Každá věda se od určité úrovně automaticky stává částí matematiky. (David Hilbert)

Uživatelské nástroje


aplikovana_arboristi_kombi

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aplikovana_arboristi_kombi [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<markdown>
 +Aplikovaná matematika pro arboristy - kombinovaná forma
 +======================================
 +
 +Toto je webový portál s informacemi a učebními materiály pro kombinované studium
 +studium, předmět Aplikovaná
 +matematika pro arboristy. Materiály pro denní formu studia
 +předmětu Aplikovaná matematika pro arboristy jsou [zde](?id=zaklady_vyssi_matematiky)
 +
 +
 +
 +<!--
 +
 +<div style='color:red'>
 +
 +<h2>Aktuality</h2>
 +
 +<ul><li> V <a href="http://is.mendelu.cz/" target="_blank">UISe</a> jsou vypsány termíny na zkoušky. Data jsou 5.1.2018, 11.1.2018, 25.1.2018 a 2.2.2018 vždy v 10:00 v B44. Předtermín 14.12.2017 v 11:00 v B23. Pokud byste měli problém s přihlašováním na zkoušku, dejte mi prosím vědět. Přihlašování a odhlašování končí vždy 24 hodin před termínem. 
 +</li>
 +<li>
 +Byl aktualizován seznam otázek ke zkoušce, viz níže.
 +</li>
 +
 +<li><a href="http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=zkousky">Zadání z již proběhlých termínů</a></li>
 +
 +</ul>
 +
 +
 +
 +</div>
 +
 +-->
 +
 +## Základní doporučená literatura
 +
 +-   Rádl P., Černá B., Stará L.,  Základy vyšší matematiky. 3. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 176 s. ISBN 978-80-7509-110-9.
 +-   ![kniha](images/book.png) [Učební text](arboristika/prednaska.pdf) ([verze učebního textu pro
 +    obrazovku](arboristika/prezentace.pdf), [pro kindle](arboristika/kindle-matematika.pdf)  a [html
 +    verze](arb-web/arb-web.html)).
 +-   [Zápisky z přednášky pro denní studium 2011/2012](arboristika/prednasky_2012-2013.pdf)
 +-   [Cvičení pro denní studium(Petr Hasil)](http://user.mendelu.cz/hasil/Data/CZ/Teach/ZVMTA-cv.pdf)
 +-   Materiály z minulých běhů předmětu
 +    -   [Seznam otázek ke zkoušce](arboristika/otazky-dalkari.pdf) - <span style='color:red'>Aktuální pro zkouškové 2018/2019</span>
 +    -   [Vzorová zkoušková písemka](arboristika/pisemka-vzor-kombi.pdf)
 +    -   Zkouškové písemky: [2013-2014](arboristika/pisemky/pisemky_kombi_2013.pdf), [2014-2015](arboristika/pisemky/pisemky_kombi_2014.pdf),
 +[2015-2016](arboristika/pisemky/pisemky_kombi_2015.pdf),
 +[2018-2019](arboristika/pisemky/pisemky_kombi_2018-2019/)
 +
 +## Program a předběžný program současného akademického roku (2018-2019), zápisky
 +
 +
 +* 17.9.2018 13-16 (3 hod), B21, *Úvod do diferenciálního počtu funkcí jedné
 +  proměnné* (funkce prosté a inverzní, řešení rovnic pomocí inverzních funkcí, rostoucí a klesající funkce, definice
 +  derivace, využití derivací)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/AMPA_2018_09_17.pdf), kde jsou už dopsána řešení příkaldů, rozpočítaných na přednášce
 +  - [Rovnice pro samostatné počítání](arboristika/prednasky/AMPA_2018_explog.pdf)
 +  - [Wolfram Alpha](http://www.wolframalpha.com) 
 +  - Vzorce pro derivování a integrování [PDF](kraj/vzorce-CZ.pdf)
 +  - Přehled - derivace [html](am/slidy/calculus_1d)
 +* 20.9.2018 13-18 (5 hod), B21, *Diferenciální počet funkcí
 +  jedné proměnné* (lokální extrémy funkce, slovní úlohy na rychlost změny, souvislost derivace
 +  se spojitostí, slovní úlohy). Úvod do
 +  integrálního počtu (neurčitý a Riemannův integrál,
 +  Newtonova-Leibnizova věta,  určitý integrál jako funkce horní meze)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/AMPA_2018_09_20.pdf)
 +  - [Příklady k samostatnému počítání - derivace a integrály pomocí vzorců](arboristika/prednasky/2017_2018_AMPA_kombi_priklady_D_I.PDF)
 +  - [Matematické výpočty online](http://user.mendelu.cz/marik/maw) 
 +* 5.10.2018 13-17 (4 hod), B21 Prohloubení znalostí z diferenciálního
 +  počtu (vyšší derivace, lineární aproximace a aproximace Taylorovým
 +  polynomem, Bolzanova věta a její využití k řešení nelineárních
 +  rovnic a nerovnic, další úlohy na lokální extrémy, Newtonova metoda
 +  řešení nelineárních rovnic). 
