Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy (Viktor Čenomyrdin po nepovedené měnové reformě v roce 1993)

Uživatelské nástroje


am_videa

====== Rozdíly ======

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

am_videa [2020/05/11 15:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<html>
 +<style>
 +.page img {float:left; margin:20px; padding-right:10px;}
 +.page li img {width:150px; border-color:gray; border-style:solid; border-width:2px; padding-right:0px; margin-right:20px !important;margin-bottom:5px !important;}
 +.page li {clear:both;}
 +</style>
 +</html>
 +
 +====== Seznam videí pro předmět Aplikovaná matematika, domácí výuka LS 2020. ======
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=SXRBE9acr40&list=PLTcG-zIT2ivU4yj2yfecfBuZpRI2dJF-D|{{http://user.mendelu.cz/marik/images/ytb.jpeg}}]]
 +
 +Na této stránce jsou jenom videa. Odkazy na materiály a úkoly jsou na [[http://user.mendelu.cz/marik/am|hlavní stránce předmětu]]. Pro rychlou orientaci přidávám jenom texty přednášek a cvičení.
 +
 +  * [[http://user.mendelu.cz/marik/am/slidy|Přednášky]]
 +  * [[http://user.mendelu.cz/marik/am/amat-cviceni-screen-reseni.pdf|Cvičení]]
 +
 +Miniatury videí se načítají z Youtube a někdy to chvíli trvá.
 +
 +===== Týden 3 =====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=4F2_ypt_vkU|{{https://img.youtube.com/vi/4F2_ypt_vkU/mqdefault.jpg}}]] Ukázka přepisu slovního zadání do matematického modelu (do diferenciální rovnice). [[spojite_modely|Úkol]] z třetího týdne výuky, prvního týdne domácí výuky. 
 +
 +===== Týden 4 =====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=MctotcOOdCc|{{https://img.youtube.com/vi/MctotcOOdCc/mqdefault.jpg}}]] Ukázka práce s programem Sage pro vyřešení domácí práce s lovem a s obalečem. V prvním modelu jsem zvyšoval lov, aby populace vymřela, ale mělo se manipulovat s nosnou kapacitou K. Omlouvám se, alespoň máte vzor jak měnit parametr a místo lovu si měňte nosnou kapacitu. Měli byste odhadnout z logiky věci, jestli zvyšovat nebo snižovat a potvrdit si to spuštěním výpočtu.
 +
 +
 +===== Týden 5 =====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=L-RDwxl3xGE|{{https://img.youtube.com/vi/L-RDwxl3xGE/mqdefault.jpg}}]] Základní komentář ke slidům z přednášky o divergenci, rovnici kontinuity a difuzní rovnici
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=SXRBE9acr40|{{https://img.youtube.com/vi/SXRBE9acr40/mqdefault.jpg}}]] Doplněk k přednášce, divergence a bilance z rychlíku 
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=qfZQnJXDXHU|{{https://img.youtube.com/vi/qfZQnJXDXHU/mqdefault.jpg}}]] Výpočet divergencí, příklady 3.1 a 3.2
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=SsP449j3RbI|{{https://img.youtube.com/vi/SsP449j3RbI/mqdefault.jpg}}]] Výpočet toku a divergence toku, příklad 3.3
 +
 +
 +===== Týden 6 =====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=0vzLeU_a378|{{https://img.youtube.com/vi/0vzLeU_a378/mqdefault.jpg}}]] Základní komentář ke slidům z přednášky o rotaci. Věnujte pozornost i zmínce o kmenové funkci a skalárním potenciálu. Ze zmínky o zákonu šíření tepla si do paměti uložte jenom hlavní informace a vraťte se k tématu, kdykoli v budoucnu budete potřebovat.
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=KR22aWBuLmE|{{https://img.youtube.com/vi/KR22aWBuLmE/mqdefault.jpg}}]] Výpočet rotace, příklady 4.1 až 4.3
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=Xtb_pyNse9k|{{https://img.youtube.com/vi/Xtb_pyNse9k/mqdefault.jpg}}]] Výpočet kmenové funkce, příklady 4.4 až 4.6
 +
 +===== Týden 7 =====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=wYk2jVUfShE|{{https://img.youtube.com/vi/wYk2jVUfShE/mqdefault.jpg}}]] Ztratili jste nit? Přestáváte rozumět, k čemu je studentům školy jako je LDF gradient, rotace, dvojný a křivkový integrál nebo divergence? Video připomíná, jak tyto pojmy použijeme při popisu toho, co se děje ve dřevě. [[http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=am_hlavni_myslenky|Doprovodný text]] je ještě o něco podrobnější a přesnější.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=bCH33qdJspQ|{{https://img.youtube.com/vi/bCH33qdJspQ/mqdefault.jpg}}]] Shrnutí přednášky. Povídám co přeskočit a aby se to nepřeskočilo jenom tak, máme video o něco delší. Znamená to však, že k samostudiu je toho méně, tak se prosím nelekejte. 
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=dbpm7bwXy6E|{{https://img.youtube.com/vi/dbpm7bwXy6E/mqdefault.jpg}}]] Shrnutí cvičení. Výpočet křivkového integrálu druhého druhu převodem na Riemannův integrál. 
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=MdLpxr8pIcE|{{https://img.youtube.com/vi/MdLpxr8pIcE/mqdefault.jpg}}]] Příklad 5.2 ze cvičení. Papír, pero, klasika ...
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=TJvxZ73voyk|{{https://img.youtube.com/vi/TJvxZ73voyk/mqdefault.jpg}}]] Příklad 5.3 ze cvičení. Papír, pero, klasika ...
 +
 +
 +
 +
 +===== Týden 8 =====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=GRPwxOUclQM|{{https://img.youtube.com/vi/GRPwxOUclQM/mqdefault.jpg}}]] Kratičké shrnutí ukázky toho, jak se zapisuje dvojný integrál a k řešení jakých úloh ho použít.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=nBDqHNM7dL4|{{https://img.youtube.com/vi/nBDqHNM7dL4/mqdefault.jpg}}]] Pokud píšete v MS Word, pravděpodobně máte problémy s tím, aby matematický text vypadal dobře. Možná máte problémy s tím, matematický text vůbec nějak zapsat. Toto video Vám ukáže cestu jak využít tu nejjednodušší, nejrychlejší a nejlepší cestu. Zápis v jazyce LaTeX, který používají profesionálové a v nových verzích MS Office je z velké části podporován.
 +
 +===== Týden 9 =====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=rlyyIjwXGug|{{https://img.youtube.com/vi/rlyyIjwXGug/mqdefault.jpg}}]]  Přednáška o nezávislosti na integrační cestě, Greenově větě a makroskopickém odvození rovnice kontinuity. Včetně řešených příkladů.
 +
 +===== Týden 10 =====
 +
 +Tento týden je stejný jako osmý týden předmětu Matematika.
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=LTRZWdeLxBM|{{https://img.youtube.com/vi/LTRZWdeLxBM/mqdefault.jpg}}]]  Přednáška o diferenciálních rovnicích, pokud by se něco nepovedlo na streamu.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=wMHddVAJhRY|{{https://img.youtube.com/vi/wMHddVAJhRY/mqdefault.jpg}}]]  Dokončení přednášky o diferenciálních rovnicích.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=IbitGJM7f_o|{{https://img.youtube.com/vi/IbitGJM7f_o/mqdefault.jpg}}]]  Příklady na diferenciální rovnice. Všechny příklady ze cvičení, kromě příkladu 7.2, který je zadán jako součást domácí práce.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=jaoOvjqzVZk|{{https://img.youtube.com/vi/jaoOvjqzVZk/mqdefault.jpg}}]] Záznam ze streamu 6.4.2020. Stream byl nepovedený, páč se to teprve učím. Asi nedoporučuji shlédnout celé, ale na začátku a na konci mluvím o domácí práci o diferenciálních rovnicích a v čase 51:10 řeším úlohu podobou úloze z domácí úlohy: diferenciální rovnici vytékání ropy z tankeru.
 +
 +===== Týden 11 =====
 +
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=fAMNCbuXYtg|{{https://img.youtube.com/vi/fAMNCbuXYtg/mqdefault.jpg}}]] Linearita na kytarové struně
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=Zl5HzfvypGY|{{https://img.youtube.com/vi/Zl5HzfvypGY/mqdefault.jpg}}]] Přednáška o lineárních operátorech a linearitě. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu.
 +
 + 
 +
 +
 +===== Týden 12 =====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=1HQltCeTG_k|{{https://img.youtube.com/vi/1HQltCeTG_k/mqdefault.jpg}}]] Přednáška o autonomních systémech. Ze začátku částečně opakování tématu, kterému jsme se věnovali v souvislosti s obyčejnými diferenciálními rovnicemi, ale poté problematiku rozšíříme. 
 +
 +
 +===== Týden 13 =====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=fLQfgZFKaA4|{{https://img.youtube.com/vi/fLQfgZFKaA4/mqdefault.jpg}}]] Přednáška o lineárních diferenciálních rovnicích druhého řádu. Jak vypadá jejich řešení a kde se tyto rovnice objeví v popisu chování materiálu. 
 +
 +
 +
 +===== Týden 14 =====
 +
 +
 +===== Ohlédnutí zpět, všechochuť ====
 +
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=rtnoElG6qq0|{{https://img.youtube.com/vi/rtnoElG6qq0/mqdefault.jpg}}]] Výpočet gradientu a kmenové funkce. Papír, pero, klasika ...
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=bNvYxcttWmE|{{https://img.youtube.com/vi/bNvYxcttWmE/mqdefault.jpg}}]] Výpočet divergence a rotace. Papír, pero, klasika ...
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=FiDB7YhpT9k|{{https://img.youtube.com/vi/FiDB7YhpT9k/mqdefault.jpg}}]] Pár slov k rovnici kontinuity a difuzní rovnici. Papír, pero, klasika ...
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=vK3SOXWZ6h8|{{https://img.youtube.com/vi/vK3SOXWZ6h8/mqdefault.jpg}}]] Křivkový integrál druhého druhu je odvozen ve většině materiálů jako nástroj pro určení mechanické práce, souvislost s nezávislostí na interační cestě je také motivována mechanickou prací, jak to tedy souvisí s tokem? Video se na tuto otázku snaží odpovědět a ukázat, jak tok křivkou umíme převést na výraz formálně odpovídající práci po křivce.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=n0f2gfU9wQ0|{{https://img.youtube.com/vi/n0f2gfU9wQ0/mqdefault.jpg}}]] Když počítají počítače. Ukázka systémů počítačové algebry [[https://wxmaxima-developers.github.io/wxmaxima/|Maxima]], [[https://www.sagemath.org/SageMath|SageMath]], [[https://sagecell.sagemath.org/|SageMathCell]] a [[https://www.wolframalpha.com/|WolframAlpha]]. Pro lidi, kteří nehctějí být otroky příkladů, ale chápou matematiku jako nástroj pro řešení úloh ve svém oboru.
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=r_9cSXVH6Rk|{{https://img.youtube.com/vi/r_9cSXVH6Rk/mqdefault.jpg}}]] Několik příkladů, kde kolem sebe vidím difuzní rovnici. Jaké spektrum procesů můžeme těmito rovnicemi popsat a popisujeme.
 +
 +
 + 
 +
 +
 +
 + 
 +
 +
 +
  
am_videa.txt · Poslední úprava: 2020/05/11 15:37 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku