript (řešené příklady, automaticky generovaný postup, nemusí být vždy optímální)
 +   * Doplňkové materiály
 +       * Výročí týdne: [Joseph Louis Lagrange](http://www.converter.cz/fyzici/lagrange.htm)
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=3mclp9QmCGs) - kolaps Tacoma bridge
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=9r3rCUg3L98) - array mbira 1
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=5fAAGheYTFA) - array mbira 2
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=hk_B8nJIQ9s) - cristal baschet 1
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=s5Cbvhive7M) - cristal baschet 2
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=iAnQ1z7xEZE) - cristal baschet 3 (2min)
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=OZJNEF6iBNE) - monster tubulum
 +1. *17.4.2014* **Diferenciální rovnice (obecná teorie, grafická interpretace, numerické metody, aplikace)**
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014_04_17.pdf) z přednášky - řešené příklady na DR druhého řádu
 +   * [Prezetace](am/slidy/odr_1) o diferenciálních rovnicích prvního řádu
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014_04_17_2.pdf) z přednášky - aplikace diferenciálních rovnic (začátek, bude dokončeno na další přednášce)
 +   * Doplňkové materiály
 +       * Výročí týdne: [Leonhard Euler](http://cs.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler)
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=D-wxnID2q4A) - Nenewtonovska tekutina 1
 +       * [Video](http://www.youtube.com/watch?v=f2XQ97XHjVw) - Nenewtonovska tekutina 2
 +1. *24.4.2014* **Rovnice matematické fyziky 1 (rovnice kontinuity, difuze, vedeni tepla, vlnova rovnice)**
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2014_04_24.pdf)
 +   * [Prezetace](am/slidy/rce_1) o rovnicích matematické fyziky
 +   * Doplňkové materiály
 +       * Výročí týdne: [Kurt Goedel](http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del)
 +1. *1.5.2014* (státní svátek)
 +1. *8.5.2014* (státní svátek)
 +1. *15.5.2014* **Rovnice matematické fyziky 2 (separace promennych, okrajova uloha, Fourieruv rozvoj)**
 +   * [Prezetace](am/slidy/rce_1) o rovnicích matematické fyziky
 +   * Doplňkové materiály
 +       * Výročí týdne: [Richard Feynman](http://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman)
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<h2><span style="color:gray">Přednášky LS 2012-2013 (jaro 2013)
 +</span>
 +</h2>
 +
 +<div id="prednasky_stare" style="display:none;">
 +</html><markdown>
 +
 +
 +1.  *21.2.2013* 
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2013_02_21.pdf)
 +   * Euklidovská metrika, základní pojmy (otevřená, uzavřená, ohraničená a kompaktní množina, hranice, vnitřek, uzávěr, oblast, ...)
 +   * Způsoby vizualizace skalárních funkcí jedné a dvou proměnných a vektorových funkcí jedné a dvou (tří) proměnných. [Rovinná](http://cose.math.bas.bg/webMathematica/MSP/Sci_Visualization/ParametricPlot) a [prostorová](http://www.math.uri.edu/~bkaskosz/flashmo/parcur/) křivka daná parametricky, [skalární pole](http://cose.math.bas.bg/webMathematica/MSP/Sci_Visualization/DensityPlot), [vrstevnice](http://user.mendelu.cz/marik/EquationExplorer), [2D vektorové pole](http://cose.math.bas.bg/webMathematica/MSP/Sci_Visualization/VectorField), [3D vektorové pole](http://www.slu.edu/classes/maymk/banchoff/VectorField.html),  [3D graf](http://www.math.uri.edu/~bkaskosz/flashmo/parcur/) funkce dvou proměnných
 +2.  *28.2.2013*
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2013_02_28.pdf)
 +   * Derivace a parciální derivace, jejich praktický význam (rychlost změny)
 +   * [Aplikace parciálních derivací](http://user.mendelu.cz/marik/sage/aplikace_dveprom.pdf) (brzdná dráha)
 +   * Scharzova věta, derivace složené funkce
 +   * Tečný a kolmý směr k vrstevnicím, gradient, nabla operátor,
 +     operátory divergence a rotace, nezřídlové a nevírové pole.