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/AMPA_2018_10_05.pdf)
 +  - Přehled - derivace [html](am/slidy/calculus_1d)
 +  - [Aplikace lineární a Taylorovy aproximace](http://user.mendelu.cz/marik/frvs/einstein.pdf)
 +* 2.11.2018 17-20 (3 hod), B44, Příklady na diferenciální a integrální
 +  počet. Transformace slovního popisu dějů a jevů do diferenciálních
 +  rovnic.
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/AMPA_2018_11_02.pdf)
 +  - [Zápisky na PC](arboristika/derivace_a_integraly_prezentace.pdf)
 +* 30.11.2018 8-12 (4 hod), B21  Prohloubení znalostí z difeernciálního (parciální derivace) a integrálního počtu (substituční metoda, střední hodnota, numerická aproximace určitého integrálu). Řešení diferenciálních rovnic. Ukázky zkouškových písemek.
 +  - [Aplikace určitého integrálu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=zaklady_vyssi_matematiky_integral.md)
 +  - [Aplikace diferencialnich rovnic](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +
 +
 +## Program a zápisky z akademického roku 2017-2018
 +
 +
 +* 20.9.2017 14-19 (5 hod), B44, *Úvod do diferenciálního počtu funkcí jedné
 +  proměnné* (funkce prosté a inverzní, řešení rovnic pomocí inverzních funkcí, rostoucí a klesající funkce, definice
 +  derivace, využití derivací, lineární aproximace, lokální extrémy funkce, slovní úlohy na rychlost změny, souvislost derivace
 +  se spojitostí)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/2017_2018_AMPA_kombi_1.PDF)
 +* 21.9.2017 8-10, 14-18 (4 hod), B44, *Diferenciální počet funkcí
 +  jedné proměnné* (slovní úlohy na lokální extrémy). Úvod do
 +  integrálního počtu -- neurčitý a Riemannův integrál,
 +  Newtonova-Leibnizova věta)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/2017_2018_AMPA_kombi_2.PDF)
 +  - Vzorce pro derivování a integrování [PDF](kraj/vzorce-CZ.pdf)
 +  - [Příklady k samostatnému počítání - derivace a integrály pomocí vzorců](arboristika/prednasky/2017_2018_AMPA_kombi_priklady_D_I.PDF)
 +  - [Wolfram Alpha](http://www.wolframalpha.com) 
 +  - [Matematické výpočty online](http://user.mendelu.cz/marik/maw) 
 +* 27.10.2016 8-13 (5 hod), B44 Prohloubení znalostí z integrálního
 +  počtu (vyšší derivace, Taylorův polynom, Bolzanova věta a její využití k řešení
 +  nelineárních rovnic a nerovnic, Newtonova metoda řešení nelineárních
 +  rovnic). Prohloubení znalostí z integrálního počtu (střední hodnota).
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/2017_2018_AMPA_kombi_3.PDF)
 +* 8.12.2017 14-19 (5 hod), B51, Příklady na diferenciální a integrální
 +  počet, dokončení integrálního počtu (substituční metoda, určitý integrál
 +  jako funkce meze). Diferenciální rovnice, shrnutí
 +  diferenciálního a integrálního počtu, ukázky zkouškových písemek.
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/2017_2018_AMPA_kombi_4.PDF)
 +  - [Aplikace určitého integrálu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=zaklady_vyssi_matematiky_integral.md)
 +  - [Aplikace diferencialnich rovnic](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=aplikace_odr.md)
 +
 +
 +
 +## Program a zápisky z akademického roku 2016-2017
 +
 +* 15.9.2016 8-12 (4 hod), B44, *Úvod do diferenciálního počtu funkcí jedné
 +  proměnné* (funkce prosté a inverzní, řešení rovnic pomocí inverzních funkcí, rostoucí a klesající funkce, definice
 +  derivace, využití derivací, lineární aproximace)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2016_09_15.pdf)
 +  - [Wolfram Alpha](http://www.wolframalpha.com) 
 +  - [Matematické výpočty online](http://user.mendelu.cz/marik/maw) 
 +* 16.9.2016 8-10, 14-16 (4 hod), B44, *Diferenciální počet funkcí
 +  jedné proměnné* (slovní úlohy na rychlost změny, souvislost derivace
 +  se spojitostí, lokální extrémy, slovní úlohy na lokální extrémy,
 +  Bolzanova věta a její využití k řešení nelineárních rovnic a
 +  nerovnic, Newtonova metoda řešení nelineárních rovnic)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2016_09_16.pdf)
 +* 23.9.2016 13-17 (4 hod), B01 Vyšší derivace, integrální počet - neurčitý a Riemannův integrál, Newtonova-Leibnizova věta, určitý integrál jako funkce meze.
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2016_09_23.pdf)
 +* 21.10.2016 17-20 (3 hod), B01, Příklady na diferenciální a integrální počet, dokončení integrálního počtu.
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2016_10_21.pdf)
 +* 16.12.2016 9-13 (4 hod), B32, Diferenciální rovnice, shrnutí diferenciálního a integrálního počtu, ukázky zkouškových písemek.
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2016_12_16.pdf)
 +
 +
 +## Program a zápisky z akademického roku 2015-2016
 +
 +* 16.9.2015 16-20 (4 hod), B45  *Úvod do diferenciálního počtu funkcí jedné
 +  proměnné* (funkce prosté a inverzní, řešení rovnic pomocí inverzních funkcí, rostoucí a klesající funkce, definice
 +  derivace, využití derivací, lineární aproximace)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2015_09_16.pdf)
 +  - **Vzorce pro derivování a integrování** [PDF](kraj/vzorce-CZ.pdf)
 +  - [Návody na využití volně dostupných systémů systémů počítačové
 +      algebry](akademie/) a [stručný návod pro Wolfram Alpha](../wa).
 +  - Příklady na využití derivace (přednáška 17. října 2011)
 +    [PDF](arboristika/derivace_priklady.pdf)
 +  - [Wolfram Alpha](http://www.wolframalpha.com) 
 +  - [Matematické výpočty online](http://user.mendelu.cz/marik/maw) 
 +* 17.9.2015, 16-20 (4 hod), B45 (výpočet derivace, fyzikální značení derivace,   slovní úlohy na rychlost změny, parciální
 +  derivace, souvislost derivace se spojitostí, Bolzanova věta a její  využití k řešení nelineárních rovnic a nerovnic, Newtonova metoda řešení nelineárních rovnic, )
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2015_09_17.pdf)
 +  - **Vzorce pro derivování a integrování** [PDF](kraj/vzorce-CZ.pdf)
 +  - [Řešené příklady](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/prez/derivace-cz.pdf)
 +  - [Wolfram Alpha](http://www.wolframalpha.com) 
 +  - [Matematické výpočty online](http://user.mendelu.cz/marik/maw) 
 +* 25.9.2015, 8-12 (4 hod), B45 (lokální a absolutní extrémy, hledání lokálních extrémů funkce pomocí znaménka derivace, slovní úlohy na extrémy, vyšší derivace, polynomiální aproximace funkce, parciální derivace funkce dvou proměnných a lokální lineární aproximace funkce dvou proměnných) 
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2015_09_25.pdf)
 +  - Prezentace k [Taylorovu polynomu](prez/taylor-cz.pdf)
 +  - [Seznam otázek ke zkoušce s částečně doplněnými nebo naznačenými odpovědmi (za diferenciální počet)](arboristika/otazky-dalkari-reseni.pdf)
 +* 23.10.2015, 8-11 (3 hod), B45 (Neurčitý integrál, Riemnannův integrál, střední hodnota)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2015_10_23.pdf)
 +  - [Určitý integrál a lichoběžníkové pravidlo](prez/riemann-cz.pdf)
 +* 20.11.2015, 8-12 (4 hod), B45 (Integrál jako funkce horní meze,  dvojný integrál, diferenciální rovnice, závěrečné shrnutí)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2015_11_20.pdf)
 +
 +
 +
 +## Program a zápisky z akademického roku 2014-2015
 +
 +* 16.9.2014, 16-20 (4 hod), B45  *Úvod do diferenciálního počtu funkcí jedné
 +  proměnné* (funkce prosté, inverzní, rostoucí, klesající, definice
 +  derivace, využití derivací, lineární aproximace, výpočet derivace)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2014_09_16.pdf)
 +  - **Vzorce pro derivování a integrování** [PDF](kraj/vzorce-CZ.pdf)
 +  - [Návody na využití volně dostupných systémů systémů počítačové
 +      algebry](akademie/) a [stručný návod pro Wolfram Alpha](../wa).
 +  - Příklady na využití derivace (přednáška 17. října 2011)
 +    [PDF](arboristika/derivace_priklady.pdf)
 +  - [Wolfram Alpha](http://www.wolframalpha.com) 
 +  - [Matematické výpočty online](http://user.mendelu.cz/marik/maw) 
 +* 18.9.2014, 13-17 (4 hod), B45 (fyzikální značení derivace, parciální
 +  derivace, souvislost derivace se spojitostí, Bolzanova věta a její
 +  využití k řešení nelineárních rovnic, lokální a absolutní extrémy, hledání lokálních extrémů funkce pomocí znaménka derivace,
 +  slovní úlohy na rychlost změny)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2014_09_18.pdf)
 +* 26.9.2014, 8-12 (4 hod), B45 (slovní úlohy na extrémy, parciální derivace a extrémy funkce dvou proměnných, Newtonova metoda řešení nelineárních rovnic, vyšší derivace, polynomiální aproximace funkce, opakování: řešení rovnic pomocí inverzních funkcí)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2014_09_26.pdf)
 +* 24.10.2014, 8-11 (3 hod), B45 (Neurčitý integrál, Riemnannův integrál)
 +  - [Derivace jako prostředek k popisu křivek - most](am/slidy/retezovka/index_d.html)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2014_10_24.pdf)
 +  - **Vzorce pro derivování a integrování** [PDF](kraj/vzorce-CZ.pdf)
 +* 21.11.2014, 8-12 (4 hod), B45 (Integrál jako funkce horní meze, střední hodnota, dvojný integrál, diferenciální rovnice, závěrečné shrnutí)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2014_11_21.pdf)
 +  - [Aplikace určitého integrálu](http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=zaklady_vyssi_matematiky_integral.md)
 +
 +
 +
 +## Program a zápisky z akademického roku 2013-2014
 +
 +* 18.9.2013, 17-20 (3 hod) *Úvod do diferenciálního počtu funkcí jedné
 +  proměnné* (funkce prosté, inverzní, rostoucí, klesající, definice
 +  derivace, využití derivací)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2013_09_18.pdf)
 +  - [Wolfram Alpha](http://www.wolframalpha.com) 
 +  - [Matematické výpočty online](http://user.mendelu.cz/marik) 
 +* 19.9.2013, 13-17 (4 hod) (výpočet derivace, souvislost derivace se
 +  spojitostí, lokální a absolutní extrémy, slovní úlohy na rychlost
 +  změny a extrémy, vyšší derivace, lineární a polynomiální aproximace
 +  funkce, Bolzanova věta a její využití k řešení nelineárních rovnic)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z
 +    přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2013_09_19.pdf)
 +* 27.9.2013 8-12 (4 hod) (Bolzanova věta, hledání lokálních extrémů funkce pomocí znaménka derivace, řešení rovnic pomocí inverzních funkcí, parciální derivace a extrémy funkce dvou proměnných, Newtonova metoda řešení nelineárních rovnic)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z
 +    přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2013_09_27.pdf)
 +* 25.10.2013 8-11 (3hod) (Neurčitý integrál, Riemnannův integrál)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z
 +    přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2013_10_25.pdf)
 +* 22.11.2013 8-12 (4hod) (Dvojný integrál, diferenciální rovnice, závěrečné shrnutí)
 +  - [<img width="80" src="slides.png"/>Zápisky z
 +    přednášky](arboristika/prednasky/arboristika_dalkari_2013_11_22.pdf)
 +
 +
 +
 +
 +</markdown>
  
aplikovana_arboristi_kombi.txt · Poslední úprava: 2020/03/05 07:36 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku