Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy (Viktor Čenomyrdin po nepovedené měnové reformě v roce 1993)

Uživatelské nástroje


aplikace

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

aplikace [2013/01/10 07:29]
marik
aplikace [2020/03/05 07:36] (aktuální)
Řádek 26: Řádek 26:
 *  [k čemu všemu může být derivace](aplikace/derivace-tajemstvi-zbavena.pdf) *  [k čemu všemu může být derivace](aplikace/derivace-tajemstvi-zbavena.pdf)
 *  [k čemu všemu můžou být diferenciální *  [k čemu všemu můžou být diferenciální
-    rovnice](aplikace_diferencialnich_rovnic.pdf)+    rovnice](aplikace/aplikace_diferencialnich_rovnic.pdf)
  
 Lineární algebra Lineární algebra
Řádek 127: Řádek 127:
     přirozeně směřovala vždy ve směru tohoto lana. Přitom záleží, jestli     přirozeně směřovala vždy ve směru tohoto lana. Přitom záleží, jestli
     lano nese pevnou vodorovnou vozovku, nebo jestli se jedná o lanový     lano nese pevnou vodorovnou vozovku, nebo jestli se jedná o lanový
-    most, jaký známe z filmů o Indiana Jonesovi.matematika#aplikace+    most, jaký známe z filmů o Indiana Jonesovi.
     -   U prvního typu mostu sestavíme rovnici pro derivaci křivky     -   U prvního typu mostu sestavíme rovnici pro derivaci křivky
         popisující tvar nosného lana a křivku najdeme integrováním.         popisující tvar nosného lana a křivku najdeme integrováním.
Řádek 137: Řádek 137:
         Louis](aplikace/http://www.gatewayarch.com/photos/index.asp).         Louis](aplikace/http://www.gatewayarch.com/photos/index.asp).
                  
-Viz též [prezentace zde](doku.php?id=matematika#aplikace).+Viz též [prezentace zde](?id=matematika#aplikace).
  
 **Parciální derivace hrají stejnou úlohu jako derivace obyčejné, ale pro **Parciální derivace hrají stejnou úlohu jako derivace obyčejné, ale pro
Řádek 152: Řádek 152:
 -   Předpovídáme-li z teorie lineární závislost $y=ax+b$ mezi veličinami -   Předpovídáme-li z teorie lineární závislost $y=ax+b$ mezi veličinami
     $x$ a $y$ a naměříme-li konkrétní hodnoty $x$ a $y$, zpravidla se     $x$ a $y$ a naměříme-li konkrétní hodnoty $x$ a $y$, zpravidla se
-    nestane, aby všechny body $[x,y]$ ležely na stejné přímce. [Metoda+    nestane, aby všechny body $\[x,y\]$ ležely na stejné přímce. [Metoda
     nejmenších čtverců](aplikace/mnc-cz.pdf) umožňuje minimalizovat chyby měření     nejmenších čtverců](aplikace/mnc-cz.pdf) umožňuje minimalizovat chyby měření
     a proložit co nejlépe přímku souborem bodů v rovině. Odvození vzorců     a proložit co nejlépe přímku souborem bodů v rovině. Odvození vzorců
Řádek 159: Řádek 159:
  
 </markdown> </markdown>
 +
aplikace.1357799397.txt.gz · Poslední úprava: 2013/01/10 07:29 autor: marik

Nástroje pro stránku