 +3.  *7.3.2013*
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2013_03_07.pdf)
 +   * Výročí: [Pierre Simon de Laplace](http://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_Simon_de_Laplace), [Jules Antoine Lissajous](http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Antoine_Lissajous)
 +   * [3D obrázky](3D/index.html) k diferenciálnímu počtu funkcí dvou proměnných
 +4. *14.3.2013*
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2013_03_14.pdf)
 +   * Výročí: [Albert Einstein](http://cs.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein), [Daniel Bernoulli](http://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bernoulli)
 +   * Moment setrvačnosti, poloha těžiště
 +   * Křivkový integrál prvního druhu
 +   * [Výpočet křivkového integrálu online](http://user.mendelu.cz/marik/maw/index.php?lang=cs&form=lineintegral)
 +5. *21.3.2013*
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2013_03_21.pdf)
 +   * Výročí: [Isaac Newton](http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton)
 +   * Práce vektorového pole, tok vektorového pole
 +   * Křivkový integrál druhého druhu
 +   * [Výpočet křivkového integrálu online](http://user.mendelu.cz/marik/maw/index.php?lang=cs&form=lineintegral)
 +6. *28.3.2013*
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2013_03_28.pdf)
 +   * Výročí: [Paul Edros](http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_Erd%C5%91s)
 +   * Dvojný integrál a jeho transformace na na integrál dvojnásobný
 +   * [Test na procvičení převodu dvojného integrálu na dvojnásobný](kvizy/dvojint-CZ.pdf)
 +   * [Výpočet dvojného integrálu online](http://user.mendelu.cz/marik/maw/index.php?lang=cs&form=integral2)
 +7. *11.4.2013*
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2013_04_11.pdf), v zápiscích chybí u Greenovy věty předpoklad o orientaci hranice množiny 
 +   * Výročí: [Joseph Louis Lagrange](http://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Louis_Lagrange)
 +   * Dvojný integrál v polárních souřadnicích
 +   * Věta o nezávislosti křivkového integrálu druhého druhu integrálu na integrační cestě
 +   * Greenova věta, využití křivkového integrálu k výpočtu obsahu množiny, souvislost křivkových integráů s divergencí a rotací vektorového pole.
 +8. *18.4.2013*
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2013_04_18.pdf)
 +   * Výročí: [Leonhard Euler](http://cs.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler)
 +   * Dvojný integrál - střední hodnota
 +   * Greenova věta - příklad
 +   * Diferenciální rovnice
 +   * Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
 +   * Úvod do lineárních diferenciálních rovnic (linearita diferenciálního operátoru prvního řádu)
 +9. *25.4.2013*
 +   * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2013_04_25.pdf)
 +   * Výročí: [Kurt Gödel](http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del)
 +   * Lineární diferenciální rovnice prvního a druhého řádu (druhého řádu pouze homogenní, nehomogenní bude ve cvičení)
 +10. *2.5.2013*
 +    * Výročí: [Vito Volterra](http://cs.wikipedia.org/wiki/Vito_Volterra), [Henri Poincare](http://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_Poincar%C3%A9), [Karl Friedrich  Gauss](http://cs.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss)
 +    * Přesunuto na 9.5.
 +11. *9.5.2013* (Dvojpřednáška)
 +    * [Zápisky](am/prednasky/aplikovana_matematika_2013_05_09.pdf)
 +    * Využití diferenciálních rovnic
 +    * Difuzní rovnice, rovnice vedení tepla, vlnová rovnice
 +    * Formulace úlohy por parciální diferenciální rovnice
 +    * Fourierova metoda řešení parciálních diferenciálních rovnic
 +    * Okrajové úlohy
 +
 +
 +</markdown><html>
 +</div>
 +
 +<h2><span style="color:gray">Kino
 +</span>
 +</h2>
 +
 +<div id="kino" style="display:none;">
 +</html><markdown>
 +
 +[Videopřednášky](https://archive.org/details/MIT18.02F07), které mají celkem významný přesah s naším sylabem.
 +Některé věci jsou zde však navíc a některé věci chybí.
 +
 +Cyklus na youtube věnovaný křivkovému integrálu v češtině.
 +* [odkaz](https://www.youtube.com/watch?v=XqksiAdn-Lk&list=PLxqPHeBj75l_57iQUoOvfp_VbGbTxVOAK)
 +
 +prof. Kulhánek, fyzika na FEL CVUT
 +* [Gradient, divergence, rotace](https://www.youtube.com/watch?v=GAzcIMG2kZU)  včetně odvození proč vzorce pro tyto veličiny vypadají tak jak vypadají
 +
 +Khanova škola (český dabing nebo české titulky)
 +
 +* [Parciální derivace](https://khanovaskola.cz/video/1759-parcialni-derivace)
 +* [Křivkový integrál druhého druhu](https://khanovaskola.cz/video/369/1734-krivkovy-integral-a-vektorove-pole)
 +* [Objem pomocí dvojného integrálu](https://khanovaskola.cz/video/369/179-dvojite-integraly-3)
 +
 +Khan academy (anglicky)
 +
 +* [Schwarzova věta](https://www.khanacademy.org/math/multivariable-calculus/multivariable-derivatives/partial-derivatives/v/symmetry-of-second-partial-derivatives)
 +* [Gradient](https://www.khanacademy.org/math/multivariable-calculus/multivariable-derivatives/gradient-and-directional-derivatives/v/gradient)
 +* [Divergence](https://www.khanacademy.org/math/multivariable-calculus/multivariable-derivatives/divergence-grant-videos/v/divergence-example)
 +* [Rotace](https://www.khanacademy.org/math/multivariable-calculus/multivariable-derivatives/curl-grant-videos/v/3d-curl-formula-part-2)
 +* [Výpočet rotace](https://www.khanacademy.org/math/multivariable-calculus/multivariable-derivatives/curl-grant-videos/v/3d-curl-formula-part-2)
 +* [Křivkový integrál prvního druhu](https://www.khanacademy.org/math/multivariable-calculus/integrating-multivariable-functions/line-integrals/v/introduction-to-the-line-integral)
 +
 +</markdown>
 +<html>
 +
 +</div>
 +</div>
 +<script>
 +$( "li > ul > li:contains('Dopl')" ).css( "color", "gray" );
 +$( "li > ul > li:contains('Dopl') > ul> li" ).css( "color", "gray" );
 +$( "li > ul > li > ul> li > a" ).css( "color", "#9999EE" );
 +$( "li > ul > li > a" ).attr('target','_blank');
 +
 +$( "li > ul > li:contains('Dopl') > ul" ).before( "<span class='rozbalit_ul'><span style='color:#9999EE'>(rozbalit/sbalit)</span></span>" );
 +
 +$( "li > ul > li:contains('Dopl') > ul" ).slideToggle();
 +
 +$(".rozbalit_ul").click(function() {
 +$(this).next().slideToggle();
 +});
 +
 +$(document).ready( function()
 +{
 +$("a.slidy").each(function(){
 +    cil=$(this).attr("href");
 +    if (cil!="am/slidy")
 +    {
 +//    $(this).after(": <small>(<a target='_blank' href="+cil+">varianta 1</a>, <a target='_blank' href="+cil+"/index_d.html>varianta 2</a>, <a target='_blank' href="+cil+"/index_h.html>HTML varianta</a>, <a target='_blank' href="+cil+".pdf>tisk</a>)</small>");
 +}
 + }
 +    );
 +}
 +);
 +
 +// http://stackoverflow.com/questions/4539775/jquery-week-of-year-script-acting-up
 +
 +Date.prototype.getWeek = function() {
 +      var onejan = new Date(this.getFullYear(),0,1);
 +      var today = new Date(this.getFullYear(),this.getMonth(),this.getDate());
 +  var dayOfYear = ((today - onejan + 1)/86400000);
 +  return Math.ceil((dayOfYear+3)/7);
 +};
 +
 +var tyden = new Date().getWeek() ;
 +
 +tyden=tyden-8;
 +
 +if (tyden < 0) {tyden=0;}
 +
 +$(document).ready( function()
 +{
 +$("#prednasky2019 ol > li").css( "background", "#f2f2f2");
 +$("#prednasky2019 > div > ol > li").eq(tyden).css( "background", "#ccffcc" );
 +$("#prednasky2019 > div > ol > li").eq(tyden).children().children().css( "background", "#ccffcc" );
 +$( "li > ul > li:contains('Dopl') > ul" ).fadeOut();
 +
 +}
 +);
 +
 +</script>
 +
 +
 +</html>
  
aplikovana_matematika_old.txt · Poslední úprava: 2020/03/05 07:36 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku